Skip to main content

You are visiting the Polska site. You might be interested in the United States site.

Go to the United States site Stay on the Polska site

Kompleksowe oprogramowanie

dla producentów z sektora lotnictwa i obrony

IFS oferuje jeden pakiet ERP dla producentów z sektora lotnictwa i obrony. Pakiet ten, zorientowany na realizację projektów, umożliwia zarządzanie całym cyklem życia produktów w przypadku złożonych projektów produkcyjnych lub projektów realizowanych na zamówienie. Zapewnia ścisłą kontrolę nad każdym projektem. Dzięki w pełni zintegrowanym funkcjom firma może zarządzać projektami od etapu projektowania zasobu poprzez wsparcie jego cyklu życia po wycofanie z użytkowania, kontrolować koszty realizacji umowy, zwiększyć wydajność łańcucha dostaw, a także osiągnąć zgodność z przepisami eksportowymi i normami ISO.

 • Zarządzanie realizacją umów i kontrola nad nimi
 • Zarządzanie cyklem życia produktu
 • Produkcja (realizacja projektów, produkcja na zamówienie)
 • Wsparcie posprzedażne
 • Produkcja zorientowana na program
 • Kontrola i ograniczanie kosztów
 • Śledzenie i kontrolowanie zasobów
 • Kontrola eksportu
Produkcja dla sektora lotnictwa i obrony

Whitepaper: Koncepcja Przemysłu 4.0 w sektorze lotnictwa i obrony

W jaki sposób koncepcja „lotnictwa i obrony 4.0” ułatwia przedsiębiorstwom różnej wielkości, zajmującym się produkcją sprzętu lotniczego i uzbrojenia, lepszą komunikację i zastosowanie bardziej adaptacyjnego, inteligentnego i bezpiecznego podejścia w zinformatyzowanym środowisku?

W opracowaniu przedstawiono cztery podstawowe obszary, które powinny wziąć pod uwagę firmy pragnące wykorzystać możliwości nowego podejścia. Prezentujemy opinie często przekazywane przez naszych klientów poszukujących przyszłościowych rozwiązań wspomagających rozwój przedsiębiorstwa.

 • Łączność jako podstawa
 • Niezbędna konfigurowalność
 • Ewolucyjne wdrażanie inteligentnych mechanizmów
 • Przede wszystkim bezpieczeństwo

Podejmij odpowiednie kroki i przygotuj się na przyszłość

Babcock realizuje ponad 4600 projektów z wykorzystaniem rozwiązań IFS

Sprawdź, dlaczego firma Babcock używa systemu ERP firmy IFS do zarządzania wieloma realizowanymi projektami, m.in. związanymi z działaniem stoczni, obsługą techniczną okrętów podwodnych i zarządzaniem kluczowymi aktywami różnych klientów.

Pomagamy zapewnić dostępność najważniejszych aktywów w sektorze lotnictwa i obrony przez cały okres ich eksploatacji