Moelven lar kundebehov forme selskapet med støtte fra IFS Applications

Siden 2001 har Moelven Industrier vært den største kunden til IFS innen den Skandinaviske trelastindustrien. Konsernet har nylig oppgradert løsningen for å støtte opp om et bredt utvalg nye digitale bransjespesifikke standarder for de over 40 selskapene i konsernet. Fordeler selskapet har oppnådd inkluderer blant annet:

  • Bidra til å sende riktige varer, i riktig mengde, til rett butikk, til rett tid, innen 48 timer
  • Automatisere vareflyten og eliminere manuelle prosesser
  • En rask og god oversikt over konsoliderte resultater på konsernnivå
  • Bedre distribusjon, lavere kostnader og økt effektivitet
  • Et velfungerende kundesenter, med flere lokasjoner og et felles telefonnummer
  • Sentralisering av økonomiprosesser
Last ned kundereferansen for å lese mer om hvordan IFS sin bransjeløsning for trelastindustrien har hjulpet Moelven og vokse.

File Information: Case Study, pdf   0,6 MB

DOWNLOAD Case Study

Download