Skip to main content

Obsługa techniczna, naprawy i remonty

Oprogramowanie dla branży lotniczej i do innych zastosowań

Niezależnie od tego, czy firma specjalizuje się w obsłudze technicznej, naprawach komponentów, regeneracji OEM wyposażenia kapitałowego lub remontach silników, oprogramowanie MRO od IFS zaspokoi wszystkie te potrzeby.

Nasze zintegrowane rozwiązania MRO dla przedsiębiorstw ułatwiają serwis i eksploatację wyposażenia w zakresie zarządzania dostawcami, obsługi zapytań, planowania obsługi technicznej i produkcji, logistyki, remontów, zarządzania konfiguracją, obsługi świadczeń gwarancyjnych, logistyki dostaw, śledzenia kosztów i fakturowania. Dodatkowe funkcje obejmują zarządzanie kadrami, finansami, personelem, dokumentacją oraz analizy biznesowe. Modułowa budowa naszego oprogramowania MRO pozwala na wdrożenie rozwiązań korzystając z najlepszych w swojej klasie, wszechstronnych metod obejmujących obszar finansów i zarządzania kadrami.

Obsługa techniczna, naprawy i remonty

Nowe podejście zwiększające wydajność procesów MRO

Customer Quote
Oprogramowanie IFS Maintenix pozwala nam spełniać wymogi flot klasycznych, flot nowej generacji i zaawansowanych, przy zachowaniu przejrzystości i widoczności w czasie rzeczywistym, zapewnianej przez nowoczesne i wszechstronne rozwiązanie do zarządzania obsługą techniczną.
Dean Reynolds Dyrektor ds. kontroli jakości i główny inspektor, Executive Jet Management
Przeczytaj Executive Jet Management customer story

Przeczytaj więcej customer stories

0

dzięki zaawansowanym funkcjom oprogramowania IFS Maintenix liczba pisemnych wskazówek dla pracowników zmniejszyła się z 28 do 7

0
%

ograniczenie ilości prac wykonywanych ręcznie związanych z tworzeniem pakietów roboczych

0
k

USD ― o tyle spadły roczne koszty pracy dzięki wdrożeniu oprogramowania IFS Maintenix

Solutions and capabilities

Rozwiązanie Complex Assembly MRO

Rozwiązanie IFS Complex Assembly MRO do serwisu złożonych podzespołów obsługuje prace z zakresu obsługi technicznej, naprawy i remonty skomplikowanego sprzętu i maszyn, m.in. silników lotniczych, pomocniczych jednostek zasilających (APU) oraz podwozi, które wymagają demontażu i montażu z seryjną identyfikacją części.

Możliwości rozwiązania

Konfiguracja naprawy

Nasze rozwiązanie w zakresie napraw serwisowych i remontów skomplikowanego wyposażenia pozwala określać wymagane dane operacji produkcyjnych na podstawie istniejących konstrukcji, marszrut technologicznych oraz instrukcji serwisowych producentów oryginalnego wyposażenia (OEM).

Określanie zakresu prac

Określenie zakresu prac pozwala firmom zajmującym się serwisem MRO definiować i utrzymywać struktury seryjne skomplikowanych elementów wyposażenia w oparciu o informacje dostarczane przez oprogramowanie do zarządzania flotą i aktywami (Fleet & Asset Management). Gromadzone są wszystkie dane historyczne majątku przedsiębiorstwa, a następnie informacje wykorzystywane są do generowania zadań w zakresie obsługi technicznej, określania wariantów oraz skonfigurowanych i zatwierdzonych zakresów prac.

Realizacja zakresu prac

Nasze oprogramowanie umożliwia zarządzanie zakresem prac związanych z serwisem skomplikowanego wyposażenia. Proces inżynieryjny jest kierowany za pomocą różnych typów zleceń warsztatowych w ramach demontażu i rozplanowania, a zlecenia naprawy i zakupu są zintegrowane z innymi komponentami, co zapewnia dokładną realizację zakresu prac. Na końcowym etapie generowane są zlecenia montażu, zapewniające prawidłowy montaż wyposażenia po serwisie. Moduł zapewnienia jakości stanowi dodatkową funkcję kontrolującą cały proces.

Rozwiązanie Component MRO

Nasze rozwiązanie Component MRO to oferta ogólnodostępnego oprogramowania do obsługi napraw, remontów i przeglądu komponentów. Rozwiązanie może być wykorzystywane samodzielnie lub jako narzędzie pomocnicze przy obsłudze technicznej, naprawach i przeglądach kadłubów lub złożonych podzespołów, w przypadku napraw realizowanych w oparciu o zlecenie lub zlecenie warsztatowe dla podwykonawców serwisu lub producentów wyposażenia oryginalnego (OEM).

Możliwości rozwiązania

Procedury przetargowe i zapytania
Nasze rozwiązanie wspiera firmy zajmujące się naprawami oraz umożliwia zarządzanie zapytaniami ofertowymi od potencjalnych klientów poprzez aktualizację katalogu usług w zakresie wyceny, zarządzania wykazem kompetencji i materiałów. Oferowane narzędzie pozwala także usprawnić procedury przetargowe i obsługę zapytań, co zapewnia ścisłą integrację z procesem naprawy.

Realizacja zgodnie z warunkami umowy

Proces określania zakresu prac naprawczych komponentów wspomaga cały cykl realizacji zlecenia od planowania, przygotowania i wykonania naprawy aż po zatwierdzenie wykonania prac. Proces obejmuje generowanie raportów warsztatowych, zatwierdzanie dodatkowych prac, biuletyny serwisowe i zarządzanie rejestrami zgodności (formularz 1 EASA, FAA 8130, kodeks postępowania).

Fakturowanie

Po zakończeniu naprawy komponentu nasze narzędzie rozlicza wszystkie koszty oraz sprzedaż wygenerowaną w ramach transakcji realizowanych na podstawie zlecenia, z uwzględnieniem wszelkich umów serwisowych dotyczących zlecenia.

Rozwiązanie Airframe MRO

Rozwiązanie IFS Airframe MRO obejmuje główne czynności związane z obsługą techniczną samolotów, statków, łodzi podwodnych i skomplikowanych pojazdów lądowych.

Możliwości rozwiązania:

Procedury przetargowe i zapytania

Zespół sprzedaży usług MRO może generować różne zapytania wykorzystując scenariusze hipotetyczne, dysponując pełnym wglądem w przewidywane koszty i przychody, z uwzględnieniem warunków poszczególnych umów. Ten moduł pozwala śledzić wszystkie transakcje z klientami.

Planowanie i przygotowanie

Struktura zlecenia zakresu prac jest połączona z zamówieniem serwisowym, a następnie poszczególnymi zleceniami prac, co umożliwia kontrolę składników kosztów wizyty. Zakres prac dla wizyty zapewnia przejrzystość i umożliwia kontrolę postępu prac w czasie wizyty. Nasze rozwiązanie wykorzystuje standardową logikę planowania produkcji do grupowania i porządkowania elementów wizyty serwisowej, co zapewnia optymalną wydajność.

Przeprowadzanie wizyt serwisowych

W ramach tego procesu tworzony jest harmonogram zleceń, przypisywane są zasoby i operacje, dokonuje się rezerwacji i wydawania materiałów i realizuje się zadania. Po zrealizowaniu zadania określane są prace dodatkowe i nierutynowe, podlegające zatwierdzeniu przez klienta. Włącza się je do aktualnego zakresu prac na zasadzie korekty lub przekazuje klientowi. Gdy prace zostaną ukończone, aktualizowany jest status postępu, a zadania zostają zamknięte lub określone jako gotowe do kontroli.

Airframe MRO — bieżąca obsługa techniczna

Nasze rozwiązanie do bieżącej obsługi technicznej znajduje zastosowanie w przypadku mniejszych, nieplanowanych lub planowanych prac z zakresu obsługi technicznej, realizowanych głównie w następstwie nieprzewidzianego zdarzenia w miejscu serwisowania sprzętu. Rozwiązanie to może być wykorzystywane w przypadku sprzętu powietrznego, lądowego i morskiego.

Możliwości rozwiązania

Planowanie, tworzenie harmonogramów i realizacja obsługi technicznej

Firmy serwisowe mogą korzystać z naszego rozwiązania, aby w sposób wydajny planować, tworzyć harmonogramy i realizować wszystkie działania w zakresie bieżącej obsługi technicznej. Typowe działania obejmują identyfikację prac z zakresu obsługi technicznej, podział zadań pomiędzy techników, przygotowanie materiałów, narzędzi i urządzeń, fizyczną realizację zlecenia i rejestrację zakończenia prac.

Zachowanie konfiguracji

Wszelkie zmiany w konfiguracji wyposażenia są rejestrowane. W tym procesie nasze oprogramowanie zarządza rozliczeniem konfiguracji wyposażenia, generuje znaczniki serwisowe i tworzy dokumentację CRS określającą stan eksploatacyjny wyposażenia.

Kontrola prac serwisowych

Proces kontroli prac serwisowych pomaga pracownikom zajmującym się nadzorem nad obsługą techniczną w zarządzaniu problemami i żądaniami odroczenia realizacji zadań. Działanie to obejmuje prowadzenie rejestrów technicznych, koordynację zespołów terenowych bieżącej obsługi technicznej oraz zarządzanie działaniami dotyczącymi incydentów zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów.

Rozwiązanie Complex Assembly MRO

Rozwiązanie IFS Complex Assembly MRO do serwisu złożonych podzespołów obsługuje prace z zakresu obsługi technicznej, naprawy i remonty skomplikowanego sprzętu i maszyn, m.in. silników lotniczych, pomocniczych jednostek zasilających (APU) oraz podwozi, które wymagają demontażu i montażu z seryjną identyfikacją części.

Możliwości rozwiązania

Konfiguracja naprawy

Nasze rozwiązanie w zakresie napraw serwisowych i remontów skomplikowanego wyposażenia pozwala określać wymagane dane operacji produkcyjnych na podstawie istniejących konstrukcji, marszrut technologicznych oraz instrukcji serwisowych producentów oryginalnego wyposażenia (OEM).

Określanie zakresu prac

Określenie zakresu prac pozwala firmom zajmującym się serwisem MRO definiować i utrzymywać struktury seryjne skomplikowanych elementów wyposażenia w oparciu o informacje dostarczane przez oprogramowanie do zarządzania flotą i aktywami (Fleet & Asset Management). Gromadzone są wszystkie dane historyczne majątku przedsiębiorstwa, a następnie informacje wykorzystywane są do generowania zadań w zakresie obsługi technicznej, określania wariantów oraz skonfigurowanych i zatwierdzonych zakresów prac.

Realizacja zakresu prac

Nasze oprogramowanie umożliwia zarządzanie zakresem prac związanych z serwisem skomplikowanego wyposażenia. Proces inżynieryjny jest kierowany za pomocą różnych typów zleceń warsztatowych w ramach demontażu i rozplanowania, a zlecenia naprawy i zakupu są zintegrowane z innymi komponentami, co zapewnia dokładną realizację zakresu prac. Na końcowym etapie generowane są zlecenia montażu, zapewniające prawidłowy montaż wyposażenia po serwisie. Moduł zapewnienia jakości stanowi dodatkową funkcję kontrolującą cały proces.

Rozwiązanie Component MRO

Nasze rozwiązanie Component MRO to oferta ogólnodostępnego oprogramowania do obsługi napraw, remontów i przeglądu komponentów. Rozwiązanie może być wykorzystywane samodzielnie lub jako narzędzie pomocnicze przy obsłudze technicznej, naprawach i przeglądach kadłubów lub złożonych podzespołów, w przypadku napraw realizowanych w oparciu o zlecenie lub zlecenie warsztatowe dla podwykonawców serwisu lub producentów wyposażenia oryginalnego (OEM).

Możliwości rozwiązania

Procedury przetargowe i zapytania
Nasze rozwiązanie wspiera firmy zajmujące się naprawami oraz umożliwia zarządzanie zapytaniami ofertowymi od potencjalnych klientów poprzez aktualizację katalogu usług w zakresie wyceny, zarządzania wykazem kompetencji i materiałów. Oferowane narzędzie pozwala także usprawnić procedury przetargowe i obsługę zapytań, co zapewnia ścisłą integrację z procesem naprawy.

Realizacja zgodnie z warunkami umowy

Proces określania zakresu prac naprawczych komponentów wspomaga cały cykl realizacji zlecenia od planowania, przygotowania i wykonania naprawy aż po zatwierdzenie wykonania prac. Proces obejmuje generowanie raportów warsztatowych, zatwierdzanie dodatkowych prac, biuletyny serwisowe i zarządzanie rejestrami zgodności (formularz 1 EASA, FAA 8130, kodeks postępowania).

Fakturowanie

Po zakończeniu naprawy komponentu nasze narzędzie rozlicza wszystkie koszty oraz sprzedaż wygenerowaną w ramach transakcji realizowanych na podstawie zlecenia, z uwzględnieniem wszelkich umów serwisowych dotyczących zlecenia.

Rozwiązanie Airframe MRO

Rozwiązanie IFS Airframe MRO obejmuje główne czynności związane z obsługą techniczną samolotów, statków, łodzi podwodnych i skomplikowanych pojazdów lądowych.

Możliwości rozwiązania:

Procedury przetargowe i zapytania

Zespół sprzedaży usług MRO może generować różne zapytania wykorzystując scenariusze hipotetyczne, dysponując pełnym wglądem w przewidywane koszty i przychody, z uwzględnieniem warunków poszczególnych umów. Ten moduł pozwala śledzić wszystkie transakcje z klientami.

Planowanie i przygotowanie

Struktura zlecenia zakresu prac jest połączona z zamówieniem serwisowym, a następnie poszczególnymi zleceniami prac, co umożliwia kontrolę składników kosztów wizyty. Zakres prac dla wizyty zapewnia przejrzystość i umożliwia kontrolę postępu prac w czasie wizyty. Nasze rozwiązanie wykorzystuje standardową logikę planowania produkcji do grupowania i porządkowania elementów wizyty serwisowej, co zapewnia optymalną wydajność.

Przeprowadzanie wizyt serwisowych

W ramach tego procesu tworzony jest harmonogram zleceń, przypisywane są zasoby i operacje, dokonuje się rezerwacji i wydawania materiałów i realizuje się zadania. Po zrealizowaniu zadania określane są prace dodatkowe i nierutynowe, podlegające zatwierdzeniu przez klienta. Włącza się je do aktualnego zakresu prac na zasadzie korekty lub przekazuje klientowi. Gdy prace zostaną ukończone, aktualizowany jest status postępu, a zadania zostają zamknięte lub określone jako gotowe do kontroli.

Airframe MRO — bieżąca obsługa techniczna

Nasze rozwiązanie do bieżącej obsługi technicznej znajduje zastosowanie w przypadku mniejszych, nieplanowanych lub planowanych prac z zakresu obsługi technicznej, realizowanych głównie w następstwie nieprzewidzianego zdarzenia w miejscu serwisowania sprzętu. Rozwiązanie to może być wykorzystywane w przypadku sprzętu powietrznego, lądowego i morskiego.

Możliwości rozwiązania

Planowanie, tworzenie harmonogramów i realizacja obsługi technicznej

Firmy serwisowe mogą korzystać z naszego rozwiązania, aby w sposób wydajny planować, tworzyć harmonogramy i realizować wszystkie działania w zakresie bieżącej obsługi technicznej. Typowe działania obejmują identyfikację prac z zakresu obsługi technicznej, podział zadań pomiędzy techników, przygotowanie materiałów, narzędzi i urządzeń, fizyczną realizację zlecenia i rejestrację zakończenia prac.

Zachowanie konfiguracji

Wszelkie zmiany w konfiguracji wyposażenia są rejestrowane. W tym procesie nasze oprogramowanie zarządza rozliczeniem konfiguracji wyposażenia, generuje znaczniki serwisowe i tworzy dokumentację CRS określającą stan eksploatacyjny wyposażenia.

Kontrola prac serwisowych

Proces kontroli prac serwisowych pomaga pracownikom zajmującym się nadzorem nad obsługą techniczną w zarządzaniu problemami i żądaniami odroczenia realizacji zadań. Działanie to obejmuje prowadzenie rejestrów technicznych, koordynację zespołów terenowych bieżącej obsługi technicznej oraz zarządzanie działaniami dotyczącymi incydentów zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów.

Broszura: Niezależni dostawcy usług MRO — kompleksowe oprogramowanie od IFS

IFS oferuje kompleksowe rozwiązanie dla niezależnych dostawców usług MRO, które ułatwia prowadzenie działalności i pozwala zoptymalizować efektywność dzięki jednemu partnerowi technicznemu.

Pobierz broszurę

Zarządzanie wszystkimi aspektami cyklu życia majątku przedsiębiorstwa