Oferty pracy / Job Opportunities

IFS jest międzynarodową firmą branży informatycznej, od 1992 roku obecną również na rynku polskim. Oferujemy kompleksowe rozwiązania wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwami w oparciu o IFS Applications™.
IFS posiada biura w Warszawie, Krakowie i Gdańsku.

W związku z rozwojem firmy aktualnie poszukujemy osób na stanowiska:

----------------------------------------

IFS is an international company in the IT industry, since 1992 also present on the Polish market. We offer comprehensive solutions supporting business management based on IFS Applications™.
IFS has offices in Warsaw, Krakow and Gdansk.

In connection with the company's development, we are currently looking for people for the following positions:

Business Development Representative

Location: Warsaw
Ref. BDR 1/2020

The Business Development Representative will provide key outbound prospecting, sales support and lead development for IFS. The candidate must be knowledgeable in IFS Service Management, Asset Management and Applications as they relate to targeted prospects and customer needs.  He/she must be able to exhibit the knowledge and confidence needed to establish IFS as a potential prospect or current customer’s primary Business Solution Supplier for Planning Scheduling Optimization, Field Service Management or Customer Experience products.

Responsibilities

 • Engage in conversations of value given the research and understanding of the prospect and IFS
 • Create opportunities within prospects by illustrating areas for improvement, optimization or automation. Work with the pre-sales and BVE teams to underpin these opportunities with business cases
 • Utilize Pre-Call Planning methods to understand the Prospect and why IFS is a viable solution for them
 • Develop cold accounts into warm and targeted accounts through various efforts providing value while aggressively targeting accounts within specific Industries that IFS has Identified
 • Understand, and differentiate, how Field Service Management Technology is transposed to different vertical industries in terms of value to targeted accounts
 • Work alongside Sales Representatives to set meetings and penetrate targeted accounts
 • Work through ‘Gatekeepers’ gaining access to the relevant person/s in the prospective organization hierarchy while understanding where the decision makers are located
 • Understand the functional competitive advantages of IFS Field Service Management Solution and customize messaging to gain traction into accounts
 • Conversion of Key Targeted Accounts to the sales pipeline and develop opportunities that IFS can continue to build a relationship
 • Implementation of Account Based Marketing campaigns, based on account plans built in conjunction with sales, pre-sales and marketing
 • High level of communication, via outbound calling, email, and social media to engage prospects in order to further qualify as a valid sales opportunity
 • Regular contact with each sales rep to review assigned accounts and make necessary adjustments
 • Maintain relationship with assigned group of Target Accounts and develop value into working with IFS
 • Ability to ask open-ended questions to uncover needs, learn more about the prospect, and better qualify
 • Keep accurate electronic records of calls and contacts and update prospect status within contact management application
 • Communicate internally the status of all outreach and set meetings
 • Must display Strong Presentation Skills

Qualifications

 • 3+ years of proven software telemarketing, inside sales, or software sales experience
 • Self-starter and ability to work with minimal supervision
 • Able to quickly gain and demonstrate a high level of understanding of IFS and IFS Application benefits
 • Excellent written and verbal communication skills, with specific emphasis on telephone skills
 • Experience with contact management applications, Excel, and Word
 • Limited travel is anticipated circa 3-5 days per month

KONSULTANT DS. FINANSÓW

Miejsce pracy: Warszawa
Ref. KONF 1/2020

Od idealnych kandydatów oczekujemy:

 • kilkuletniego doświadczenia i wiedzy merytorycznej w księgowości i finansach
 • udziału w co najmniej jednym pełnym cyklu wdrożeniowym właściwego modułu 
 • doświadczenia w pracy z systemami klasy ERP
 • zdolności analitycznego myślenia i wnioskowania
 • umiejętności przygotowania prezentacji i raportów 
 • umiejętności pracy w zespole
 • kierunkowego wykształcenia wyższego 
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (podczas spotkań rekrutacyjnych umiejętność będzie weryfikowana)
 • gotowości do częstych podróży służbowych 
 • chęci uczestniczenia w międzynarodowych projektach w Polsce i zagranicą
 • znajomość języka rosyjskiego będzie dodatkowym atutem

Dodatkowym atutem będzie również posiadanie dyplomu ACCA (też studia w trakcie) lub uprawnień biegłego rewidenta. 
Docelowo dopuszczamy pracę zdalną w innych lokalizacjach.

KONSULTANT DS. KADR I PŁAC

Miejsce pracy: Warszawa
Ref. KONHR 1/2020

Od idealnych kandydatów oczekujemy:

 • kilkuletniego doświadczenia i wiedzy merytorycznej w zakresie kadr i płac
 • udziału w co najmniej jednym pełnym cyklu wdrożeniowym właściwego modułu 
 • doświadczenia w pracy z systemami klasy ERP
 • zdolności analitycznego myślenia i wnioskowania
 • umiejętności przygotowania prezentacji i raportów 
 • umiejętności pracy w zespole
 • kierunkowego wykształcenia wyższego 
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (podczas spotkań rekrutacyjnych umiejętność będzie weryfikowana)
 • gotowości do częstych podróży służbowych 
 • chęci uczestniczenia w międzynarodowych projektach w Polsce i zagranicą
 • znajomość języka rosyjskiego będzie dodatkowym atutem

KONSULTANT DS. DYSTRYBUCJI

Miejsce pracy: Warszawa
Ref. KOND 1/2020

Od idealnych kandydatów oczekujemy:

 • kilkuletniego doświadczenia i wiedzy merytorycznej w dziedzinie zaopatrzenia i gospodarki magazynowej
 • udziału w co najmniej jednym pełnym cyklu wdrożeniowym właściwego modułu 
 • doświadczenia w pracy z systemami klasy ERP
 • zdolności analitycznego myślenia i wnioskowania
 • umiejętności przygotowania prezentacji i raportów 
 • umiejętności pracy w zespole
 • kierunkowego wykształcenia wyższego 
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (podczas spotkań rekrutacyjnych umiejętność będzie weryfikowana)
 • gotowości do częstych podróży służbowych 
 • chęci uczestniczenia w międzynarodowych projektach w Polsce i zagranicą
 • znajomość języka rosyjskiego będzie dodatkowym atutem

KONSULTANT DS. PROJEKTÓW

Miejsce pracy: Warszawa
Ref. KONPROJ 1/2020

Od idealnych kandydatów oczekujemy:

 • kilkuletniego doświadczenia i wiedzy merytorycznej w dziedzinie obsługi procesów o charakterze projektowym (np. produkcja projektowa, przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane projektowo, itp.)
 • udziału w co najmniej jednym pełnym cyklu wdrożeniowym właściwego modułu 
 • doświadczenia w pracy z systemami klasy ERP
 • zdolności analitycznego myślenia i wnioskowania
 • umiejętności przygotowania prezentacji i raportów 
 • umiejętności pracy w zespole
 • kierunkowego wykształcenia wyższego 
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (podczas spotkań rekrutacyjnych umiejętność będzie weryfikowana)
 • gotowości do częstych podróży służbowych 
 • chęci uczestniczenia w międzynarodowych projektach w Polsce i zagranicą
 • znajomość języka rosyjskiego będzie dodatkowym atutem

SALES EXECUTIVE

Miejsce pracy: Warszawa/Kraków/Gdańsk
Ref. SE 1/2020

Zadaniem tych osób będzie rozwijanie sprzedaży w sektorze dużych i średnich przedsiębiorstw na terenie Polski.

Od idealnych kandydatów oczekujemy:

 • doświadczenia w budowaniu relacji z potencjalnymi klientami w sektorze dużych i średnich przedsiębiorstw
 • licznych kontaktów wśród przedsiębiorstw na terenie kraju
 • doskonałej umiejętności prezentacji, negocjacji i oceny ryzyka
 • skuteczności w działaniu, popartego wcześniejszymi sukcesami 
 • znajomości rynku i technologii komputerowej 
 • wysokiej aktywności w działaniu i motywacji do pracy 
 • wykształcenia wyższego
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (podczas spotkań rekrutacyjnych umiejętność będzie weryfikowana)
 • min. pięcioletniego doświadczenia w sprzedaży oprogramowania do dużych przedsiębiorstw (ze szczególnym uwzględnieniem systemów ERP)

Docelowo dopuszczamy pracę zdalną w innych lokalizacjach.

BUSINESS CONSULTANT – PRESALES

Miejsce pracy: Warszawa lub Kraków
Ref. BC-PRE 1/2019

Zadaniem tej osoby będzie wsparcie sprzedaży rozwiązań sprzedaży ERP/EAM na terenie Polski.

Od idealnych kandydatów oczekujemy:

 • doskonałej umiejętności prezentacji i wystąpień publicznych
 • min. pięcioletniego doświadczenia we wdrożeniach i sprzedaży systemów klasy ERP, EAM, CMMS, oraz udokumentowanych sukcesów w ww. obszarach. Znajomość metod planowania i harmonogramowania produkcji będzie dodatkowym atutem
 • doświadczenia w sprzedaży systemów biznesowych do sektorów: produkcyjnego, dystrybucyjnego, energetyki i telekomunikacji, zarządzania majątkiem oraz serwisem w terenie
 • znajomości rozwiązań IT i technologii komputerowej, w szczególności baz danych
 • wysokiej aktywności w działaniu i motywacji do pracy oraz umiejętności współpracy w zespole
 • wykształcenia wyższego
 • gotowości do częstych podróży służbowych 
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (podczas spotkań rekrutacyjnych umiejętność będzie weryfikowana)
Docelowo dopuszczamy prace zdalną w innych lokalizacjach.

BUSINESS VALUE AND IMPLEMENTATION ARCHITECT – PRESALES

Miejsce pracy: Warszawa/Kraków/Gdańsk
Ref. PRE 1/2019

Zadaniem tej osoby będzie wsparcie sprzedaży rozwiązań ERP/EAM na terenie Polski.

Od idealnego kandydata oczekujemy:

 • min. dziesięcioletniego doświadczenia we wdrożeniach i sprzedaży systemów klasy ERP/EAM oraz udokumentowanych sukcesów w ww. obszarach 
 • udokumentowanego doświadczenia w zarządzaniu dużymi wdrożeniami o charakterze informatycznym, prowadzonymi według metodologii typu agile lub waterfall
 • umiejętności zaplanowania i oszacowania kosztów projektu, podziału obowiązków, harmonogramu, itd. 
 • wewnątrzfirmowej koordynacji tych przygotowań oraz uczestnictwa w uzgodnieniach z prospektem
 • doświadczenia w sprzedaży systemów biznesowych do sektorów: produkcyjnego, dystrybucyjnego, energetyki i telekomunikacji, zarządzania majątkiem oraz serwisem w terenie
 • doświadczenia w multidyscyplinarnej analizie potrzeb biznesowych prospekta i jego strategii rozwoju, oraz w opracowywaniu finansowej oceny rentowności proponowanego przedsięwzięcia wdrożeniowego – tzw. Business Case
 • umiejętności zaprezentowania i przedyskutowania w. wym. Business Case’a zarówno na poziomie Zarządu, jak i na niższych szczeblach zarządzania
 • zaangażowania w nadzór nad realizacją założonych celów biznesowych w czasie trwania projektów
 • wysokiej aktywności w działaniu i motywacji do pracy oraz umiejętności współpracy w zespole
 • wykształcenia wyższego
 • gotowości do częstych podróży służbowych
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (podczas spotkań rekrutacyjnych umiejętność będzie weryfikowana)

Docelowo dopuszczamy prace zdalną w innych lokalizacjach.

Ze swojej strony zapewnimy:

 • pracę w międzynarodowym środowisku
 • możliwości rozwoju zawodowego
 • atrakcyjny pakiet finansowy
 • dodatkowe świadczenia – opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe, dofinansowanie karty Multisport, dofinansowanie doskonalenia języka angielskiego

Osoby spełniające powyższe kryteria i zainteresowane pracą w IFS prosimy o przesłanie aplikacji – CV i listu motywacyjnego wraz z zaznaczeniem symbolu referencyjnego na adres: rekrutacja@ifsworld.com.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji

Administratorem przekazanych nam przez Panią/Pana danych osobowych jest IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-247 – Warszawa), przy ul. Marcina Flisa 4, KRS 0000045818, NIP 5270000739, zwany dalej Administratorem.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w CV oraz w liście motywacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji i w związku z przebiegiem procesu zatrudnienia.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 221 1 kodeksu pracy. Podanie dodatkowych danych osobowych, wykraczających poza zakres, o którym mowa w kodeksie jest dobrowolne i wymaga Pani/Pan zgody.

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zakończenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy od przesłana CV, a w momencie zatrudnienia przez okres 10 lat. Obowiązek ten wynika z przepisów prawa w tym zakresie.

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli zgadza się Pani/Pan się na to aby Pani/Pan zgłoszenie było rozpatrywane również podczas przyszłych rekrutacji, prosimy o dopisanie na CV również następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o. i ich przetwarzanie w celu niezbędnym do realizacji przyszłych procesów rekrutacji.“

Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, wystarczy wysłać wniosek o wycofaniu zgody na adres e-mail: rodo@ifsworld.com.

 

Ostatnia aktualizacja strony: 10.04.2019