Skip to main content

Zarządzanie relacjami z klientami

Monitorowanie procesu sprzedaży, rozwijanie relacji z obecnymi i potencjalnymi klientami oraz stymulowanie rozwoju przedsiębiorstwa.

Rozwiązanie IFS Customer Relationship Management otwiera nowe możliwości sprzedaży i pozwala zwiększać zadowolenie klientów.

Użytkownicy rozwiązania IFS CRM mogą:

• uzyskiwać pełny wgląd w proces sprzedaży oraz nawiązywać kontakt z potencjalnymi klientami w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie;

• eksplorować bibliotekę zawierającą informacje o dotychczasowej współpracy z klientami i wykorzystywać te informacje w ramach konwersacji prowadzonych za pośrednictwem     wszystkich punktów kontaktu;

• oszczędzać czas i pieniądze dzięki zastosowaniu wbudowanego rozwiązania zintegrowanego z podstawowymi procesami biznesowymi i informacjami;

• komunikować się za pośrednictwem dobrze znanej platformy dzięki integracji z programem Microsoft Outlook.

Zarządzanie relacjami z klientami

Podstawowe funkcje

Jak rozwijać działalność firmy bez wglądu w proces sprzedaży?

Brak informacji na temat procesu sprzedaży prowadzi do utraty potencjalnych transakcji, a także ogranicza możliwość planowania przyszłych działań i docierania do najbardziej dochodowych klientów — zarówno obecnych, jak i potencjalnych. Widoki graficzne obrazujące zainteresowanie klientów pozwalają jednoznacznie stwierdzić, które potencjalne transakcje zostaną najprawdopodobniej sfinalizowane, oraz wskazać obszary, w których podejmowane działania nie przynoszą spodziewanych efektów lub kończą się niepowodzeniem.

Firmy muszą również mieć pewność, że dane, na podstawie których podejmują decyzje biznesowe, są zawsze zgodne ze stanem faktycznym. Dzięki funkcji audytu, umożliwiającej eksplorowanie informacji w celu potwierdzenia ich dokładności, użytkownicy mogą kierować się faktami, a nie jedynie intuicją.

Oferowane przez nas narzędzia do automatyzacji procesów sprzedaży pozwalają ujednolicić i zautomatyzować działania służące rozwijaniu relacji z potencjalnymi klientami. Procesy te można stosować do odpowiednich rynków lub sektorów branżowych, dzięki czemu przedstawiciele handlowi mogą się skupić na finalizowaniu większej liczby bardziej opłacalnych transakcji, zamiast tracić czas na zajmowanie się mało obiecującymi namiarami.

Nawiązywanie kontaktów, rozwijanie relacji i realizowanie zamówień w dowolnym miejscu i czasie

IFS CRM to rozwiązanie mobilne, które umożliwia kontaktowanie się z obecnymi i potencjalnymi klientami w dowolnym miejscu i czasie — zarówno w biurze, jak i podczas podróży. Ponadto jest wyposażone w interfejs IFS Aurena, który zapewnia użytkownikom dostęp do pełnej funkcjonalności CRM z poziomu urządzeń mobilnych.

W ramach naszego rozwiązania wszystkie dane dotyczące współpracy z klientami są przechowywane w jednym miejscu i mogą być wykorzystywane przez działy sprzedaży i obsługi klienta do budowania relacji handlowych. W ten sposób powstaje łatwo dostępna biblioteka pytań i problemów, która ułatwia obsługę obecnych i pozyskiwanie nowych klientów w oparciu o dotychczasowe doświadczenia.

Dzięki oferowanym przez nas funkcjom wyceny i kosztorysowania użytkownicy mogą niezwłocznie przekazywać zlecenia do realizacji — bez korzystania z oddzielnych systemów do obsługi ofert i zamówień. Aby rozpocząć realizację projektu, wystarczy wprowadzić zamówienie do systemu planowania i harmonogramowania w momencie otrzymania potwierdzenia od klienta.

Budowanie bliższych relacji z obecnymi i potencjalnymi klientami

Natychmiastowy dostęp do wszystkich niezbędnych informacji usprawnia kontakty z obecnymi i potencjalnymi klientami.
 
Funkcjonalność uwzględniająca role umożliwia komunikowanie się z klientami na podstawie określonych ról i profili zabezpieczeń. Użytkownicy otrzymują jednoznaczne zalecenia dotyczące dalszych działań i zadań, dzięki czemu mogą przeprowadzać właściwe rozmowy we właściwym czasie w celu dalszego rozwijania relacji z klientami.
 
Kolejnym atutem jest integracja z programem Microsoft Outlook, która umożliwia tworzenie nowych potencjalnych transakcji, działań i informacji kontaktowych przy użyciu dobrze znanej platformy dostępnej z poziomu urządzeń mobilnych i stacjonarnych.

Całkowicie zintegrowane, wbudowane rozwiązanie współpracujące ze wszystkimi obszarami przedsiębiorstwa

W przypadku autonomicznych rozwiązań CRM użytkownicy muszą szukać niezbędnych informacji w kilku oddzielnych systemach, a znalezione informacje nie zawsze są wiarygodne.

Rozwiązanie IFS CRM jest całkowicie wbudowane w oprogramowanie IFS, dzięki czemu zapewnia kompletny i wiarygodny obraz danych biznesowych. Zmiany informacji są uwzględniane na bieżąco w całym ekosystemie przedsiębiorstwa, co daje pewność, że użytkownicy zawsze mają do dyspozycji najnowsze, najdokładniejsze i najbardziej przydatne dane analityczne.

Intuicyjny interfejs IFS Aurena i pulpity IFS Lobby oparte na rolach dają przejrzysty obraz informacji, które są najistotniejsze dla poszczególnych członków zespołu. Pracownicy mogą w mgnieniu oka uzyskiwać wgląd w dane dotyczące obecnych i potencjalnych klientów i dostawców, a następnie podejmować na ich podstawie odpowiednie działania.

Jak rozwijać działalność firmy bez wglądu w proces sprzedaży?

Brak informacji na temat procesu sprzedaży prowadzi do utraty potencjalnych transakcji, a także ogranicza możliwość planowania przyszłych działań i docierania do najbardziej dochodowych klientów — zarówno obecnych, jak i potencjalnych. Widoki graficzne obrazujące zainteresowanie klientów pozwalają jednoznacznie stwierdzić, które potencjalne transakcje zostaną najprawdopodobniej sfinalizowane, oraz wskazać obszary, w których podejmowane działania nie przynoszą spodziewanych efektów lub kończą się niepowodzeniem.

Firmy muszą również mieć pewność, że dane, na podstawie których podejmują decyzje biznesowe, są zawsze zgodne ze stanem faktycznym. Dzięki funkcji audytu, umożliwiającej eksplorowanie informacji w celu potwierdzenia ich dokładności, użytkownicy mogą kierować się faktami, a nie jedynie intuicją.

Oferowane przez nas narzędzia do automatyzacji procesów sprzedaży pozwalają ujednolicić i zautomatyzować działania służące rozwijaniu relacji z potencjalnymi klientami. Procesy te można stosować do odpowiednich rynków lub sektorów branżowych, dzięki czemu przedstawiciele handlowi mogą się skupić na finalizowaniu większej liczby bardziej opłacalnych transakcji, zamiast tracić czas na zajmowanie się mało obiecującymi namiarami.

Nawiązywanie kontaktów, rozwijanie relacji i realizowanie zamówień w dowolnym miejscu i czasie

IFS CRM to rozwiązanie mobilne, które umożliwia kontaktowanie się z obecnymi i potencjalnymi klientami w dowolnym miejscu i czasie — zarówno w biurze, jak i podczas podróży. Ponadto jest wyposażone w interfejs IFS Aurena, który zapewnia użytkownikom dostęp do pełnej funkcjonalności CRM z poziomu urządzeń mobilnych.

W ramach naszego rozwiązania wszystkie dane dotyczące współpracy z klientami są przechowywane w jednym miejscu i mogą być wykorzystywane przez działy sprzedaży i obsługi klienta do budowania relacji handlowych. W ten sposób powstaje łatwo dostępna biblioteka pytań i problemów, która ułatwia obsługę obecnych i pozyskiwanie nowych klientów w oparciu o dotychczasowe doświadczenia.

Dzięki oferowanym przez nas funkcjom wyceny i kosztorysowania użytkownicy mogą niezwłocznie przekazywać zlecenia do realizacji — bez korzystania z oddzielnych systemów do obsługi ofert i zamówień. Aby rozpocząć realizację projektu, wystarczy wprowadzić zamówienie do systemu planowania i harmonogramowania w momencie otrzymania potwierdzenia od klienta.

Budowanie bliższych relacji z obecnymi i potencjalnymi klientami

Natychmiastowy dostęp do wszystkich niezbędnych informacji usprawnia kontakty z obecnymi i potencjalnymi klientami.
 
Funkcjonalność uwzględniająca role umożliwia komunikowanie się z klientami na podstawie określonych ról i profili zabezpieczeń. Użytkownicy otrzymują jednoznaczne zalecenia dotyczące dalszych działań i zadań, dzięki czemu mogą przeprowadzać właściwe rozmowy we właściwym czasie w celu dalszego rozwijania relacji z klientami.
 
Kolejnym atutem jest integracja z programem Microsoft Outlook, która umożliwia tworzenie nowych potencjalnych transakcji, działań i informacji kontaktowych przy użyciu dobrze znanej platformy dostępnej z poziomu urządzeń mobilnych i stacjonarnych.

Całkowicie zintegrowane, wbudowane rozwiązanie współpracujące ze wszystkimi obszarami przedsiębiorstwa

W przypadku autonomicznych rozwiązań CRM użytkownicy muszą szukać niezbędnych informacji w kilku oddzielnych systemach, a znalezione informacje nie zawsze są wiarygodne.

Rozwiązanie IFS CRM jest całkowicie wbudowane w oprogramowanie IFS, dzięki czemu zapewnia kompletny i wiarygodny obraz danych biznesowych. Zmiany informacji są uwzględniane na bieżąco w całym ekosystemie przedsiębiorstwa, co daje pewność, że użytkownicy zawsze mają do dyspozycji najnowsze, najdokładniejsze i najbardziej przydatne dane analityczne.

Intuicyjny interfejs IFS Aurena i pulpity IFS Lobby oparte na rolach dają przejrzysty obraz informacji, które są najistotniejsze dla poszczególnych członków zespołu. Pracownicy mogą w mgnieniu oka uzyskiwać wgląd w dane dotyczące obecnych i potencjalnych klientów i dostawców, a następnie podejmować na ich podstawie odpowiednie działania.

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa