Skip to main content

Oprogramowanie do zarządzania projektami, cyklem życia majątku i usługami

dla przemysłu stoczniowego i remontowego

Jak zbudować cyfrową stocznię?

System do zarządzania cyklem życia produktów i oprogramowanie do modelowania 3D to za mało, by uzyskać prawdziwe korzyści z informatyzacji działania stoczni. Niezbędny jest system ERP, w którym można odzwierciedlić wszystkie główne fazy związane z przekazywaniem klientom wartościowych produktów i usług. To złożone zagadnienie, ponieważ działanie przedsiębiorstw z branży stoczniowej jest z natury zorganizowane wokół projektów, a łańcuch wartości obejmuje kilka specyficznych kroków, takich jak:

  • Projektowanie
  • Zaopatrzenie
  • Konstrukcja
  • Prace wyposażeniowe
  • Próby morskie
  • Remonty

Oprogramowanie dla przemysłu stoczniowego i morskiego

IHC zastępuje 17 systemów ERP jedną instancją systemu IFS, ułatwiającą działanie w skali globalnej

Customer Quote
System IFS zapewnia bardzo skuteczną integrację różnych obszarów funkcjonowania i podstawowych działów naszego przedsiębiorstwa.
Dave VanderHeyde Prezes Zarządu, Royal IHC
Opis wdrożenia w firmie Royal IHC

Więcej opisów wdrożeń

0

jednostek organizacyjnych Royal IHC

0

pracowników

0

zintegrowana platforma

Jak wybrać system ukierunkowany na projekty i aktywa

Wybór oprogramowania biznesowego dla przedsiębiorstwa projektowo-konstrukcyjnego jest bardzo trudnym zadaniem, ponieważ większość rozwiązań do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP) powstała w czasach, w których dominowały powtarzalne procesy produkcyjne. Takie produkty nie nadają się dla firm, których działalność opiera się na projektach i utrzymaniu aktywów. Poszukując oprogramowania dla przedsiębiorstwa, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na funkcje zarządzania kontraktami, rozliczania na podstawie postępów w realizacji oraz zarządzania podwykonawcami, a także opcje obsługi projektów modułowych i konstrukcji poza główną lokalizacją.

Jak wybrać system ERP dla cyfrowej stoczni

Royal IHC zastępuje 17 systemów ERP jedną instancją systemu IFS

Obejrzyj film i dowiedz się, w jaki sposób projekt ONE IHC pozwolił międzynarodowemu przedsiębiorstwu stoczniowemu Royal IHC dostarczyć klientom i interesariuszom rozwiązania wysokiej jakości i zwiększyć zwrot z inwestycji.

Learn how to face the challenges in your industry

Global industry director Kenny Ingram talks about how companies involved with the engineering, construction and fabrication of complex assets and infrastructure need to face the challenges in these disruptive times.

Wyjątkowe doświadczenie w branży konstrukcyjno-budowlanej i infrastruktury

Zintegrowane rozwiązania dla przedsiębiorstw z sektora konstrukcyjno-budowlany i infrastruktury

System ERP w zarządzaniu projektami

Projektowy system ERP to w rzeczywistości system do planowania zasobów przedsiębiorstwa przeznaczony dla środowisk związanych z zarządzaniem projektami, np. w przypadku produkcji, budowy i projektowania na zamówienie. System IFS Applications można sklasyfikować jako rozwiązanie oparte na projektach (PBS) lub oprogramowanie do zarządzania projektami w przedsiębiorstwie (EPM), ale bez wątpienia to najlepszy system dla przedsiębiorstw działających w złożonych środowiskach projektowych.

Nie jest to zwykły system ERP ani narzędzie do zarządzania portfelem projektów, to oprogramowanie dla przedsiębiorstw zbudowane nie na przewidywalnych, powtarzalnych procesach, np. produkcyjnych, ale raczej na indywidualnych projektach związanych z projektowaniem, konstrukcją, wytwarzaniem, prototypowaniem i usługami.

Więcej

Od skomputeryzowanego wspomagania utrzymania ruchu do zarządzania cyklem życia majątku

System do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) musi oferować więcej funkcji niż rozpowszechnione i cenione systemy wspomagania utrzymania ruchu (CMMS). Powinny w nim się znaleźć opcje zarządzania cyklem życia majątku (ALM). IFS oferuje właśnie tego rodzaju produkty. Weszliśmy na rynek jako producent rozwiązań EAM, zatem wszystkie funkcje wchodzące w skład systemu IFS Applications, w tym zarządzanie dokumentacją, zarządzanie ryzykiem, a także zarządzanie finansami, zapasami i kontraktami, mogą stać się częścią środowiska EAM. Przedsiębiorstwo może wdrożyć proste mechanizmy obsługi zleceń roboczych i magazynu albo pełny systemowi funkcji opracowanych z myślą o zarządzaniu wszystkimi elementami cyklu życia majątku, jeśli są one kluczowym elementem realizowanych procesów.

Więcej

Zarządzanie pełnym cyklem życia serwisu

IFS Service Management to rozwiązanie do zarządzania pełnym cyklem życia usług serwisowych, które sprawdzi się u każdego dostawcy. Niezależnie od tego, czy usługi są świadczone w terenie, na terenie zakładu, w bazie serwisowej, w domu czy w biurze klienta, czy dotyczą obiektów liniowych, czy innych aktywów, IFS Service Management jest w stanie pomóc w ich realizacji.

Więcej

System ERP w zarządzaniu projektami

Projektowy system ERP to w rzeczywistości system do planowania zasobów przedsiębiorstwa przeznaczony dla środowisk związanych z zarządzaniem projektami, np. w przypadku produkcji, budowy i projektowania na zamówienie. System IFS Applications można sklasyfikować jako rozwiązanie oparte na projektach (PBS) lub oprogramowanie do zarządzania projektami w przedsiębiorstwie (EPM), ale bez wątpienia to najlepszy system dla przedsiębiorstw działających w złożonych środowiskach projektowych.

Nie jest to zwykły system ERP ani narzędzie do zarządzania portfelem projektów, to oprogramowanie dla przedsiębiorstw zbudowane nie na przewidywalnych, powtarzalnych procesach, np. produkcyjnych, ale raczej na indywidualnych projektach związanych z projektowaniem, konstrukcją, wytwarzaniem, prototypowaniem i usługami.

Więcej

Od skomputeryzowanego wspomagania utrzymania ruchu do zarządzania cyklem życia majątku

System do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) musi oferować więcej funkcji niż rozpowszechnione i cenione systemy wspomagania utrzymania ruchu (CMMS). Powinny w nim się znaleźć opcje zarządzania cyklem życia majątku (ALM). IFS oferuje właśnie tego rodzaju produkty. Weszliśmy na rynek jako producent rozwiązań EAM, zatem wszystkie funkcje wchodzące w skład systemu IFS Applications, w tym zarządzanie dokumentacją, zarządzanie ryzykiem, a także zarządzanie finansami, zapasami i kontraktami, mogą stać się częścią środowiska EAM. Przedsiębiorstwo może wdrożyć proste mechanizmy obsługi zleceń roboczych i magazynu albo pełny systemowi funkcji opracowanych z myślą o zarządzaniu wszystkimi elementami cyklu życia majątku, jeśli są one kluczowym elementem realizowanych procesów.

Więcej

Zarządzanie pełnym cyklem życia serwisu

IFS Service Management to rozwiązanie do zarządzania pełnym cyklem życia usług serwisowych, które sprawdzi się u każdego dostawcy. Niezależnie od tego, czy usługi są świadczone w terenie, na terenie zakładu, w bazie serwisowej, w domu czy w biurze klienta, czy dotyczą obiektów liniowych, czy innych aktywów, IFS Service Management jest w stanie pomóc w ich realizacji.

Więcej