Skip to main content

Fleet & Asset Management

Maximize your asset life and fleet utilization

With a long history supporting the complex needs of industries including Aerospace & Defence, Nuclear, and Oil & Gas, IFS Fleet and Asset Management solutions provide seamlessly connected, intelligent software tools that enable you to achieve optimum availability of your asset portfolio while reducing total lifecycle costs.

Our integrated Fleet & Asset Management solutions provide best-of-breed capabilities reaching from IoT-connected field assets and mobile service capabilities through to major overhaul planning and execution. All supported by best-in-class program financial management and supply chain capabilities. With flexible deployment options and evergreen software delivery, IFS allows you to rapidly adapt to changing business and regulatory requirements, always keeping your business and program outcomes top of mind.

Fleet and Asset Management Solutions from IFS

Vigor Industrial wykorzystuje system IFS Applications do zarządzania całą działalnością operacyjną

Customer Quote
Bez wdrożenia systemu IFS Applications w każdej naszej firmie nie moglibyśmy działać tak jak obecnie.
Leonie Markgraf Dyrektor ds. informatycznych, Vigor
Przeczytaj Vigor customer story

Przeczytaj więcej customer stories

0

placówek

0

kraje

0

pracowników

Outcome-driven fleet & asset management software

Przemyślany projekt

Zarządzanie flotą i majątkiem przedsiębiorstwa może w opłacalny sposób zapewnić optymalną wydajność i dostępność wyposażenia, przy uwzględnieniu zarówno krótko- jak i długoterminowych potrzeb przedsiębiorstwa.

W prostym ujęciu realizacja tego zadania wymaga koordynacji inżynierii, dostaw i logistyki, obsługi technicznej na wielu poziomach, relacji z klientem oraz kontroli finansowej i regulacyjnej. Sieć obsługi zwykle obejmuje wiele stron, od personelu terenowego po ostatnich podwykonawców w łańcuchu dostaw. Wspólna odpowiedzialność za usługi wymaga dzielenia się informacjami, a każdy element danych – od częstotliwości awarii po czas przejścia – może być „złotym samorodkiem”.

Rozwiązania wchodzące w skład pakietu IFS Fleet & Asset Management zostały stworzone, aby pomagać przedsiębiorstwom w poznaniu złożoności tego środowiska. Nasze oprogramowanie pomaga menedżerom floty w poprawie dostępności przy jednoczesnym ograniczeniu obciążenia w obszarze finansowym i regulacyjnym, począwszy od określenia dopuszczalnych konfiguracji i procedur obsługi technicznej, a kończąc na planowaniu i realizacji obsługi technicznej i logistyki.

Zintegrowane środowisko obsługi

Efektywna kosztowo realizacja określonych celów wymaga zastosowania zintegrowanego podejścia w zakresie utrzymania. Klienci korzystający z naszych rozwiązań do zarządzania flotą i majątkiem przedsiębiorstwa działają w złożonym środowisku operatorów wyposażenia, agencji logistycznych, dostawców, usługodawców i menedżerów programów. W takim otoczeniu odseparowane od siebie operacje stają się słabym ogniwem w łańcuchu, ograniczając ogólną zdolność reagowania i odporność systemu. Zapewnienie połączonego przepływu terminowych i dokładnych informacji w całym łańcuchu jest bardzo istotne. W niektórych przypadkach oznacza to konieczność zapewnienia możliwości elastycznej integracji pomiędzy systemami. W innych zaś wiąże się to z zapewnieniem użytkownikom dostępu do systemów informacji w terenie. Usuwanie barier w integracji i łączności to podstawa sukcesu naszych klientów.

Oprogramowanie IFS Fleet & Asset Management jest w pełni zintegrowanym komponentem platformy IFS i zostało zaprojektowane z myślą o łatwej integracji z globalnym środowiskiem informatycznym klienta z wykorzystaniem otwartych standardów. Zapewnia to przepływ informacji w całym łańcuchu dostaw.

Elastyczne, responsywne oprogramowanie

Elastyczność środowiska obsługi majątku przedsiębiorstwa można rozumieć na kilka sposobów. Po pierwsze, oznacza zdolność do konfiguracji – nie dostosowania – oprogramowania do obsługi unikalnych działań w ramach operacji przedsiębiorstwa. Po drugie, oznacza elastyczność tych funkcji umożliwiającą spełnienie określonych potrzeb każdego programu, odpowiednio do obowiązków w zakresie realizowanych operacji, raportowania oraz wymogów dotyczących zarządzania określonych w każdej umowie. Po trzecie, oznacza domyślną możliwość ciągłego doskonalenia.
 
W wieloletnich programach, które nie są czymś nietypowym w zarządzaniu majątkiem przedsiębiorstwa, procesy i funkcje, które są przełomowe na początku programu, stanowią jedynie punkt wyjścia. Dla naszych klientów ciągłe udoskonalanie oznacza możliwość korzystania z danych programu do identyfikacji i realizacji możliwości doskonalenia. Oznacza to także możliwość wdrażania nowego oprogramowania i wyposażenia w miarę, jak staje się ono dostępne, a także możliwość integracji nowych dostawców i partnerów w odpowiedzi na zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa oraz umowach.
 
 

Zapewnienie zgodności z przepisami

Rygorystyczne i skomplikowane wymogi w zakresie zgodności z przepisami dotyczące zarządzania flotą stanowią istotne utrudnienie w kontekście potrzeby zapewnienia elastyczności operacyjnej. Kwestia zapewnienia zgodności dotyczy wielu przepisów i związanych z nimi systemów, m.in. finansowych, bezpieczeństwa, kontroli eksportu, zapewnienia jakości, sprawności operacyjnej i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Organy administracyjne mogą ponadto nakładać dodatkowe wymogi dotyczące zatrudniania dostawców, lokalnych inwestycji oraz raportowania realizacji programów.

Przy takim obciążeniu programów zarządzania majątkiem potrzebne są uproszczenia w obszarze zarządzania zgodnością, aby pozwolić klientom skoncentrować się na zapewnieniu pełnej sprawności aktywów.

Oprogramowanie IFS Fleet & Asset Management udostępnia najlepsze w branży funkcje dotyczące kluczowych elementów programu przedsiębiorstwa, m.in. zarządzanie w oparciu o projekt i program oraz zarządzanie konfiguracją aktywów przedsiębiorstwa. Nowoczesny interfejs użytkownika oraz zintegrowany charakter pakietu oprogramowania IFS zapewniają informacje i funkcje kontrolne w sposób gwarantujący zgodność na wszystkich poziomach organizacji.

Produkty IFS są tworzone z wykorzystaniem bezpiecznych metod i mogą być uruchamiane w bezpiecznych sieciach wewnętrznych lub - jeśli jest to wymagane - w bezpiecznych chmurach komercyjnych lub ITAR.

Przemyślany projekt

Zarządzanie flotą i majątkiem przedsiębiorstwa może w opłacalny sposób zapewnić optymalną wydajność i dostępność wyposażenia, przy uwzględnieniu zarówno krótko- jak i długoterminowych potrzeb przedsiębiorstwa.

W prostym ujęciu realizacja tego zadania wymaga koordynacji inżynierii, dostaw i logistyki, obsługi technicznej na wielu poziomach, relacji z klientem oraz kontroli finansowej i regulacyjnej. Sieć obsługi zwykle obejmuje wiele stron, od personelu terenowego po ostatnich podwykonawców w łańcuchu dostaw. Wspólna odpowiedzialność za usługi wymaga dzielenia się informacjami, a każdy element danych – od częstotliwości awarii po czas przejścia – może być „złotym samorodkiem”.

Rozwiązania wchodzące w skład pakietu IFS Fleet & Asset Management zostały stworzone, aby pomagać przedsiębiorstwom w poznaniu złożoności tego środowiska. Nasze oprogramowanie pomaga menedżerom floty w poprawie dostępności przy jednoczesnym ograniczeniu obciążenia w obszarze finansowym i regulacyjnym, począwszy od określenia dopuszczalnych konfiguracji i procedur obsługi technicznej, a kończąc na planowaniu i realizacji obsługi technicznej i logistyki.

Zintegrowane środowisko obsługi

Efektywna kosztowo realizacja określonych celów wymaga zastosowania zintegrowanego podejścia w zakresie utrzymania. Klienci korzystający z naszych rozwiązań do zarządzania flotą i majątkiem przedsiębiorstwa działają w złożonym środowisku operatorów wyposażenia, agencji logistycznych, dostawców, usługodawców i menedżerów programów. W takim otoczeniu odseparowane od siebie operacje stają się słabym ogniwem w łańcuchu, ograniczając ogólną zdolność reagowania i odporność systemu. Zapewnienie połączonego przepływu terminowych i dokładnych informacji w całym łańcuchu jest bardzo istotne. W niektórych przypadkach oznacza to konieczność zapewnienia możliwości elastycznej integracji pomiędzy systemami. W innych zaś wiąże się to z zapewnieniem użytkownikom dostępu do systemów informacji w terenie. Usuwanie barier w integracji i łączności to podstawa sukcesu naszych klientów.

Oprogramowanie IFS Fleet & Asset Management jest w pełni zintegrowanym komponentem platformy IFS i zostało zaprojektowane z myślą o łatwej integracji z globalnym środowiskiem informatycznym klienta z wykorzystaniem otwartych standardów. Zapewnia to przepływ informacji w całym łańcuchu dostaw.

Elastyczne, responsywne oprogramowanie

Elastyczność środowiska obsługi majątku przedsiębiorstwa można rozumieć na kilka sposobów. Po pierwsze, oznacza zdolność do konfiguracji – nie dostosowania – oprogramowania do obsługi unikalnych działań w ramach operacji przedsiębiorstwa. Po drugie, oznacza elastyczność tych funkcji umożliwiającą spełnienie określonych potrzeb każdego programu, odpowiednio do obowiązków w zakresie realizowanych operacji, raportowania oraz wymogów dotyczących zarządzania określonych w każdej umowie. Po trzecie, oznacza domyślną możliwość ciągłego doskonalenia.
 
W wieloletnich programach, które nie są czymś nietypowym w zarządzaniu majątkiem przedsiębiorstwa, procesy i funkcje, które są przełomowe na początku programu, stanowią jedynie punkt wyjścia. Dla naszych klientów ciągłe udoskonalanie oznacza możliwość korzystania z danych programu do identyfikacji i realizacji możliwości doskonalenia. Oznacza to także możliwość wdrażania nowego oprogramowania i wyposażenia w miarę, jak staje się ono dostępne, a także możliwość integracji nowych dostawców i partnerów w odpowiedzi na zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa oraz umowach.
 
 

Zapewnienie zgodności z przepisami

Rygorystyczne i skomplikowane wymogi w zakresie zgodności z przepisami dotyczące zarządzania flotą stanowią istotne utrudnienie w kontekście potrzeby zapewnienia elastyczności operacyjnej. Kwestia zapewnienia zgodności dotyczy wielu przepisów i związanych z nimi systemów, m.in. finansowych, bezpieczeństwa, kontroli eksportu, zapewnienia jakości, sprawności operacyjnej i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Organy administracyjne mogą ponadto nakładać dodatkowe wymogi dotyczące zatrudniania dostawców, lokalnych inwestycji oraz raportowania realizacji programów.

Przy takim obciążeniu programów zarządzania majątkiem potrzebne są uproszczenia w obszarze zarządzania zgodnością, aby pozwolić klientom skoncentrować się na zapewnieniu pełnej sprawności aktywów.

Oprogramowanie IFS Fleet & Asset Management udostępnia najlepsze w branży funkcje dotyczące kluczowych elementów programu przedsiębiorstwa, m.in. zarządzanie w oparciu o projekt i program oraz zarządzanie konfiguracją aktywów przedsiębiorstwa. Nowoczesny interfejs użytkownika oraz zintegrowany charakter pakietu oprogramowania IFS zapewniają informacje i funkcje kontrolne w sposób gwarantujący zgodność na wszystkich poziomach organizacji.

Produkty IFS są tworzone z wykorzystaniem bezpiecznych metod i mogą być uruchamiane w bezpiecznych sieciach wewnętrznych lub - jeśli jest to wymagane - w bezpiecznych chmurach komercyjnych lub ITAR.

Wymierne korzyści płynące z używania systemu HUMS współpracującego z oprogramowaniem PBL

Poznaj korzyści z synchronizacji informacji dostarczanych przez system Health Usage Monitoring Systems (HUMS) z rozwiązaniami do obsługi logistyki opartej na wydajności (PBL). Korzyści te obejmują znaczne usprawnienie gromadzenia danych, optymalizację obsługi technicznej, zwiększenie wydajności łańcucha dostaw, ograniczenie etapów realizacji procesów i funkcję analiz biznesowych dostarczających informacje dotyczące planowania dalszych kampanii.

Download the white paper

Utrzymanie sprawności kluczowego wyposażenia

Wydajność planowania zasobów przedsiębiorstwa wzrasta, jeśli połączy się wszystkie aspekty cyklu życia majątku przedsiębiorstwa. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą zwiększyć dostępność wyposażenia oraz poziom zaspokojenia popytu, jednocześnie dostarczając właściwych informacji osobom odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji.

Ten film przedstawia:

  • Modułowe komponenty systemu IFS Applications, które łączą zasoby operacyjne z menedżerem floty za pomocą urządzeń sieciowych
  • Systemy monitorowania stanu i zużycia
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw
    Najnowsze możliwości w zakresie analizy danych operacyjnych

Zarządzanie wszystkimi aspektami cyklu życia majątku przedsiębiorstwa