Oferty pracy

IFS jest międzynarodową firmą branży informatycznej, od 1992 roku obecną również na rynku polskim. Oferujemy kompleksowe rozwiązania wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwami w oparciu o IFS Applications™.
IFS posiada biura w Warszawie, Krakowie i Gdańsku.

W związku z rozwojem firmy aktualnie poszukujemy osób na stanowiska:

KONSULTANT DS. FINANSÓW

Miejsce pracy: Warszawa/Kraków/Gdańsk
Ref. KONF 1/2019

Od idealnych kandydatów oczekujemy:

 • kilkuletniego doświadczenia i wiedzy merytorycznej w księgowości i finansach
 • udziału w co najmniej jednym pełnym cyklu wdrożeniowym właściwego modułu 
 • doświadczenia w pracy z systemami klasy ERP
 • zdolności analitycznego myślenia i wnioskowania
 • umiejętności przygotowania prezentacji i raportów 
 • umiejętności pracy w zespole
 • kierunkowego wykształcenia wyższego 
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (podczas spotkań rekrutacyjnych umiejętność będzie weryfikowana)
 • gotowości do częstych podróży służbowych 
 • chęci uczestniczenia w międzynarodowych projektach w Polsce i zagranicą
 • znajomość języka rosyjskiego będzie dodatkowym atutem

Dodatkowym atutem będzie również posiadanie dyplomu ACCA (też studia w trakcie) lub uprawnień biegłego rewidenta. 
Docelowo dopuszczamy pracę zdalną w innych lokalizacjach.

KONSULTANT DS. PRODUKCJI

Miejsce pracy: Warszawa/Kraków/Gdańsk
Ref. KONPR 1/2019

Od idealnych kandydatów oczekujemy:

 • kilkuletniego doświadczenia i wiedzy merytorycznej w dziedzinie zarządzania produkcją, zaopatrzenia i gospodarki magazynowej
 • udziału w co najmniej jednym pełnym cyklu wdrożeniowym właściwego modułu
 • doświadczenia w pracy z systemami klasy ERP
 • zdolności analitycznego myślenia i wnioskowania
 • umiejętności przygotowania prezentacji i raportów
 • umiejętności pracy w zespole
 • kierunkowego wykształcenia wyższego
 • dobrej znajomości języka angielskiego na poziomie komunikacji (podczas spotkań rekrutacyjnych umiejętność będzie weryfikowana)
 • gotowości do częstych podróży służbowych
 • chęci uczestniczenia w międzynarodowych projektach w Polsce i zagranicą
 • znajomość języka rosyjskiego będzie dodatkowym atutem

KEY ACCOUNT MANAGER

Miejsce pracy: Warszawa/Kraków/Gdańsk
Ref. KAM 1/2019

Zadaniem tej osoby będzie rozwijanie sprzedaży w sektorze dużych przedsiębiorstw na terenie Polski.

Od idealnych kandydatów oczekujemy:

 • doświadczenia w budowaniu relacji z potencjalnymi klientami w sektorze dużych przedsiębiorstw, w tym firm z sektora publicznego
 • licznych kontaktów wśród przedsiębiorstw na terenie kraju
 • doskonałej umiejętności prezentacji, negocjacji i oceny ryzyka
 • skuteczności w działaniu, popartego wcześniejszymi sukcesami
 • znajomości rynku i technologii komputerowej 
 • wysokiej aktywności w działaniu i motywacji do pracy
 • wykształcenia wyższego
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (podczas spotkań rekrutacyjnych umiejętność będzie weryfikowana)
 • min. pięcioletniego doświadczenia w sprzedaży oprogramowania do dużych przedsiębiorstw (ze szczególnym uwzględnieniem systemów ERP)

Docelowo dopuszczamy pracę zdalną w innych lokalizacjach.

BUSINESS CONSULTANT – PRESALES

Miejsce pracy: Warszawa lub Kraków
Ref. BC-PRE 1/2019

Zadaniem tej osoby będzie wsparcie sprzedaży rozwiązań sprzedaży ERP/EAM na terenie Polski.

Od idealnych kandydatów oczekujemy:

 • doskonałej umiejętności prezentacji i wystąpień publicznych
 • min. pięcioletniego doświadczenia we wdrożeniach i sprzedaży systemów klasy ERP, EAM, CMMS, oraz udokumentowanych sukcesów w ww. obszarach. Znajomość metod planowania i harmonogramowania produkcji będzie dodatkowym atutem
 • doświadczenia w sprzedaży systemów biznesowych do sektorów: produkcyjnego, dystrybucyjnego, energetyki i telekomunikacji, zarządzania majątkiem oraz serwisem w terenie
 • znajomości rozwiązań IT i technologii komputerowej, w szczególności baz danych
 • wysokiej aktywności w działaniu i motywacji do pracy oraz umiejętności współpracy w zespole
 • wykształcenia wyższego
 • gotowości do częstych podróży służbowych 
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (podczas spotkań rekrutacyjnych umiejętność będzie weryfikowana)
Docelowo dopuszczamy prace zdalną w innych lokalizacjach.

BUSINESS VALUE AND IMPLEMENTATION ARCHITECT – PRESALES

Miejsce pracy: Warszawa/Kraków/Gdańsk
Ref. PRE 1/2019

Zadaniem tej osoby będzie wsparcie sprzedaży rozwiązań ERP/EAM na terenie Polski.

Od idealnego kandydata oczekujemy:

 • min. dziesięcioletniego doświadczenia we wdrożeniach i sprzedaży systemów klasy ERP/EAM oraz udokumentowanych sukcesów w ww. obszarach 
 • udokumentowanego doświadczenia w zarządzaniu dużymi wdrożeniami o charakterze informatycznym, prowadzonymi według metodologii typu agile lub waterfall
 • umiejętności zaplanowania i oszacowania kosztów projektu, podziału obowiązków, harmonogramu, itd. 
 • wewnątrzfirmowej koordynacji tych przygotowań oraz uczestnictwa w uzgodnieniach z prospektem
 • doświadczenia w sprzedaży systemów biznesowych do sektorów: produkcyjnego, dystrybucyjnego, energetyki i telekomunikacji, zarządzania majątkiem oraz serwisem w terenie
 • doświadczenia w multidyscyplinarnej analizie potrzeb biznesowych prospekta i jego strategii rozwoju, oraz w opracowywaniu finansowej oceny rentowności proponowanego przedsięwzięcia wdrożeniowego – tzw. Business Case
 • umiejętności zaprezentowania i przedyskutowania w. wym. Business Case’a zarówno na poziomie Zarządu, jak i na niższych szczeblach zarządzania
 • zaangażowania w nadzór nad realizacją założonych celów biznesowych w czasie trwania projektów
 • wysokiej aktywności w działaniu i motywacji do pracy oraz umiejętności współpracy w zespole
 • wykształcenia wyższego
 • gotowości do częstych podróży służbowych
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (podczas spotkań rekrutacyjnych umiejętność będzie weryfikowana)

Docelowo dopuszczamy prace zdalną w innych lokalizacjach.

Ze swojej strony zapewnimy:

 • pracę w międzynarodowym środowisku
 • możliwości rozwoju zawodowego
 • atrakcyjny pakiet finansowy
 • dodatkowe świadczenia – opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe, dofinansowanie karty Multisport, dofinansowanie doskonalenia języka angielskiego

Osoby spełniające powyższe kryteria i zainteresowane pracą w IFS prosimy o przesłanie aplikacji – CV i listu motywacyjnego wraz z zaznaczeniem symbolu referencyjnego na adres: rekrutacja@ifsworld.com.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji

Administratorem przekazanych nam przez Panią/Pana danych osobowych jest IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-247 – Warszawa), przy ul. Marcina Flisa 4, KRS 0000045818, NIP 5270000739, zwany dalej Administratorem.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w CV oraz w liście motywacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji i w związku z przebiegiem procesu zatrudnienia.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 221 1 kodeksu pracy. Podanie dodatkowych danych osobowych, wykraczających poza zakres, o którym mowa w kodeksie jest dobrowolne i wymaga Pani/Pan zgody.

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zakończenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy od przesłana CV, a w momencie zatrudnienia przez okres 10 lat. Obowiązek ten wynika z przepisów prawa w tym zakresie.

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli zgadza się Pani/Pan się na to aby Pani/Pan zgłoszenie było rozpatrywane również podczas przyszłych rekrutacji, prosimy o dopisanie na CV również następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o. i ich przetwarzanie w celu niezbędnym do realizacji przyszłych procesów rekrutacji.“

Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, wystarczy wysłać wniosek o wycofaniu zgody na adres e-mail: rodo@ifsworld.com.

 

Ostatnia aktualizacja strony: 10.04.2019