środa, 11 grudnia 2019

Endeavor Energy Resources L.P. za pomocą IFS Applications połączy 10 oddziałów na potrzeby świadczenia usług dotyczących eksploatacji złóż ropy naftowej

Endeavor Energy Resources L.P. wybiera IFS Applications

System IFS do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) będzie pomagać w rozwoju biznesowym zarówno w dziale wydobycia, jak i serwisu w terenie

IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, poinformował, że firma Endeavor Energy Resources L.P. z siedzibą w Midland w Teksasie zakupiła system IFS Applications™, który będzie służyć jako nowy system ERP dla jej działu usług dotyczących eksploatacji złóż ropy naftowej.

Firma Endeavor Energy Resources L.P. (zwana dalej „Endeavor”) jest jednym z 10 największych koncernów naftowo-gazowych w Basenie Permskim w Teksasie. Jej dział usług energetycznych zapewnia stały dostęp i stabilne ceny w celu wspierania operacji Endeavor w zakresie poszukiwania i wydobycia węglowodorów.

Po rygorystycznym procesie selekcji firma Endeavor wybrała system IFS Applications w chmurze Microsoft Azure.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy produkcja węglowodorów przez Endeavor znacznie się zwiększyła i firma wybrała system IFS Applications w celu usprawnienia usług świadczonych w terenie, tak aby jej dział usług energetycznych mógł zapewniać większe korzyści bez zwiększania kosztów operacyjnych. Aby to osiągnąć, dział usług energetycznych musiał połączyć wszystkie swoje operacje biznesowe — takie jak usługi wiertnicze, serwis pojazdów, wydobycie, konstrukcja obiektów, prace w rurowanych otworach wiertniczych czy utrzymanie obiektów — w jednym systemie korporacyjnym, działającym w chmurze. Dział usług energetycznych potrzebował systemu obsługującego zarówno wewnętrzne zarządzanie zasobami, jak i usługi świadczone w terenie dla klientów zewnętrznych, ponieważ świadczy on usługi zarówno dla działów firmy Endeavor zajmujących się poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów, jak i dla klientów zewnętrznych.

„Wybraliśmy system IFS Applications, ponieważ za jego pomocą możemy zarządzać całym naszym łańcuchem wartości, od tworzenia zgłoszeń serwisowych i zleceń pracy na urządzeniu mobilnym używanym przez technika, aż do księgi głównej” — powiedział Kevin Northcutt, dyrektor ds. operacji w dziale usług energetycznych w firmie Endeavor. „Wbudowania funkcja wystawiania zgłoszeń serwisowych automatycznie aktualizuje stan zapasów i śledzi status zlecenia, dzięki czemu możemy zapewniać naszym wewnętrznym i zewnętrznym klientom większe korzyści bez zwiększania kosztów czy liczby personelu. Ponadto firma IFS zaoferowała nam jasną i niezawodną drogę do pomyślnego wdrożenia”.

Cindy Jaudon, prezes IFS na region obu Ameryk, powiedziała: „Firmy takie jak Endeavor potrzebują automatyzacji procesów biznesowych, aby wyeliminować wewnętrzne ograniczenia dotyczące kosztów i rozwoju. IFS ma wyjątkowe warunki do tego, aby obsługiwać klientów takich jak Endeavor, którzy mają szerokie potrzeby w zakresie zarządzania usługami, obejmujące pracę dla klientów zewnętrznych, ujmowane w księdze głównej, oraz pracę na ich własnych zasobach, wymagające aktualizacji ewidencji aktywów. Ze względu na fuzje i konsolidację branży coraz więcej firm będzie mieć takie skomplikowane potrzeby dotyczące zarządzania usługami, a IFS może im pomóc w ich zaspokojeniu”.

Klienci IFS w sektorze ropy i gazu to m.in. Interwell, Rever Offshore, Technip, Maersk Drilling, Maersk Supply Service, Odfjell Drilling, Babcock Marine, Heerema Fabrication Group, Archer, APPLY, MIR VALVE, Rosenberg WorleyParsons, BW Offshore, Semco Maritime, VARD, PGS, ShawCor, Icon Engineering, Mermaid Marine i Trans-Northern Pipelines Inc.

Więcej informacji o systemie IFS Applications dla sektora ropy i gazu można znaleźć na stronie: www.ifs.com/corp/industries/energy-utilities-and-resources/oil-and-gas/.

Informacje o firmie Endeavor Energy Resources L.P.

Endeavor Energy Resources L.P. („Endeavor”) to prywatna spółka z sektora poszukiwania i wydobycia z siedzibą w Midland w Teksasie. Firma Endeavor, będąca właścicielem ponad 1400 km2 netto w basenie Midland, zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości posiadanych gruntów. Jako jeden z największych pracodawców w Basenie Permskim, dba o dobrobyt swoich pracowników i ma wspaniały zespół wizjonerów, którzy są zaangażowani w realizację jej misji, wizji i wartości. Więcej informacji można znaleźć na stronie: endeavorenergylp.com.

Informacje o firmie IFS 

IFS opracowuje i dostarcza oprogramowanie dla przedsiębiorstw z całego świata, które zajmują się produkcją i dystrybucją wyrobów, budową i utrzymaniem aktywów oraz zarządzaniem działalnością ukierunkowaną na usługi. Specjalizacja branżowa naszych pracowników i rozwiązań oraz zaangażowanie w zapewnianie korzyści każdemu z naszych klientów pozwoliły firmie IFS zdobyć pozycję cenionego lidera i najczęściej polecanego dostawcy w naszym sektorze. Nasz zespół składa się z 3700 pracowników i coraz większej sieci partnerów. Wspierają oni ponad 10 000 klientów na całym świecie w kwestionowaniu statusu quo i zdobywaniu przewagi nad konkurencją. Nasze oprogramowanie dla przedsiębiorstw może pomóc Twojej firmie już dziś — więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem ifs.com.

Dołącz do nas na Twitterze: @IFSPoland

Zapraszamy na blog firmy IFS pod adresem https://blog.ifs.com/, gdzie omawiane są technologie, nowe rozwiązania i ciekawe pomysły.

Contact Information

Anna Machol

Telefon: +48 512 134 493

Contact Anna Machol