Skip to main content

Aviation Maintenance Software

Optimizing aviation maintenance organizations

The seamless operation of an aviation maintenance organization depends on maintaining the synchronization of multiple inputs to support a single goal: an airworthy and capable asset. The right aviation maintenance management software helps aviation organizations ensure asset availability and ongoing quality, while at the same time providing you with the tools and data you need to achieve long-term performance objectives.

IFS provides world-leading fixed- and rotary-wing operators a fully integrated system combining best practice information flow with real-time data visibility to enable improved decision-making, quick response to change and assured compliance all in one aircraft management software.

Aircraft Maintenance & Engineering

China Airlines czerpie znaczne korzyści ze zwiększenia wydajności biznesowej

Customer Quote
IFS Maintenix... umożliwia korzystanie z płynnego modelu dostawy „just-in-time” i pomaga nam realizować zamówienia na części w sposób terminowy i oszczędny oraz stale zwiększać konkurencyjność w zakresie dostępności serwisu.
Mr. Huong Wang Wiceprezes działu inżynierii, chińskie linie lotnicze China Airlines
Przeczytaj China Airlines customer story

Przeczytaj więcej customer stories

0
%

wzrost wydajności procesów zarządzania

0
%

wzrost wydajności w realizacji przeglądów serwisowych typu A

0

o tyle dni średnio skróciły się przerwy na zaplanowaną obsługę techniczną samolotów

Key solution benefits

Zgodność z przepisami w czasie rzeczywistym

Pakiet rozwiązań IFS Aircraft Maintenance and Engineering (M&E) udostępnia proaktywne funkcje kontroli zgodności z przepisami w całym przedsiębiorstwie, takie jak zarządzanie konfiguracją majątku przedsiębiorstwa podczas eksploatacji oraz śledzenie i raportowanie. Funkcje te pozwalają zwiększyć dokładność danych i zapewnić pełny nadzór nad zgodnością z przepisami od projektu do wykonania.

Wdrożenie jednolitych zasad projektowania na wszystkich poziomach firmy serwisowej ułatwia planistom, mechanikom i pracownikom dysponującym materiałami zrozumienie i przestrzeganie określonych procedur. Te proaktywne środki nadzoru pozwalają również na weryfikację konfiguracji i statusu prac z zakresu obsługi technicznej w czasie rzeczywistym przed zakończeniem serwisu samolotu, co gwarantuje prawidłową realizację na każdym etapie.

Krótki i przewidywalny czas realizacji

Uzyskiwanie przewidywalnych korzyści z usług oraz ciągła poprawa czasu realizacji to kluczowe czynniki dla firm zajmujących się serwisem lotniczym. Spełnienie tego celu wymaga szczegółowego planowania, płynnego przepływu materiałów i personelu oraz udostępniania informacji w czasie rzeczywistym, aby usprawnić proces decyzyjny, ograniczyć konieczność wykonywania poprawek i skrócić czas oczekiwania.

Pakiet rozwiązań IFS Aircraft Maintenance and Engineering (M&E) umożliwia optymalne wykorzystanie materiałów i możliwości personelu we wszystkich pracach  z zakresu obsługi technicznej oraz zapewnia bezpośredni dostęp do łańcucha dostaw. To z kolei pozwala na weryfikację dostępności właściwych części i narzędzi w danym miejscu. Ten zintegrowany proces minimalizuje opóźnienia, które mogłyby prowadzić do uziemienia samolotu lub opóźnienia przywrócenia do eksploatacji. Aktualizacje zadań w czasie rzeczywistym ułatwiają przekazywanie zadań pomiędzy zmianami, eliminują błędy i umożliwiają przewidywanie terminu zakończenia prac co do minuty.

Nasze rozwiązanie dostarcza zatem pracownikom zajmującym się planowaniem i nadzorem szczegółowe informacje z każdej wizyty oraz przedstawia ogólne tendencje. Ponadto określa możliwości poprawy szablonów zakresu prac w oparciu o rzeczywistą historię floty.
Kompleksowe funkcje w zakresie zarządzania obsługą techniczną sprawiają, że pakiet rozwiązań IFS Aircraft M&E jest wybierany przez czołowe firmy serwisowe na całym świecie, zorientowane na maksymalizację dostępności samolotów.

Mobilność pracowników

Dzień pracy to krytyczny czas dla firmy zajmującej się serwisem lotniczym. Upływa on szybko i zdarzają się w nim zakłócenia: zmiana wymogów operacyjnych, niekorzystne warunki pogodowe, dostępność załogi oraz problemy podczas obsługi technicznej. Wszystkie te czynniki mogą wpłynąć na zdolność realizacji zadania. W takim dynamicznym środowisku kluczowa jest komunikacja.

Nasze rozwiązanie zapewnia kontrolerom operacji serwisowych bezpośrednią komunikację z technikami pracującymi przy samolocie oraz widok postępu realizacji zadań w czasie rzeczywistym.

Informacje w czasie rzeczywistym dotyczące lotów również zapewniają lepszą ocenę sytuacji, zatem wszystkie osoby odpowiedzialne za eksploatację samolotów wiedzą, co należy zrobić i mają dostęp do narzędzi potrzebnych do realizacji prac.

To wszystko przekłada się na szerszą wiedzę, łatwiejsze wykrywanie usterek i usprawnienie procesu decyzyjnego. Podczas intensywnego dnia pracy może to decydować o braku opóźnień w przywróceniu samolotu do eksploatacji.

Zintegrowane planowanie wielopłaszczyznowe

Planowanie obsługi technicznej obejmuje wiele obszarów, począwszy od planowania strategicznego, w ramach którego operatorzy określają wymogi dla floty i urządzeń, aby zaspokoić potrzeby operacyjne. Takie możliwości są przydatne przy tworzeniu planów długoterminowych i pozwalają planować szeroko zakrojone prace z zakresu obsługi technicznej, m.in. przeglądy generalne i okresowe, w celu maksymalizacji dostępności wyposażenia.

Po zaplanowaniu wizyt określa się szczegółowy zakres prac, przesuwając prace nieplanowane do szerszego programu obsługi technicznej, a mniejsze i bardziej regularne elementy włączając w zakres drobnych zadań, które można wykonywać pomiędzy regularnymi lotami.

Zakresy prac są doprecyzowywane już w hangarach poprzez grupowanie i przydzielanie zadań do realizacji w określonym czasie i przez określone osoby.
Zintegrowana i wielopłaszczyznowa perspektywa podczas planowania jest koniecznością. Dobrze zaplanowana obsługa techniczna przynosi daleko idące korzyści — zapewniona jest sprawność operacyjna samolotu, prace są realizowane szybko, spełnione są zobowiązania w zakresie dostępności, a koszty obsługi technicznej pozostają pod kontrolą.

Oprogramowanie IFS Aircraft Maintenance & Engineering dostarcza narzędzia potrzebne planistom do wydajnego tworzenia i optymalizowania planów z uwzględnieniem warunków operacyjnych i dostępnych możliwości. Pozwala to spełnić wymogi w zakresie obsługi technicznej.

Dostarczanie właściwych części na czas

Łańcuch dostaw i procedury zamówień to kluczowe elementy serwisu lotniczego i działań inżynieryjnych. Efektywne zarządzanie zapasami części zamiennych może przełożyć się na wielomilionowe oszczędności firm serwisowych. Jednak oszczędzanie poprzez zmniejszanie zapasów magazynowych nie jest efektywną strategią, jeśli obsługiwany samolot oczekuje na ziemi na zamówienie, zakup i dostawę części.

IFS pomaga operatorom samolotów radzić sobie z problemami pojawiającymi się w łańcuchu dostaw. Procesy w ramach łańcucha dostaw są ściśle powiązane z systemem zarządzania projektem i konfiguracją oraz procesami realizacji prac z zakresu obsługi technicznej, zatem gdy dana część jest potrzebna na linii lub w hangarze, technik musi mieć do niej dostęp w odpowiednim czasie. Automatyczna rezerwacja części w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane w trakcie realizacji obsługi technicznej niemalże eliminuje konieczność ręcznego przydzielania dostępnych części zamiennych odpowiednio do zapotrzebowania. Na wszystkich etapach łańcucha dostaw dla wszystkich zamówień części stosuje się zasady kontroli zastosowania w samolocie. Zapewniają one zgodność i eliminują opóźnienia spowodowane dostarczeniem niewłaściwej części.

Szybkość, bezpieczeństwo i niezawodność

Nasze rozwiązanie jest uznawane przez klientów za kluczowy element infrastruktury informatycznej w ich przedsiębiorstwach. Wiąże się z tym określony poziom oczekiwań w zakresie wydajności, bezpieczeństwa i niezawodności.

Obecnie nasze rozwiązania są wykorzystywane w komercyjnej infrastrukturze IT, jak i w sektorze obrony, i obsługują jedne z największych na świecie firm zajmujących się skomplikowanym serwisem lotniczym. Dzięki stosowaniu bezpiecznych praktyk programowania nasze rozwiązania uwzględniają 10 zagrożeń określonych przez organizację Open Web Application Security Project (OWASP) oraz oferują opcje wysokiej dostępności architektury spełniające wymagania kluczowych zadań.

Zgodność z przepisami w czasie rzeczywistym

Pakiet rozwiązań IFS Aircraft Maintenance and Engineering (M&E) udostępnia proaktywne funkcje kontroli zgodności z przepisami w całym przedsiębiorstwie, takie jak zarządzanie konfiguracją majątku przedsiębiorstwa podczas eksploatacji oraz śledzenie i raportowanie. Funkcje te pozwalają zwiększyć dokładność danych i zapewnić pełny nadzór nad zgodnością z przepisami od projektu do wykonania.

Wdrożenie jednolitych zasad projektowania na wszystkich poziomach firmy serwisowej ułatwia planistom, mechanikom i pracownikom dysponującym materiałami zrozumienie i przestrzeganie określonych procedur. Te proaktywne środki nadzoru pozwalają również na weryfikację konfiguracji i statusu prac z zakresu obsługi technicznej w czasie rzeczywistym przed zakończeniem serwisu samolotu, co gwarantuje prawidłową realizację na każdym etapie.

Krótki i przewidywalny czas realizacji

Uzyskiwanie przewidywalnych korzyści z usług oraz ciągła poprawa czasu realizacji to kluczowe czynniki dla firm zajmujących się serwisem lotniczym. Spełnienie tego celu wymaga szczegółowego planowania, płynnego przepływu materiałów i personelu oraz udostępniania informacji w czasie rzeczywistym, aby usprawnić proces decyzyjny, ograniczyć konieczność wykonywania poprawek i skrócić czas oczekiwania.

Pakiet rozwiązań IFS Aircraft Maintenance and Engineering (M&E) umożliwia optymalne wykorzystanie materiałów i możliwości personelu we wszystkich pracach  z zakresu obsługi technicznej oraz zapewnia bezpośredni dostęp do łańcucha dostaw. To z kolei pozwala na weryfikację dostępności właściwych części i narzędzi w danym miejscu. Ten zintegrowany proces minimalizuje opóźnienia, które mogłyby prowadzić do uziemienia samolotu lub opóźnienia przywrócenia do eksploatacji. Aktualizacje zadań w czasie rzeczywistym ułatwiają przekazywanie zadań pomiędzy zmianami, eliminują błędy i umożliwiają przewidywanie terminu zakończenia prac co do minuty.

Nasze rozwiązanie dostarcza zatem pracownikom zajmującym się planowaniem i nadzorem szczegółowe informacje z każdej wizyty oraz przedstawia ogólne tendencje. Ponadto określa możliwości poprawy szablonów zakresu prac w oparciu o rzeczywistą historię floty.
Kompleksowe funkcje w zakresie zarządzania obsługą techniczną sprawiają, że pakiet rozwiązań IFS Aircraft M&E jest wybierany przez czołowe firmy serwisowe na całym świecie, zorientowane na maksymalizację dostępności samolotów.

Mobilność pracowników

Dzień pracy to krytyczny czas dla firmy zajmującej się serwisem lotniczym. Upływa on szybko i zdarzają się w nim zakłócenia: zmiana wymogów operacyjnych, niekorzystne warunki pogodowe, dostępność załogi oraz problemy podczas obsługi technicznej. Wszystkie te czynniki mogą wpłynąć na zdolność realizacji zadania. W takim dynamicznym środowisku kluczowa jest komunikacja.

Nasze rozwiązanie zapewnia kontrolerom operacji serwisowych bezpośrednią komunikację z technikami pracującymi przy samolocie oraz widok postępu realizacji zadań w czasie rzeczywistym.

Informacje w czasie rzeczywistym dotyczące lotów również zapewniają lepszą ocenę sytuacji, zatem wszystkie osoby odpowiedzialne za eksploatację samolotów wiedzą, co należy zrobić i mają dostęp do narzędzi potrzebnych do realizacji prac.

To wszystko przekłada się na szerszą wiedzę, łatwiejsze wykrywanie usterek i usprawnienie procesu decyzyjnego. Podczas intensywnego dnia pracy może to decydować o braku opóźnień w przywróceniu samolotu do eksploatacji.

Zintegrowane planowanie wielopłaszczyznowe

Planowanie obsługi technicznej obejmuje wiele obszarów, począwszy od planowania strategicznego, w ramach którego operatorzy określają wymogi dla floty i urządzeń, aby zaspokoić potrzeby operacyjne. Takie możliwości są przydatne przy tworzeniu planów długoterminowych i pozwalają planować szeroko zakrojone prace z zakresu obsługi technicznej, m.in. przeglądy generalne i okresowe, w celu maksymalizacji dostępności wyposażenia.

Po zaplanowaniu wizyt określa się szczegółowy zakres prac, przesuwając prace nieplanowane do szerszego programu obsługi technicznej, a mniejsze i bardziej regularne elementy włączając w zakres drobnych zadań, które można wykonywać pomiędzy regularnymi lotami.

Zakresy prac są doprecyzowywane już w hangarach poprzez grupowanie i przydzielanie zadań do realizacji w określonym czasie i przez określone osoby.
Zintegrowana i wielopłaszczyznowa perspektywa podczas planowania jest koniecznością. Dobrze zaplanowana obsługa techniczna przynosi daleko idące korzyści — zapewniona jest sprawność operacyjna samolotu, prace są realizowane szybko, spełnione są zobowiązania w zakresie dostępności, a koszty obsługi technicznej pozostają pod kontrolą.

Oprogramowanie IFS Aircraft Maintenance & Engineering dostarcza narzędzia potrzebne planistom do wydajnego tworzenia i optymalizowania planów z uwzględnieniem warunków operacyjnych i dostępnych możliwości. Pozwala to spełnić wymogi w zakresie obsługi technicznej.

Dostarczanie właściwych części na czas

Łańcuch dostaw i procedury zamówień to kluczowe elementy serwisu lotniczego i działań inżynieryjnych. Efektywne zarządzanie zapasami części zamiennych może przełożyć się na wielomilionowe oszczędności firm serwisowych. Jednak oszczędzanie poprzez zmniejszanie zapasów magazynowych nie jest efektywną strategią, jeśli obsługiwany samolot oczekuje na ziemi na zamówienie, zakup i dostawę części.

IFS pomaga operatorom samolotów radzić sobie z problemami pojawiającymi się w łańcuchu dostaw. Procesy w ramach łańcucha dostaw są ściśle powiązane z systemem zarządzania projektem i konfiguracją oraz procesami realizacji prac z zakresu obsługi technicznej, zatem gdy dana część jest potrzebna na linii lub w hangarze, technik musi mieć do niej dostęp w odpowiednim czasie. Automatyczna rezerwacja części w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane w trakcie realizacji obsługi technicznej niemalże eliminuje konieczność ręcznego przydzielania dostępnych części zamiennych odpowiednio do zapotrzebowania. Na wszystkich etapach łańcucha dostaw dla wszystkich zamówień części stosuje się zasady kontroli zastosowania w samolocie. Zapewniają one zgodność i eliminują opóźnienia spowodowane dostarczeniem niewłaściwej części.

Szybkość, bezpieczeństwo i niezawodność

Nasze rozwiązanie jest uznawane przez klientów za kluczowy element infrastruktury informatycznej w ich przedsiębiorstwach. Wiąże się z tym określony poziom oczekiwań w zakresie wydajności, bezpieczeństwa i niezawodności.

Obecnie nasze rozwiązania są wykorzystywane w komercyjnej infrastrukturze IT, jak i w sektorze obrony, i obsługują jedne z największych na świecie firm zajmujących się skomplikowanym serwisem lotniczym. Dzięki stosowaniu bezpiecznych praktyk programowania nasze rozwiązania uwzględniają 10 zagrożeń określonych przez organizację Open Web Application Security Project (OWASP) oraz oferują opcje wysokiej dostępności architektury spełniające wymagania kluczowych zadań.

Dłuższa eksploatacja samolotów wojskowych

Nowe życie dla starszego sprzętu — jak przedłużyć czas eksploatacji samolotów wojskowych.

Pobierz white paper

Zarządzanie wszystkimi aspektami cyklu życia majątku przedsiębiorstwa