Skip to main content

Rozwiązania branżowe

Rozwiązania branżowe IFS udostępniają elastyczne, ale ukierunkowane funkcje dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw.

Przegląd branż

IFS dysponuje bogatą wiedzą dotyczącą sektorów, do których kieruje swoją ofertę. Firma jest uznawana przez niezależnych analityków za czołowego na światowym rynku dostawcę oprogramowania dla przedsiębiorstw działającego w środowisku lokalnym i w chmurze.

Nasi eksperci starają się pomóc klientom osiągnąć sukces i przygotować się na nowe wyzwania, udostępniając im najlepsze w swojej klasie rozwiązania i dzieląc się specjalistyczną wiedzą.

Lotnictwo i obrona

IFS jest jednym z liderów rynku oprogramowania dla sektora lotnictwa i obrony w skali globalnej. Oferujemy pełne spektrum oprogramowania dla przedsiębiorstw produkcyjnych zorientowanych na projekty i programy. Naszymi odbiorcami są producenci i dostawcy z pierwszej, drugiej i trzeciej grupy łańcucha dostaw, działający w sektorze lotnictwa i obrony.

Lotnictwo i obrona

Telekomunikacja, sektor energetyki, użyteczności publicznej i wydobywczy

System IFS dla branży kapitałochłonnej jest spójnym rozwiązaniem łączącym funkcje zarządzania projektami i optymalizacji zasobów z opcjami zarządzania majątkiem i systemem całego przedsiębiorstwa.

Telekomunikacja, sektor energetyki, użyteczności publicznej i wydobywczy

Sektor konstrukcyjno-budowlany i infrastruktury

Czy Twoje przedsiębiorstwo zajmuje się pracami projektowymi, budowlanymi lub remontowymi? Czy Twoje przedsiębiorstwo dysponuje aktywami lub zajmuje się utrzymaniem aktywów albo zarządzaniem obiektami? A może w zakres działania firmy wchodzi zarówno produkcja, jak i obsługa techniczna aktywów? IFS specjalizuje się w narzędziach do zarządzania projektami i zarządzania cyklem życia majątku.

Sektor konstrukcyjno-budowlany i infrastruktury

Produkcja

Stwórz inteligentną fabrykę dzięki rozwiązaniu IFS działającemu w chmurze. Przeprowadź cyfrową transformację przedsiębiorstwa dzięki dostosowanemu do potrzeb, wielokrotnie nagradzanemu rozwiązaniu działającemu w chmurze i przygotowanemu na przyszłe wyzwania.

Produkcja

Dostawcy usług

Rozwiązanie przeznaczone dla dostawców usług musi umożliwiać przegląd działań w czasie rzeczywistym wraz z możliwością ich kontrolowania, niezależnie od tego, czy prace dotyczą obiektów liniowych, czy też są wykonywane w siedzibie klienta, w bazie serwisowej lub w obiekcie przemysłowym.

Dostawcy usług