Skip to main content

You are visiting the Polish site. You might be interested in the English site.

Go to the English site Stay on the Polish site

Human Capital Management

Właściwi ludzie o właściwych kwalifikacjach we właściwym miejscu

Rozwiązanie IFS Human Capital Management (HCM) jest jednym z podstawowych elementów pakietu i stanowi fundament działalności każdej organizacji.
 
W miarę jak globalizacja i technologie wpływają na modele pracy, kluczowym elementem działalności stają się zintegrowane i elastyczne rozwiązania ERP bazujące na tych zmianach.
 
Oprogramowanie IFS HCM pomaga tworzyć zespoły spełniające przyszłościowe wymogi w obszarze zaopatrzenia i planowania strategicznego, rozbudowy kompetencji, podziału czasu pracy i wydatków, zarządzania wydajnością oraz podstawowych systemów kadrowych globalnych korporacji.
 
Zarządzanie kapitałem ludzkim

Terma korzysta z centralnego systemu ewidencji

Customer Quote
Dzięki zaawansowanym funkcjom zarządzania projektem, zasobami przedsiębiorstwa i zasobami ludzkimi system IFS Applications jest idealnie dostosowany do potrzeb firm ukierunkowanych na projekty, działających w skali globalnej.
Jørgen Eskildsen Wiceprezes ds. informatycznych, Terma
Wiadomoci na temat firmy Terma

Więcej customer stories

0

Użytkowników systemu na całym świecie z dostępem do centralnego systemu za pomocą nowoczesnego narzędzia działającego w przeglądarce i umożliwiającego globalny rozwój..

Integrated Human Capital Management solutions to enable your workforce

Podstawowe dane globalne

Źródłem informacji są dane. Nasze rozwiązanie HCM ułatwia tworzenie globalnych repozytoriów danych wszystkim osobom pracującym w przedsiębiorstwie lub grupie firm. Pozwala to przekształcić dane w cenne informacje, które wspomagają proces podejmowania decyzji.

Kluczowym elementem tego działania jest utrzymywanie wysokiego poziomu dokładności i bezpieczeństwa danych. Szeroki zakres funkcji bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnej obsługi na urządzeniach mobilnych zapewniają wiarygodność informacji.

Korzystając z dodatkowego, łatwego w obsłudze interfejsu graficznego aplikacji, użytkownik dysponuje wszystkimi danymi i informacjami, które są mu potrzebne.

Alokacja czasu i wydatków

Czas to pieniądz, zatem w kontekście projektów i z punktu widzenia centrów kosztowych rezerwacja czasu określonego pod względem kosztów jest podstawowym środkiem umożliwiającym gromadzenie danych o kosztach w oparciu o czas. Dodatkowe utrudnienie w postaci stawek zróżnicowanych ze względu na rolę, typ umowy, właściwe prawo oraz kompetencje stanowi przesłankę do wprowadzenia mechanizmu analizy kosztów w funkcji czasu.

IFS umożliwia prowadzenie złożonych analiz kosztów na podstawie czasu, w tym bezpośrednich wydatków – z możliwością dostosowania do indywidualnych wymagań firmy. Dysponując elementami powiązanymi z płatnościami czasowymi za pomocą list płac oraz w pełni zintegrowanego rozwiązania do rozliczania delegacji i wydatków, użytkownik może alokować i wypłacać środki zgodnie z zasadami obowiązującymi w przedsiębiorstwie, przepisami prawa oraz zobowiązaniami umownymi.

Zarządzanie wydajnością

Pracownicy przedsiębiorstwa powinni stanowić wysoce wydajne zasoby, które wymagają uwagi, aby zapewnić ich optymalną pracę.

Oznacza to samoocenę, określanie celów i miar wydajności oraz przekazywanie opinii i wskazówek przez kierownictwo. Wszystkie te elementy wymagają regularnych okresów kontrolnych.

Rozwiązanie IFS Human Capital Management umożliwia zarządzanie wydajnością przez pracowników i kierownictwo za pomocą elastycznego narzędzia, dzięki któremu właściwą analizę można przeprowadzać w wymaganym miejscu i czasie.

Poszerzanie kwalifikacji

W obliczu globalizacji, rozwoju powszechnie dostępnych technologii oraz ewoluujących oczekiwań interesariuszy i trendów, role muszą się zmieniać.

Poszerzanie kwalifikacji w przedsiębiorstwach stanowi istotny element utrzymania poziomu zaangażowania wartościowych pracowników, a także podążania za postępem.

Rozwiązanie IFS do zarządzania kwalifikacjami pracowników pomaga firmom delegować właściwe osoby o odpowiednich kwalifikacjach na właściwe stanowiska w odpowiednim czasie poprzez wdrażanie, partnerstwo, outsourcing lub rozwijanie kompetencji.

Planowanie strategiczne

Jakie zasoby są potrzebne do realizacji strategii przedsiębiorstwa?  Jakie umiejętności będą się liczyć? W jakich obszarach zostaną wykorzystane? Jakie ilości będą wymagane?  Czy w oparciu o podstawowe dane uwzględniono ryzyko odejścia pracowników?

Przyszłe wymagania dotyczące zasobów, a także planowanie sposobu ich spełnienia to kluczowy element realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa. Rozwiązania IFS pozwalają umożliwiają cyfryzację strategii oraz dostarczają kompetencje i zbiorcze dane mające zastosowanie w procesie planowania pracy personelu.

Idąc krok dalej, te same dane mogą być wykorzystywane przez zespoły zajmujące się budżetowaniem i prognozowaniem w celu zapewnienia finansowania gwarantującego realizację planów.

Podstawowe dane globalne

Źródłem informacji są dane. Nasze rozwiązanie HCM ułatwia tworzenie globalnych repozytoriów danych wszystkim osobom pracującym w przedsiębiorstwie lub grupie firm. Pozwala to przekształcić dane w cenne informacje, które wspomagają proces podejmowania decyzji.

Kluczowym elementem tego działania jest utrzymywanie wysokiego poziomu dokładności i bezpieczeństwa danych. Szeroki zakres funkcji bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnej obsługi na urządzeniach mobilnych zapewniają wiarygodność informacji.

Korzystając z dodatkowego, łatwego w obsłudze interfejsu graficznego aplikacji, użytkownik dysponuje wszystkimi danymi i informacjami, które są mu potrzebne.

Alokacja czasu i wydatków

Czas to pieniądz, zatem w kontekście projektów i z punktu widzenia centrów kosztowych rezerwacja czasu określonego pod względem kosztów jest podstawowym środkiem umożliwiającym gromadzenie danych o kosztach w oparciu o czas. Dodatkowe utrudnienie w postaci stawek zróżnicowanych ze względu na rolę, typ umowy, właściwe prawo oraz kompetencje stanowi przesłankę do wprowadzenia mechanizmu analizy kosztów w funkcji czasu.

IFS umożliwia prowadzenie złożonych analiz kosztów na podstawie czasu, w tym bezpośrednich wydatków – z możliwością dostosowania do indywidualnych wymagań firmy. Dysponując elementami powiązanymi z płatnościami czasowymi za pomocą list płac oraz w pełni zintegrowanego rozwiązania do rozliczania delegacji i wydatków, użytkownik może alokować i wypłacać środki zgodnie z zasadami obowiązującymi w przedsiębiorstwie, przepisami prawa oraz zobowiązaniami umownymi.

Zarządzanie wydajnością

Pracownicy przedsiębiorstwa powinni stanowić wysoce wydajne zasoby, które wymagają uwagi, aby zapewnić ich optymalną pracę.

Oznacza to samoocenę, określanie celów i miar wydajności oraz przekazywanie opinii i wskazówek przez kierownictwo. Wszystkie te elementy wymagają regularnych okresów kontrolnych.

Rozwiązanie IFS Human Capital Management umożliwia zarządzanie wydajnością przez pracowników i kierownictwo za pomocą elastycznego narzędzia, dzięki któremu właściwą analizę można przeprowadzać w wymaganym miejscu i czasie.

Poszerzanie kwalifikacji

W obliczu globalizacji, rozwoju powszechnie dostępnych technologii oraz ewoluujących oczekiwań interesariuszy i trendów, role muszą się zmieniać.

Poszerzanie kwalifikacji w przedsiębiorstwach stanowi istotny element utrzymania poziomu zaangażowania wartościowych pracowników, a także podążania za postępem.

Rozwiązanie IFS do zarządzania kwalifikacjami pracowników pomaga firmom delegować właściwe osoby o odpowiednich kwalifikacjach na właściwe stanowiska w odpowiednim czasie poprzez wdrażanie, partnerstwo, outsourcing lub rozwijanie kompetencji.

Planowanie strategiczne

Jakie zasoby są potrzebne do realizacji strategii przedsiębiorstwa?  Jakie umiejętności będą się liczyć? W jakich obszarach zostaną wykorzystane? Jakie ilości będą wymagane?  Czy w oparciu o podstawowe dane uwzględniono ryzyko odejścia pracowników?

Przyszłe wymagania dotyczące zasobów, a także planowanie sposobu ich spełnienia to kluczowy element realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa. Rozwiązania IFS pozwalają umożliwiają cyfryzację strategii oraz dostarczają kompetencje i zbiorcze dane mające zastosowanie w procesie planowania pracy personelu.

Idąc krok dalej, te same dane mogą być wykorzystywane przez zespoły zajmujące się budżetowaniem i prognozowaniem w celu zapewnienia finansowania gwarantującego realizację planów.

IFS Human Capital Management™

Sprawdź, co potrafi rozwiązanie IFS Human Capital Management oraz w jaki sposób pomaga firmom różnej wielkości w maksymalizacji wydajności personelu i realizacji przyszłych zadań.

IFS HCM to wszechstronny zestaw narzędzi zapewniających wsparcie strategiczne i możliwości planowania w zarządzaniu całym cyklem zatrudnienia pracowników, od rekrutacji poprzez poszerzanie kwalifikacji i oddelegowanie, aż do zakończenia pracy..

Pobierz broszurę

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa

What others are saying about IFS