Skip to main content

You are visiting the Polska site. You might be interested in the United States site.

Go to the United States site Stay on the Polska site

Budownictwo i realizacja inwestycji

Kontroluj działanie swojego przedsiębiorstwa i dbaj o jego rozwój dzięki najwyższej klasy oprogramowaniu IFS i bogatej wiedzy specjalistycznej.

Oprogramowanie klasy korporacyjnej dla sektora konstrukcyjno-budowlanego i infrastruktury

IFS oferuje przedsiębiorstwom z sektora konstrukcyjno-budowlanego i infrastruktury oprogramowanie do zarządzania projektami oraz do zarządzania cyklem życia majątku. Jesteśmy dostawcą uznawanym przez niezależnych analityków za lidera rynku. Nasze rozwiązania obsługują wszystkie etapy cyklu życia majątku: od projektowania i produkcji, po konstrukcję i utrzymanie.

 

Wykonawstwo, infrastruktura i usługi przemysłowe

Firma IFS zapewnia zintegrowane oprogramowanie dla przedsiębiorstw umożliwiające zarządzanie cyklem życia majątku zarówno na etapie jego powstawania, jak i obsługi serwisowej. To rozwiązanie obejmuje wiele typów składników majątku, takich jak m.in.: infrastruktura, budynki, energetyka, użyteczność publiczna, górnictwo, zakłady i instalacje przemysłowe.

Wykonawstwo, infrastruktura i usługi przemysłowe

Podwykonawcy z branży projektowej (EPCI)

Firma IFS zapewnia zintegrowane oprogramowanie dla przedsiębiorstw umożliwiające zarządzanie cyklem życia majątku zarówno na etapie jego powstawania jak i obsługi serwisowej. To rozwiązanie obejmuje wiele typów składników majątku, takich jak m.in.: infrastruktura, przemysł naftowy i gazowy, energetyka, usługi użyteczności publicznej, górnictwo, zakłady i instalacje przemysłowe.

Podwykonawcy z branży projektowej (EPCI)

Sektor stoczniowy i górnictwo morskie

Firma IFS zapewnia zintegrowane oprogramowanie dla przedsiębiorstw umożliwiające zarządzanie cyklem życia statków oraz infrastruktury stoczniowej zarówno na etapie ich powstawania, jak i obsługi serwisowej. Rozwiązanie jest stosowane do wielu typów statków, takich jak m.in. okręty czy jednostki wykorzystywane w sektorze ropy i gazu. Pomaga zarządzać budową i modernizacją infrastruktury portowej.

Sektor stoczniowy i górnictwo morskie