To learn more, read this customer story

APTransco beheert transmissie- en distributieprojecten met IFS


De beslissing om IFS Applications in het hele bedrijf te implementeren, heeft APTransco een volledig en beter inzicht gegeven in zijn bedrijfsprocessen en de transparantie in het bedrijf verhoogd. Het resultaat is nauwkeurigere bedrijfsgegevens, soepeler, tijdiger onderhoudswerk, geautomatiseerde processen die het risico op fouten sterk verminderen en het vermogen om problemen sneller aan te pakken.

Kapitaalprojecten zijn een belangrijke factor voor de transmissie- en distributiesector. En vandaag stelt IFS Applications het hoofdkantoor in staat om alle projecten en schema's te bekijken en goed te keuren. Bovendien kan het hoofdkantoor alle materiaalbehoeften van projecten, exploitatie en onderhoud consolideren om gespecificeerde inkoopaanvragen te genereren. Verder kunnen offertes elektronisch worden gemaakt en afgerond, waarbij gerelateerde inkooporders worden aangemaakt en goedgekeurd via de bedrijfsapplicaties. Het hoofdkantoor is ook in staat om materiaal toe te wijzen en aan te sturen op basis van opnames uit winkels, die materialen precies ontvangen zoals gevraagd via inkooporders die zijn gestandaardiseerd in de bedrijfsapplicaties. Inkooporders kunnen ook binnen IFS Applications worden gesloten.