VS Gulf

VS Gulf provides ICT solutions and services, and provides consulting services covering information and communications technology related to Security, Networking, Hardware, and Software.

Database Administrator: The ability to manage databases such as Oracle & SQL server & MySQL

ICT Services: Software & Hardware & Help Desk Services

IFS Implementation: The ability to implement IFS Applications based on our experience

IFS Applications Upgrade: The ability to upgrade IFS Applications based on our experience

Comprehensive working knowledge and experience of information management system requirements in industries and general trading entities.

Prior IFS implementation knowledge and experience in real-life scenarios.

Provides consulting services for IFS customers.

Accreditation:

 • Authorized

Type of Partner:

 • Channel

Country:

 • Qatar
 • United Arab Emirates

Industries:

 • Przemysł motoryzacyjny
 • Sektor konstrukcyjno-budowlany
 • Energetyka i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
 • Zaawansowane technologie
 • Produkcja przemysłowa
 • Ropa i gaz
 • Produkcja procesowa
 • Handel detaliczny
 • Dostawcy uslug

Solutions:

 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
 • Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa (ERP)
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM)
 • IFS Applications