Skip to main content

You are visiting the Polska site. You might be interested in the United States site.

Go to the United States site Stay on the Polska site

Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw

Stworzone dla najbardziej wymagających środowisk

Oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa traktuje zarządzanie łańcuchem dostaw w sposób całościowy, uwzględniając wiele powiązań z podstawowymi procesami, takimi jak usługi serwisowe, produkcja i projekty. Nasze oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw, stanowiące podstawowy komponent naszego rozwiązania, umożliwia zarządzanie zaopatrzeniem magazynem i sprzedażą. Obejmuje ono:

  • prognozowanie sprzedaży i planowanie popytu,
  • planowanie i uzupełnianie zapasów,
  • planowanie w wielu lokalizacjach i z uwzględnieniem wielu podmiotów, zwiększające widoczność i koordynację sieci dostaw,
  • narzędzie do zarządzania magazynem z zaawansowanymi funkcjami,
  • CRM, narzędzie do zarządzania zleceniami sprzedaży i fakturowania, pozwalające śledzić wszystkie transakcje i interakcje od zapytania do rozliczenia,
  • SRM, narzędzie do zarządzania zleceniami zakupu, dostawami i kontrolą, umożliwiające pełną obsługę zamówień.
Zarządzanie łańcuchem dostaw

Heaven Hill Distilleries podejmuje decyzje oparte na danych, korzystając z systemu IFS

Customer Quote
Usprawnienie planowania oraz zwiększenie możliwości operacyjnych dzięki wprowadzeniu nowego systemu pozwoliło nam skrócić czas realizacji zamówienia o 30%..
Allan Latts Dyrektor ds. planowania biznesowego, Heaven Hill Distilleries
Przeczytaj customer story

Więcej customer stories

0

drugi pod względem wielkości magazyn Kentucky whiskey na świecie

0

wspólny system ERP

0
%

krótszy czas realizacji zamówienia

Inteligentne planowanie popytu w branży spożywczej

Planowanie popytu odgrywa ogromną rolę w branży spożywczej i stanowi podstawę łańcucha dostaw opartego na zysku. Dzięki wykorzystaniu danych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym przedsiębiorstwo jest w stanie zaplanować popyt, przewidzieć zjawiska sezonowe, ustrzec się przed kanibalizacją produktów i wdrożyć mechanizmy współpracy umożliwiające skuteczniejsze zarządzanie łańcuchem dostaw.

Pobierz whitepaper

System IFS Applications umożliwia przyszły rozwój firmy HEXPOL Engineered Products

HEXPOL to jedno z największych przedsiębiorstw w branży polimerów na świecie, mające silną pozycję rynkową w dziedzinie zaawansowanych technicznie związków polimerowych, uszczelek do płytowych wymienników ciepła, kół wykonanych z tworzywa oraz elementów gumowych do wózków widłowych i kółek samonastawnych.

Dzięki wdrożeniu systemu IFS Applications™ w wielu lokalizacjach firma HEXPOL usprawniła swój łańcuch dostaw, zoptymalizowała zapasy i zwiększyła przepływ środków pieniężnych oraz zwrot z zainwestowanego kapitału.

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa

What others are saying about IFS