Produkter og tjenester

IFS Applications er et omfattende forretningssystem for mellemstore og store virksomheter og er spesialisert innenfor en rekke forretningsprosesser.

Vi har kombinert erfaring fra kunder, brukergrupper, bransjeanalytikere og selskapets sterke nettverk av partnere for å skape ledende bransjeløsninger som kan møte spesifikke kundebehov.

Strukturelle endringer som globalisering, gjennemsiktighet i markedet via internett, konsolidering, spesialisering osv. gjør det vanskeligere å definere virksomheter basert utelukkende på hvilken bransje de tilhører. De  prosesser som et selskap utfører, gir faktisk ofte en bedre illustrasjon av deres virksomhet og utfordringer enn bransjen de tilhører.

IFS fokuserer på fleksible virksomheter, hvor en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske: service og vedlikehold, produksjon, logistikk og prosjekt. Dette fokus gir kundene konkurransefortrinn i sine egne markeder og har gjort IFS til en ledende leverandør i flere bransjer. Innenfor vedlikeholds- og logistikksystemer for fly- og forsvarsindustrien, er IFS globalt ledende.

I tillegg til de prosesser som forretningssystemene støtter, som for eksempel økonomi, varelager, CRM og tradisjonell produksjon, er IFS Applications spesialisert på en rekke spesifikke produksjonsprosesser og støtter hele produktets livssyklus fra konstruksjon til vedlikehold og ettermarkedsservice. Dette gir betydelig fordel for kundene, idet den informasjon som blir opprettet under oppbygging og produksjon er viktig når produktet senere skal vedlikeholdes, muligens i flere tiår.

I de senere år har IFS sett en vekst i etterspørselen av it-support fra prosjektorienterte aktiviteter i flere av de bransjer som IFS fokuserer på. IFS har arbeidet effektivt med forbedring av programvarekomponenter for bedre å kunne håndtere disse utfordringene, som for eksempel kostnader, tid, ressurser, likviditet og risiko i prosjektdrevne aktiviteter. Optimalisering av disse viktige områder resulterer i bedre kontroll og er nøkkelen til forbedret effektivitet. Det øker også muligheten til å utnytte nye forretningsmuligheter. Bruken av tradisjonelle organisatoriske strukturer og systemer gjør det vanskelig å håndtere driftssituasjoner i sanntid og reduserer fleksibiliteten, ettersom det er nødvendig å balansere ressurser i forhold til forventede leveranser. Det er dyrt og vanskelig å vurdere om nye forretningsmuligheter, såvel som eksisterende aktiviteter, vil være lønnsomme.

IFS har to klare fordeler i forhold til sine konkurrenter: IFS Applications er en integrert løsning samt det faktum at det har vært komponentbasert i mer enn 20 år. Dette betyr at IFS har en stor fordel i å kunne levere forretningskomponenter som kan dra nytte av dagens service-orienterte arkitektur (SOA).

Want to hear more?

Got a question about IFS or our solutions?

Our contact form or local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

IFS APPLICATIONS FOR ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT

Asset management—where it all began. It’s our legacy, and for more than 25 years, we have refined our skills and technology in this area we are proud to call our backyard.

Download your copy now