Skip to main content

You are visiting the Norge site. You might be interested in the United States site.

Go to the United States site Stay on the Norge site

IFS BRUKERFORENING

SCANDINAVIAS STØRSTE FORRETNINGSNETTVERK RUNDT IFS OG IFS-APPLICATIONS!

IFS Brukerforening består av mer enn 100 medlemsbedrifter. Vi er uavhengige av IFS og drives av IFS kunder i Skandinavia. Siden starten i 2005 har vi arrangert mer enn 100 aktiviteter! Vi formidler produktinformasjon og deler kunnskap, ideer og erfaringer om alt relatert til IFS og IFS Applications!

 • Nye medlemmer er velkomne
 • Medlemskapet gjelder hele selskapet
 • Medlemskontingenten er kun 9 500 kr
 • Som medlem kan du delta sammen med flere deltakere i aktivitetene våre
 • Idag arrangerer vi digitale møter
IFS Brukerforening
 

ABOUT IFS ANVÄNDARFÖRENING

Watch the video to learn about the IFS Scandinavian User Group (in English). Up to now we have arranged more than 100 activities and the number of participants has increased to about 5,000. At present, we create digital meetings.

Link to our member list

Informasjon om IFS Brukerforening

IFS Scandinavian User Group Brochure

VIDEO FRA EN BRUKERKONFERANSE

Video fra en tidligere brukerkonferanse. I dag lager vi digitale møter, nettmøter og webinarer.

Please use the form at the bottom of the page to get in touch with a board member.

 

Ordförande: Heidi Wisur Hansen

Heidi är ERP ansvarig på Østfold Energi.

Heidi har även projektledarrollen för IFS-relaterade projekt. Utöver förvaltningen av IFS är hon controller ör ett dotterbolag inom Østfold Energi, Midtfjellet Vindkraft AS.

Heidi har varit styrelsemedlem sedan 2013, och har även haft styrelseuppdrag för den tidigare norska ”Brukerforeningen”.

Heidi Wisur Hansen

Operativt ansvarig: Magnus Ingemars

Magnus Ingemars är operativt ansvarig och sekreterare i föreningen och oberoende konsult.

Han har arbetat med IFS sedan år 2000 och med styrelsefrågor för Användarföreningen sedan 2008.

I sin tidigare roll som projektledare och IT-förvaltare på Systembolaget AB har Magnus arbetat med upphandling, implementering, vidareutveckling och förvaltning av affärssystemet.

Magnus Ingemars

Ledamot och kassör: Christer Nordlander

Christer arbetar som lösningsarkitekt för affärssystemet på Saab Aeronautics i Linköping.

Han har arbetat med utveckling, implementering och förvaltning av affärssystem sedan 1987.

Christer Nordlander

Ledamot: Catarina Söderlund

Catarina är förvaltningsledare för IFS på Umeå Energi sedan 2012.

Catarina Söderlund

Ledamot: Marianne Slinde

Marianne är förvaltningsledare för IFS inom Sporveien, koncern IT.

Marianne Slindre

Ledamot: Marie Sköldenborg

Marie arbetar sedan 2017 som IFS Applications Coordinator på Floatel International.

Hon har tidigare varit anställd på IFS Sverige, där hon har arbetat i olika roller inom support- och konsultorganisationen.

Marie Sköldenborg

Vakant

Marie Sköldenborg

Rapporter og presentasjoner fra tidligere år

2019/20

Under verksamhetsåret har vi arrangerat 5 egna medlemsaktiviteter, deltagit på IFS World Conference 2019 och därutöver arbetat för att få fler medlemmar, producerat informationsblad om föreningen och uppdatera våra hemsidor (pågående arbeten).

 1. Årsmöte för 2018/2019 den 14 juni. Via Skype, telefon och på IFS kontor i Stockholm.
 2. IFS World Conference 2019, den 7-10 oktober, Boston USA. Med User Group Meeting och andra möten.
 3. Användarföreningens Applications 10 dag på Oslo Airport den 5 december. Fullbokat med 120 deltagare.Webinar om IFS Cloud Solutions and New Services from IFS, den 18 mars 2020. Från början planerat som seminarium på Clarion Arlanda, men på grund av Coronaepidemin istället genomfört som digitalt möte samma datum. Cirka 70 deltagare Online.
 4. Träindustriforum den 13 maj 2020. Från början planerat som seminarium på IFS nya kontor i Stockholm den 13 mars, men genomförs på grund av Coronaepidemin istället som ett digitalt möte. Cirka 20 deltagare. Videomöte.
 5. Viktiga nyheter i IFS Financials, med E-faktura, E-order, uppfyll lokala regler globalt. Från början planerat som seminarium på Pageros kontor i Göteborg den 22 april, men genomförs på grund av Coronaepidemin istället som ett digitalt möte. Cirka 180 deltagare (eller fler).
 6. Informationsblad om Användarföreningen, på svenska, norska, danska och engelska.
 7. Uppdatering av Användarföreningens hemsidor (pågår)
 8. Arbete för att få fler medlemmar (pågår)

2018/2019

Genomförda aktiviteter

Under verksamhetsåret har vi arrangerat sex medlemsaktiviteter, varav två större event:

 1. Årsmötet för 2017/18 den 14 juni. Via Skype, telefon och på IFS kontor i Stockholm.
 2. IFS World Conference 2018, den 1-3 maj, Atlanta USA. Med User Group Meeting och andra programpunkter som vi arrangerade.
 3. Seminarium och studiebesök på Sporveien, Ryen verksted, Oslo, den 12 september.
 4. IFS Customer Summit 2018, den 15-16 oktober på Clarion Arlanda. Ett gemensamt arrangemang med IFS.
 5. Seminarium och studiebesök på APM Terminals i Göteborg den 5 februari.
 6. Användardagen 2019 på Clarion Arlanda den 10 april.

2017/18

Genomförda aktiviteter

Under verksamhetsåret har vi arrangerat 7 aktiviteter i egen regi och därutöver deltagit i aktiviteter med IFS.

 1. Årsmöte 2017, Clarion Arlanda, Skype och telefon, 1 juni 2017
 2. Användarkonferens, Scandic Oslo Airport, 13-14 november 2017
 3. Arbetsinstruktioner och Dokumenthantering med ClickLearn och Addovation, IFS kontor i Stockholm 6 februari 2018
 4. Arbetsinstruktioner och Dokumenthantering med ClickLearn och Addovation, IFS kontor i Asker 8 februari 2018
 5. Användarföreningens seminarium om GDPR, Stockholm Arlanda 17 april 2018
 6. Användarföreningens seminarium om GDPR, Oslo Airport 19 april 2018
 7. Användarföreningens seminarium om GDPR, IFS kontor i Köpenhamn 24 april 2018 Användarföreningen har deltagit och medverkat på följande IFS-event:
 8. IFS Manufacturing Forum, Stockholm, 11 maj 2017
 9. IFS World Conference, Atlanta, USA, 30 april till 3 maj 2018

2016/17

Under verksamhetsåret 2016/17 har vi arrangerat 11 aktiviteter i egen regi och därutöver deltagit i aktiviteter med IFS.

 1. Årsmöte 2015/2016 med aktiviteter, Arlanda, 19 maj 2016
 2. Överlämning av 100 prioriterade förbättringsförslag till R&D, Linköping, 3 juni 2016*
 3. Arkivering för ökad användarvänlighet och prestanda, Stockholm, 7 september 2016
 4. Konfigurationsmöjligheter vs. förvaltningsbarhet, Göteborg, 13 september 2016
 5. Arkivering for bedre brukervennligthet og ytelse, Asker, 21 september 2016
 6. User Group Meeting på IFS World Conference, Göteborg, 26 oktober 2016
 7. Uppgraderingsdag med erfarenheter av IFS Applications 9, Göteborg, 24 november 2016
 8. Oppgraderingsdag med erfaringer IFS Applications 9, Oslo Airport, 30 november 2016
 9. Konfigurationsmuligheter vs. forvaltet løsning, Asker, 26 januari 2017
 10. Kundforum, Stockholm, 20 april 2017
 11. Kundeforum, Asker, 27 april 2017

Användarföreningen har deltagit och medverkat på följande IFS-event:

 1. IFS World Conference, Göteborg, 25-27 oktober 2016
 2. IFS Manufacturing Forum, Stockholm, 10 maj 2016
 3. IFS Energy Forum, dag 2, 5 april 2017

(*) Överlämningen genomfördes av den operativt ansvarige till R&D, ingen konventionell kundaktivitet/seminarium (omfattande medlemsaktiviteter dessförinnan och förberedelser).

2014

Den 5 mars 2014 var det ett studiebesök hos EVRY i Linköping - "Applikatorisk lösningsdrift i praktiken".

Ett intressant studiebesök och möte om applikatorisk lösningsdrift av IFS Applications och kringliggande system. EVRY delade med sig av sin långa erfarenhet av drift och support av IFS Applications och här kan du ta del av presentationerna från dagen.

Disaster/Recovery Kontinuitetsplanering >>

Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. >>

Presentation EVRY >>

LEAN >>

2019/20

Under verksamhetsåret har vi arrangerat 5 egna medlemsaktiviteter, deltagit på IFS World Conference 2019 och därutöver arbetat för att få fler medlemmar, producerat informationsblad om föreningen och uppdatera våra hemsidor (pågående arbeten).

 1. Årsmöte för 2018/2019 den 14 juni. Via Skype, telefon och på IFS kontor i Stockholm.
 2. IFS World Conference 2019, den 7-10 oktober, Boston USA. Med User Group Meeting och andra möten.
 3. Användarföreningens Applications 10 dag på Oslo Airport den 5 december. Fullbokat med 120 deltagare.Webinar om IFS Cloud Solutions and New Services from IFS, den 18 mars 2020. Från början planerat som seminarium på Clarion Arlanda, men på grund av Coronaepidemin istället genomfört som digitalt möte samma datum. Cirka 70 deltagare Online.
 4. Träindustriforum den 13 maj 2020. Från början planerat som seminarium på IFS nya kontor i Stockholm den 13 mars, men genomförs på grund av Coronaepidemin istället som ett digitalt möte. Cirka 20 deltagare. Videomöte.
 5. Viktiga nyheter i IFS Financials, med E-faktura, E-order, uppfyll lokala regler globalt. Från början planerat som seminarium på Pageros kontor i Göteborg den 22 april, men genomförs på grund av Coronaepidemin istället som ett digitalt möte. Cirka 180 deltagare (eller fler).
 6. Informationsblad om Användarföreningen, på svenska, norska, danska och engelska.
 7. Uppdatering av Användarföreningens hemsidor (pågår)
 8. Arbete för att få fler medlemmar (pågår)

2018/2019

Genomförda aktiviteter

Under verksamhetsåret har vi arrangerat sex medlemsaktiviteter, varav två större event:

 1. Årsmötet för 2017/18 den 14 juni. Via Skype, telefon och på IFS kontor i Stockholm.
 2. IFS World Conference 2018, den 1-3 maj, Atlanta USA. Med User Group Meeting och andra programpunkter som vi arrangerade.
 3. Seminarium och studiebesök på Sporveien, Ryen verksted, Oslo, den 12 september.
 4. IFS Customer Summit 2018, den 15-16 oktober på Clarion Arlanda. Ett gemensamt arrangemang med IFS.
 5. Seminarium och studiebesök på APM Terminals i Göteborg den 5 februari.
 6. Användardagen 2019 på Clarion Arlanda den 10 april.

2017/18

Genomförda aktiviteter

Under verksamhetsåret har vi arrangerat 7 aktiviteter i egen regi och därutöver deltagit i aktiviteter med IFS.

 1. Årsmöte 2017, Clarion Arlanda, Skype och telefon, 1 juni 2017
 2. Användarkonferens, Scandic Oslo Airport, 13-14 november 2017
 3. Arbetsinstruktioner och Dokumenthantering med ClickLearn och Addovation, IFS kontor i Stockholm 6 februari 2018
 4. Arbetsinstruktioner och Dokumenthantering med ClickLearn och Addovation, IFS kontor i Asker 8 februari 2018
 5. Användarföreningens seminarium om GDPR, Stockholm Arlanda 17 april 2018
 6. Användarföreningens seminarium om GDPR, Oslo Airport 19 april 2018
 7. Användarföreningens seminarium om GDPR, IFS kontor i Köpenhamn 24 april 2018 Användarföreningen har deltagit och medverkat på följande IFS-event:
 8. IFS Manufacturing Forum, Stockholm, 11 maj 2017
 9. IFS World Conference, Atlanta, USA, 30 april till 3 maj 2018

2016/17

Under verksamhetsåret 2016/17 har vi arrangerat 11 aktiviteter i egen regi och därutöver deltagit i aktiviteter med IFS.

 1. Årsmöte 2015/2016 med aktiviteter, Arlanda, 19 maj 2016
 2. Överlämning av 100 prioriterade förbättringsförslag till R&D, Linköping, 3 juni 2016*
 3. Arkivering för ökad användarvänlighet och prestanda, Stockholm, 7 september 2016
 4. Konfigurationsmöjligheter vs. förvaltningsbarhet, Göteborg, 13 september 2016
 5. Arkivering for bedre brukervennligthet og ytelse, Asker, 21 september 2016
 6. User Group Meeting på IFS World Conference, Göteborg, 26 oktober 2016
 7. Uppgraderingsdag med erfarenheter av IFS Applications 9, Göteborg, 24 november 2016
 8. Oppgraderingsdag med erfaringer IFS Applications 9, Oslo Airport, 30 november 2016
 9. Konfigurationsmuligheter vs. forvaltet løsning, Asker, 26 januari 2017
 10. Kundforum, Stockholm, 20 april 2017
 11. Kundeforum, Asker, 27 april 2017

Användarföreningen har deltagit och medverkat på följande IFS-event:

 1. IFS World Conference, Göteborg, 25-27 oktober 2016
 2. IFS Manufacturing Forum, Stockholm, 10 maj 2016
 3. IFS Energy Forum, dag 2, 5 april 2017

(*) Överlämningen genomfördes av den operativt ansvarige till R&D, ingen konventionell kundaktivitet/seminarium (omfattande medlemsaktiviteter dessförinnan och förberedelser).

2014

Den 5 mars 2014 var det ett studiebesök hos EVRY i Linköping - "Applikatorisk lösningsdrift i praktiken".

Ett intressant studiebesök och möte om applikatorisk lösningsdrift av IFS Applications och kringliggande system. EVRY delade med sig av sin långa erfarenhet av drift och support av IFS Applications och här kan du ta del av presentationerna från dagen.

Disaster/Recovery Kontinuitetsplanering >>

Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. >>

Presentation EVRY >>

LEAN >>

Kontakta oss

Hvis du har spørsmål om medlemskap, ønsker å motta våre nyhetsbrev med kommende aktiviteter, kan du kontakte oss her: