Skip to main content

You are visiting the Polska site. You might be interested in the United States site.

Go to the United States site Stay on the Polska site

Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa

Elastyczny pakiet rozwiązań EAM stworzony z myślą o zmianach

Oprogramowanie do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) musi oferować więcej funkcji niż rozpowszechnione i cenione systemy wspomagania utrzymania ruchu (CMMS). IFS Applications daje użytkownikom więcej możliwości. Znacznie więcej. System IFS Applications może być używany jako część pełnego pakietu do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa lub jako odrębne rozwiązanie EAM.

Firma może wdrożyć taką część funkcjonalności, jaka jest niezbędna do spełnienia wymagań dotyczących zarządzania majątkiem i innych elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa, jednocześnie zwiększając niezawodność i usprawniając zarządzanie cyklem życia. Oczywiście w skład pakietu wchodzi oprogramowanie do planowania obsługi technicznej i obsługi zleceń pracy oraz inne opcje związane z obsługą techniczną opartą na niezawodności. Można jednak również rozbudować rozwiązanie o inne elementy, np. zarządzanie realizacją projektu i kontrolę finansową projektu, obsługę kadr, zamówienia, zarządzanie ryzykiem, finanse i zarządzanie dokumentacją.

Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa

IFS pomaga przedsiębiorstwu SDIC Qinzhou Electric Power zintegrować działania operacyjne i ograniczyć koszty średnio o 20%

Customer Quote
System IFS Applications nie tylko zaspokoił potrzeby naszej firmy i kierownictwa, ale również pozwolił ograniczyć koszty utrzymania średnio o 15%.
Zheng Xianjin Administrator sprzętu informatycznego, Qinzhou Electric Power
Czytaj SDIC Qinzhou Power customer story

Czytaj więcej customer stories

0
%

niższe koszty obsługi technicznej i napraw

0
%

niższe koszty zarządzania dzięki kontroli potencjału pracowników oraz zwiększeniu wydajności operacyjnej

0
%

zmniejszenie kosztów zapasów dzięki lepszemu oszacowaniu zapotrzebowania

Explore the EAM Solution

Planowanie inwestycji w aktywa

Wiele organizacji ma za sobą znaczne inwestycje w nowe aktywa w latach 60., 70., a nawet wcześniej. Przewidywany okres eksploatacji tych aktywów wkrótce minie i konieczna będzie ich wymiana, remont, złomowanie lub modernizacja. Będzie to najprawdopodobniej duże przedsięwzięcie, zakładając, że fundusze i inwestycje będą ukierunkowane w pierwszej kolejności na aktywa przeznaczone do wymiany. Aby to określić, firmy muszą zrozumieć szereg czynników dotyczących obecnego stanu ich aktywów, pozostałego okresu eksploatacji, stanu technicznego, historii napraw i innych, aby opracować strategiczny plan inwestycyjny. W tym programie przydatna może być funkcja analiz operacyjnych oferowana przez system IFS Applications.

Oprogramowanie IFS Enterprise Operational Intelligence (EOI) zapewnia pełny obraz procesów i wydajności w skali całego przedsiębiorstwa połączony ze strategią biznesową. W scenariuszu inwestycji w aktywa procesy definiuje się w celu potwierdzenia aktualnego stanu aktywów. Następnie są one monitorowane i zarządzane bezpośrednio z poziomu oprogramowania EAM.

Umożliwia ono konsolidację planowania i wszystkich operacji w zakresie zarządzania aktywami w jednym rozwiązaniu, co eliminuje ryzyko wycieku danych lub niedokładności.

Pobierz IFS Enterprise Operational Intelligence whitepaper

Zarządzanie cyklem życia majątku przedsiębiorstwa

System IFS Applications jest wyjątkowym rozwiązaniem EAM obejmującym funkcję obsługi całego cyklu życia majątku. Dzięki oferowanym przez nasze rozwiązanie szerokim możliwościom w zakresie zarządzania projektem, aktywami można zarządzać na etapie projektowania, budowy/produkcji lub zamówienia. Montaż, odbiór i przekazanie do eksploatacji, a także prace z zakresu obsługi technicznej mogą być zarządzane za pomocą jednego rozwiązania. Nie dotyczy to tylko nowych aktywów. Aktywami przechodzącymi program remontowy można zarządzać w taki sam sposób w programie wydatków kapitałowych.

W większości organizacji jest to możliwe wraz ze zmianami struktury aktywów poddawanych obsłudze technicznej i jej aktualizacji w rozwiązaniu biznesowym. Nasze rozwiązanie obejmuje wyjątkowy komponent do projektowania aktywów, który pozwala zachować strukturę w formie, w jakiej była zaprojektowana lub oddana do użytku. Dzięki temu całość dokumentacji, wszystkie arkusze danych, oryginalne harmonogramy obsługi technicznej, części zamienne oraz oryginalne informacje dotyczące zakupu i gwarancji są dostępne dla użytkowników.
Rozwiązanie IFS Applications dostarcza ujednolicone informacje pozwalające zmaksymalizować korzyści w całym cyklu eksploatacji aktywów, niezależnie od tego, czy jest wykorzystywane na etapie planowania i projektowania składników majątku, obsługi i utrzymania w cyklu produkcyjnym, czy też remontu lub wycofywania z eksploatacji.

Pobierz BIM executive summary

Zarządzanie wydajnością majątku przedsiębiorstwa

Jednym ze sposobów usprawnienia zarządzania wydajnością majątku przedsiębiorstwa (APM) jest korzystanie z internetu rzeczy (IoT) i sztucznej inteligencji (AI). Jeśli jednak podstawa systemu EAM nie jest wystarczająco trwała, wszelkie innowacje prawdopodobnie zatrzymają się na etapie weryfikacji koncepcji. Nasza metoda usprawniania procesów APM zakłada spójną realizację rutynowych zadań przy wykorzystaniu minimalnych nakładów, zarówno w przypadku raportowania zadania na urządzeniu mobilnym, jak i aktualizacji struktury majątku przedsiębiorstwa zgodnie z hierarchią po wykonaniu prac z zakresu obsługi technicznej. Po wdrożeniu w organizacji rozwiązanie to pozwala skupić się na działaniach, które zapewniają korzyści.

Dysponując taką podstawą, dane z maszyn, czujników i urządzeń za pomocą technologii przemysłowego internetu rzeczy (IIoT) i sztucznej inteligencji (AI) można wykorzystywać w ramach predykcyjnej obsługi technicznej złożonych, rozproszonych maszyn i aktywów. Wprowadzając te dane do usystematyzowanego procesu zarządzania awariami, w którym za pomocą technologii IIoT i AI gromadzone i oceniane są wyniki bazujące na odczytach, pomiarach i alarmach, można skrócić czas identyfikacji i diagnozowania szkód w wyposażeniu. W niektórych przypadkach system powinien mieć możliwość wygenerowania ostrzeżenia o nieuniknionej awarii w określonym czasie.

Te same dane mogą być wykorzystywane, aby wydłużać okresy międzyobsługowe, zbliżając poziom serwisu do właściwego standardu predykcyjnej obsługi technicznej.
Przekłada się to na znaczne zwiększenie czasu dostępności urządzeń oraz o wiele większą wydajność i szczegółowość aktywnego planowania obsługi technicznej kluczowych elementów wyposażenia i infrastruktury w porównaniu do prostych systemów bazujących na kalendarzu lub zużyciu.

Planowanie inwestycji w aktywa

Wiele organizacji ma za sobą znaczne inwestycje w nowe aktywa w latach 60., 70., a nawet wcześniej. Przewidywany okres eksploatacji tych aktywów wkrótce minie i konieczna będzie ich wymiana, remont, złomowanie lub modernizacja. Będzie to najprawdopodobniej duże przedsięwzięcie, zakładając, że fundusze i inwestycje będą ukierunkowane w pierwszej kolejności na aktywa przeznaczone do wymiany. Aby to określić, firmy muszą zrozumieć szereg czynników dotyczących obecnego stanu ich aktywów, pozostałego okresu eksploatacji, stanu technicznego, historii napraw i innych, aby opracować strategiczny plan inwestycyjny. W tym programie przydatna może być funkcja analiz operacyjnych oferowana przez system IFS Applications.

Oprogramowanie IFS Enterprise Operational Intelligence (EOI) zapewnia pełny obraz procesów i wydajności w skali całego przedsiębiorstwa połączony ze strategią biznesową. W scenariuszu inwestycji w aktywa procesy definiuje się w celu potwierdzenia aktualnego stanu aktywów. Następnie są one monitorowane i zarządzane bezpośrednio z poziomu oprogramowania EAM.

Umożliwia ono konsolidację planowania i wszystkich operacji w zakresie zarządzania aktywami w jednym rozwiązaniu, co eliminuje ryzyko wycieku danych lub niedokładności.

Pobierz IFS Enterprise Operational Intelligence whitepaper

Zarządzanie cyklem życia majątku przedsiębiorstwa

System IFS Applications jest wyjątkowym rozwiązaniem EAM obejmującym funkcję obsługi całego cyklu życia majątku. Dzięki oferowanym przez nasze rozwiązanie szerokim możliwościom w zakresie zarządzania projektem, aktywami można zarządzać na etapie projektowania, budowy/produkcji lub zamówienia. Montaż, odbiór i przekazanie do eksploatacji, a także prace z zakresu obsługi technicznej mogą być zarządzane za pomocą jednego rozwiązania. Nie dotyczy to tylko nowych aktywów. Aktywami przechodzącymi program remontowy można zarządzać w taki sam sposób w programie wydatków kapitałowych.

W większości organizacji jest to możliwe wraz ze zmianami struktury aktywów poddawanych obsłudze technicznej i jej aktualizacji w rozwiązaniu biznesowym. Nasze rozwiązanie obejmuje wyjątkowy komponent do projektowania aktywów, który pozwala zachować strukturę w formie, w jakiej była zaprojektowana lub oddana do użytku. Dzięki temu całość dokumentacji, wszystkie arkusze danych, oryginalne harmonogramy obsługi technicznej, części zamienne oraz oryginalne informacje dotyczące zakupu i gwarancji są dostępne dla użytkowników.
Rozwiązanie IFS Applications dostarcza ujednolicone informacje pozwalające zmaksymalizować korzyści w całym cyklu eksploatacji aktywów, niezależnie od tego, czy jest wykorzystywane na etapie planowania i projektowania składników majątku, obsługi i utrzymania w cyklu produkcyjnym, czy też remontu lub wycofywania z eksploatacji.

Pobierz BIM executive summary

Zarządzanie wydajnością majątku przedsiębiorstwa

Jednym ze sposobów usprawnienia zarządzania wydajnością majątku przedsiębiorstwa (APM) jest korzystanie z internetu rzeczy (IoT) i sztucznej inteligencji (AI). Jeśli jednak podstawa systemu EAM nie jest wystarczająco trwała, wszelkie innowacje prawdopodobnie zatrzymają się na etapie weryfikacji koncepcji. Nasza metoda usprawniania procesów APM zakłada spójną realizację rutynowych zadań przy wykorzystaniu minimalnych nakładów, zarówno w przypadku raportowania zadania na urządzeniu mobilnym, jak i aktualizacji struktury majątku przedsiębiorstwa zgodnie z hierarchią po wykonaniu prac z zakresu obsługi technicznej. Po wdrożeniu w organizacji rozwiązanie to pozwala skupić się na działaniach, które zapewniają korzyści.

Dysponując taką podstawą, dane z maszyn, czujników i urządzeń za pomocą technologii przemysłowego internetu rzeczy (IIoT) i sztucznej inteligencji (AI) można wykorzystywać w ramach predykcyjnej obsługi technicznej złożonych, rozproszonych maszyn i aktywów. Wprowadzając te dane do usystematyzowanego procesu zarządzania awariami, w którym za pomocą technologii IIoT i AI gromadzone i oceniane są wyniki bazujące na odczytach, pomiarach i alarmach, można skrócić czas identyfikacji i diagnozowania szkód w wyposażeniu. W niektórych przypadkach system powinien mieć możliwość wygenerowania ostrzeżenia o nieuniknionej awarii w określonym czasie.

Te same dane mogą być wykorzystywane, aby wydłużać okresy międzyobsługowe, zbliżając poziom serwisu do właściwego standardu predykcyjnej obsługi technicznej.
Przekłada się to na znaczne zwiększenie czasu dostępności urządzeń oraz o wiele większą wydajność i szczegółowość aktywnego planowania obsługi technicznej kluczowych elementów wyposażenia i infrastruktury w porównaniu do prostych systemów bazujących na kalendarzu lub zużyciu.

IFS wyróżniony tytułem Gartner Peer Insights Customers’ Choice w dziedzinie oprogramowania EAM

IFS znalazł się wśród najwyżej ocenionych dostawców i został wyróżniony przez klientów tytułem Gartner Peer Insights Customers Choice’ w dziedzinie oprogramowania do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) na platformie Gartner Peer Insights.

Znak Gartner Peer Insights Customers’ Choice jest znakiem towarowym i znakiem usługowym spółki Gartner Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych i jest używany za ich zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. Gartner Peer Insights Customers’ Choice to subiektywne opinie pojedynczych użytkowników końcowych, oceny i dane zastosowane w odniesieniu do udokumentowanej metodologii; nie reprezentują one poglądów ani nie stanowią poparcia ze strony spółki Gartner lub jej podmiotów stowarzyszonych.

ZOBACZ WYRÓŻNIENIE CUSTOMERS’ CHOICE

IFS Applications do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM)

Dowiedz się, jak zwiększyć niezawodność majątku i usprawnić zarządzanie cyklem życia z korzyścią dla przedsiębiorstwa.

Pobierz broszurę

Inny, bardziej elastyczny pakiet EAM

IFS jest prawdopodobnie jedynym dostawcą oprogramowania EAM obsługującego cały cykl życia majątku. Oferowany przez nas pakiet rozwiązań EAM ułatwia efektywne zarządzanie tym cyklem w czasach przełomowych zmian.

 

Zarządzanie wszystkimi aspektami cyklu życia majątku przedsiębiorstwa

What others are saying about IFS