I korte trekk

IFS™ er en ledende, global leverandør av forretningssystem som hjelper virksomheter med å bli mer fleksible. Med omfattende kompetanse innen utvalgte bransjer tilbyr IFS et fleksibelt, helintegrert forretningssystem (ERP) inkludert løsninger for vedlikehold (EAM) og service. IFS gir kunder i prioriterte bransjer bedre kontroll over virksomheten og hjelper de med å bli mer fleksible og bedre forberedt på å håndtere endringer i markedet.

IFS ble grunnlagt i 1983 og har i dag 3 500 ansatte over hele verden. IFS støtter mer enn ti tusen kunder over hele verden via egne kontorer og et voksende partnernettverk. Den komponentbaserte arkitekturen resulterer i løsninger som er enklere å implementere, drifte og oppgradere. IFS Applications™ gir økt ERP-funksjonalitet til blant annet CRM, SCM, PLM, CPM, EAM og MRO.

IFS™ utvikler og leverer forretningssystemer til kunder over hele verden som produserer og distribuerer produkter, vedlikeholder anleggsmidler og driver service-orienterte virksomheter. Vår bransjekompetanse og våre løsninger sammen med vårt kundefokus har gjort oss til en anerkjent leder og en av de mest anbefalte tilbyderne innen vår sektor. Våre 3500 ansatte støtter mer enn ti tusen kunder over hele verden gjennom lokale kontorer og et voksende partnernettverk.

Konsernets produktutvikling er hovedsakelig utført ved IFS sine R&D-avdelinger på Sri Lanka og i Sverige. IFS har utviklet en partnerstrategi som bygger på samarbeid med både lokale partnere og globalt med store multinasjonale alliansepartnere. Dette gjør det mulig for IFS å gå inn i nye markeder med lokal kunnskap og ressurser, samtidig som man operer i et globalt partnerprogram. 

IFS vektlegger partnere som tilbyr komplementære produkter eller teknologier innen de markedssegmentene og bransjene som IFS fokuserer på. Formålet med dette er å kunne gi kundene løsninger som kan øke verdien av deres investering i IFS Applications™. To eksempler på våre partnere er Microsoft og Oracle. Samarbeidet med Microsoft er knyttet til brukergrensesnitt, Business Intelligence og skyløsninger, mens samarbeidet med Oracle er hovedsakelig rettet mot databaser og middleware.

Samarbeidsstrukturen med teknologipartnere omfatter en rekke regionale og globale leverandører. Innføringen av et formelt partnerprogram i slutten av 2013 krever utvikling av felles salg- og markedsplaner, samt forpliktelse til å delta i ulike partneraktiviteter. Dette vil være med på å styrke IFS i sine fokusbransjer og få IFS til å skille seg tydelig ut fra konkurrentene. IFS er også aktivt med å utvikle et partnernettverk med systemintegratorer (SI) som skal bistå selskaper med å identifisere samt implementere den IFS-løsning som løser deres behov.

  • IFS vil øke sin fortjeneste, omsetning og finansielle posisjon ved å fokusere på økt salg, lavere omkostninger og ved å øke markedsandelen i utvalgte bransjer.
  • IFS sin produktutvikling fokuserer på å vedlikeholde selskapets posisjon som en teknologisk ledende leverandør av komponentbaserte forretningssystemer for et globalt marked.
  • IFS Applications™ vil støtte opp under de standarder som er viktige for kundene. IFS vil tilby integrerte internettbaserte løsninger som muliggjør økt samarbeid mellom kunder, leverandører og partnere.
  • IFS sine løsninger, metodikk, supportsystemer og infrastruktur vil hjelpe kunder med global forretningsdrift.
  • IFS vil fokusere på et begrenset antall bransjer for å kunne møte markedets voksende etterspørsel etter løsninger med en bred funksjonalitet kombinert med dyptgående bransjekunnskap.
  • IFS vil fortsette å utvikle globalt og lokalt samarbeid med partnere for å muliggjøre videreutvikling av selskapets kompetanse og tilstedeværelse i markedet med lavere risiko og kapitalkrav.
  • IFS vil opprettholde sine konsulentytelser relatert til implementering og bruk av IFS Applications™ i viktige markeder og for å bistå sine partnere.
  • IFS sin evne til å tilby ressurser fra Sri Lanka til kundeprosjekter, og i samarbeidet med partnere, vil styrke virksomhetens konkurransefortrinn.
  • IFS vil sørge for økt mobilitet blant sine medarbeidere for å heve kompetansenivået og øke forståelsen av forskjellige internasjonale markeder.

Bli kjent med IFS

Vi får ofte spørsmål om hvorfor våre kunder foretrekker å gjøre forretninger med oss. En av grunnene er at IFS er en ledende leverandør av forretningsløsninger designet og utviklet i samarbeid med våre kunder for å gjøre de mer fleksible.

Last ned brosjyren

Want to hear more?

Got a question about IFS or our solutions?

Our contact form or local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us