Suncode

Suncode

Suncode jest dostawcą rozwiązań wspomagających zarządzanie procesami biznesowymi, takich jak system wspomagania zarządzania procesami biznesowymi Plus Workflow i system zarządzania dokumentami Plus DMS. Firma ma również w ofercie systemy skanowania i OCR, systemy obsługi kodów kreskowych i in. Suncode współpracuje z globalnymi partnerami biznesowymi, m.in. IBM, KOFAX, Microsoft i EMC. Rozwiązania Suncode są dostosowane do polskich warunków finansowych, prawnych, społecznych i organizacyjnych. Więcej informacji: http://www.suncode.pl.

 

 

PLUS Workflow: Kompleksowe rozwiązanie pozwalające na zarządzanie procesami biznesowymi, a w konsekwencji całością dokumentacji w przedsiębiorstwie – zarówno w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów, jak i skanowania oraz ich elektronicznej archiwizacji. Plus Workflow jest systemem serwerowym, do którego użytkownicy uzyskują dostęp z poziomu przeglądarki internetowej.

PLUS BPM: Rozwiązanie umożliwiające kompleksowe zarządzanie procesami biznesowymi i dokumentami w przedsiębiorstwie. Poza funkcjami realizowanymi przez systemy workflow, umożliwia odzwierciedlenie procesów, których przedmiotem nie jest elektroniczny dokument. Plus BPM pozwala na odzwierciedlenie procesów produkcyjnych, procesów realizowanych w ramach systemu zapewnienia jakości wg norm ISO 9000, a także procesów obiegu dokumentów. Umożliwia również szeroką integrację różnych systemów wdrożonych w przedsiębiorstwie.

Thus, Plus BPM reflects the manufacturing processes, which have to be completed within the Quality Management System, in accordance with ISO 9000 standards, as well as document flow processes. It also allows extensive integrations between different systems implemented in a company.

PLUS E-Invoices: Aplikacja przeznaczona do obsługi faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jej głównym zadaniem jest automatyzacja archiwizacji faktur elektronicznych i przekazywanie danych do procesu obsługi tych faktur w systemie elektronicznego obiegu dokumentów Plus Workflow.

Aplikacja Plus E-faktura pobiera załączoną do e-maila fakturę i automatycznie rozpoznaje format pliku, w jakim faktura została zapisana. W przypadku plików w formacie PDF dokonuje automatycznego odczytu danych zawartych w fakturze, a następnie przekazuje obraz faktury wraz z opisującymi ją indeksami do systemu Plus Workflow lub systemów zewnętrznych.

Odczytywanie właściwych danych z pliku PDF z obrazem faktury odbywa się na podstawie zdefiniowanych szablonów. Definicja szablonów jest realizowana w dedykowanej aplikacji Plus Template Configurator.

Firma Suncode z siedzibą w Poznaniu od wielu lat z powodzeniem wdraża rozwiązania biznesowe w dużych i średnich przedsiębiorstwach na terenie Polski i na arenie międzynarodowej. Produkty i usługi firmy Suncode są również dostępne dla klientów z innych europejskich krajów, w tym Niemiec, Portugalii, Węgier, Austrii, Rumunii, Norwegii i Czech.

W ramach partnerstwa firma Suncode będzie oferować system IFS Applications dużym i średnim przedsiębiorstwom na terenie Polski, przyczyniając się do rozwoju ekosystemu firmy IFS w jej sektorach docelowych, takich jak branża produkcyjna. Wraz z IFS Applications firma Suncode będzie także oferować produkty komplementarne, m.in. system wspomagania zarządzania procesami biznesowymi, systemy obsługi kodów kreskowych i OCR.

Accreditation:

 • Authorized

Country:

 • Poland

Industries:

 • Przemysł motoryzacyjny
 • Sektor konstrukcyjno-budowlany
 • Energetyka i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
 • Zaawansowane technologie
 • Produkcja przemysłowa
 • Ropa i gaz
 • Produkcja procesowa
 • Handel detaliczny
 • Dostawcy uslug