IFS Användarförening

IFS Användarförening (brukerforeningen) er en uavhenging økonomisk forening med formål å øke medlemmenes nytteverdi av investeringen i forretningssystemet. Foreningen arbeider for at IFSTM kunder i Skandinavia kan dele erfaring med hverandre, og at både kundene og IFS får utbytte av dette samarbeidet.

Bedrift og Medlemsskap

Ambisjonen er også å kunne tilby kompetanseutvikling for å effektivisere bruken av IFS Applications. Kommunikasjonen med medlemmene er både aktiv og kontaktskapende og administreres via denne websiden og et digitalt månedsbrev. Les mer eller last ned program eller presentasjoner under rubrikken "Aktiviteter", under på denne siden.

Finansiering av virksomheten

Medlemskapet er bundet til bedriften, hvilket innebærer at alle med behov og interesse er velkommen til å delta gratis på foreningens forskjellige aktiviteter. Årsavgiften, som er oppdelt i medlemsavgift og fradragsberettiget serviceavgift, besluttes av årsmøtet og er i dag 
9 500 SEK eks. moms.

Styret

Styret for IFS Användarförening består av seks medlemmer fra Sverige og Norge. De kommer alle fra bedrifter som har omfattande efaring med IFS Applications.

Gratis seminarer og studiebesøk

Användarföreningen arrangerer regelmessig seminarer om aktuelle emner og studiebesøk hos IFS kunder. Seminarene handler om alt fra nyheter i IFS Applications til støtte for forretningsutvikling. Hensikten er både å øke kunnskapen om IFS Applications i det daglige arbeidet og å imøtegå medlemmenes ønsker om interessante seminaremner. Dessuten arrangerer eller deltar IFS Användarförening årlig i en brukerkonferense.

About IFS Användarförening

 

User Group