Nasze działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Nasze globalne zobowiązanie CSR

 

Firma globalna, która z definicji jest zbiorem wielu osób, dzięki swej wielkości ma możliwość wpływania na świat, w pozytywny lub negatywny sposób. Jeśli możesz wywierać taki wpływ, masz także obowiązek działać w sposób odpowiedzialny.

IFS jest zdecydowana wywierać wpływ i przyczyniać się do uczynienia świata lepszym poprzez szereg inicjatyw globalnych z udziałem naszych pracowników.

IFS FOUNDATION

IFS Foundation to inicjatywa, której celem jest wsparcie wsi na Sri Lance oraz przysłużenie się społeczeństwu poprzez poprawę standardów życia ludzi na prowincji. Startujący w 2019 roku projekt ma objąć kwestie zdrowia, wody i warunków sanitarnych, edukacji, ekonomii i równości płci, wspierając ideę samowystarczalnego społeczeństwa. Dowiedz się więcej z filmu poniżej.

DZIEŃ WOLONTARIUSZA IFS

Wszyscy pracownicy IFS są zachęcani do poświęcenia jednego dnia pracy rocznie na wsparcie wybranego przez siebie celu charytatywnego. Pomóc w podjęciu decyzji mogą cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, które są dla pracowników ogólnym i dobrze zorganizowanym sposobem na zapewnienie, że ich wysiłki przyniosą efekt. Podczas dnia wolontariusza pracownicy IFS uczestniczyli w inicjatywach takich jak pomaganie dzieciom w czytaniu, zbieranie warzyw na potrzeby kuchni dla społeczności lokalnych oraz warsztaty coachingu/doradztwa zawodowego dla studentów.

PROGRAM EDUKACYJNY IFS

Edukacja jest czymś, co może przynieść rzeczywistą poprawę. Jako duży pracodawca dostrzegamy korzyści, które edukacja może przynieść poszczególnym osobom, rodzinom i społecznościom lokalnym. Program edukacyjny IFS ma przeciwdziałać niskiemu zainteresowaniu naukami ścisłymi i przedmiotami technicznymi, pomagając studentom i młodym ludziom w zainteresowaniu się technologiami, zdobyciu nowych umiejętności oraz uświadomić im, jak wygląda praca w branży IT. Współpracując z ponad 80 uczelniami na całym świecie, IFS chce zainspirować studentów poprzez zapewnienie niezbędnych zasobów, a w szczególności zachęcić studentki do podjęcia pracy w sektorze technologii. Na całym świecie staramy się oferować stypendia, subwencje, sprzęt komputerowy do zajęć stacjonarnych, a także wiedzę praktyczną poprzez staże i programy mentorskie dla absolwentów.

W 2019 roku program edukacyjny IFS został nagrodzony międzynarodową nagrodą CSR Excellence Award.

Więcej informacji

Mają Państwo pytanie na temat firmy IFS i oferowanych przez nią rozwiązań?

Formularz kontaktowy i numery telefonów do lokalnych biur firmy IFS można znaleźć na stronie Kontakt.

Kontakt