Skip to main content

You are visiting the Polish site. You might be interested in the English site.

Go to the English site Stay on the Polish site

Zaopatrzenie

Kompleksowe rozwiązanie: od pozyskania dostawcy po uiszczenie płatności

Rozwiązanie IFS Zaopatrzenie pomaga firmom w zarządzaniu całym procesem zaopatrzenia, od pozyskania dostawcy po uiszczenie płatności. Umożliwia kontrolowanie wszystkich wydatków bezpośrednich, pośrednich i usługowych w sposób prostszy i bardziej ekonomiczny niż samodzielne systemy. Nasze oprogramowanie zapewnia następujące korzyści:

 • Usprawnienie procesu od pozyskania dostawcy poprzez rozszerzone planowanie strategiczne, zarządzanie ryzykiem, ocenę dostawcy i opracowanie umowy.
 • Realizacja całego procesu od pozyskania dostawcy po uiszczenie płatności w sposób, który pozwala zmniejszyć wydatki nierejestrowane oraz zwiększyć zakupy od preferowanych dostawców.
 • Zmniejszenie kosztów i ryzyka poprzez nawiązanie bliższych, opartych na partnerskiej współpracy relacji z dostawcami i podwykonawcami.
Zaopatrzenie

KONTROLA NAD POZYSKIWANIEM DOSTAWCÓW I TWORZENIEM UMÓW

Firma może usprawnić proces od pozyskania dostawcy po zawarcie umowy poprzez rozszerzone planowanie strategiczne, ocenę dostawców i opracowanie umowy.

 • Znajdowanie potencjalnych oszczędności i usprawnianie procesów poprzez planowanie strategiczne. Analizowanie wydatków z uwzględnieniem różnych perspektyw i hierarchii w celu wskazania, jakich zakupów dokonują określone osoby, ile płacą za te zakupy i u jakich dostawców oraz ile wynosi wskaźnik zakupów nierejestrowanych.
 • Zmniejszenie ryzyka i zwiększenie rentowności dzięki ocenie dostawców. Wybór dostawców oparty na rzetelnych testach porównawczych uwzględniających możliwości, jakość i cenę.
 • Ujednolicony widok warunków uzyskany dzięki naszym funkcjom tworzenia umów. Dostępny dla każdego ujednolicony, zaufany widok umów, katalogów i cen, który umożliwia sprawniejszą realizację kolejnych etapów procesu zaopatrzenia.
 

SPÓJNE PODEJŚCIE: OD ZGŁOSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA PO WYSTAWIENIE FAKTURY I UISZCZENIE PŁATNOŚCI

Wybór najlepszych dostawców oraz wynegocjowanie korzystnych warunków to tylko pierwszy krok do osiągnięcia oszczędności. IFS Zaopatrzenie ułatwia realizację wszystkich etapów procesu od pozyskania dostawcy po uiszczenie płatności. Pomaga w zmniejszeniu wydatków nierejestrowanych oraz zwiększeniu wolumenu zamówień u preferowanych dostawców.

 • Zarządzanie kontraktami, które zapewnia kontrolę nad umowami z dostawcami, zleceniami wprowadzenia zmian i cennikami. Monitorowanie umów z dostawcami pod kątem spełnienia wszystkich wymaganych warunków.
 • Osiąganie oszczędności dzięki zaopatrzeniu operacyjnemu. Kontrola nad każdym etapem procesu od pozyskania dostawcy po uiszczenie płatności, od zgłoszenia zapotrzebowania poprzez zamówienie i wysyłkę po odbiór, inspekcję i zwrot towarów. Rozwiązanie całkowicie wbudowane w nasz produkt IFS Cloud, umożliwiające wykonanie wszystkich zadań w jednym systemie, np. sprawdzenie przed złożeniem zamówień zakupu, czy towar jest na składzie.
 • Analizowanie danych finansowych w czasie rzeczywistym, obejmujące zarządzanie fakturami i finansami. Uzgadnianie faktur, kontrola towarów otrzymanych niezafakturowanych oraz uzgadnianie zamówień zakupu w jednym wbudowanym systemie. Jeden używany przez wszystkich system, w którym wszystkie dane dotyczące zaopatrzenia i dane finansowe są dostępne w każdej chwili z różnych punktów łańcucha dostaw, od fakturowania po ogólne rozliczenia finansowe.
 • Zaawansowane funkcje, które umożliwiają doraźne uzupełnianie zapasów, wynajmowanie urządzeń od dostawców zewnętrznych, zarządzanie zmianami w zamówieniach zakupu itp.

MAKSYMALIZACJA KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z DOSTAWCAMI

Kluczem do obniżenia kosztów i ryzyka są bliskie relacje z dostawcami oparte na partnerskiej współpracy. IFS Zaopatrzenie umożliwia zdefiniowanie spójnych procesów i parametrów dotyczących dostawców, co pomaga w uzyskaniu dobrej jakości otrzymywanych towarów i usług.

 • Zacieśnienie relacji z dostawcami. Dzięki narzędziom do kwalifikowania i wdrażania dostawców oraz utrzymywania i wygaszania relacji z nimi można uzyskać więcej towarów i usług w terminie, bez przekraczania budżetu.
 • Bardziej efektywne zarządzanie wydajnością dostawców. Funkcje audytu i oceny wydajności ułatwiają dotrzymanie określonych w umowie poziomów usług.
 • Udostępnienie dostawcom funkcji samoobsługowych w celu przyspieszenia procesów oraz poprawy jakości, dokładności i rentowności dostaw.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W CAŁYM PROCESIE OD POZYSKANIA DOSTAWCY PO UISZCZENIE PŁATNOŚCI

Analiza różnych typów umów, od umów typu „koszt plus” po umowy z ceną stałą, wykazuje, że każdy z nich wiąże się z innym rodzajem ryzyka. W celu uzyskania takich obrazów ryzyka można przeanalizować historyczne poziomy wydajności lub wypłacalności potencjalnych dostawców.

Nasze funkcje zarządzania ryzykiem, stanowiące część szerszego rozwiązania IFS Cloud, pomagają w badaniu takich zmiennych i zwiększeniu niezawodności działań.

 • Wykorzystanie centralnego rejestru ryzyka. Aktualizując i oceniając na bieżąco wspólny rejestr ryzyka, można oprzeć zarządzanie ryzykiem na procesach operacyjnych i procesach podejmowaniu decyzji.
 • Kontrola ryzyka rynkowego. Nasze rozwiązanie umożliwia ocenę istotnego ryzyka związanego z łańcuchem dostaw z uwzględnieniem reguł handlowych, wiarygodności dostawców i globalnych/lokalnych niedoborów.
 • Utworzenie pełnego obrazu ryzyka dla całego cyklu zaopatrzenia. Rozwiązanie IFS Zaopatrzenie jest wbudowane w system IFS Cloud. Zapewnia dostęp do danych w czasie rzeczywistym obejmujących operacje we wszystkich obszarach — od zapasów i finansów po logistykę i dostawy.

REALIZACJA ZŁOŻONYCH UMÓW Z PODWYKONAWCAMI: OD INSTRUKCJI PO ZAPŁATĘ ZA WYKONANĄ PRACĘ

Rozwiązanie IFS Zaopatrzenie pomaga w zabezpieczeniu projektów przed ryzykiem związanym z podwykonawcami oraz usprawnieniu procesów płatności:

 • Tworzenie instrukcji pracy dla podwykonawców i pomiary efektów wykonanej pracy z uwzględnieniem zakresu i terminów.
 • Zarządzanie zmianami w umowach w celu zabezpieczenia zakresu prac, kontroli kosztów, zmniejszenia ryzyka i zapewnienia wyników, za pomocą narzędzi utworzonych specjalnie w celu zarządzania umowami z podwykonawcami.
 • Przyjmowanie wniosków o zapłatę, wydawanie świadectw wykonanej pracy, zarządzanie kwotami narastającymi na koniec okresu i uzgadnianie faktur z tymi świadectwami w celu wypłacenia podwykonawcom należnych kwot.

KONTROLA NAD POZYSKIWANIEM DOSTAWCÓW I TWORZENIEM UMÓW

Firma może usprawnić proces od pozyskania dostawcy po zawarcie umowy poprzez rozszerzone planowanie strategiczne, ocenę dostawców i opracowanie umowy.

 • Znajdowanie potencjalnych oszczędności i usprawnianie procesów poprzez planowanie strategiczne. Analizowanie wydatków z uwzględnieniem różnych perspektyw i hierarchii w celu wskazania, jakich zakupów dokonują określone osoby, ile płacą za te zakupy i u jakich dostawców oraz ile wynosi wskaźnik zakupów nierejestrowanych.
 • Zmniejszenie ryzyka i zwiększenie rentowności dzięki ocenie dostawców. Wybór dostawców oparty na rzetelnych testach porównawczych uwzględniających możliwości, jakość i cenę.
 • Ujednolicony widok warunków uzyskany dzięki naszym funkcjom tworzenia umów. Dostępny dla każdego ujednolicony, zaufany widok umów, katalogów i cen, który umożliwia sprawniejszą realizację kolejnych etapów procesu zaopatrzenia.
 

SPÓJNE PODEJŚCIE: OD ZGŁOSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA PO WYSTAWIENIE FAKTURY I UISZCZENIE PŁATNOŚCI

Wybór najlepszych dostawców oraz wynegocjowanie korzystnych warunków to tylko pierwszy krok do osiągnięcia oszczędności. IFS Zaopatrzenie ułatwia realizację wszystkich etapów procesu od pozyskania dostawcy po uiszczenie płatności. Pomaga w zmniejszeniu wydatków nierejestrowanych oraz zwiększeniu wolumenu zamówień u preferowanych dostawców.

 • Zarządzanie kontraktami, które zapewnia kontrolę nad umowami z dostawcami, zleceniami wprowadzenia zmian i cennikami. Monitorowanie umów z dostawcami pod kątem spełnienia wszystkich wymaganych warunków.
 • Osiąganie oszczędności dzięki zaopatrzeniu operacyjnemu. Kontrola nad każdym etapem procesu od pozyskania dostawcy po uiszczenie płatności, od zgłoszenia zapotrzebowania poprzez zamówienie i wysyłkę po odbiór, inspekcję i zwrot towarów. Rozwiązanie całkowicie wbudowane w nasz produkt IFS Cloud, umożliwiające wykonanie wszystkich zadań w jednym systemie, np. sprawdzenie przed złożeniem zamówień zakupu, czy towar jest na składzie.
 • Analizowanie danych finansowych w czasie rzeczywistym, obejmujące zarządzanie fakturami i finansami. Uzgadnianie faktur, kontrola towarów otrzymanych niezafakturowanych oraz uzgadnianie zamówień zakupu w jednym wbudowanym systemie. Jeden używany przez wszystkich system, w którym wszystkie dane dotyczące zaopatrzenia i dane finansowe są dostępne w każdej chwili z różnych punktów łańcucha dostaw, od fakturowania po ogólne rozliczenia finansowe.
 • Zaawansowane funkcje, które umożliwiają doraźne uzupełnianie zapasów, wynajmowanie urządzeń od dostawców zewnętrznych, zarządzanie zmianami w zamówieniach zakupu itp.

MAKSYMALIZACJA KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z DOSTAWCAMI

Kluczem do obniżenia kosztów i ryzyka są bliskie relacje z dostawcami oparte na partnerskiej współpracy. IFS Zaopatrzenie umożliwia zdefiniowanie spójnych procesów i parametrów dotyczących dostawców, co pomaga w uzyskaniu dobrej jakości otrzymywanych towarów i usług.

 • Zacieśnienie relacji z dostawcami. Dzięki narzędziom do kwalifikowania i wdrażania dostawców oraz utrzymywania i wygaszania relacji z nimi można uzyskać więcej towarów i usług w terminie, bez przekraczania budżetu.
 • Bardziej efektywne zarządzanie wydajnością dostawców. Funkcje audytu i oceny wydajności ułatwiają dotrzymanie określonych w umowie poziomów usług.
 • Udostępnienie dostawcom funkcji samoobsługowych w celu przyspieszenia procesów oraz poprawy jakości, dokładności i rentowności dostaw.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W CAŁYM PROCESIE OD POZYSKANIA DOSTAWCY PO UISZCZENIE PŁATNOŚCI

Analiza różnych typów umów, od umów typu „koszt plus” po umowy z ceną stałą, wykazuje, że każdy z nich wiąże się z innym rodzajem ryzyka. W celu uzyskania takich obrazów ryzyka można przeanalizować historyczne poziomy wydajności lub wypłacalności potencjalnych dostawców.

Nasze funkcje zarządzania ryzykiem, stanowiące część szerszego rozwiązania IFS Cloud, pomagają w badaniu takich zmiennych i zwiększeniu niezawodności działań.

 • Wykorzystanie centralnego rejestru ryzyka. Aktualizując i oceniając na bieżąco wspólny rejestr ryzyka, można oprzeć zarządzanie ryzykiem na procesach operacyjnych i procesach podejmowaniu decyzji.
 • Kontrola ryzyka rynkowego. Nasze rozwiązanie umożliwia ocenę istotnego ryzyka związanego z łańcuchem dostaw z uwzględnieniem reguł handlowych, wiarygodności dostawców i globalnych/lokalnych niedoborów.
 • Utworzenie pełnego obrazu ryzyka dla całego cyklu zaopatrzenia. Rozwiązanie IFS Zaopatrzenie jest wbudowane w system IFS Cloud. Zapewnia dostęp do danych w czasie rzeczywistym obejmujących operacje we wszystkich obszarach — od zapasów i finansów po logistykę i dostawy.

REALIZACJA ZŁOŻONYCH UMÓW Z PODWYKONAWCAMI: OD INSTRUKCJI PO ZAPŁATĘ ZA WYKONANĄ PRACĘ

Rozwiązanie IFS Zaopatrzenie pomaga w zabezpieczeniu projektów przed ryzykiem związanym z podwykonawcami oraz usprawnieniu procesów płatności:

 • Tworzenie instrukcji pracy dla podwykonawców i pomiary efektów wykonanej pracy z uwzględnieniem zakresu i terminów.
 • Zarządzanie zmianami w umowach w celu zabezpieczenia zakresu prac, kontroli kosztów, zmniejszenia ryzyka i zapewnienia wyników, za pomocą narzędzi utworzonych specjalnie w celu zarządzania umowami z podwykonawcami.
 • Przyjmowanie wniosków o zapłatę, wydawanie świadectw wykonanej pracy, zarządzanie kwotami narastającymi na koniec okresu i uzgadnianie faktur z tymi świadectwami w celu wypłacenia podwykonawcom należnych kwot.

Część większej całości

Jako wbudowana część systemu IFS Cloud, IFS Zaopatrzenie umożliwia nawiązywanie bardziej przemyślanych i efektywnych relacji z kluczowymi partnerami biznesowymi w sposób prostszy i bardziej ekonomiczny niż odrębne, samodzielne rozwiązania do obsługi procesów zaopatrzenia.

Zachęcamy do dokładniejszego zapoznania się z tymi korzyściami oraz wszystkimi funkcjami i możliwościami naszego rozwiązania do obsługi zaopatrzenia.

Download brochure

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa