Icelandair wymienia swój system MRO

 

Jednym z kluczowych wyzwań związanych z wymianą systemu konserwacji, napraw i remontów (MRO) jest znalezienie rozwiązania, które najlepiej uzupełni obecny i przyszły model biznesowy firmy. W przypadku Icelandair Technical Services dokonano przeglądu ostatniego procesu wyboru oprogramowania MRO. Firma podkreśliła znaczenie budowania silnych relacji z dostawcami i społecznością użytkowników oraz omówiła, jak ważne jest sformułowanie podejścia do wdrożenia, które będzie najlepiej wspierać jej działalność biznesową.


Z doświadczeń Icelandair wynika, że kluczem do osiągnięcia sukcesu były:

  • Czyszczenie i migracja danych
  • Zasoby projektowe
  • Procesy i przypadki użycia
  • Wdrażanie etapowe
  • Współpraca między dostawcą a użytkownikiem