Skip to main content

You are visiting the Polish site. You might be interested in the English site.

Go to the English site Stay on the Polish site

Finanse

Zapewnienie zgodności z międzynarodowymi przepisami i informacje komercyjne

Dzięki płynnej integracji z rozwiązaniami IFS oraz wszechstronnym możliwościom oprogramowanie IFS Finanse wspiera główne obszary działalności, dostarczając dokładne i terminowe informacje księgowe wykorzystywane na potrzeby sprawozdań oraz w procesie decyzyjnym.

Niezależnie od wyzwań, z jakimi musi mierzyć się przedsiębiorstwo, oprogramowanie IFS Finanse pozwala prezentować potrzebne informacje w czasie i w miejscu, w którym są najbardziej potrzebne.

W obszarze konsolidacji spółek, kontroli finansowej projektów, prognoz strategicznych, usprawniania procesów biznesowych oraz zapewniania zgodności z międzynarodowymi przepisami rozwiązanie IFS Finanse już teraz wspiera klientów w osiąganiu celów, które będą się liczyć w przyszłości.

Finanse

Integrated financial solutions for informed business decisions

Rachunkowość finansowa

Integracja ksiąg głównych umożliwia zarządzanie i audyt w całym cyklu księgowym, co pozwala na szybsze i dokładniejsze zamknięcie. Te same informacje można wykorzystywać do szczegółowej analizy pozycji źródłowych oraz podsumowywania pozycji konsolidacyjnych.

Panele kontrolne wyposażone w rozbudowany interfejs graficzny przedstawiają najistotniejsze informacje w oparciu o role i pozwalają dotrzeć bezpośrednio do punktów dostępowych systemu, w przypadku posiadania autoryzacji.

Możliwości automatyzacji, udostępniania informacji i analizy pozwalają usprawnić proces bez względu na jego konfigurację, architekturę lub przyszłe wymagania.

Rachunkowość zarządcza

W przypadku dysponowania wieloma księgami rachunkowymi i wieloma częściami kodu pochodzącymi z jednego rejestru informacje wykorzystywane do podejmowania decyzji finansowych są bardzo obszerne, co wydłuża czas raportowania wyników przedsiębiorstwa przez księgowych zarządczych i analityków finansowych.

Konsolidacja wielu części kodu jednym kliknięciem umożliwia wielopłaszczyznowy wgląd w działalność, m.in. z punktu widzenia jednostki, kierownictwa, produktu, projektu, lokalizacji lub w ujęciu łącznym.

Bezpośrednia integracja z oprogramowaniem Microsoft Excel ułatwia raportowanie i pozwala dostarczać dane do dalszej analizy za pomocą znanego narzędzia..

Rozliczanie projektów i kontrola finansowa

Pakiet oprogramowania IFS do kontroli finansowej projektów dostarcza funkcje opracowane w oparciu o nasze szerokie doświadczenie branżowe, przydatne jeszcze przed przyznaniem kontraktu, a także przy wprowadzaniu kompleksowego procesu, na etapie finalizacji oraz likwidacji i przekazania.

Pakiet oprogramowania zawiera dziesięć podstawowych funkcji kontrolnych: rejestry ryzyka, ubezpieczenia, środki finansowe, wydajność podwykonawców, harmonogramy zamówień, krzywe kosztów, harmonogramy fakturowania przychodów i etapów, zestawienia kosztów i rachunki zysków i strat, kontrola środków pieniężnych w projekcie oraz zgodność ustawowa przychodów od obrotu i marż.

Rachunkowość strategiczna i wydajność przedsiębiorstwa

Zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa (CPM) to obszar rachunkowości strategicznej zorientowany na dostarczanie istotnych informacji biznesowych na potrzeby prognozowania i analiz, pozwalających osobom decyzyjnym uzyskać oczekiwane rezultaty biznesowe.

Pakiet IFS CPM wykorzystuje zintegrowane i podlegające kontroli dane rzeczywiste, budżety i prognozy dla cyfrowej reprezentacji firmy. Ponadto umożliwia symulację scenariuszy przedstawiających wyniki w oparciu o prognozowanie i wizualizację obecnej i przyszłej wydajności w odniesieniu do norm wewnętrznych i branżowych.

Oprogramowanie IFS CPM może dostarczać informacje potrzebne do realizacji celów biznesowych bez względu na to, czy jest wykorzystywane wyłącznie na potrzeby finansów, planowania i analiz finansowych, planowania zasobów przedsiębiorstwa, konsolidacji, wizualizacji strategii biznesowej lub w zastosowaniach łączących te elementy.

Finanse globalne

Niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo już prowadzi działalność międzynarodową, czy rozpocznie ją w przyszłości, rozwiązanie IFS Finanse jest ukierunkowane na rozwój. Wykorzystuje wiele równorzędnych ksiąg rachunkowych i zapewnia zgodność z przepisami prawa i ustawami w szerokim zakresie.

Obsługa wielu języków, walut i przepisów prawnych oferowana w ramach globalnego pakietu serwisowego pozwala dostosowywać się do bieżącej sytuacji. Dodatkową korzyścią są stałe aktualizacje oprogramowania IFS.

Poprzez wprowadzenie cyfrowej reprezentacji firmy w naszych rozwiązaniach CPM można uwzględniać globalne czynniki makroekonomiczne umożliwiające ocenę ryzyka biznesowego i dostarczanie prognozowanych wyników w czasie rzeczywistym w oparciu o sytuację na świecie i utworzone scenariusze.

Rachunkowość finansowa

Integracja ksiąg głównych umożliwia zarządzanie i audyt w całym cyklu księgowym, co pozwala na szybsze i dokładniejsze zamknięcie. Te same informacje można wykorzystywać do szczegółowej analizy pozycji źródłowych oraz podsumowywania pozycji konsolidacyjnych.

Panele kontrolne wyposażone w rozbudowany interfejs graficzny przedstawiają najistotniejsze informacje w oparciu o role i pozwalają dotrzeć bezpośrednio do punktów dostępowych systemu, w przypadku posiadania autoryzacji.

Możliwości automatyzacji, udostępniania informacji i analizy pozwalają usprawnić proces bez względu na jego konfigurację, architekturę lub przyszłe wymagania.

Rachunkowość zarządcza

W przypadku dysponowania wieloma księgami rachunkowymi i wieloma częściami kodu pochodzącymi z jednego rejestru informacje wykorzystywane do podejmowania decyzji finansowych są bardzo obszerne, co wydłuża czas raportowania wyników przedsiębiorstwa przez księgowych zarządczych i analityków finansowych.

Konsolidacja wielu części kodu jednym kliknięciem umożliwia wielopłaszczyznowy wgląd w działalność, m.in. z punktu widzenia jednostki, kierownictwa, produktu, projektu, lokalizacji lub w ujęciu łącznym.

Bezpośrednia integracja z oprogramowaniem Microsoft Excel ułatwia raportowanie i pozwala dostarczać dane do dalszej analizy za pomocą znanego narzędzia..

Rozliczanie projektów i kontrola finansowa

Pakiet oprogramowania IFS do kontroli finansowej projektów dostarcza funkcje opracowane w oparciu o nasze szerokie doświadczenie branżowe, przydatne jeszcze przed przyznaniem kontraktu, a także przy wprowadzaniu kompleksowego procesu, na etapie finalizacji oraz likwidacji i przekazania.

Pakiet oprogramowania zawiera dziesięć podstawowych funkcji kontrolnych: rejestry ryzyka, ubezpieczenia, środki finansowe, wydajność podwykonawców, harmonogramy zamówień, krzywe kosztów, harmonogramy fakturowania przychodów i etapów, zestawienia kosztów i rachunki zysków i strat, kontrola środków pieniężnych w projekcie oraz zgodność ustawowa przychodów od obrotu i marż.

Rachunkowość strategiczna i wydajność przedsiębiorstwa

Zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa (CPM) to obszar rachunkowości strategicznej zorientowany na dostarczanie istotnych informacji biznesowych na potrzeby prognozowania i analiz, pozwalających osobom decyzyjnym uzyskać oczekiwane rezultaty biznesowe.

Pakiet IFS CPM wykorzystuje zintegrowane i podlegające kontroli dane rzeczywiste, budżety i prognozy dla cyfrowej reprezentacji firmy. Ponadto umożliwia symulację scenariuszy przedstawiających wyniki w oparciu o prognozowanie i wizualizację obecnej i przyszłej wydajności w odniesieniu do norm wewnętrznych i branżowych.

Oprogramowanie IFS CPM może dostarczać informacje potrzebne do realizacji celów biznesowych bez względu na to, czy jest wykorzystywane wyłącznie na potrzeby finansów, planowania i analiz finansowych, planowania zasobów przedsiębiorstwa, konsolidacji, wizualizacji strategii biznesowej lub w zastosowaniach łączących te elementy.

Finanse globalne

Niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo już prowadzi działalność międzynarodową, czy rozpocznie ją w przyszłości, rozwiązanie IFS Finanse jest ukierunkowane na rozwój. Wykorzystuje wiele równorzędnych ksiąg rachunkowych i zapewnia zgodność z przepisami prawa i ustawami w szerokim zakresie.

Obsługa wielu języków, walut i przepisów prawnych oferowana w ramach globalnego pakietu serwisowego pozwala dostosowywać się do bieżącej sytuacji. Dodatkową korzyścią są stałe aktualizacje oprogramowania IFS.

Poprzez wprowadzenie cyfrowej reprezentacji firmy w naszych rozwiązaniach CPM można uwzględniać globalne czynniki makroekonomiczne umożliwiające ocenę ryzyka biznesowego i dostarczanie prognozowanych wyników w czasie rzeczywistym w oparciu o sytuację na świecie i utworzone scenariusze.

IFS Finanse

Odkryj możliwości rozwiązania IFS Finanse i dowiedz się, w jaki sposób kompleksowo wspiera rozliczanie projektów i rachunkowość zarządczą i finansową w czasie rzeczywistym, oraz dostarcza wizualizacje, które informują osoby decyzyjne o wydajności przedsiębiorstwa i działaniach potrzebnych, aby osiągnąć cele biznesowe.

Pobierz broszurę

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa

What others are saying about IFS