Społeczna odpowiedzialność biznesu

Firmy globalne skupiają dużą liczbę pracowników i już przez samą wielkość mogą wywierać pozytywny lub negatywny wpływ na świat. Taka możliwość wiąże się z równie wielką odpowiedzialnością.

Należy zawsze mieć na uwadze wpływ podejmowanych decyzji. Skutki prowadzenia biznesu — zarówno dla ludzi, jak i środowiska — powinny zawsze przynosić korzyść okolicznym społecznościom. W firmie IFS społeczna odpowiedzialność biznesu opiera się na trzech filarach, którymi są:

  • Zrównoważony rozwój
  • Edukacja
  • Nasza kadra

Ze względu na globalny zasięg przedsiębiorstwa i dużą liczbę oddziałów zużycie zasobów, takich jak elektryczność lub papier może być bardzo wysokie. Z tego samego powodu biura i pracownicy są często znacznie od siebie oddaleni. Aby ograniczyć konieczność podróży i tym samym zwiększyć wykorzystanie zasobów, wdrożyliśmy w naszej firmie inteligentne rozwiązania, takie jak systemy telekonferencyjne i narzędzia ułatwiające oszczędzanie energii elektrycznej. Nasza infrastruktura informatyczna została zintegrowana w systemami naszych dostawców, którzy również stosują się do surowych norm ochrony środowiska. Ponadto zachęcamy pracowników do realizowania zadań z domu przy użyciu narzędzi do zdalnej współpracy.

Solidna edukacja ma w dzisiejszych czasach kluczowe znaczenie. Jako pracodawca skupiający liczną kadrę, rozumiemy, jak wiele korzyści edukacja może przynieść osobom, rodzinom i całym społecznościom. Jesteśmy dumni z inicjatyw realizowanych wspólnie ze szkołami i uniwersytetami. Działania te obejmują przekazywanie sprzętu komputerowego, konsultacje udzielane przez naszych ekspertów, a także stypendia i praktyki. Takie formy współpracy nie tylko uatrakcyjniają nauczanie, ale również przynoszą zwiększają kompetencje kursantów. Działania firmy IFS na Sri Lance stanowią świetny przykład skutecznego realizowania tego rodzaju inicjatyw.

Nasi pracownicy stanowią społeczność, która jest najbliższa naszym działaniom biznesowym. W istocie to pracownicy tworzą firmę. Nasza kadra jest bardzo zróżnicowana i egalitarna, co pozytywnie wpływa na satysfakcję z pracy. Zadowoleni pracownicy są podstawą silnej, odnoszącej sukcesy firmy — taka jest nasza filozofia. Po raz szósty z rzędu jesteśmy uznawani za jednego z najlepszych pracodawców w Szwecji, co potwierdza skuteczność i atrakcyjność naszej koncepcji kierowania firmą.

Nasze globalne zobowiązanie CSR

 

Firma globalna, która z definicji jest zbiorem wielu osób, dzięki swej wielkości ma możliwość wpływania na świat, w pozytywny lub negatywny sposób. Jeśli możesz wywierać taki wpływ, masz także obowiązek działać w sposób odpowiedzialny.

IFS jest zdecydowana wywierać wpływ i przyczyniać się do uczynienia świata lepszym poprzez szereg inicjatyw globalnych z udziałem naszych pracowników.

IFS FOUNDATION

IFS Foundation to inicjatywa, której celem jest wsparcie wsi na Sri Lance oraz przysłużenie się społeczeństwu poprzez poprawę standardów życia ludzi na prowincji. Startujący w 2019 roku projekt ma objąć kwestie zdrowia, wody i warunków sanitarnych, edukacji, ekonomii i równości płci, wspierając ideę samowystarczalnego społeczeństwa. Dowiedz się więcej z filmu poniżej.

DZIEŃ WOLONTARIUSZA IFS

Wszyscy pracownicy IFS są zachęcani do poświęcenia jednego dnia pracy rocznie na wsparcie wybranego przez siebie celu charytatywnego. Pomóc w podjęciu decyzji mogą cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, które są dla pracowników ogólnym i dobrze zorganizowanym sposobem na zapewnienie, że ich wysiłki przyniosą efekt. Podczas dnia wolontariusza pracownicy IFS uczestniczyli w inicjatywach takich jak pomaganie dzieciom w czytaniu, zbieranie warzyw na potrzeby kuchni dla społeczności lokalnych oraz warsztaty coachingu/doradztwa zawodowego dla studentów.

PROGRAM EDUKACYJNY IFS

Edukacja jest czymś, co może przynieść rzeczywistą poprawę. Jako duży pracodawca dostrzegamy korzyści, które edukacja może przynieść poszczególnym osobom, rodzinom i społecznościom lokalnym. Program edukacyjny IFS ma przeciwdziałać niskiemu zainteresowaniu naukami ścisłymi i przedmiotami technicznymi, pomagając studentom i młodym ludziom w zainteresowaniu się technologiami, zdobyciu nowych umiejętności oraz uświadomić im, jak wygląda praca w branży IT. Współpracując z ponad 80 uczelniami na całym świecie, IFS chce zainspirować studentów poprzez zapewnienie niezbędnych zasobów, a w szczególności zachęcić studentki do podjęcia pracy w sektorze technologii. Na całym świecie staramy się oferować stypendia, subwencje, sprzęt komputerowy do zajęć stacjonarnych, a także wiedzę praktyczną poprzez staże i programy mentorskie dla absolwentów.

W 2019 roku program edukacyjny IFS został nagrodzony międzynarodową nagrodą CSR Excellence Award.

Our global CSR programmes

Katie Latta

If you would like to know more about our CSR projects, please get in touch with Katie Latta, our Global CSR Programme Manager.

Get in touch with Katie

Więcej informacji

Mają Państwo pytanie na temat firmy IFS i oferowanych przez nią rozwiązań?

Formularz kontaktowy i numery telefonów do lokalnych biur firmy IFS można znaleźć na stronie Kontakt.

Kontakt

IFS Lockdown Live Aid Concert

IFS Lockdown Live Aid Concert