Skip to main content

You are visiting the Polska site. You might be interested in the United States site.

Go to the United States site Stay on the Polska site

Najlepsze na rynku

oprogramowanie biznesowe dla sektora ropy i gazu

IFS jest niekwestionowanym liderem rynku oprogramowania biznesowego dla sektora usług związanych z eksploatacją złóż ropy naftowej. Współpracuje z ponad 400 firmami z sektora ropy i gazu, działającymi w oparciu o projekty i/lub zasoby.

Oprogramowanie IFS zapewnia przedsiębiorstwu kompleksowe wsparcie w zakresie sprzedaży, zarządzania umowami, inżynierii, zarządzania projektami, zarządzania dokumentacją, zarządzania majątkiem i usługami oraz podwykonawstwa w łańcuchu dostaw. Udostępnia funkcje zarządzania finansami i kapitałem ludzkim przeznaczone dla przedsiębiorstw z sektora ropy i gazu prowadzących działalność na lądzie i na morzu.

Wbudowana w to oprogramowanie funkcja replikacji danych umożliwia obsługę operacji na morskich platformach wiertniczych, które zostały zrealizowane bez połączenia z systemem. W ten sposób użytkownik ma zapewnioną wymaganą przejrzystość i widoczność.

Offshore Drilling Software: Enteprise Resource Planning (ERP) and Enterprise Asset Management (EAM)

Systemy ERP, EAM i FSM firmy IFS przynoszą korzyści naszym klientom w sektorach telekomunikacji, energetyki, usług użyteczności publicznej i zarządzania zasobami

Zintegrowane rozwiązania dla liderów zmian (#forthechallengers) w sektorze ropy i gazu

Właściciele ruchomych aktywów na platformach wiertniczych

Systemy IFS wspomagają działalność międzynarodowych koncernów z sektora ropy i gazu zarówno na lądzie, jak i na morzu. Wykorzystując nasze doświadczenie i metodykę wdrożeń, pomagamy klientom w szybszym osiąganiu korzyści biznesowych. Aby firma mogła czerpać maksymalne korzyści biznesowe ze swoich zasobów morskich, musi mieć zapewnioną widoczność całej rozproszonej na świecie floty oraz złożonej, obejmującej wiele spółek struktury organizacyjnej w jednym interfejsie użytkownika. Rozwiązanie takie umożliwia śledzenie zasobów i zwiększa zadowolenie użytkowników.

Firma BW Offshore korzysta z systemu IFS Applications w zakresie globalnych finansów, łańcucha dostaw, projektów, serwisu, zapasów, zarządzania kadrami i zarządzania dokumentacją. Rozwiązanie to replikuje dane między obiektami lądowymi i morskimi. Udostępnia również specyficzne funkcje umożliwiające obsługę wielu walut oraz zapewnienie zgodności z przepisami obowiązującymi w Brazylii.

Z biegiem lat firma BW Offshore używała coraz więcej rozwiązań wchodzących w zakres systemu ERP, wspomagających np. serwisowanie statków i zarządzanie dokumentacją. Wykorzystanie jak największej liczby funkcji systemu IFS Applications umożliwia firmie BW Offshore obniżenie kosztów technologii informatycznych i zwiększenie wydajności.

Dowiedz się więcej

Dostawcy usług EPC i usług na platformach wydobywczych

Kontrahenci przedsiębiorstw z sektora ropy i gazu potrzebują nowoczesnych, sprawdzonych rozwiązań biznesowych opartych na projektach, umożliwiających sprawną obsługę kontraktów na budowę, modyfikacje i serwis. Możliwość zarządzania personelem, materiałami, narzędziami i zasobami w jednym rozwiązaniu projektowym jest kluczem do sukcesu dla firm, które świadczą usługi na rzecz platform wiertniczych, takie jak instalacja, obsługa techniczna lub wypożyczanie sprzętu. Zintegrowane rozwiązanie wspierające projekty, zasoby i usługi jest znakomitą ofertą dla przedsiębiorstw wyspecjalizowanych w inżynierii, zaopatrzeniu i budowie (Engineering, Procurement and Construction ― EPC) oraz serwisie takich platform. Pomaga im w uzyskaniu lepszej widoczności projektu i kontroli nad nim oraz zwiększeniu marż.

Poczytaj o tym, jak firma Apply Sørco podjęła strategiczną decyzję o zainwestowaniu w system IFS Applications dla kontrahentów EPCI. Standardowe, zintegrowane rozwiązanie wspiera cały łańcuch tworzenia wartości, od wstępnych prac inżynieryjnych po uruchomienie.

Dowiedz się więcej

Producenci realizujący projekty na rzecz sektora ropy i gazu

Systemy i urządzenia niezbędne dla funkcjonowania sektora ropy i gazu muszą być budowane lub montowane i dostarczane w wymaganym terminie, w ramach określonego budżetu. Umowy, których przedmiotem jest zarządzanie cyklem życia majątku lub jego serwisowanie, mogą przynosić ogromne korzyści.

Firmy produkujące środki trwałe dla sektora ropy i gazu mogą wykorzystać takie zaawansowane funkcje oprogramowania IFS, jak produkcja na zamówienie (engineer-to-order ― ETO), zarządzanie projektami i zarządzanie usługami na rynku usług posprzedażnych.

Interwell jest znany z prac prowadzonych w najbardziej nieprzyjaznych środowiskach na świecie. W 2016 roku firma ta, będąca już rozwiniętym, nowoczesnym przedsiębiorstwem odnoszącym sukcesy w sektorze ropy i gazu, zwróciła się do IFS o pomoc w usprawnieniu procesów biznesowych i zwiększeniu elastyczności swojego rozproszonego środowiska informatycznego. Dowiedz się więcej o firmie Interwell, jej doświadczeniach oraz korzyściach osiągniętych przez nią dzięki systemowi IFS Applications.

Dowiedz się więcej

Właściciele ruchomych aktywów na platformach wiertniczych

Systemy IFS wspomagają działalność międzynarodowych koncernów z sektora ropy i gazu zarówno na lądzie, jak i na morzu. Wykorzystując nasze doświadczenie i metodykę wdrożeń, pomagamy klientom w szybszym osiąganiu korzyści biznesowych. Aby firma mogła czerpać maksymalne korzyści biznesowe ze swoich zasobów morskich, musi mieć zapewnioną widoczność całej rozproszonej na świecie floty oraz złożonej, obejmującej wiele spółek struktury organizacyjnej w jednym interfejsie użytkownika. Rozwiązanie takie umożliwia śledzenie zasobów i zwiększa zadowolenie użytkowników.

Firma BW Offshore korzysta z systemu IFS Applications w zakresie globalnych finansów, łańcucha dostaw, projektów, serwisu, zapasów, zarządzania kadrami i zarządzania dokumentacją. Rozwiązanie to replikuje dane między obiektami lądowymi i morskimi. Udostępnia również specyficzne funkcje umożliwiające obsługę wielu walut oraz zapewnienie zgodności z przepisami obowiązującymi w Brazylii.

Z biegiem lat firma BW Offshore używała coraz więcej rozwiązań wchodzących w zakres systemu ERP, wspomagających np. serwisowanie statków i zarządzanie dokumentacją. Wykorzystanie jak największej liczby funkcji systemu IFS Applications umożliwia firmie BW Offshore obniżenie kosztów technologii informatycznych i zwiększenie wydajności.

Dowiedz się więcej

Dostawcy usług EPC i usług na platformach wydobywczych

Kontrahenci przedsiębiorstw z sektora ropy i gazu potrzebują nowoczesnych, sprawdzonych rozwiązań biznesowych opartych na projektach, umożliwiających sprawną obsługę kontraktów na budowę, modyfikacje i serwis. Możliwość zarządzania personelem, materiałami, narzędziami i zasobami w jednym rozwiązaniu projektowym jest kluczem do sukcesu dla firm, które świadczą usługi na rzecz platform wiertniczych, takie jak instalacja, obsługa techniczna lub wypożyczanie sprzętu. Zintegrowane rozwiązanie wspierające projekty, zasoby i usługi jest znakomitą ofertą dla przedsiębiorstw wyspecjalizowanych w inżynierii, zaopatrzeniu i budowie (Engineering, Procurement and Construction ― EPC) oraz serwisie takich platform. Pomaga im w uzyskaniu lepszej widoczności projektu i kontroli nad nim oraz zwiększeniu marż.

Poczytaj o tym, jak firma Apply Sørco podjęła strategiczną decyzję o zainwestowaniu w system IFS Applications dla kontrahentów EPCI. Standardowe, zintegrowane rozwiązanie wspiera cały łańcuch tworzenia wartości, od wstępnych prac inżynieryjnych po uruchomienie.

Dowiedz się więcej

Producenci realizujący projekty na rzecz sektora ropy i gazu

Systemy i urządzenia niezbędne dla funkcjonowania sektora ropy i gazu muszą być budowane lub montowane i dostarczane w wymaganym terminie, w ramach określonego budżetu. Umowy, których przedmiotem jest zarządzanie cyklem życia majątku lub jego serwisowanie, mogą przynosić ogromne korzyści.

Firmy produkujące środki trwałe dla sektora ropy i gazu mogą wykorzystać takie zaawansowane funkcje oprogramowania IFS, jak produkcja na zamówienie (engineer-to-order ― ETO), zarządzanie projektami i zarządzanie usługami na rynku usług posprzedażnych.

Interwell jest znany z prac prowadzonych w najbardziej nieprzyjaznych środowiskach na świecie. W 2016 roku firma ta, będąca już rozwiniętym, nowoczesnym przedsiębiorstwem odnoszącym sukcesy w sektorze ropy i gazu, zwróciła się do IFS o pomoc w usprawnieniu procesów biznesowych i zwiększeniu elastyczności swojego rozproszonego środowiska informatycznego. Dowiedz się więcej o firmie Interwell, jej doświadczeniach oraz korzyściach osiągniętych przez nią dzięki systemowi IFS Applications.

Dowiedz się więcej

IFS a Gartner Peer Insights Customers' Choice for Enterprise Asset Management Software

IFS has been recognized as a top-rated vendor and distinguished by our customers as a Gartner Peer Insights Customers Choice' for Enterprise Asset Management Software through the Gartner Peer Insights platform.

The Gartner Peer Insights Customers’ Choice badge is a trademark and service mark of Gartner, Inc., and/or its affiliates, and is used herein with permission. All rights reserved. Gartner Peer Insights Customers’ Choice constitute the subjective opinions of individual end-user reviews, ratings, and data applied against a documented methodology; they neither represent the views of, nor constitute an endorsement by, Gartner or its affiliates.

VIEW THE CUSTOMERS’ CHOICE DISTINCTION