Skip to main content

Finanse

Zapewnienie zgodności z międzynarodowymi przepisami i informacje komercyjne

Dzięki płynnej integracji z rozwiązaniami IFS oraz wszechstronnym możliwościom oprogramowanie IFS Finanse wspiera główne obszary działalności, dostarczając dokładne i terminowe informacje księgowe wykorzystywane na potrzeby sprawozdań oraz w procesie decyzyjnym.

Niezależnie od wyzwań, z jakimi musi mierzyć się przedsiębiorstwo, oprogramowanie IFS Finanse pozwala prezentować potrzebne informacje w czasie i w miejscu, w którym są najbardziej potrzebne.

W obszarze konsolidacji spółek, kontroli finansowej projektów, prognoz strategicznych, usprawniania procesów biznesowych oraz zapewniania zgodności z międzynarodowymi przepisami rozwiązanie IFS Finanse już teraz wspiera klientów w osiąganiu celów, które będą się liczyć w przyszłości.

Finanse

Integrated financial solutions for informed business decisions

Rachunkowość finansowa

Integracja ksiąg głównych umożliwia zarządzanie i audyt w całym cyklu księgowym, co pozwala na szybsze i dokładniejsze zamknięcie. Te same informacje można wykorzystywać do szczegółowej analizy pozycji źródłowych oraz podsumowywania pozycji konsolidacyjnych.

Panele kontrolne wyposażone w rozbudowany interfejs graficzny przedstawiają najistotniejsze informacje w oparciu o role i pozwalają dotrzeć bezpośrednio do punktów dostępowych systemu, w przypadku posiadania autoryzacji.

Możliwości automatyzacji, udostępniania informacji i analizy pozwalają usprawnić proces bez względu na jego konfigurację, architekturę lub przyszłe wymagania.

Rachunkowość zarządcza

W przypadku dysponowania wieloma księgami rachunkowymi i wieloma częściami kodu pochodzącymi z jednego rejestru informacje wykorzystywane do podejmowania decyzji finansowych są bardzo obszerne, co wydłuża czas raportowania wyników przedsiębiorstwa przez księgowych zarządczych i analityków finansowych.

Konsolidacja wielu części kodu jednym kliknięciem umożliwia wielopłaszczyznowy wgląd w działalność, m.in. z punktu widzenia jednostki, kierownictwa, produktu, projektu, lokalizacji lub w ujęciu łącznym.

Bezpośrednia integracja z oprogramowaniem Microsoft Excel ułatwia raportowanie i pozwala dostarczać dane do dalszej analizy za pomocą znanego narzędzia..

Rozliczanie projektów i kontrola finansowa

Pakiet oprogramowania IFS do kontroli finansowej projektów dostarcza funkcje opracowane w oparciu o nasze szerokie doświadczenie branżowe, przydatne jeszcze przed przyznaniem kontraktu, a także przy wprowadzaniu kompleksowego procesu, na etapie finalizacji oraz likwidacji i przekazania.

Pakiet oprogramowania zawiera dziesięć podstawowych funkcji kontrolnych: rejestry ryzyka, ubezpieczenia, środki finansowe, wydajność podwykonawców, harmonogramy zamówień, krzywe kosztów, harmonogramy fakturowania przychodów i etapów, zestawienia kosztów i rachunki zysków i strat, kontrola środków pieniężnych w projekcie oraz zgodność ustawowa przychodów od obrotu i marż.

Rachunkowość strategiczna i wydajność przedsiębiorstwa

Zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa (CPM) to obszar rachunkowości strategicznej zorientowany na dostarczanie istotnych informacji biznesowych na potrzeby prognozowania i analiz, pozwalających osobom decyzyjnym uzyskać oczekiwane rezultaty biznesowe.

Pakiet IFS CPM wykorzystuje zintegrowane i podlegające kontroli dane rzeczywiste, budżety i prognozy dla cyfrowej reprezentacji firmy. Ponadto umożliwia symulację scenariuszy przedstawiających wyniki w oparciu o prognozowanie i wizualizację obecnej i przyszłej wydajności w odniesieniu do norm wewnętrznych i branżowych.

Oprogramowanie IFS CPM może dostarczać informacje potrzebne do realizacji celów biznesowych bez względu na to, czy jest wykorzystywane wyłącznie na potrzeby finansów, planowania i analiz finansowych, planowania zasobów przedsiębiorstwa, konsolidacji, wizualizacji strategii biznesowej lub w zastosowaniach łączących te elementy.

Finanse globalne

Niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo już prowadzi działalność międzynarodową, czy rozpocznie ją w przyszłości, rozwiązanie IFS Finanse jest ukierunkowane na rozwój. Wykorzystuje wiele równorzędnych ksiąg rachunkowych i zapewnia zgodność z przepisami prawa i ustawami w szerokim zakresie.

Obsługa wielu języków, walut i przepisów prawnych oferowana w ramach globalnego pakietu serwisowego pozwala dostosowywać się do bieżącej sytuacji. Dodatkową korzyścią są stałe aktualizacje oprogramowania IFS.

Poprzez wprowadzenie cyfrowej reprezentacji firmy w naszych rozwiązaniach CPM można uwzględniać globalne czynniki makroekonomiczne umożliwiające ocenę ryzyka biznesowego i dostarczanie prognozowanych wyników w czasie rzeczywistym w oparciu o sytuację na świecie i utworzone scenariusze.

Rachunkowość finansowa

Integracja ksiąg głównych umożliwia zarządzanie i audyt w całym cyklu księgowym, co pozwala na szybsze i dokładniejsze zamknięcie. Te same informacje można wykorzystywać do szczegółowej analizy pozycji źródłowych oraz podsumowywania pozycji konsolidacyjnych.

Panele kontrolne wyposażone w rozbudowany interfejs graficzny przedstawiają najistotniejsze informacje w oparciu o role i pozwalają dotrzeć bezpośrednio do punktów dostępowych systemu, w przypadku posiadania autoryzacji.

Możliwości automatyzacji, udostępniania informacji i analizy pozwalają usprawnić proces bez względu na jego konfigurację, architekturę lub przyszłe wymagania.

Rachunkowość zarządcza

W przypadku dysponowania wieloma księgami rachunkowymi i wieloma częściami kodu pochodzącymi z jednego rejestru informacje wykorzystywane do podejmowania decyzji finansowych są bardzo obszerne, co wydłuża czas raportowania wyników przedsiębiorstwa przez księgowych zarządczych i analityków finansowych.

Konsolidacja wielu części kodu jednym kliknięciem umożliwia wielopłaszczyznowy wgląd w działalność, m.in. z punktu widzenia jednostki, kierownictwa, produktu, projektu, lokalizacji lub w ujęciu łącznym.

Bezpośrednia integracja z oprogramowaniem Microsoft Excel ułatwia raportowanie i pozwala dostarczać dane do dalszej analizy za pomocą znanego narzędzia..

Rozliczanie projektów i kontrola finansowa

Pakiet oprogramowania IFS do kontroli finansowej projektów dostarcza funkcje opracowane w oparciu o nasze szerokie doświadczenie branżowe, przydatne jeszcze przed przyznaniem kontraktu, a także przy wprowadzaniu kompleksowego procesu, na etapie finalizacji oraz likwidacji i przekazania.

Pakiet oprogramowania zawiera dziesięć podstawowych funkcji kontrolnych: rejestry ryzyka, ubezpieczenia, środki finansowe, wydajność podwykonawców, harmonogramy zamówień, krzywe kosztów, harmonogramy fakturowania przychodów i etapów, zestawienia kosztów i rachunki zysków i strat, kontrola środków pieniężnych w projekcie oraz zgodność ustawowa przychodów od obrotu i marż.

Rachunkowość strategiczna i wydajność przedsiębiorstwa

Zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa (CPM) to obszar rachunkowości strategicznej zorientowany na dostarczanie istotnych informacji biznesowych na potrzeby prognozowania i analiz, pozwalających osobom decyzyjnym uzyskać oczekiwane rezultaty biznesowe.

Pakiet IFS CPM wykorzystuje zintegrowane i podlegające kontroli dane rzeczywiste, budżety i prognozy dla cyfrowej reprezentacji firmy. Ponadto umożliwia symulację scenariuszy przedstawiających wyniki w oparciu o prognozowanie i wizualizację obecnej i przyszłej wydajności w odniesieniu do norm wewnętrznych i branżowych.

Oprogramowanie IFS CPM może dostarczać informacje potrzebne do realizacji celów biznesowych bez względu na to, czy jest wykorzystywane wyłącznie na potrzeby finansów, planowania i analiz finansowych, planowania zasobów przedsiębiorstwa, konsolidacji, wizualizacji strategii biznesowej lub w zastosowaniach łączących te elementy.

Finanse globalne

Niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo już prowadzi działalność międzynarodową, czy rozpocznie ją w przyszłości, rozwiązanie IFS Finanse jest ukierunkowane na rozwój. Wykorzystuje wiele równorzędnych ksiąg rachunkowych i zapewnia zgodność z przepisami prawa i ustawami w szerokim zakresie.

Obsługa wielu języków, walut i przepisów prawnych oferowana w ramach globalnego pakietu serwisowego pozwala dostosowywać się do bieżącej sytuacji. Dodatkową korzyścią są stałe aktualizacje oprogramowania IFS.

Poprzez wprowadzenie cyfrowej reprezentacji firmy w naszych rozwiązaniach CPM można uwzględniać globalne czynniki makroekonomiczne umożliwiające ocenę ryzyka biznesowego i dostarczanie prognozowanych wyników w czasie rzeczywistym w oparciu o sytuację na świecie i utworzone scenariusze.

IFS Finanse

Odkryj możliwości rozwiązania IFS Finanse i dowiedz się, w jaki sposób kompleksowo wspiera rozliczanie projektów i rachunkowość zarządczą i finansową w czasie rzeczywistym, oraz dostarcza wizualizacje, które informują osoby decyzyjne o wydajności przedsiębiorstwa i działaniach potrzebnych, aby osiągnąć cele biznesowe.

Pobierz broszurę

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa

What others are saying about IFS