IFS Poland

IFS Warszawa HQ

IFS Industrial and Financial Systems
Poland Sp. z o.o.
Flanders Business Park
ul. M. Flisa 4

02-247 Warszawa

Poland

IFS Krakow

ul. Radzikowskiego 3

31-305 Krakow

Poland

Phone:

IFS Gdańsk

ul. Marynarki Polskiej 163 (Budynek C200)

80-868 Gdańsk

Poland

Phone: