Skip to main content

Human Capital Management

Właściwi ludzie o właściwych kwalifikacjach we właściwym miejscu

Rozwiązanie IFS Human Capital Management (HCM) jest jednym z podstawowych elementów pakietu i stanowi fundament działalności każdej organizacji.
 
W miarę jak globalizacja i technologie wpływają na modele pracy, kluczowym elementem działalności stają się zintegrowane i elastyczne rozwiązania ERP bazujące na tych zmianach.
 
Oprogramowanie IFS HCM pomaga tworzyć zespoły spełniające przyszłościowe wymogi w obszarze zaopatrzenia i planowania strategicznego, rozbudowy kompetencji, podziału czasu pracy i wydatków, zarządzania wydajnością oraz podstawowych systemów kadrowych globalnych korporacji.
 
Zarządzanie kapitałem ludzkim

Terma korzysta z centralnego systemu ewidencji

Customer Quote
Dzięki zaawansowanym funkcjom zarządzania projektem, zasobami przedsiębiorstwa i zasobami ludzkimi system IFS Applications jest idealnie dostosowany do potrzeb firm ukierunkowanych na projekty, działających w skali globalnej.
Jørgen Eskildsen Wiceprezes ds. informatycznych, Terma
Wiadomoci na temat firmy Terma

Więcej customer stories

0

Użytkowników systemu na całym świecie z dostępem do centralnego systemu za pomocą nowoczesnego narzędzia działającego w przeglądarce i umożliwiającego globalny rozwój..

Integrated Human Capital Management solutions to enable your workforce

Podstawowe dane globalne

Źródłem informacji są dane. Nasze rozwiązanie HCM ułatwia tworzenie globalnych repozytoriów danych wszystkim osobom pracującym w przedsiębiorstwie lub grupie firm. Pozwala to przekształcić dane w cenne informacje, które wspomagają proces podejmowania decyzji.

Kluczowym elementem tego działania jest utrzymywanie wysokiego poziomu dokładności i bezpieczeństwa danych. Szeroki zakres funkcji bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnej obsługi na urządzeniach mobilnych zapewniają wiarygodność informacji.

Korzystając z dodatkowego, łatwego w obsłudze interfejsu graficznego aplikacji, użytkownik dysponuje wszystkimi danymi i informacjami, które są mu potrzebne.

Alokacja czasu i wydatków

Czas to pieniądz, zatem w kontekście projektów i z punktu widzenia centrów kosztowych rezerwacja czasu określonego pod względem kosztów jest podstawowym środkiem umożliwiającym gromadzenie danych o kosztach w oparciu o czas. Dodatkowe utrudnienie w postaci stawek zróżnicowanych ze względu na rolę, typ umowy, właściwe prawo oraz kompetencje stanowi przesłankę do wprowadzenia mechanizmu analizy kosztów w funkcji czasu.

IFS umożliwia prowadzenie złożonych analiz kosztów na podstawie czasu, w tym bezpośrednich wydatków – z możliwością dostosowania do indywidualnych wymagań firmy. Dysponując elementami powiązanymi z płatnościami czasowymi za pomocą list płac oraz w pełni zintegrowanego rozwiązania do rozliczania delegacji i wydatków, użytkownik może alokować i wypłacać środki zgodnie z zasadami obowiązującymi w przedsiębiorstwie, przepisami prawa oraz zobowiązaniami umownymi.

Zarządzanie wydajnością

Pracownicy przedsiębiorstwa powinni stanowić wysoce wydajne zasoby, które wymagają uwagi, aby zapewnić ich optymalną pracę.

Oznacza to samoocenę, określanie celów i miar wydajności oraz przekazywanie opinii i wskazówek przez kierownictwo. Wszystkie te elementy wymagają regularnych okresów kontrolnych.

Rozwiązanie IFS Human Capital Management umożliwia zarządzanie wydajnością przez pracowników i kierownictwo za pomocą elastycznego narzędzia, dzięki któremu właściwą analizę można przeprowadzać w wymaganym miejscu i czasie.

Poszerzanie kwalifikacji

W obliczu globalizacji, rozwoju powszechnie dostępnych technologii oraz ewoluujących oczekiwań interesariuszy i trendów, role muszą się zmieniać.

Poszerzanie kwalifikacji w przedsiębiorstwach stanowi istotny element utrzymania poziomu zaangażowania wartościowych pracowników, a także podążania za postępem.

Rozwiązanie IFS do zarządzania kwalifikacjami pracowników pomaga firmom delegować właściwe osoby o odpowiednich kwalifikacjach na właściwe stanowiska w odpowiednim czasie poprzez wdrażanie, partnerstwo, outsourcing lub rozwijanie kompetencji.

Planowanie strategiczne

Jakie zasoby są potrzebne do realizacji strategii przedsiębiorstwa?  Jakie umiejętności będą się liczyć? W jakich obszarach zostaną wykorzystane? Jakie ilości będą wymagane?  Czy w oparciu o podstawowe dane uwzględniono ryzyko odejścia pracowników?

Przyszłe wymagania dotyczące zasobów, a także planowanie sposobu ich spełnienia to kluczowy element realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa. Rozwiązania IFS pozwalają umożliwiają cyfryzację strategii oraz dostarczają kompetencje i zbiorcze dane mające zastosowanie w procesie planowania pracy personelu.

Idąc krok dalej, te same dane mogą być wykorzystywane przez zespoły zajmujące się budżetowaniem i prognozowaniem w celu zapewnienia finansowania gwarantującego realizację planów.

Podstawowe dane globalne

Źródłem informacji są dane. Nasze rozwiązanie HCM ułatwia tworzenie globalnych repozytoriów danych wszystkim osobom pracującym w przedsiębiorstwie lub grupie firm. Pozwala to przekształcić dane w cenne informacje, które wspomagają proces podejmowania decyzji.

Kluczowym elementem tego działania jest utrzymywanie wysokiego poziomu dokładności i bezpieczeństwa danych. Szeroki zakres funkcji bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnej obsługi na urządzeniach mobilnych zapewniają wiarygodność informacji.

Korzystając z dodatkowego, łatwego w obsłudze interfejsu graficznego aplikacji, użytkownik dysponuje wszystkimi danymi i informacjami, które są mu potrzebne.

Alokacja czasu i wydatków

Czas to pieniądz, zatem w kontekście projektów i z punktu widzenia centrów kosztowych rezerwacja czasu określonego pod względem kosztów jest podstawowym środkiem umożliwiającym gromadzenie danych o kosztach w oparciu o czas. Dodatkowe utrudnienie w postaci stawek zróżnicowanych ze względu na rolę, typ umowy, właściwe prawo oraz kompetencje stanowi przesłankę do wprowadzenia mechanizmu analizy kosztów w funkcji czasu.

IFS umożliwia prowadzenie złożonych analiz kosztów na podstawie czasu, w tym bezpośrednich wydatków – z możliwością dostosowania do indywidualnych wymagań firmy. Dysponując elementami powiązanymi z płatnościami czasowymi za pomocą list płac oraz w pełni zintegrowanego rozwiązania do rozliczania delegacji i wydatków, użytkownik może alokować i wypłacać środki zgodnie z zasadami obowiązującymi w przedsiębiorstwie, przepisami prawa oraz zobowiązaniami umownymi.

Zarządzanie wydajnością

Pracownicy przedsiębiorstwa powinni stanowić wysoce wydajne zasoby, które wymagają uwagi, aby zapewnić ich optymalną pracę.

Oznacza to samoocenę, określanie celów i miar wydajności oraz przekazywanie opinii i wskazówek przez kierownictwo. Wszystkie te elementy wymagają regularnych okresów kontrolnych.

Rozwiązanie IFS Human Capital Management umożliwia zarządzanie wydajnością przez pracowników i kierownictwo za pomocą elastycznego narzędzia, dzięki któremu właściwą analizę można przeprowadzać w wymaganym miejscu i czasie.

Poszerzanie kwalifikacji

W obliczu globalizacji, rozwoju powszechnie dostępnych technologii oraz ewoluujących oczekiwań interesariuszy i trendów, role muszą się zmieniać.

Poszerzanie kwalifikacji w przedsiębiorstwach stanowi istotny element utrzymania poziomu zaangażowania wartościowych pracowników, a także podążania za postępem.

Rozwiązanie IFS do zarządzania kwalifikacjami pracowników pomaga firmom delegować właściwe osoby o odpowiednich kwalifikacjach na właściwe stanowiska w odpowiednim czasie poprzez wdrażanie, partnerstwo, outsourcing lub rozwijanie kompetencji.

Planowanie strategiczne

Jakie zasoby są potrzebne do realizacji strategii przedsiębiorstwa?  Jakie umiejętności będą się liczyć? W jakich obszarach zostaną wykorzystane? Jakie ilości będą wymagane?  Czy w oparciu o podstawowe dane uwzględniono ryzyko odejścia pracowników?

Przyszłe wymagania dotyczące zasobów, a także planowanie sposobu ich spełnienia to kluczowy element realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa. Rozwiązania IFS pozwalają umożliwiają cyfryzację strategii oraz dostarczają kompetencje i zbiorcze dane mające zastosowanie w procesie planowania pracy personelu.

Idąc krok dalej, te same dane mogą być wykorzystywane przez zespoły zajmujące się budżetowaniem i prognozowaniem w celu zapewnienia finansowania gwarantującego realizację planów.

IFS Human Capital Management™

Sprawdź, co potrafi rozwiązanie IFS Human Capital Management oraz w jaki sposób pomaga firmom różnej wielkości w maksymalizacji wydajności personelu i realizacji przyszłych zadań.

IFS HCM to wszechstronny zestaw narzędzi zapewniających wsparcie strategiczne i możliwości planowania w zarządzaniu całym cyklem zatrudnienia pracowników, od rekrutacji poprzez poszerzanie kwalifikacji i oddelegowanie, aż do zakończenia pracy..

Pobierz broszurę

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa

What others are saying about IFS