Skip to main content

Rozwiązania do obsługi urządzeń przemysłowych

IFS udostępnia narzędzia ułatwiające zarządzanie nawet najbardziej złożonymi usługami. Pozwalają one szybko rozwiązać wszelkie problemy i zapewnić sprawne działanie firmy.

Pojawia się wiele nowych rozwiązań technologicznych, które zmieniają sposób świadczenia usług związanych z wyposażeniem kapitałowym i urządzeniami przemysłowymi. Z jednej strony zwiększa się złożoność dużych elementów majątku objętych obsługą, zatem naprawy i prace remontowe często wymagają większego wysiłku. Z drugiej strony przy zastosowaniu odpowiednich metod i oprogramowania przedsiębiorstwo uzyska dodatkowe korzyści, np. związane ze zdalnym rozwiązywaniem problemów, obsługą prewencyjną i znacznym skróceniem czasu przestojów.

Wybierając dostawcę oprogramowania, należy pomyśleć o współpracy z partnerem, którego rozwiązania nie ograniczą możliwości świadczenia usług. IFS oferuje najbardziej kompleksowe produkty do zarządzania obsługą urządzeń przemysłowych w zaawansowanych zastosowaniach. Jesteśmy w stanie wyposażyć klienta w zestaw narzędzi o bogatych możliwościach. Pozwolą one zarządzać usługami nie tylko dziś, lecz także skutecznie odpowiedzieć na nowe wyzwania, które pojawią się w przyszłości.

Wyposażenie kapitałowe i urządzenia przemysłowe

Serwicyzacja: przygotowanie sektora produkcyjnego na nowe wyzwania

Wśród głównych przyczyn rozwoju serwicyzacji należy wymienić coraz większą konkurencję na lokalnym i globalnym rynku oraz komodyfikację produktów. Marże zysku są obecnie mniejsze, przedsiębiorstwa potrzebują więc nowych źródeł przychodów. Zamiast przyjmować tradycyjne podejście, w którym konkurencyjność można zwiększyć jedynie dzięki oferowaniu tańszych, szybszych lub lepszych wyrobów, przedsiębiorstwa produkcyjne coraz częściej występują w roli usługodawców, oferując kompleksowe rozwiązania, a nie tylko produkty.

Pobierz whitepaper

Deliver amazing moments of service by embracing the service delivery models of the future

In today's customer-driven environment, service is more relevant than ever before. Why? Because it enables differentiation in a crowded, competitive market and is a key revenue driver for future business growth.

Download eBook

Wyjątkowe doświadczenie w sektorze usług

Zintegrowane rozwiązania dla przedsiębiorstw produkcyjnych

Producenci wyposażenia kapitałowego

Rozwiązanie IFS Enterprise Service Management przeznaczone dla odpowiednich jednostek serwisowych zawiera funkcje kompleksowego zarządzania usługami, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi aktywów i obiektów liniowych, w tym złożonych procedur obsługi technicznej, napraw i remontów wyposażenia. Funkcjonalność naszego wyjątkowego rozwiązania opartego na komponentach ERP koncentruje się na serwisowaniu prewencyjnym, które wiąże się z planowaniem na wyższym poziomie i oznacza mniejszą liczbę nieplanowanych zmian oraz modyfikacji wykonywanych w trakcie pracy. Rozwiązanie płynnie łączy systemy zaplecza z procesami obsługi w terenie, co pozwala zrealizować umowy dotyczące poziomu usług (SLA), zapewnić zgodność ze standardami i zoptymalizować dłuższe, skomplikowane zadania z wykorzystaniem mechanizmu optymalizacji zasobów.

Rozwiązanie IFS Enterprise Service Management usprawnia procesy realizowane na zapleczu i w kontaktach z klientami — jeden produkt zawiera wszystkie funkcje niezbędne przedsiębiorstwu do zarządzania usługami, od finansów do obsługi w terenie. System stanowi idealne rozwiązanie do obsługi technicznej majątku o krytycznym znaczeniu dla przedsiębiorstwa. Sprawdza się doskonale w przypadku obsługi posprzedażnej prowadzonej przez przedsiębiorstwa produkcyjne oraz realizacji umów serwisowych dotyczących aktywów.

Producenci urządzeń przemysłowych

Producenci maszyn i urządzeń przemysłowych odchodzą od przestarzałych modeli biznesowych i stosują serwicyzację. Firma IFS jest gotowa pomóc im w realizacji tego procesu. Najlepsze na rynku narzędzia zaprojektowane z myślą o realizacji nawet najbardziej złożonych wymagań dotyczących urządzeń przemysłowych ułatwią Twojemu przedsiębiorstwu skuteczne zarządzanie serwisowaniem prewencyjnym, pracę w chmurze i świadczenie innych usług.

Rozwiązanie IFS zapewnia wyjątkowy poziom widoczności serwisowanych aktywów przed wykonaniem obsługi technicznej i w jej trakcie, a także po zakończeniu działań serwisowych. Zawiera również narzędzia do obsługi przesyłania i instalowania części oraz zarządzania nimi. Dzięki rozwiązaniu IFS można skrócić czas usuwania usterek oraz zoptymalizować harmonogramy pracowników i zakres usług. Rozwiązanie zawiera także znakomite opcje zarządzania częściami zamiennymi i funkcje obsługi logistyki zwrotnej oraz wszystkie narzędzia niezbędne do zarządzania zasobami i aktywami przedsiębiorstwa. Dzięki tym narzędziom i udostępnianym danym użytkownik ma pełny obraz poziomu realizowanych usług.

Producenci wyposażenia kapitałowego

Rozwiązanie IFS Enterprise Service Management przeznaczone dla odpowiednich jednostek serwisowych zawiera funkcje kompleksowego zarządzania usługami, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi aktywów i obiektów liniowych, w tym złożonych procedur obsługi technicznej, napraw i remontów wyposażenia. Funkcjonalność naszego wyjątkowego rozwiązania opartego na komponentach ERP koncentruje się na serwisowaniu prewencyjnym, które wiąże się z planowaniem na wyższym poziomie i oznacza mniejszą liczbę nieplanowanych zmian oraz modyfikacji wykonywanych w trakcie pracy. Rozwiązanie płynnie łączy systemy zaplecza z procesami obsługi w terenie, co pozwala zrealizować umowy dotyczące poziomu usług (SLA), zapewnić zgodność ze standardami i zoptymalizować dłuższe, skomplikowane zadania z wykorzystaniem mechanizmu optymalizacji zasobów.

Rozwiązanie IFS Enterprise Service Management usprawnia procesy realizowane na zapleczu i w kontaktach z klientami — jeden produkt zawiera wszystkie funkcje niezbędne przedsiębiorstwu do zarządzania usługami, od finansów do obsługi w terenie. System stanowi idealne rozwiązanie do obsługi technicznej majątku o krytycznym znaczeniu dla przedsiębiorstwa. Sprawdza się doskonale w przypadku obsługi posprzedażnej prowadzonej przez przedsiębiorstwa produkcyjne oraz realizacji umów serwisowych dotyczących aktywów.

Producenci urządzeń przemysłowych

Producenci maszyn i urządzeń przemysłowych odchodzą od przestarzałych modeli biznesowych i stosują serwicyzację. Firma IFS jest gotowa pomóc im w realizacji tego procesu. Najlepsze na rynku narzędzia zaprojektowane z myślą o realizacji nawet najbardziej złożonych wymagań dotyczących urządzeń przemysłowych ułatwią Twojemu przedsiębiorstwu skuteczne zarządzanie serwisowaniem prewencyjnym, pracę w chmurze i świadczenie innych usług.

Rozwiązanie IFS zapewnia wyjątkowy poziom widoczności serwisowanych aktywów przed wykonaniem obsługi technicznej i w jej trakcie, a także po zakończeniu działań serwisowych. Zawiera również narzędzia do obsługi przesyłania i instalowania części oraz zarządzania nimi. Dzięki rozwiązaniu IFS można skrócić czas usuwania usterek oraz zoptymalizować harmonogramy pracowników i zakres usług. Rozwiązanie zawiera także znakomite opcje zarządzania częściami zamiennymi i funkcje obsługi logistyki zwrotnej oraz wszystkie narzędzia niezbędne do zarządzania zasobami i aktywami przedsiębiorstwa. Dzięki tym narzędziom i udostępnianym danym użytkownik ma pełny obraz poziomu realizowanych usług.