Mangfold- og likestillingsarbeid

Vi vet at økt likestilling og mangfold er godt for bedriften– det øker innovasjonsevnen, forbedrer det interne arbeidsmiljøet og gjør oss mer attraktiv som leverandør og arbeidsgiver. Hos IFS er vi derfor opptatt av at alle talenter, uavhengig av kjønn, etnisk opprinnelse, seksuell legning eller alder, behandles likt og gis samme muligheter for utvikling. Likestilling er en essensiell del av IFS sitt overordnede fokus på å øke mangfoldet i bedriften.

Finders Fee

IFS tilbyr en høyere belønning når et tips fører til rekruttering av kvinnelige ansatte. Dette er for å øke kvinneantallet i rekrutteringsbasen for til slutt å øke kvinneandelen i IFS.

Lønnskartlegging

IFS gjennomfører årlig kartlegging av lønninger for å sikre at lønnsstrukturen ikke er diskriminerende.

Jämix

Fra høsten 2013 har IFS abonnert på JÄMIX. JÄMIX er en ekstern likestillingsindex med utgangspunkt i ni målbare nøkkeltall som speiler likestillingen i organisasjonen. Hensikten er å måle og følge opp utviklingen med hensyn til likestillingen hos IFS i løpet av en tidsperiode.

Les mer om JÄMIX her >> 

Opplæringssatsing i mangfold og likestilling

I løpet av de siste årene har det vært flere opplæringstiltak i mangfold og likestilling for såvel sjefer som medarbeidere i IFS Sverige. Målet med satsingen er å øke kunnskap og bevissthet om usynlige strukturer og skape en bedre, felles plattform for utvikling av IFS sitt arbeid med mangfold og likestilling i fremtiden.

Womentor

Fra de startet i 2006, har IFS deltatt med adepter og mentorer i leder- og mentorprogrammet Womentor. Dette er et program for selskaper i IT-bransjen som ønsker å øke andelen kvinnelige ledere. Womentor blir drevet av IT-&Telecomselskaper i samarbeid med konsulentselskapet Ardida som jobber med lederutvikling.

Les intervju med IFS Ulrika Holmbring, mentor til Erika Silow i årets Womentor >>
Les mer om Womentor: http://womentor.se/ 
Les intervju med årets mentees Lena Ström og Mathilda Åsberg >> 

Oda Nettverket

IFS sponser Norges ledende nettverk for IT-kvinner, Oda nettverk. Ved å tilby et forum for nettverksbygging, inspirasjon og kompetanseheving, vil de bidra til å øke kvinneandelen i IT-bransjen. Nettverket drives ideelt og har idag ca 4000 medlemmer.

Les mer om nettverket her >>

Kvinnelige ansatte i IFS

I dag er andelen av både kvinnelige ansatte og kvinnelige ledere i IFS ca 30%, og de tilsvarende tallene i IT- og telesektoren (30 og 28%). Disse tallene er selvfølgelig vi ikke er fornøyd med, og IFS søker kjønnsbalanse.

Mer om IFS jobbe med likestilling