IFS oferuje oprogramowanie ERP i EAM o niewielkim całkowitym koszcie posiadania, obsługujące cały cykl życia kopalni

Przedsięwzięcia realizowane przez sektor górniczy i surowcowy charakteryzują się wysokim stopniem ryzyka na każdym ich etapie, od poszukiwań surowców aż po eksploatację złóż, likwidację wyrobisk i kopalń oraz rekultywację obszarów powydobywczych. Jednocześnie przedsiębiorstwa należące do tych sektorów działają w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym – ceny surowców zmieniają się, a poszczególne podmioty działające na rynku konsolidują się, zmieniają właścicieli czy ogłaszają upadłość.

IFS Applications wspiera działalność przedsiębiorstw z sektora górniczego i surowcowego na każdym etapie, niezależnie od tego czy prowadzą one wstępne poszukiwania złóż, zarządzają pojedynczą kopalnią, czy są globalnym, wielozakładowym koncernem prowadzącym zróżnicowaną działalność.

Informacje o pliku: Broszura,   pdf   1,1 MB

POBIERZBroszura

Pobierz