Skip to main content

You are visiting the Polska site. You might be interested in the United States site.

Go to the United States site Stay on the Polska site

Rozwiązania chmurowe IFS, ERP w chmurze (cloud ERP)

Your business-critical IFS solutions in the cloud

W przypadku oprogramowania chodzi o to, by mieć możliwość wyboru takich rozwiązań, które najlepiej przysłużą się Twojej firmie. Nie chodzi tylko o wybranie odpowiedniej funkcjonalności ─ cena i możliwości wdrożenia są równie ważne dla zapewnienia dobrego dopasowania do potrzeb biznesowych. Dostępność wykwalifikowanego personelu, sprzętu i infrastruktury sieciowej odgrywa swoją rolę przy wyborze modeli licencjonowania i wdrożenia. Niezależnie od Twoich celów biznesowych rozwiązania IFS ERP w chmurze (cloud ERP) pozwolą Ci korzystać z naszego oprogramowania dla przedsiębiorstw w najodpowiedniejszy dla Ciebie sposób. Samodzielnie wybierasz preferowaną opcję wdrożenia, sposób utrzymania oprogramowania oraz płatności za jego użytkowanie. Rozwiązania IFS ERP w chmurze dla systemu IFS Applications i rozwiązania IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie pozwalają czerpać korzyści z przeniesienia Twoich najważniejszych dla firmy zasobów IT do chmury. Korzystanie z infrastruktury chmury Microsoft Azure pozwala nam wybrać centrum danych, które sprawdza się najlepiej w Twojej lokalizacji, a w połączeniu z oprogramowaniem IFS zapewnia niezawodność i dostępność.

Modele usług ERP w chmurze IFS (cloud ERP):

 • Oprogramowanie jako usługa (Software as a Service — SaaS)
  Korzystaj z oprogramowania IFS ERP w chmurze w pełni zarządzanej przez nas. Płać abonament, który można zwiększać lub zmniejszać, gdy trzeba dostosować go do zmian w firmie. Model SaaS jest dostosowany do typowego zastosowania każdego produktu IFS, np. poprzez zapewnienie częstszej  aktualizacji rozwiązania IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie i bardziej elastycznej dla systemu IFS Applications.
 • IFS Managed Cloud
  Korzystaj z zakupionego oprogramowania IFS ERP w chmurze na licencji nieograniczonej czasowo, które charakteryzuje się większą elastycznością i kontrolą nad cyklem życia oraz jest w pełni zarządzane przez nas. Zapłać osobno za licencję i za usługę IFS Managed Cloud.

  IFS Managed Cloud to usługa w pełni zarządzana. Twoje oprogramowanie działa bezpiecznie w chmurze Microsoft Azure w ramach bardzo bezpiecznej dedykowanej instalacji (prywatnej, nie dzielonej) jednego użytkownika, która jest w pełni utrzymywana, aktualizowana i monitorowana przez IFS. Zajmujemy się wszystkim: systemem operacyjnym, bazą danych, oprogramowaniem pośredniczącym, oprogramowaniem IFS oraz konfiguracjami, których wymagają Twoje procesy biznesowe. 

Korzystanie z oprogramowania ERP w chmurze pozwala firmom zdobyć przewagę konkurencyjną i dlatego organizacje odnoszące sukcesy dokonują migracji głównych aplikacji IT.

ERP w chmurze (cloud ERP)

Jacopa zwiększa efektywność dzięki usłudze IFS Managed Cloud

Customer Quote
IFS Managed Cloud to usługa, która rzeczywiście przyniosła korzyści naszej firmie. Nigdy dotąd nie pracowałem w tak efektywnym środowisku. Byliśmy w stanie wdrożyć system w ciągu zaledwie czterech miesięcy, a na pewno nie moglibyśmy tego zrobić, gdybyśmy musieli prowadzić prace w oddziałach znajdujących się w różnych krajach.
Chris Phillip Kierownik projektu, Jacopa
Przeczytaj Jacopa case study

Przeczytaj więcej customer stories

0

miesiące: czas potrzebny na wdrożenie rozwiązania chmurowego

0

zaawansowany system ERP oferowany w ramach usługi IFS Managed Cloud umożliwia poprawę elastyczności biznesowej

Cloud Services options

Modele usługi IFS Cloud

Oprogramowanie jako usługa (SaaS)

Klient uruchamia oprogramowanie IFS w chmurze, a my w pełni zajmujemy się zarządzaniem nią. Pobieramy opłatę abonamentową, która może zwiększać się lub zmniejszać zgodnie ze zmianami w działalności biznesowej. Model SaaS jest dostosowany do typowego sposobu użytkowania poszczególnych produktów IFS. Oznacza to na przykład, że dla oprogramowania IFS Field Service Management przewidziano usprawniony harmonogram aktualizacji, a w przypadku pakietu IFS Applications zastosowano bardziej elastyczne rozwiązanie.

Usługa IFS Managed Cloud

Klient kupuje nieograniczoną czasowo licencję dla jednego użytkownika i uruchamia ją w chmurze, co zapewnia większą elastyczność i lepszą kontrolę nad cyklem eksploatacji oprogramowania. Rozwiązaniem tym w pełni zarządza firma IFS. Licencja i usługa IFS Managed Cloud podlegają osobnym opłatom.

Usługa IFS Managed Cloud jest całkowicie objęta zarządzaniem, a oprogramowanie działa bezpiecznie w chmurze Microsoft Azure. Jest to silnie zabezpieczona instalacja przewidziana dla jednego najemcy (instalacja prywatna, nie współużytkowana), której obsługą w zakresie pełnego serwisowania, aktualizowania i monitorowania zajmuje się firma IFS. Zajmujemy się wszystkimi składnikami rozwiązania — systemem operacyjnym, bazą danych, warstwą pośrednią i oprogramowaniem IFS.

Pobierz FS Managed Cloud factsheet

Enhanced support to manage compliance for ITAR

Czy działalność Twojej firmy podlega kontroli eksportu i amerykańskim przepisom ITAR (International Traffic In Arms Regulations)? Jeśli tak, musisz również zapewnić zgodność operacyjną wszystkich używanych usług przetwarzania w chmurze. Dzięki opcjonalnym rozszerzonym mechanizmom kontrolnym usługa IFS Managed Cloud może ułatwić Twojemu przedsiębiorstwu zarządzanie działalnością regulowaną przepisami ITAR.

Ogranicz ryzyko i koszty związane z planowaniem zasobów i zarządzaniem majątkiem przedsiębiorstwa oraz usługami serwisowymi— wyeliminuj problemy i narzuty administracyjne towarzyszące samodzielnemu udostępnianiu rozwiązań podlegającym przepisom ITAR.

Zapewnij zgodność z przepisami ITAR dzięki rozwiązaniom działającym na platformie IFS Managed Cloud — nasz model udostępniania i działania chmury uwzględniający rozszerzone zabezpieczenia umożliwia uzyskanie zgodności przepływów pracy z wymogami regulacyjnymi.

Korzystaj z bezpiecznych amerykańskich centrów przetwarzania danych spełniających wymagania prawne — usługa IFS Managed Cloud for ITAR korzysta z platformy chmurowej Microsoft Azure Government Cloud, działającej w fizycznie odizolowanych amerykańskich centrach przetwarzania danych i sieciach obsługiwanych przez obywateli Stanów Zjednoczonych poddanych odpowiedniej weryfikacji.

Usługa IFS Managed Cloud for ITAR umożliwia także spełnienie własnych wymagań firmy w zakresie zgodności z przepisami ITAR. Najważniejsze elementy usługi:

 • Dedykowany zespół operacyjny realizujący usługę IFS Managed Cloud for ITAR
 • Możliwość zastosowania wewnętrznych wskaźników i mechanizmów kontroli zgodności z ITAR
 • Przeszkoleni pracownicy IFS ze znajomością przepisów ITAR
 • Wewnętrzne przeglądy i audyty w celu oceny i minimalizacji ryzyka operacyjnego
 • Instalacje na platformie Microsoft Azure Government Cloud
 • Ograniczony dostęp personelu do środowisk klientów

Pobierz IFS MANAGED CLOUD FOR ITAR FACTSHEET

Modele usługi IFS Cloud

Oprogramowanie jako usługa (SaaS)

Klient uruchamia oprogramowanie IFS w chmurze, a my w pełni zajmujemy się zarządzaniem nią. Pobieramy opłatę abonamentową, która może zwiększać się lub zmniejszać zgodnie ze zmianami w działalności biznesowej. Model SaaS jest dostosowany do typowego sposobu użytkowania poszczególnych produktów IFS. Oznacza to na przykład, że dla oprogramowania IFS Field Service Management przewidziano usprawniony harmonogram aktualizacji, a w przypadku pakietu IFS Applications zastosowano bardziej elastyczne rozwiązanie.

Usługa IFS Managed Cloud

Klient kupuje nieograniczoną czasowo licencję dla jednego użytkownika i uruchamia ją w chmurze, co zapewnia większą elastyczność i lepszą kontrolę nad cyklem eksploatacji oprogramowania. Rozwiązaniem tym w pełni zarządza firma IFS. Licencja i usługa IFS Managed Cloud podlegają osobnym opłatom.

Usługa IFS Managed Cloud jest całkowicie objęta zarządzaniem, a oprogramowanie działa bezpiecznie w chmurze Microsoft Azure. Jest to silnie zabezpieczona instalacja przewidziana dla jednego najemcy (instalacja prywatna, nie współużytkowana), której obsługą w zakresie pełnego serwisowania, aktualizowania i monitorowania zajmuje się firma IFS. Zajmujemy się wszystkimi składnikami rozwiązania — systemem operacyjnym, bazą danych, warstwą pośrednią i oprogramowaniem IFS.

Pobierz FS Managed Cloud factsheet

Enhanced support to manage compliance for ITAR

Czy działalność Twojej firmy podlega kontroli eksportu i amerykańskim przepisom ITAR (International Traffic In Arms Regulations)? Jeśli tak, musisz również zapewnić zgodność operacyjną wszystkich używanych usług przetwarzania w chmurze. Dzięki opcjonalnym rozszerzonym mechanizmom kontrolnym usługa IFS Managed Cloud może ułatwić Twojemu przedsiębiorstwu zarządzanie działalnością regulowaną przepisami ITAR.

Ogranicz ryzyko i koszty związane z planowaniem zasobów i zarządzaniem majątkiem przedsiębiorstwa oraz usługami serwisowymi— wyeliminuj problemy i narzuty administracyjne towarzyszące samodzielnemu udostępnianiu rozwiązań podlegającym przepisom ITAR.

Zapewnij zgodność z przepisami ITAR dzięki rozwiązaniom działającym na platformie IFS Managed Cloud — nasz model udostępniania i działania chmury uwzględniający rozszerzone zabezpieczenia umożliwia uzyskanie zgodności przepływów pracy z wymogami regulacyjnymi.

Korzystaj z bezpiecznych amerykańskich centrów przetwarzania danych spełniających wymagania prawne — usługa IFS Managed Cloud for ITAR korzysta z platformy chmurowej Microsoft Azure Government Cloud, działającej w fizycznie odizolowanych amerykańskich centrach przetwarzania danych i sieciach obsługiwanych przez obywateli Stanów Zjednoczonych poddanych odpowiedniej weryfikacji.

Usługa IFS Managed Cloud for ITAR umożliwia także spełnienie własnych wymagań firmy w zakresie zgodności z przepisami ITAR. Najważniejsze elementy usługi:

 • Dedykowany zespół operacyjny realizujący usługę IFS Managed Cloud for ITAR
 • Możliwość zastosowania wewnętrznych wskaźników i mechanizmów kontroli zgodności z ITAR
 • Przeszkoleni pracownicy IFS ze znajomością przepisów ITAR
 • Wewnętrzne przeglądy i audyty w celu oceny i minimalizacji ryzyka operacyjnego
 • Instalacje na platformie Microsoft Azure Government Cloud
 • Ograniczony dostęp personelu do środowisk klientów

Pobierz IFS MANAGED CLOUD FOR ITAR FACTSHEET

Roxtec reduced TCO with Cloud Services

The world-leading provider of flexible modular-based cable and pipe seals, Roxtec upgraded to IFS Applications 10 with our Cloud Services and has improved configurations, reduced maintenance costs and made upgrades easier.

Firma IFS została uwzględniona jako ważny uczestnik rynku w raporcie IDC MarketScape: SaaS and Cloud-Enabled Operational

W raporcie IDC MarketScape potencjalni klienci zainteresowani operacyjnym oprogramowaniem ERP mogą znaleźć listę dostawców, którzy poczynili duże postępy, poszukując odpowiedzi na złożone wyzwania czekające przedsiębiorstwa już dziś i w kolejnych pięciu latach.

Download IDC MarketScape Report

Cloud Services: Simple, affordable, flexible

Our Cloud Services provide market leading IFS solutions with guaranteed availability, fewer IT liabilities and outstanding choice in how you pay and deploy in the cloud. Delivered on the Microsoft Azure platform, we are uniquely positioned to optimize your enterprise software on our cloud solution. Watch this video to find out about our solution options and the benefits of moving your IFS software to the cloud.