ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Prawa autorskie 

Copyright© 1995 - 2014 IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zawartość domeny jest własnością IFS. Reprodukowanie, odtwarzanie lub modyfikacja materiałów zawartych na stronach domeny IFS jest zabronione.


Znaki towarowe

Znaki towarowe IFS i wszystkie nazwy produktów IFS są znakami towarowymi będącymi własnością firmy IFS. Wszystkie pozostałe zastrzeżone nazwy firm i produktów stanowią odpowiednio własność ich właścicieli.


Zrzeczenie się odpowiedzialności

IFS nie gwarantuje ścisłości informacji przedstawionych w tej domenie. Każda osoba przeglądająca strony niniejszej domeny musi być świadoma, że zawarte na stronach informacje mogą być niekompletne, mogą zawierać błędy lub być nieaktualne. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych na stronach tej domeny, należy najpierw je zweryfikować kontaktując się z lokalnym biurem IFS.

IFS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć z posłużenia się informacjami zawartymi na stronach niniejszej domeny. Materiały oraz informacje zawarte w niniejszej domenie są przedstawione bez jakiejkolwiek gwarancji, włączając w to gwarancję prawidłowości informacji oraz jakości usług lub produktów otrzymanych za pośrednictwem lub w związku z wykorzystaniem tej domeny. IFS nie zapewnia również żadnej domniemanej gwarancji przydatności produktów dostępnych za pośrednictwem niniejszej domeny do sprzedaży lub ich przydatności do jakiegokolwiek innego celu, nie zapewnia się także zachowania prywatności czy poufności materiałów lub nie naruszenia innych praw z nimi związanych.

Jakakolwiek korespondencja przesłana do niniejszej domeny w Internecie lub do IFS za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest przesyłana jako korespondencja nie mająca w żadnym przypadku charakteru prywatnego lub poufnego, a IFS nie jest zobowiązany do powstrzymania się od odtwarzania, publikacji lub jakiegokolwiek innego działania w wykorzystaniu otrzymanej tą drogą korespondencji. IFS ma zapewnioną pełną swobodę w wykorzystaniu zawartości jakiejkolwiek korespondencji otrzymanej drogą elektroniczną, włączając w to wykorzystywanie prezentowanych pomysłów lub koncepcji, metod oraz wiedzy w tej korespondencji zawartej w jakimkolwiek celu, także w celu rozwoju, wytwarzania lub/oraz marketingu produktów i/lub usług.

Niektóre z powyższych wyłączeń lub ograniczeń w odpowiedzialności mogą nie mieć zastosowania wyłącznie w przypadku, jeżeli nie są dozwolone przez bezwzględnie obowiązujące na danym obszarze przepisy prawa. Niniejsza domena może zawierać odesłania „linki” do innych domen w Internecie, które nie są administrowane przez IFS. W takim przypadku IFS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość lub dostępność tych domen. IFS zastrzega sobie prawo do zmian powyższych zastrzeżeń oraz wyłączeń od odpowiedzialności w każdym dowolnie wybranym terminie.

EULA

US and Canada

For end-customers purchasing IFS Application Software through an IFS partner, country/region specific End User Licence Agreement’s (EULA) can be found here:

Download IFS EULA US

Download IFS EULA US Cloud Services

Download IFS EULA Canada

Download IFS EULA Canada Cloud Services

Australia and New Zealand

For end-customers purchasing IFS Application Software through an IFS partner, country/region specific End User Licence Agreement’s (EULA) can be found here:

Download IFS EULA Australia

Download IFS EULA Cloud Services Australia

Japan

For end-customers purchasing IFS Application Software through an IFS partner, country/region specific End User Licence Agreement’s (EULA) can be found here:

Download IFS EULA Japan

Download IFS EULA Cloud Services Japan

All ASEAN countries - Plus India and Sri Lanka

For end-customers purchasing IFS Application Software through an IFS partner, country/region specific End User Licence Agreement’s (EULA) can be found here:

Download IFS EULA ASEAN

Download IFS EULA Cloud Services ASEAN

All African countries - excluding Egypt and Libya

For end-customers purchasing IFS Application Software through an IFS partner, country/region specific End User Licence Agreement’s (EULA) can be found here:

Download IFS EULA South Africa

Download IFS EULA Cloud Services South Africa

The Middle East - Plus Pakistan, Egypt and Libya

For end-customers purchasing IFS Application Software through an IFS partner, country/region specific End User Licence Agreement’s (EULA) can be found here:

Download IFS EULA UAE

Download IFS EULA Cloud Services UAE

Denmark and Iceland

For end-customers purchasing IFS Application Software through an IFS partner, country/region specific End User Licence Agreement’s (EULA) can be found here:

IFS EULA Denmark and Iceland

IFS EULA Cloud Services Denmark and Iceland

Finland and Estonia

For end-customers purchasing IFS Application Software through an IFS partner, country/region specific End User Licence Agreement’s (EULA) can be found here:

IFS EULA Finland and Estonia

IFS EULA Cloud Services Finland and Estonia

France

For end-customers purchasing IFS Application Software through an IFS partner, country/region specific End User Licence Agreement’s (EULA) can be found here:

IFS EULA France

IFS EULA Cloud Services France

Germany, Austria and Liechtenstein

For end-customers purchasing IFS Application Software through an IFS partner, country/region specific End User Licence Agreement’s (EULA) can be found here:

IFS EULA Germany, Austria and Liechtenstein

IFS EULA Cloud Services Germany, Austria and Liechtenstein

Netherlands, Luxembourg and Belgium

For end-customers purchasing IFS Application Software through an IFS partner, country/region specific End User Licence Agreement’s (EULA) can be found here:

IFS EULA Netherlands

IFS EULA Cloud Services Netherlands

Norway

For end-customers purchasing IFS Application Software through an IFS partner, country/region specific End User Licence Agreement’s (EULA) can be found here:

IFS EULA Norway

IFS EULA Cloud Services Norway

Sweden

For end-customers purchasing IFS Application Software through an IFS partner, country/region specific End User Licence Agreement’s (EULA) can be found here:

IFS EULA Sweden

IFS EULA Cloud Services Sweden

United Kingdom and Ireland plus all British Overseas Territories and Crown Dependencies

For end-customers purchasing IFS Application Software through an IFS partner, country/region specific End User Licence Agreement’s (EULA) can be found here:

IFS EULA United Kingdom

IFS EULA Cloud Services United Kingdom