Skip to main content

Zaopatrzenie

Kompleksowe rozwiązanie: od pozyskania dostawcy po uiszczenie płatności

Rozwiązanie IFS Zaopatrzenie pomaga firmom w zarządzaniu całym procesem zaopatrzenia, od pozyskania dostawcy po uiszczenie płatności. Umożliwia kontrolowanie wszystkich wydatków bezpośrednich, pośrednich i usługowych w sposób prostszy i bardziej ekonomiczny niż samodzielne systemy. Nasze oprogramowanie zapewnia następujące korzyści:

 • Usprawnienie procesu od pozyskania dostawcy poprzez rozszerzone planowanie strategiczne, zarządzanie ryzykiem, ocenę dostawcy i opracowanie umowy.
 • Realizacja całego procesu od pozyskania dostawcy po uiszczenie płatności w sposób, który pozwala zmniejszyć wydatki nierejestrowane oraz zwiększyć zakupy od preferowanych dostawców.
 • Zmniejszenie kosztów i ryzyka poprzez nawiązanie bliższych, opartych na partnerskiej współpracy relacji z dostawcami i podwykonawcami.
Zaopatrzenie

KONTROLA NAD POZYSKIWANIEM DOSTAWCÓW I TWORZENIEM UMÓW

Firma może usprawnić proces od pozyskania dostawcy po zawarcie umowy poprzez rozszerzone planowanie strategiczne, ocenę dostawców i opracowanie umowy.

 • Znajdowanie potencjalnych oszczędności i usprawnianie procesów poprzez planowanie strategiczne. Analizowanie wydatków z uwzględnieniem różnych perspektyw i hierarchii w celu wskazania, jakich zakupów dokonują określone osoby, ile płacą za te zakupy i u jakich dostawców oraz ile wynosi wskaźnik zakupów nierejestrowanych.
 • Zmniejszenie ryzyka i zwiększenie rentowności dzięki ocenie dostawców. Wybór dostawców oparty na rzetelnych testach porównawczych uwzględniających możliwości, jakość i cenę.
 • Ujednolicony widok warunków uzyskany dzięki naszym funkcjom tworzenia umów. Dostępny dla każdego ujednolicony, zaufany widok umów, katalogów i cen, który umożliwia sprawniejszą realizację kolejnych etapów procesu zaopatrzenia.
 

SPÓJNE PODEJŚCIE: OD ZGŁOSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA PO WYSTAWIENIE FAKTURY I UISZCZENIE PŁATNOŚCI

Wybór najlepszych dostawców oraz wynegocjowanie korzystnych warunków to tylko pierwszy krok do osiągnięcia oszczędności. IFS Zaopatrzenie ułatwia realizację wszystkich etapów procesu od pozyskania dostawcy po uiszczenie płatności. Pomaga w zmniejszeniu wydatków nierejestrowanych oraz zwiększeniu wolumenu zamówień u preferowanych dostawców.

 • Zarządzanie kontraktami, które zapewnia kontrolę nad umowami z dostawcami, zleceniami wprowadzenia zmian i cennikami. Monitorowanie umów z dostawcami pod kątem spełnienia wszystkich wymaganych warunków.
 • Osiąganie oszczędności dzięki zaopatrzeniu operacyjnemu. Kontrola nad każdym etapem procesu od pozyskania dostawcy po uiszczenie płatności, od zgłoszenia zapotrzebowania poprzez zamówienie i wysyłkę po odbiór, inspekcję i zwrot towarów. Rozwiązanie całkowicie wbudowane w nasz produkt IFS Cloud, umożliwiające wykonanie wszystkich zadań w jednym systemie, np. sprawdzenie przed złożeniem zamówień zakupu, czy towar jest na składzie.
 • Analizowanie danych finansowych w czasie rzeczywistym, obejmujące zarządzanie fakturami i finansami. Uzgadnianie faktur, kontrola towarów otrzymanych niezafakturowanych oraz uzgadnianie zamówień zakupu w jednym wbudowanym systemie. Jeden używany przez wszystkich system, w którym wszystkie dane dotyczące zaopatrzenia i dane finansowe są dostępne w każdej chwili z różnych punktów łańcucha dostaw, od fakturowania po ogólne rozliczenia finansowe.
 • Zaawansowane funkcje, które umożliwiają doraźne uzupełnianie zapasów, wynajmowanie urządzeń od dostawców zewnętrznych, zarządzanie zmianami w zamówieniach zakupu itp.

MAKSYMALIZACJA KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z DOSTAWCAMI

Kluczem do obniżenia kosztów i ryzyka są bliskie relacje z dostawcami oparte na partnerskiej współpracy. IFS Zaopatrzenie umożliwia zdefiniowanie spójnych procesów i parametrów dotyczących dostawców, co pomaga w uzyskaniu dobrej jakości otrzymywanych towarów i usług.

 • Zacieśnienie relacji z dostawcami. Dzięki narzędziom do kwalifikowania i wdrażania dostawców oraz utrzymywania i wygaszania relacji z nimi można uzyskać więcej towarów i usług w terminie, bez przekraczania budżetu.
 • Bardziej efektywne zarządzanie wydajnością dostawców. Funkcje audytu i oceny wydajności ułatwiają dotrzymanie określonych w umowie poziomów usług.
 • Udostępnienie dostawcom funkcji samoobsługowych w celu przyspieszenia procesów oraz poprawy jakości, dokładności i rentowności dostaw.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W CAŁYM PROCESIE OD POZYSKANIA DOSTAWCY PO UISZCZENIE PŁATNOŚCI

Analiza różnych typów umów, od umów typu „koszt plus” po umowy z ceną stałą, wykazuje, że każdy z nich wiąże się z innym rodzajem ryzyka. W celu uzyskania takich obrazów ryzyka można przeanalizować historyczne poziomy wydajności lub wypłacalności potencjalnych dostawców.

Nasze funkcje zarządzania ryzykiem, stanowiące część szerszego rozwiązania IFS Cloud, pomagają w badaniu takich zmiennych i zwiększeniu niezawodności działań.

 • Wykorzystanie centralnego rejestru ryzyka. Aktualizując i oceniając na bieżąco wspólny rejestr ryzyka, można oprzeć zarządzanie ryzykiem na procesach operacyjnych i procesach podejmowaniu decyzji.
 • Kontrola ryzyka rynkowego. Nasze rozwiązanie umożliwia ocenę istotnego ryzyka związanego z łańcuchem dostaw z uwzględnieniem reguł handlowych, wiarygodności dostawców i globalnych/lokalnych niedoborów.
 • Utworzenie pełnego obrazu ryzyka dla całego cyklu zaopatrzenia. Rozwiązanie IFS Zaopatrzenie jest wbudowane w system IFS Cloud. Zapewnia dostęp do danych w czasie rzeczywistym obejmujących operacje we wszystkich obszarach — od zapasów i finansów po logistykę i dostawy.

REALIZACJA ZŁOŻONYCH UMÓW Z PODWYKONAWCAMI: OD INSTRUKCJI PO ZAPŁATĘ ZA WYKONANĄ PRACĘ

Rozwiązanie IFS Zaopatrzenie pomaga w zabezpieczeniu projektów przed ryzykiem związanym z podwykonawcami oraz usprawnieniu procesów płatności:

 • Tworzenie instrukcji pracy dla podwykonawców i pomiary efektów wykonanej pracy z uwzględnieniem zakresu i terminów.
 • Zarządzanie zmianami w umowach w celu zabezpieczenia zakresu prac, kontroli kosztów, zmniejszenia ryzyka i zapewnienia wyników, za pomocą narzędzi utworzonych specjalnie w celu zarządzania umowami z podwykonawcami.
 • Przyjmowanie wniosków o zapłatę, wydawanie świadectw wykonanej pracy, zarządzanie kwotami narastającymi na koniec okresu i uzgadnianie faktur z tymi świadectwami w celu wypłacenia podwykonawcom należnych kwot.

KONTROLA NAD POZYSKIWANIEM DOSTAWCÓW I TWORZENIEM UMÓW

Firma może usprawnić proces od pozyskania dostawcy po zawarcie umowy poprzez rozszerzone planowanie strategiczne, ocenę dostawców i opracowanie umowy.

 • Znajdowanie potencjalnych oszczędności i usprawnianie procesów poprzez planowanie strategiczne. Analizowanie wydatków z uwzględnieniem różnych perspektyw i hierarchii w celu wskazania, jakich zakupów dokonują określone osoby, ile płacą za te zakupy i u jakich dostawców oraz ile wynosi wskaźnik zakupów nierejestrowanych.
 • Zmniejszenie ryzyka i zwiększenie rentowności dzięki ocenie dostawców. Wybór dostawców oparty na rzetelnych testach porównawczych uwzględniających możliwości, jakość i cenę.
 • Ujednolicony widok warunków uzyskany dzięki naszym funkcjom tworzenia umów. Dostępny dla każdego ujednolicony, zaufany widok umów, katalogów i cen, który umożliwia sprawniejszą realizację kolejnych etapów procesu zaopatrzenia.
 

SPÓJNE PODEJŚCIE: OD ZGŁOSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA PO WYSTAWIENIE FAKTURY I UISZCZENIE PŁATNOŚCI

Wybór najlepszych dostawców oraz wynegocjowanie korzystnych warunków to tylko pierwszy krok do osiągnięcia oszczędności. IFS Zaopatrzenie ułatwia realizację wszystkich etapów procesu od pozyskania dostawcy po uiszczenie płatności. Pomaga w zmniejszeniu wydatków nierejestrowanych oraz zwiększeniu wolumenu zamówień u preferowanych dostawców.

 • Zarządzanie kontraktami, które zapewnia kontrolę nad umowami z dostawcami, zleceniami wprowadzenia zmian i cennikami. Monitorowanie umów z dostawcami pod kątem spełnienia wszystkich wymaganych warunków.
 • Osiąganie oszczędności dzięki zaopatrzeniu operacyjnemu. Kontrola nad każdym etapem procesu od pozyskania dostawcy po uiszczenie płatności, od zgłoszenia zapotrzebowania poprzez zamówienie i wysyłkę po odbiór, inspekcję i zwrot towarów. Rozwiązanie całkowicie wbudowane w nasz produkt IFS Cloud, umożliwiające wykonanie wszystkich zadań w jednym systemie, np. sprawdzenie przed złożeniem zamówień zakupu, czy towar jest na składzie.
 • Analizowanie danych finansowych w czasie rzeczywistym, obejmujące zarządzanie fakturami i finansami. Uzgadnianie faktur, kontrola towarów otrzymanych niezafakturowanych oraz uzgadnianie zamówień zakupu w jednym wbudowanym systemie. Jeden używany przez wszystkich system, w którym wszystkie dane dotyczące zaopatrzenia i dane finansowe są dostępne w każdej chwili z różnych punktów łańcucha dostaw, od fakturowania po ogólne rozliczenia finansowe.
 • Zaawansowane funkcje, które umożliwiają doraźne uzupełnianie zapasów, wynajmowanie urządzeń od dostawców zewnętrznych, zarządzanie zmianami w zamówieniach zakupu itp.

MAKSYMALIZACJA KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z DOSTAWCAMI

Kluczem do obniżenia kosztów i ryzyka są bliskie relacje z dostawcami oparte na partnerskiej współpracy. IFS Zaopatrzenie umożliwia zdefiniowanie spójnych procesów i parametrów dotyczących dostawców, co pomaga w uzyskaniu dobrej jakości otrzymywanych towarów i usług.

 • Zacieśnienie relacji z dostawcami. Dzięki narzędziom do kwalifikowania i wdrażania dostawców oraz utrzymywania i wygaszania relacji z nimi można uzyskać więcej towarów i usług w terminie, bez przekraczania budżetu.
 • Bardziej efektywne zarządzanie wydajnością dostawców. Funkcje audytu i oceny wydajności ułatwiają dotrzymanie określonych w umowie poziomów usług.
 • Udostępnienie dostawcom funkcji samoobsługowych w celu przyspieszenia procesów oraz poprawy jakości, dokładności i rentowności dostaw.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W CAŁYM PROCESIE OD POZYSKANIA DOSTAWCY PO UISZCZENIE PŁATNOŚCI

Analiza różnych typów umów, od umów typu „koszt plus” po umowy z ceną stałą, wykazuje, że każdy z nich wiąże się z innym rodzajem ryzyka. W celu uzyskania takich obrazów ryzyka można przeanalizować historyczne poziomy wydajności lub wypłacalności potencjalnych dostawców.

Nasze funkcje zarządzania ryzykiem, stanowiące część szerszego rozwiązania IFS Cloud, pomagają w badaniu takich zmiennych i zwiększeniu niezawodności działań.

 • Wykorzystanie centralnego rejestru ryzyka. Aktualizując i oceniając na bieżąco wspólny rejestr ryzyka, można oprzeć zarządzanie ryzykiem na procesach operacyjnych i procesach podejmowaniu decyzji.
 • Kontrola ryzyka rynkowego. Nasze rozwiązanie umożliwia ocenę istotnego ryzyka związanego z łańcuchem dostaw z uwzględnieniem reguł handlowych, wiarygodności dostawców i globalnych/lokalnych niedoborów.
 • Utworzenie pełnego obrazu ryzyka dla całego cyklu zaopatrzenia. Rozwiązanie IFS Zaopatrzenie jest wbudowane w system IFS Cloud. Zapewnia dostęp do danych w czasie rzeczywistym obejmujących operacje we wszystkich obszarach — od zapasów i finansów po logistykę i dostawy.

REALIZACJA ZŁOŻONYCH UMÓW Z PODWYKONAWCAMI: OD INSTRUKCJI PO ZAPŁATĘ ZA WYKONANĄ PRACĘ

Rozwiązanie IFS Zaopatrzenie pomaga w zabezpieczeniu projektów przed ryzykiem związanym z podwykonawcami oraz usprawnieniu procesów płatności:

 • Tworzenie instrukcji pracy dla podwykonawców i pomiary efektów wykonanej pracy z uwzględnieniem zakresu i terminów.
 • Zarządzanie zmianami w umowach w celu zabezpieczenia zakresu prac, kontroli kosztów, zmniejszenia ryzyka i zapewnienia wyników, za pomocą narzędzi utworzonych specjalnie w celu zarządzania umowami z podwykonawcami.
 • Przyjmowanie wniosków o zapłatę, wydawanie świadectw wykonanej pracy, zarządzanie kwotami narastającymi na koniec okresu i uzgadnianie faktur z tymi świadectwami w celu wypłacenia podwykonawcom należnych kwot.

Część większej całości

Jako wbudowana część systemu IFS Cloud, IFS Zaopatrzenie umożliwia nawiązywanie bardziej przemyślanych i efektywnych relacji z kluczowymi partnerami biznesowymi w sposób prostszy i bardziej ekonomiczny niż odrębne, samodzielne rozwiązania do obsługi procesów zaopatrzenia.

Zachęcamy do dokładniejszego zapoznania się z tymi korzyściami oraz wszystkimi funkcjami i możliwościami naszego rozwiązania do obsługi zaopatrzenia.

Download brochure

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa