Millat Tractors Limited

Millat Tractors Limited is the market leader in Agricultural tractors and Machinery/Equipment, building the company’s image through innovation and competitiveness in Pakistan.

Millat is working to expand its image and market share by investing into the group companies through innovation & implementation of new technologies, and ensuring satisfaction to customers and stakeholders.

Referral:

 • Sales Leads
 • Pre-sales

Services:

 • Project Management
 • Consultancy Services
 • Support Services
 • Implementation Services

Products:

 • Automotive
 • Asset Intensive
 • Aerospace & Defense
 • Finance
 • Construction & Contracting
 • Energy & Utilities
 • High Tech Manufacturing
 • Industrial and Process Manufacturing

Hands on implementation and support experience/expertise of MTL team with IFS Applications. MTL is planning to implement the new version of IFS Applications using their own team.

Type of Partner:

 • Services
 • Referral

Country:

 • Pakistan

Industries:

 • Lotnictwo i obrona
 • Przemysł kapitałochłonny
 • Przemysł motoryzacyjny
 • Sektor konstrukcyjno-budowlany
 • Energetyka i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
 • Zaawansowane technologie
 • Produkcja przemysłowa
 • Ropa i gaz
 • Produkcja procesowa
 • Handel detaliczny
 • Dostawcy uslug

Solutions:

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
 • Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa (EAM)
 • Zarządzanie usługami serwisowymi w terenie (FSM)
 • Mobilne remonty (Mobile Maintenance)
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM)