Skip to main content

You are visiting the Polish site. You might be interested in the English site.

Go to the English site Stay on the Polish site

Zarządzanie obsługą serwisową

Możliwości zarządzania serwisem i aktywami obejmujące wszystkie korzyści kompleksowego systemu ERP

Oprogramowanie IFS Enterprise Service Management umożliwia firmom serwisowym kompleksowe zarządzanie usługami wielu dostawców przy zmniejszeniu ogólnych kosztów. Ponadto zapewnia wyjątkową wydajność oraz automatyzację dzięki wdrożeniu w pełni zintegrowanego rozwiązania obejmującego wszystkie elementy łańcucha usług od zaplecza po obsługę klienta.
Nasze wszechstronne narzędzie do zarządzania usługami upraszcza procesy i stanowi kompletne rozwiązanie do obsługi serwisu dla przedsiębiorstw zorientowanych na aktywa.
Klienci IFS:

odnotowali 10% poprawę aktualizacji aktywów,
zrealizowali w ponad 95% umowy SLA z klientami,
w pełni wykonali wszystkie planowane prace w zakresie obsługi technicznej.


Serwis

Find out more

Planowanie i optymalizacja harmonogramu w czasie rzeczywistym

Dzięki zastosowaniu technologii sztucznej inteligencji oraz szeregu zaawansowanych algorytmów moduł IFS do harmonogramowania dynamicznego w ciągu kilku sekund rozwiązuje nawet bardzo skomplikowane problemy związane z ograniczeniami możliwości tworzenia harmonogramów. System stale  analizuje dane w czasie rzeczywistym, uwzględniając wiele parametrów, takich jak lokalizacja zlecenia, natężenie ruchu, dostępność i kwalifikacje technika, części i narzędzia, którymi dysponuje pracownik, zadania wzajemnie powiązane, umowa SLA oraz względna wartość każdego zlecenia.
 
System porównuje równorzędne priorytety i szuka możliwości łączenia zadań i planowanych prac z zakresu obsługi technicznej. Po dokonaniu oceny tysięcy alternatywnych rozwiązań w ciągu kilku sekund moduł określa zoptymalizowany plan, pozostawiając personelowi jedynie zarządzanie w naprawdę wyjątkowych sytuacjach.
 
Moduł jest bardzo dynamiczny, co pozwala mu reagować na zmiany pojawiające się w ciągu dnia, takie jak nowe pilne zlecenia, niewykonane zlecenia oraz opóźnienia spowodowane dużym natężeniem ruchu, wykonując obliczenia w czasie rzeczywistym i ciągle dostosowując harmonogram.
 
System stale monitoruje rezultaty i ocenia poprawki. Jeśli w harmonogramie pojawi się lepszy margines na realizację usługi, system zmieni nieprzyporządkowaną część planu, łącząc na bieżąco zadania i dostępne zasoby.
 

Dowiedz się więcej o planowaniu i optymalizacji harmonogramu w czasie rzeczywistym

Planowanie i optymalizacja harmonogramu w czasie rzeczywistym

Dzięki zastosowaniu technologii sztucznej inteligencji oraz szeregu zaawansowanych algorytmów moduł IFS do harmonogramowania dynamicznego w ciągu kilku sekund rozwiązuje nawet bardzo skomplikowane problemy związane z ograniczeniami możliwości tworzenia harmonogramów. System stale  analizuje dane w czasie rzeczywistym, uwzględniając wiele parametrów, takich jak lokalizacja zlecenia, natężenie ruchu, dostępność i kwalifikacje technika, części i narzędzia, którymi dysponuje pracownik, zadania wzajemnie powiązane, umowa SLA oraz względna wartość każdego zlecenia.
 
System porównuje równorzędne priorytety i szuka możliwości łączenia zadań i planowanych prac z zakresu obsługi technicznej. Po dokonaniu oceny tysięcy alternatywnych rozwiązań w ciągu kilku sekund moduł określa zoptymalizowany plan, pozostawiając personelowi jedynie zarządzanie w naprawdę wyjątkowych sytuacjach.
 
Moduł jest bardzo dynamiczny, co pozwala mu reagować na zmiany pojawiające się w ciągu dnia, takie jak nowe pilne zlecenia, niewykonane zlecenia oraz opóźnienia spowodowane dużym natężeniem ruchu, wykonując obliczenia w czasie rzeczywistym i ciągle dostosowując harmonogram.
 
System stale monitoruje rezultaty i ocenia poprawki. Jeśli w harmonogramie pojawi się lepszy margines na realizację usługi, system zmieni nieprzyporządkowaną część planu, łącząc na bieżąco zadania i dostępne zasoby.
 

Dowiedz się więcej o planowaniu i optymalizacji harmonogramu w czasie rzeczywistym

IFS Enterprise Service Management

Oprogramowanie IFS Enterprise Service Management umożliwia wszechstronne zarządzanie usługami i majątkiem, obejmujące wszystkie korzyści kompleksowego systemu ERP. Bez względu na to, czy jesteś niezależnym dostawcą czy pracujesz w dużej korporacji, świadczysz podstawowe usługi czy realizujesz duże, złożone projekty usługowe, nasza aplikacja do zarządzania obsługą serwisową może być wykorzystywana jako system ERP ukierunkowany na usługi.

Pobierz broszurę

Firma Anticimex wprowadziła narzędzie Business Connector, aby wykorzystywać potencjał IoT

Dzięki integracji pakietu IFS Applications z własną platformą IoT firma Anticimex może analizować dane, integrować dane z jej ekosystemem i wizualizować rezultaty łączenia tych danych z innymi źródłami. Firma Anticimex odnotowuje znaczne zwiększenie wydajności już od pierwszego dnia użytkowania pakietu.

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa

What others are saying about IFS