Skip to main content

You are visiting the Polska site. You might be interested in the United States site.

Go to the United States site Stay on the Polska site

Linie lotnicze i operatorzy flot

IFS oferuje kompleksowe rozwiązania dla komercyjnych linii lotniczych, portów lotniczych i wszystkich firm, które świadczą usługi logistyki sprzętu, usługi obsługi technicznej, napraw i przeglądów (MRO) oraz usługi wsparcia dla linii lotniczych i operatorów flot.

Współczesny szybko rozwijający się rynek stawia wysokie wymagania przed liniami lotniczymi i operatorami flot. Dużym wyzwaniem jest pogodzenie rentowności z zadowoleniem klientów bez szkody dla bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

Ciągły postęp technologiczny powoduje wzrost oczekiwań klientów i zwiększenie konkurencji na rynku. Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) przewiduje, że do roku 2035 liczba pasażerów linii lotniczych wzrośnie dwukrotnie, a za 20 lat osiągnie 7,2 mld.

Będzie to wymagać maksymalizacji efektywności i wyników finansowych, do czego niezbędne jest oprogramowanie dla przedsiębiorstw opracowane w celu usprawnienia działań, wsparcia globalnej skalowalności oraz ułatwienia transformacji cyfrowej.

Aby wyprzedzić konkurencję i realizować swoje cele biznesowe, linie lotnicze i ich dostawcy muszą:

 • Zoptymalizować planowanie i prognozowanie
 • Spełnić wymagania przepisów dotyczących bezpieczeństwa
 • Zwiększyć wydajność operacyjną
 • Przestrzegać przepisów branżowych
 • Określić zasoby o znaczeniu krytycznym i zarządzać nimi
 • Zintegrować zasoby w całym przedsiębiorstwie

Firma IFS, która ma ponad 30 lat doświadczenia w branży, znakomicie rozumie problemy rynku. Nasze oprogramowanie dla sektora lotnictwa jest oparte na standardach branżowych. Użytkownik nie jest więc zmuszony do korzystania z produktów jednego dostawcy. Elastyczna, modułowa architektura pomoże mu w rozwijaniu firmy i dostosowywaniu się do nowych warunków na każdym etapie rozwoju.

Oprogramowanie dla lotnictwa cywilnego i rozwiązania MRO

Bezpieczniej, szybciej, lepiej: znakomita wydajność i nowoczesne usługi MRO w liniach lotniczych China Airlines

Customer Quote
Trudno przecenić korzyści, jakie dotychczas osiągnęliśmy. […] Dzięki redukcji kosztów będzie nam dużo łatwiej uzyskać lepsze wyniki finansowe.
Mr. Huong Wang Wiceprezes działu inżynierii, China Airlines
Opis wdrożenia w China Airlines

Więcej opisów wdrożeń

0
m

o tyle chińskie linie lotnicze China Airlines obniżyły swoje koszty operacyjne w ciągu roku

0

o tyle dni średnio skróciły się przerwy na zaplanowaną i niezaplanowaną obsługę techniczną samolotów

0
%

o tyle wzrosła wydajność procesów zarządzania, co pozwoliło obniżyć koszty o 485 000 USD w skali roku

Broszura: Linie lotnicze i operatorzy flot

Znakomita wydajność, większe przychody i lepsze wyniki finansowe: oferta oprogramowania IFS dla przedsiębiorstw obejmuje unikatowe rozwiązania dla lotnictwa cywilnego w zakresie zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, serwisu i inżynierii, optymalizacji planowania alokacji, obsługi technicznej napraw i remontów silników oraz analizy danych operacyjnych.

Pobierz broszurę, aby dowiedzieć się więcej

Pomagamy zapewnić dostępność najważniejszych aktywów w sektorze lotnictwa i obrony przez cały okres ich eksploatacji

Zintegrowane rozwiązania dla przedsiębiorstw z sektora lotnictwa cywilnego

Elastyczne oprogramowanie dla linii lotniczych i operatorów flot

IFS Maintenix umożliwia firmom zarządzanie obsługą techniczną w czasie rzeczywistym, precyzyjne zarządzanie konfiguracjami i efektywne planowanie wielu flot jednocześnie. Mocną stroną tego najlepszego w swojej klasie produktu jest możliwość definiowania hierarchii zasobów i zarządzania nimi. Hierarchie te tworzą podstawowe konfiguracje oparte na projekcie („as designed”) i na wsparciu („as supported”). Dzięki weryfikacji w czasie rzeczywistym faktyczna konfiguracja samolotu oparta na obsłudze technicznej („as maintained”) jest zgodna z regułami technicznymi określonymi w jego konfiguracji podstawowej.

Oprogramowanie IFS wspomaga obsługę techniczną i realizację zadań. Obejmuje funkcje o znaczeniu krytycznym w zakresie planowania, koordynowania i realizacji bezpiecznego, kompleksowego programu serwisu operacyjnego, takie jak:

 • Planowanie i kontrola zaawansowanej obsługi technicznej 
 • Planowanie i realizacja liniowej obsługi technicznej
 • Tworzenie kompleksowych pakietów roboczych
 • Zarządzanie narzędziami i zasobami
 • Zarządzanie materiałami i częściami
 • Naprawa komponentów i produkcja warsztatowa
 • Analiza trendów dotyczących niezawodności i wydajności

Przeczytaj więcej o rozwiązaniach IFS Maintenix do zarządzania obsługą techniczną w lotnictwie

Nowe podejście do planowania obsługi technicznej

Planiści w liniach lotniczych muszą codziennie stawiać czoła wielu wyzwaniom, takim jak obniżenie kosztów obsługi technicznej, optymalizacja wykorzystania zasobów w krótkim i długim horyzoncie czasowym, czy też wspieranie strategicznych inicjatyw stymulujących wzrost.

Rozwiązania usprawniające planowanie pomagają operatorom w maksymalnym wykorzystaniu zasobów. Dzięki nowoczesnym narzędziom można łatwiej osiągnąć cel, jakim jest zapewnienie efektywności kosztowej obsługi technicznej oraz generowanie maksymalnego przychodu z każdego samolotu. Takie rozwiązania i narzędzia oferuje IFS.

Dowiedz się więcej na temat rozwiązania SaaS (Software as a Service):

Intuicyjne podejście do planowania obsługi technicznej w lotnictwie

Elastyczne oprogramowanie dla linii lotniczych i operatorów flot

IFS Maintenix umożliwia firmom zarządzanie obsługą techniczną w czasie rzeczywistym, precyzyjne zarządzanie konfiguracjami i efektywne planowanie wielu flot jednocześnie. Mocną stroną tego najlepszego w swojej klasie produktu jest możliwość definiowania hierarchii zasobów i zarządzania nimi. Hierarchie te tworzą podstawowe konfiguracje oparte na projekcie („as designed”) i na wsparciu („as supported”). Dzięki weryfikacji w czasie rzeczywistym faktyczna konfiguracja samolotu oparta na obsłudze technicznej („as maintained”) jest zgodna z regułami technicznymi określonymi w jego konfiguracji podstawowej.

Oprogramowanie IFS wspomaga obsługę techniczną i realizację zadań. Obejmuje funkcje o znaczeniu krytycznym w zakresie planowania, koordynowania i realizacji bezpiecznego, kompleksowego programu serwisu operacyjnego, takie jak:

 • Planowanie i kontrola zaawansowanej obsługi technicznej 
 • Planowanie i realizacja liniowej obsługi technicznej
 • Tworzenie kompleksowych pakietów roboczych
 • Zarządzanie narzędziami i zasobami
 • Zarządzanie materiałami i częściami
 • Naprawa komponentów i produkcja warsztatowa
 • Analiza trendów dotyczących niezawodności i wydajności

Przeczytaj więcej o rozwiązaniach IFS Maintenix do zarządzania obsługą techniczną w lotnictwie

Nowe podejście do planowania obsługi technicznej

Planiści w liniach lotniczych muszą codziennie stawiać czoła wielu wyzwaniom, takim jak obniżenie kosztów obsługi technicznej, optymalizacja wykorzystania zasobów w krótkim i długim horyzoncie czasowym, czy też wspieranie strategicznych inicjatyw stymulujących wzrost.

Rozwiązania usprawniające planowanie pomagają operatorom w maksymalnym wykorzystaniu zasobów. Dzięki nowoczesnym narzędziom można łatwiej osiągnąć cel, jakim jest zapewnienie efektywności kosztowej obsługi technicznej oraz generowanie maksymalnego przychodu z każdego samolotu. Takie rozwiązania i narzędzia oferuje IFS.

Dowiedz się więcej na temat rozwiązania SaaS (Software as a Service):

Intuicyjne podejście do planowania obsługi technicznej w lotnictwie