Skip to main content

Telekomunikacja

Oprogramowanie do zarządzania projektami, majątkiem i usługami

Oprogramowanie IFS pomaga firmom telekomunikacyjnym stawić czoła wyzwaniom związanym z przełomowymi zmianami na rynku, a także wprowadzić zmiany w zakresie zarządzania projektami i cyklem życia majątku, planowania i optymalizacji zasobów oraz zaangażowania klientów. IFS kieruje swoją ofertę zarówno do ambitnych graczy pragnących konkurować z gigantami branży, jak i do samych gigantów, którzy wiedzą, że utrzymanie pozycji konkurencyjnej wymaga elastycznego dostosowywania się do nowych warunków. Obu tym grupom pomożemy w osiąganiu sukcesów poprzez znalezienie równowagi między konkurującymi ze sobą priorytetami dotyczącymi infrastruktury i klientów. IFS sprawi, że zadowoleni będą inwestorzy, ustawodawcy i interesariusze.

Oprogramowanie EAM dla przedsiębiorstw z sektora telekomunikacyjnego

Bądź liderem przyszłości: wykorzystaj magię technologii 5G i system zarządzania serwisem firmy IFS

IFS jest jedynym dostawcą, który oferuje branży telekomunikacyjnej pełny zakres funkcji dotyczących mobilności, zarządzania zleceniami roboczymi i uzupełniania tych zleceń, tworzenia harmonogramów i przydziału zadań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, monitorowania i realizowania usług w terenie, zarządzania umowami z klientami i dostawcami oraz zarządzania materiałami, gwarancjami, klientami i naprawami. Udostępnia również portale dla podwykonawców, panele kontrolne i funkcje analityczne, funkcje angażujące klienta we wszystkich kanałach z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, IoT Business Connector oraz funkcje logistyki zwrotnej. Wszystkie te możliwości udostępniamy zgodnie z preferencjami klienta:

  • Lokalnie 
  • W chmurze 
  • Z łącznikami prowadzącymi do wybranego systemu ERP lub CRM

Pobierz whitepaper

Bądź liderem przyszłości: wykorzystaj magię technologii 5G i system zarządzania serwisem firmy IFS

IFS jest jedynym dostawcą, który oferuje branży telekomunikacyjnej pełny zakres funkcji dotyczących mobilności, zarządzania zleceniami roboczymi i uzupełniania tych zleceń, tworzenia harmonogramów i przydziału zadań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, monitorowania i realizowania usług w terenie, zarządzania umowami z klientami i dostawcami oraz zarządzania materiałami, gwarancjami, klientami i naprawami. Udostępnia również portale dla podwykonawców, panele kontrolne i funkcje analityczne, funkcje angażujące klienta we wszystkich kanałach z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, IoT Business Connector oraz funkcje logistyki zwrotnej. Wszystkie te możliwości udostępniamy zgodnie z preferencjami klienta:

  • Lokalnie 
  • W chmurze 
  • Z łącznikami prowadzącymi do wybranego systemu ERP lub CRM

Pobierz whitepaper

Rozwiązania do zarządzania projektami, majątkiem i usługami

Colin Beaney, Global Industry Director for Energy, Utilities and Resources w korporacji IFS, opowiada o tym, w jaki sposób oprogramowanie do zarządzania projektami, majątkiem i usługami może przynieść korzyści klientom z branży telekomunikacyjnej.

Systemy ERP, EAM i FSM firmy IFS przynoszą korzyści naszym klientom w sektorach telekomunikacji, energetyki, usług użyteczności publicznej i zarządzania zasobami

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP)

IFS Applications to inny rodzaj oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). W odróżnieniu od niektórych pakietów nie jest rozwiązaniem skomplikowanym i sztywnym. Zaprojektowano go z myślą o możliwości szybkiego dostosowania do zmian technologicznych i biznesowych, tak aby przedsiębiorstwo mogło działać w maksymalnie elastyczny sposób. 

Poza tym IFS Applications to nie tylko system ERP. Zawiera funkcje zarządzania projektami w przedsiębiorstwie (EPM) i zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM), a także zarządzania usługami. Aplikację można skonfigurować na różne sposoby, m.in. na potrzeby produkcji dyskretnej i procesowej, produkcji mieszanej oraz sektora konstrukcyjno-budowlanego, a także bardzo wymagających i niestandardowych środowisk, np. związanych z lotnictwem i obroną, usługami projektowo-realizacyjnymi oraz przedsiębiorstw z sektora ropy i gazu obsługujących platformy wiertnicze. Właśnie w takich złożonych środowiskach, w których występują elementy produkcji, zarządzania projektami i zarządzania majątkiem, pakiet IFS Applications okazuje się bezkonkurencyjny jako rozwiązanie ERP.

Więcej

Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa

Oprogramowanie do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) musi oferować więcej funkcji niż rozpowszechnione i cenione systemy wspomagania utrzymania ruchu (CMMS). System IFS Applications daje użytkownikom więcej możliwości. Znacznie więcej. IFS Applications może być używany jako część pełnego pakietu do zarządzania przedsiębiorstwem lub jako odrębne rozwiązanie EAM. Firma może wdrożyć taką część funkcjonalności, jaka jest niezbędna do spełnienia wymagań dotyczących zarządzania majątkiem i innych elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Oczywiście w skład pakietu wchodzą funkcje planowania obsługi technicznej i obsługi zleceń roboczych oraz inne opcje związane z zapewnieniem niezawodności. Można jednak również rozbudować rozwiązanie o inne elementy, np. obsługę kadr, zamówienia, zarządzanie ryzykiem, finanse i zarządzanie dokumentacją.

Więcej

Zarządzanie serwisem

Niezależnie od tego, czy usługi są świadczone w terenie, na terenie zakładu, w bazie serwisowej, w domu czy w biurze klienta, czy dotyczą obiektów liniowych, czy innych aktywów, IFS Service Management jest w stanie pomóc w ich realizacji. Dowolny może być również model świadczenia takich usług: w postaci wizyt serwisowych, zgodnie z rygorystycznie określonymi poziomami usług (umowami SLA) albo w ramach umów o serwisowanie, dla przedsiębiorstw i dla odbiorców końcowych.

Więcej

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP)

IFS Applications to inny rodzaj oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). W odróżnieniu od niektórych pakietów nie jest rozwiązaniem skomplikowanym i sztywnym. Zaprojektowano go z myślą o możliwości szybkiego dostosowania do zmian technologicznych i biznesowych, tak aby przedsiębiorstwo mogło działać w maksymalnie elastyczny sposób. 

Poza tym IFS Applications to nie tylko system ERP. Zawiera funkcje zarządzania projektami w przedsiębiorstwie (EPM) i zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM), a także zarządzania usługami. Aplikację można skonfigurować na różne sposoby, m.in. na potrzeby produkcji dyskretnej i procesowej, produkcji mieszanej oraz sektora konstrukcyjno-budowlanego, a także bardzo wymagających i niestandardowych środowisk, np. związanych z lotnictwem i obroną, usługami projektowo-realizacyjnymi oraz przedsiębiorstw z sektora ropy i gazu obsługujących platformy wiertnicze. Właśnie w takich złożonych środowiskach, w których występują elementy produkcji, zarządzania projektami i zarządzania majątkiem, pakiet IFS Applications okazuje się bezkonkurencyjny jako rozwiązanie ERP.

Więcej

Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa

Oprogramowanie do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) musi oferować więcej funkcji niż rozpowszechnione i cenione systemy wspomagania utrzymania ruchu (CMMS). System IFS Applications daje użytkownikom więcej możliwości. Znacznie więcej. IFS Applications może być używany jako część pełnego pakietu do zarządzania przedsiębiorstwem lub jako odrębne rozwiązanie EAM. Firma może wdrożyć taką część funkcjonalności, jaka jest niezbędna do spełnienia wymagań dotyczących zarządzania majątkiem i innych elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Oczywiście w skład pakietu wchodzą funkcje planowania obsługi technicznej i obsługi zleceń roboczych oraz inne opcje związane z zapewnieniem niezawodności. Można jednak również rozbudować rozwiązanie o inne elementy, np. obsługę kadr, zamówienia, zarządzanie ryzykiem, finanse i zarządzanie dokumentacją.

Więcej

Zarządzanie serwisem

Niezależnie od tego, czy usługi są świadczone w terenie, na terenie zakładu, w bazie serwisowej, w domu czy w biurze klienta, czy dotyczą obiektów liniowych, czy innych aktywów, IFS Service Management jest w stanie pomóc w ich realizacji. Dowolny może być również model świadczenia takich usług: w postaci wizyt serwisowych, zgodnie z rygorystycznie określonymi poziomami usług (umowami SLA) albo w ramach umów o serwisowanie, dla przedsiębiorstw i dla odbiorców końcowych.

Więcej