PGNiG Termika

Firma PGNIG TERMIKA – największy w Polsce dostawca ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w kogeneracji – wdrożyła system IFS Applications™ 8 w celu usprawnienia kluczowych procesów biznesowych, takich jak finanse, zarządzanie projektami, zarządzanie paliwami, remonty, elektroniczny obieg faktur oraz zarządzanie dokumentacją.

PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w kogeneracji. Dzięki efektywnej metodzie produkcji firma pokrywa około 65% całkowitego zapotrzebowania miasta Warszawy na energię elektryczną. W ciepło PGNiG TERMIKA zaopatruje ok. 70% mieszkańców Warszawy oraz ok. 60% mieszkańców Pruszkowa, Piastowa i Michałowic. Dociera ono do klientów w postaci gorącej wody w kranach i kaloryferach. Ciepło jest wytwarzane w pięciu zakładach: Elektrociepłownia Siekierki, Ciepłownia Kawęczyn, Elektrociepłownia Żerań, Ciepłownia Wola i Elektrociepłownia Pruszków. W sumie elektrociepłownie należące do PGNiG TERMIKA wytwarzają rocznie ponad 3,7 TWh energii elektrycznej i około 12 TWt ciepła. Od stycznia 2012 roku firma PGNiG TERMIKA jest częścią Grupy Kapitałowej PGNiG.

Informacje o pliku: Opis wdrożenia , pdf   1,6 MB

DOWNLOAD Opis wdrożenia

To download your free copy, please fill in the form below.

Twoje dane