IFS User Group Benelux

De IFS User Group Benelux is een initiatief van de, in 2013 opgerichte, stichting IFS Gebruikers. Deze stichting is in het leven geroepen om IFS-gebruikers onderling ervaringen uit te laten wisselen.

WERELDWIJD IFS NETWERK

IFS User Group BeneluxDe IFS User Group Benelux is een van de lokale gebruikersgroepen. Alle lokale groepen hebben dezelfde doelstelling, namelijk het wereldwijd delen van informatie over het gebruik van IFS Applications. Naast de IFS User Group Benelux zijn er ook gebruikersgroepen actief in de regio’s Scandinavië, Verenigd Koninkrijk, Amerika en Japan.

DOELSTELLINGEN

De IFS User Group Benelux:

  • Faciliteert een netwerk om onderlinge contacten te intensiveren, waardoor ook het contact met en de inzet van IFS verbetert.
  • Ondersteunt zowel haar leden als IFS Benelux bij het delen van belangrijke informatie. Denk hierbij aan gebruikerskennis, ervaringen en specifieke (functionele) behoeften van leden.
  • Informeert haar leden door gebruikersbijeenkomsten te organiseren en het plaatsen van informatie op de website.

BIJEENKOMSTEN

De IFS User Group Benelux organiseert minimaal 2 keer per jaar een gebruikersbijeenkomst. Bij voorkeur wordt deze gehouden op locatie bij een van de leden, met als doel:

  • Gebruikers (of vertegenwoordigers) persoonlijk met elkaar in contact te brengen.
  • Ervaringen te delen door presentaties over specifieke thema’s.
  • Als klankbord op te treden voor IFS door de vertegenwoordiging van alle leden.

AANMELDEN

Elke organisatie die gebruik maakt van een IFS-oplossing, kan zich aanmelden bij de stichting IFS Gebruikers. Een organisatie aanmelden kan via de website van IFS User Group Benelux. Daarna kunnen medewerkers/gebruikers binnen deze organisatie zich individueel registreren.