" /> " />

Program planowania kariery IFS

Zapewnienie możliwości rozpoczęcia kariery naszym przyszłym utalentowanym pracownikom.

IFS_Early_Career_Program_670_413_Hero

Współpracuj w kohortach, aby poznać IFS jako organizację, zdobyć biegłość w korzystaniu z naszych zaawansowanych, światowej klasy rozwiązań programowych oraz rozwijać umiejętności w określonych obszarach IFS. Stań się talentem, który napędza naszą organizację!

Rozwój zawodowy

Bez względu na to, którą ścieżkę kariery wybierzesz w programie planowania kariery IFS, od samego początku masz jasno określoną ścieżkę rozwoju kariery. Pracujemy w pełnym wyzwań, ale satysfakcjonującym środowisku, dlatego nie brakuje kolegów i koleżanek, którzy chętnie wspierają Twój rozwój i nadają mu kierunek.

IFS_Professional_Development_Early_Career_Program_670_413_1
IFS_Personal_Development_Early_Career_Program_670_413_2

Rozwój osobisty

Cenimy nie tylko możliwość rozwoju zawodowego naszych pracowników, ale także aktywnie wspieramy ich rozwój osobisty poprzez szereg dodatkowych inicjatyw. Zawsze istnieją możliwości rozwijania dalszych umiejętności życiowych, np. w ramach Dnia Wolontariusza, Pierwszej Pomocy w zakresie Zdrowia Psychicznego lub działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Ścieżki programowe

 • Przedstawiciele ds. rozwoju biznesu
  Przedstawiciele ds. rozwoju biznesu (Business Development Representatives, BDR) odgrywają kluczową rolę we wstępnym nawiązaniu kontaktu z potencjalnymi klientami. Jako BDR będziesz rozwijać wiedzę i zrozumienie kluczowych sektorów przemysłu, aby móc prowadzić interesujące i znaczące interakcje z klientami. Będziesz ściśle współpracować z działami sprzedaży, działań przedsprzedażowych i marketingu, aby budować silną pulę możliwości poprzez kampanie marketingowe oparte na klientach.

  W tej roli należy koniecznie wykazać się wytrwałością i nastawieniem na osiąganie celów. Może to być trudne, ale opłacalne, ponieważ będziesz dbać o swoich klientów i bezpośrednio wytyczać drogę do przyszłego biznesu w IFS.

 • Sprzedaż
  Praca w dziale sprzedaży jest odpowiednim miejscem dla osób, które są pewne siebie i dobrze radzą sobie pod presją czasu. Niezbędna jest umiejętność budowania bliskich relacji z klientami w trakcie ich bieżącej pracy z systemem IFS. W IFS stawiamy klienta w centrum wszystkich naszych działań, dlatego też nasze zespoły sprzedaży muszą posiadać szeroką wiedzę na temat produktów i rozwiązań IFS, aby jak najlepiej dostosować naszą ofertę do rosnących potrzeb klientów.

  W IFS znajdziesz kulturę, która nie ma sobie równych – taką, która jest ukierunkowana na wspólny cel, oparta na pracy zespołowej i napędzana przez ludzi z pasją, którzy chcą widzieć wyniki.

 • Działania przedsprzedażowe
  W ramach działu działań przedsprzedażowych będziesz współpracować z działem sprzedaży i architektami biznesowymi podczas cyklu sprzedaży. Osoby pracujące w zespole ds. działań przedsprzedażowych są z natury dociekliwe i zawsze szukają najlepszych sposobów wykorzystania naszych rozwiązań w oparciu o wymagania klienta. Zazwyczaj będą one miały formę warsztatów i spotkań z klientami, co pozwoli lepiej zrozumieć proces biznesowy i czynniki kształtujące wartość, a następnie przełożyć to na prezentacje dla klientów.

  Dział działań przedsprzedażowych przekształca wymagania techniczne i biznesowe w rozwiązania skoncentrowane na kliencie, zapewniając potencjalnym klientom pierwszy kontakt z rozwiązaniami IFS. Pozostając pasjonatem naszego produktu i posiadając wiedzę na temat naszej oferty, możesz przyczynić się do pozyskania nowych klientów w tym zespole.

 • Konsulting
  Konsultanci odgrywają kluczową rolę w kulturze IFS zorientowanej na klienta. Jako konsultant zagłębiasz się w procesy biznesowe klienta, często pracując z nim na miejscu. Niezbędne jest zdobycie dogłębnej wiedzy na temat wybranych obszarów funkcjonalnych w IFS, ponieważ będziesz projektować, opracowywać i wspierać rozwiązania dostosowane do konkretnych wymagań biznesowych. Będziesz pracować w ramach większego zespołu wdrożeniowego ze współpracownikami, partnerami i klientami IFS nad najnowocześniejszymi rozwiązaniami branżowymi w takich sektorach, jak przemysł lotniczy i astronautyczny, obronny, energetyczny, użyteczności publicznej, zasobów naturalnych, budowlany, inżynieryjny, produkcyjny, usługowy i telekomunikacyjny.

  Wykorzystywanie swoich umiejętności rozwiązywania problemów, aby pomóc klientowi w osiągnięciu najlepszych wyników dla jego firmy, może być trudne, ale również satysfakcjonujące.