Skip to main content

Oprogramowanie do zarządzania projektami, cyklem życia majątku i serwisem

dla przedsiębiorstw projektowo-realizacyjnych (EPCI)

Działaj skutecznie w warunkach dynamicznej transformacji rynku.

Wykonawcom realizującym inwestycje coraz trudniej uzyskać dużą marżę zysku w warunkach rosnącej konkurencyjności. Duże jednorazowe projekty realizowane w dłuższej perspektywie czasowej muszą być zrealizowane w terminie i w ramach budżetu, a jednocześnie w całej branży brakuje osób o odpowiednich kompetencjach. Aby przedsiębiorstwo mogło liczyć na trwały sukces rynkowy, musi skutecznie zarządzać nowymi projektami, a to wymaga wdrożenia zintegrowanych procesów i systemów opartych na danych. Dowiedz się więcej o rozwiązaniach IFS dla przedsiębiorstw projektowo-realizacyjnych.

Oprogramowanie dla wykonawców zleceń w zakresie EPCI

e-Book: Jak poszerzyć zestaw kwalifikacji pracowników w branży zatrudniającej coraz mniej osób

Odchodzenie pracowników na emeryturę i redukcja zatrudnienia spowodowały deficyt wykwalifikowanych kadr w branży budowlanej. Zasoby ludzkie są coraz bardziej ograniczone, a przy tym pracownicy podlegają coraz większej presji. Ma to związek z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych, które są ważnym czynnikiem umożliwiającym rozwój przedsiębiorstw, a także dążeniem firm do zwiększenia efektywności kosztowej.

Pobierz e-book, aby uzyskać więcej informacji

Większa konkurencyjność projektów EPC dzięki systemowi IFS Applications

Erling Lange, wiceprezes firmy Rosenberg WorleyParsons ds. rynków i rozwoju działalności, opowiada o realizacji ważnych projektów EPC i współpracy z IFS. Firma Rosenberg WorleyParsons jest jednym z większych wykonawców działających w sektorze ropy i gazu na terenie norweskiego szelfu kontynentalnego. Przedsiębiorstwo świadczy usługi dla różnych segmentów rynku — jego działalność obejmuje m.in. konstrukcje modułowe, modyfikacje i remonty statków i platform, instalacje podmorskie oraz produkcję stali konstrukcyjnej i rur.

Wyjątkowe doświadczenie w branży konstrukcyjno-budowlanej i infrastruktury

Zintegrowane rozwiązania dla przedsiębiorstw z sektora konstrukcyjno-budowlany i infrastruktury

System ERP w zarządzaniu projektami

Projektowy system ERP to w rzeczywistości system do planowania zasobów przedsiębiorstwa przeznaczony dla środowisk związanych z zarządzaniem projektami, np. w przypadku produkcji, budowy i projektowania na zamówienie. System IFS Applications można sklasyfikować jako rozwiązanie oparte na projektach (PBS) lub oprogramowanie do zarządzania projektami w przedsiębiorstwie (EPM), ale bez wątpienia to najlepszy system dla przedsiębiorstw działających w złożonych środowiskach projektowych.

Nie jest to zwykły system ERP ani narzędzie do zarządzania portfelem projektów, to oprogramowanie dla przedsiębiorstw zbudowane nie na przewidywalnych, powtarzalnych procesach, np. produkcyjnych, ale raczej na indywidualnych projektach związanych z projektowaniem, konstrukcją, wytwarzaniem, prototypowaniem i usługami.

Więcej

Od skomputeryzowanego wspomagania utrzymania ruchu do zarządzania cyklem życia majątku

System do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) musi oferować więcej funkcji niż rozpowszechnione i cenione systemy wspomagania utrzymania ruchu (CMMS). Powinny w nim się znaleźć opcje zarządzania cyklem życia majątku (ALM). IFS oferuje właśnie tego rodzaju produkty. Weszliśmy na rynek jako producent rozwiązań EAM, zatem wszystkie funkcje wchodzące w skład systemu IFS Applications, w tym zarządzanie dokumentacją, zarządzanie ryzykiem, a także zarządzanie finansami, zapasami i kontraktami, mogą stać się częścią środowiska EAM. Przedsiębiorstwo może wdrożyć proste mechanizmy obsługi zleceń roboczych i magazynu albo pełny systemowi funkcji opracowanych z myślą o zarządzaniu wszystkimi elementami cyklu życia majątku, jeśli są one kluczowym elementem realizowanych procesów.

Więcej

Zarządzanie pełnym cyklem życia serwisu

IFS Service Management to rozwiązanie do zarządzania pełnym cyklem życia usług serwisowych, które sprawdzi się u każdego dostawcy. Niezależnie od tego, czy usługi są świadczone w terenie, na terenie zakładu, w bazie serwisowej, w domu czy w biurze klienta, czy dotyczą obiektów liniowych, czy innych aktywów, IFS Service Management jest w stanie pomóc w ich realizacji.

Więcej

System ERP w zarządzaniu projektami

Projektowy system ERP to w rzeczywistości system do planowania zasobów przedsiębiorstwa przeznaczony dla środowisk związanych z zarządzaniem projektami, np. w przypadku produkcji, budowy i projektowania na zamówienie. System IFS Applications można sklasyfikować jako rozwiązanie oparte na projektach (PBS) lub oprogramowanie do zarządzania projektami w przedsiębiorstwie (EPM), ale bez wątpienia to najlepszy system dla przedsiębiorstw działających w złożonych środowiskach projektowych.

Nie jest to zwykły system ERP ani narzędzie do zarządzania portfelem projektów, to oprogramowanie dla przedsiębiorstw zbudowane nie na przewidywalnych, powtarzalnych procesach, np. produkcyjnych, ale raczej na indywidualnych projektach związanych z projektowaniem, konstrukcją, wytwarzaniem, prototypowaniem i usługami.

Więcej

Od skomputeryzowanego wspomagania utrzymania ruchu do zarządzania cyklem życia majątku

System do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) musi oferować więcej funkcji niż rozpowszechnione i cenione systemy wspomagania utrzymania ruchu (CMMS). Powinny w nim się znaleźć opcje zarządzania cyklem życia majątku (ALM). IFS oferuje właśnie tego rodzaju produkty. Weszliśmy na rynek jako producent rozwiązań EAM, zatem wszystkie funkcje wchodzące w skład systemu IFS Applications, w tym zarządzanie dokumentacją, zarządzanie ryzykiem, a także zarządzanie finansami, zapasami i kontraktami, mogą stać się częścią środowiska EAM. Przedsiębiorstwo może wdrożyć proste mechanizmy obsługi zleceń roboczych i magazynu albo pełny systemowi funkcji opracowanych z myślą o zarządzaniu wszystkimi elementami cyklu życia majątku, jeśli są one kluczowym elementem realizowanych procesów.

Więcej

Zarządzanie pełnym cyklem życia serwisu

IFS Service Management to rozwiązanie do zarządzania pełnym cyklem życia usług serwisowych, które sprawdzi się u każdego dostawcy. Niezależnie od tego, czy usługi są świadczone w terenie, na terenie zakładu, w bazie serwisowej, w domu czy w biurze klienta, czy dotyczą obiektów liniowych, czy innych aktywów, IFS Service Management jest w stanie pomóc w ich realizacji.

Więcej