Konsulentydelser

IFS™ tilbyder en række konsulentydelser til vores kunder. Vi har alt lige fra projektledere, løsningsarkitekter, forretningskonsulenter og systemudviklere til teknikere og applikationskonsulenter. Du kan vælge hvilken konsulent, som passer bedst til jeres behov. Send os en mail via linket til kontaktformularen nederst på denne side, hvis du ønsker at høre mere om hvordan vores konsulenter kan hjælpe jer med at få så meget som muligt ud af jeres investering i IFS Applications.

Projektleder

IFS' projektledere har ansvar for, at vi følger den aftale, som er indgået mellem IFS™ og dig som kunde. De sørger også for, at projektgruppen har de rette kompetencer til jeres behov. Under projektet har projektlederen fokus på, at vi arbejder ud fra vores metodik, følger tidsplanen og holder os inden for de økonomiske rammer. De arbejder tæt sammen med vores løsningsarkitekter for at sikre, at løsningen svarer til det, vi sammen er blevet enige om.

Løsningsarkitekt

Vores løsningsarkitekter udarbejder en kundeløsning ud fra den aftale, som er indgået mellem dig som kunde og IFS. De afstemmer løbende problemstillinger og valg under forløbet med dig og leder arbejdet med løsningstest før driftstart. De har også ansvar for at kommunikere beslutninger om løsninger til konsulenterne, som arbejder i praksis med opsætning af systemet sammen med dig.

Forretningskonsulent

I implementeringsprojekter har forretningskonsulenten fokus på aftalte processer og arbejder under ledelse af løsningsarkitekten for at sikre resultatet. I opgraderingsprojekter guider forretningskonsulenten jer i processen med at afdække, hvordan I kan udvikle jeres løsning ved at implementere nye funktioner. Der er fokus på at maksimere værdien af jeres investering. I denne forbindelse kan vi også analysere arbejdsrutiner og udarbejde anbefalinger.

Applikationskonsulent

I implementeringsprojekter arbejder applikationskonsulenter under ledelse af løsningsarkitekten med opsætning af systemet. Applikationskonsulenten er vores systemekspert på det pågældende område og hjælper jer med at udarbejde rutinebeskrivelser ved behov. Arbejdet omfatter også udvikling af en plan for konvertering af data fra det nuværende system. Konsulenterne uddanner jeres nøglepersoner og kan også uddanne slutbrugere. De bistår også med løbende konsultation i det daglige arbejde og uddannelse, når behovet opstår, og bidrager med deres erfaring som diskussionspartner ved eventuelle ændringer i virksomhedens rutiner.

Tekniker

Vores teknikere vejleder jer med hensyn til krav til den nødvendige infrastruktur for, at IFS Applications fungerer optimalt efter jeres behov. De tilbyder også tjenester til at sikre, at jeres sikkerhedskopi (backup) kan genskabe jeres miljø ved behov og foretager ”sundhedstjek” af databasen med forslag til ændringer, hvor der er behov for det. Teknikeren er også den konsulent, som installerer de leverancer af programmer og koder, som I får fra os.

Systemudvikler

Systemudviklerne arbejder oftest sammen med vores applikations-/forretningskonsulenter for at foretage tilpasninger i IFS Applications. De har stor viden om, hvordan vores systemer er opbygget, og er derfor gode at drøfte kompleksiteten i en ønsket tilpasning med. Systemudviklerne bidrager også til konvertering af data fra gamle systemer og skaber integrationer mellem de forskellige systemer, og de skriver koden til de funktioner, som ikke indgår i vores standardsystem.

Want to hear more?

Got a question about IFS or our solutions?

Our contact form or local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

IFS Support Operations

Maintenance and support is provided by IFS’s global support network backed up by regional service centers, IFS Research and Development (R&D), IFS consulting organizations and IFS partners.

Download White Paper

OPENIFS BRUGERGRUPPE

OpenIFS er en 24/7 online gruppe og samarbejdsplatform, som samler den kollektive viden iblandt kunder, partnere og IFS-ansatte. Deltagere i denne gruppe kan frit interagere med andre medlemmer, dele ideer, best practices eller stille spørgsmål.

IFS Portal Login