Skip to main content

Czym jest ERP?

Przedstawiamy systemy do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP)

Oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP; Enterprise Resource Planning) służy do zarządzania bieżącą działalnością firmy. Ułatwia obsługę takich obszarów jak księgowość, kadry, zaopatrzenie, relacje z klientami (CRM), łańcuch dostaw, produkcja, projektowanie, obsługa techniczna, zarządzanie projektami i serwis.

Rozwiązanie ERP łączy wymienione funkcje w jednym centralnym systemie umożliwiającym optymalizację działania przedsiębiorstwa i stanowiącym pojedyncze źródło informacji, które pozwala usprawnić proces podejmowania decyzji. Mówiąc w skrócie, oprogramowanie ERP to pakiet aplikacji obsługujący strumień wartości w przedsiębiorstwie w ramach jednego środowiska.

Oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) — omówienie

Wszystko, co należy wiedzieć o systemach ERP, od definicji i korzyści do metod wdrażania i wyboru

Czym jest system ERP?

Poprzednikami systemów ERP były systemy do planowania potrzeb materiałowych (MRP). To rozwiązanie pochodzi z Systemu Produkcyjnego Toyoty, którego ważnym elementem było przekazywanie w czasie rzeczywistym informacji o zapotrzebowaniu w celu zminimalizowania tzw. czasu taktu, czyli czasu niezbędnego do realizacji zapotrzebowania klienta przez zakład produkcyjny. Jak sama nazwa wskazuje, planowanie potrzeb materiałowych skupia się przede wszystkim na zapasach — należy zadbać o dostępność materiałów w miarę potrzeb, a jednocześnie zminimalizować wartość kapitału zamrożoną w danym momencie w magazynie. Pojawienie się oprogramowania ERP stanowiło konsekwencję stosowania procesów MRP. Scentralizowane podejście do zarządzania przepływami w procesach zostało rozszerzone i objęto nim inne obszary działania przedsiębiorstwa, np. finanse, kadry i zaopatrzenie.

System ERP przeznaczony dla nowoczesnego przedsiębiorstwa produkcyjnego zwykle również zawiera moduł MRP, którego zadaniem jest wspieranie realizacji harmonogramu produkcji oraz związanych z nim procesów i gospodarki materiałowej. Oprogramowanie ERP używane w różnych branżach może zawierać dodatkowe funkcje:

 • Systemy ERP przeznaczone dla sektora konstrukcyjno-budowlanego i firm zajmujących się produkcją na zamówienie oraz produkcją maszyn przemysłowych mogą zawierać zaawansowane funkcje zarządzania projektami
 • Systemy ERP dla firm serwisowych mogą także uwzględniać funkcje zarządzania serwisem w terenie i optymalizacji harmonogramów
 • W rozwiązaniach ERP dla firm z branż kapitałochłonnych, intensywnie korzystających z zasobów — np. obsługujących duże i złożone obiekty, takie jak platformy wiertnicze czy hydroelektrownie — niezbędne są funkcje zarządzania obsługą techniczną. Jeśli są wystarczająco rozbudowane, system można uznać za oprogramowanie do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM)
 • Systemy ERP dla sektora lotnictwa i obrony powinny być w stanie zrealizować wymagania administracyjne dotyczące np. raportowania projektów z uwzględnieniem zarządzania wartością uzyskaną (EVM), a także obsługi technicznej, napraw i remontów (MRO) oraz obsługi technicznej kadłubów samolotów

Korzyści związane z wdrożeniem oprogramowania ERP

Wdrożenie systemu ERP może przynieść różne korzyści —zależy to od wielu czynników, m.in. branży i modelu biznesowego. Systemy MRP początkowo projektowano z myślą o przyspieszeniu produkcji i ograniczeniu ilości zapasów. Przedsiębiorstwa produkcyjne wśród korzyści związanych z wdrożeniem rozwiązania ERP często wymieniają zmniejszenie wartości środków zainwestowanych w materiały oraz skrócenie czasu dostawy i zwiększenie wskaźnika realizacji zamówień.
Należy jednak pamiętać, że zarządzanie zapasami to tylko jeden z obszarów zastosowania produktów ERP. Zapotrzebowanie na kapitał ludzki zgłaszane jest na różnych etapach, od prognozy sprzedaży po zawarcie umowy, dlatego zespoły ds. kadr mogą zająć się rekrutacją pracowników w odpowiedniej liczbie, odpowiednio przeszkolonych i dysponujących wymaganymi certyfikatami, w celu realizacji niezbędnych prac.

Kolejną istotną korzyścią jest zapewnienie zgodności z przepisami, w zakresie znacznie przekraczającym rozdzielenie obowiązków wymagane przez ustawę SarbOx. Systemy ERP zapewniają identyfikowalność dzięki centralizacji danych dotyczących działania urządzeń, procesów biznesowych i certyfikatów pracowników wykonujących obowiązki objęte regulacjami. Ułatwia to prowadzenie czynności kontrolnych.

Wgląd w działanie przedsiębiorstwa przydaje się nie tylko przedstawicielom kadry zarządzającej, lecz także klientom. Klienci pragną uzyskać częściowy obraz procesów związanych z ich zamówieniami lub projektami, a czasami nawet pochodzeniem nabytego towaru — skąd został sprowadzony, kto się nim zajmował, gdzie został wyprodukowany. Istotne są dla nich kwestie terminu ważności, wymagania dotyczące kraju pochodzenia i preferencje zakupowe konsumentów.

Systemy ERP zwiększają efektywność i wydajność pracy. Dzięki optymalizacji procesów biznesowych, ograniczeniu narzutów administracyjnych, wyeliminowaniu duplikowania danych, a w coraz większym stopniu również dzięki automatyzacji, firmy używające systemów ERP mogą zwiększyć produktywność nawet o 18% (według raportu IDC).

Oprogramowanie ERP wspiera automatyzację procesów biznesowych. Rozwiązanie ERP pozwala wybrać sposób wdrożenia automatyzacji. Można np. zastosować urządzenia podłączone do internetu rzeczy (IoT), wbudowane funkcje i algorytmy sztucznej inteligencji lub wyzwalacze zdarzeń uruchamiające ciągi transakcji. Przykładem tego ostatniego podejścia jest automatyczne powiadomienie oczekującego klienta o dotarciu konkretnej części do magazynu.

Z opracowania przygotowanego przez IDC wynika, że samo wdrożenie nowoczesnego systemu ERP może przynieść wzrost produktywności o 18%.

Gdzie należy wdrożyć oprogramowanie ERP — w chmurze czy w środowisku lokalnym?

Ogólnie rzecz biorąc, większość przedsiębiorstw może osiągnąć bardziej wymierne korzyści w przypadku uruchomienia rozwiązania ERP w chmurze. Analitycy branżowi z firmy IDC przewidują, że wydatki na systemy przetwarzania w chmurze wzrosną ponad sześciokrotnie więcej niż wynosi wskaźnik wydatków na technologie informatyczne w roku 2020. Według prognoz IDC na koniec 2020 roku 67% oferowanej na rynku infrastruktury i oprogramowania dla przedsiębiorstw będzie działać w chmurze. Biorąc pod uwagę korzyści z zastosowania chmury w porównaniu z tradycyjnymi instalacjami lokalnymi, nie może dziwić wzrost popularności chmurowych rozwiązań ERP:

 • Rozwiązania szybsze i łatwiejsze do skalowania w miarę rozwoju przedsiębiorstwa
 • Niższe koszty i mniejsza złożoność, brak konieczności instalowania, modernizowania i obsługi technicznej sprzętu
 • Łatwiejszy dostęp do najnowszych aktualizacji produktów i udoskonaleń
 • Skuteczniejsze i szybsze usuwanie skutków awarii dzięki monitorowaniu i tworzeniu kopii zapasowych danych przez kompetentnego dostawcę usług

Kwestie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami do niedawna uznawano za argumenty przeciwko migracji do chmury, jednak obecnie udostępniane środowiska są w stanie spełnić najważniejsze wymagania, na przykład określone w RODO i w standardzie ISO27001 dotyczącym zarządzania bezpieczeństwem danych. Zabezpieczenia nie stanowią już tak poważnego problemu także z innego powodu: większość osób odpowiedzialnych za decyzje związane z infrastrukturą IT zdaje sobie sprawę, że np. centrum przetwarzania danych Microsoft Azure stanowi znacznie bezpieczniejsze środowisko niż lokalna serwerownia.

Jednym z najważniejszych czynników związanych z wdrożeniem systemu ERP jest wybór dostawcy oprogramowania, który oferuje możliwość wyboru, równorzędność funkcjonalności i swobodę przemieszczania rozwiązań.

To klient powinien zdecydować, czy rozwiązania ERP mają znaleźć się w chmurze, czy w środowisku lokalnym. Istotna jest również możliwość określenia, czy firma chce korzystać z kompleksowej usługi SaaS generującej wyłącznie koszty operacyjne, czy woli raczej dysponować licencją na aplikację. Dostawca nie może ograniczać wyboru wyłącznie do swojej oferty usług — klienci powinni mieć możliwość samodzielnej eksploatacji rozwiązania ERP w chmurze lub skorzystania z pomocy wybranego partnera bądź zastosowania bardziej tradycyjnej metody jego udostępniania.

Równorzędność oznacza, że rozwiązanie udostępniane w chmurze nie oferuje ograniczonej funkcjonalności i nie ustępuje aplikacjom działającym w środowisku lokalnym. Warto zwrócić uwagę na to, czy nowe funkcje i udoskonalenia są udostępnianie równocześnie, niezależnie od środowiska, w którym wdrożono produkt.

Swoboda przemieszczania pozwoli przedsiębiorstwu przeprowadzić migrację ze środowiska lokalnego do chmury lub w drugą stronę — w miarę rozwoju działalności i w zależności od potrzeb.

Jak przeprowadzić ocenę i wybór oprogramowania ERP?

Wybór oprogramowania ERP powinien być rygorystycznym, metodycznym procesem, w którym najpierw określane są wymagania funkcjonalne przedsiębiorstwa nie tylko na dziś, ale również w dłuższej perspektywie czasowej. Niezbędny jest sponsor projektu reprezentujący kadrę kierowniczą — przedsięwzięcie musi być odpowiednio finansowane, a zmiany i usprawnienia w procesach związane z wdrożeniem systemu ERP powinny zostać przyjęte przez wszystkich użytkowników końcowych w firmie.

Po uzyskaniu wsparcia projektu ze strony kierownictwa wyższego szczebla i przygotowaniu listy wymagań funkcjonalnych zwykle powołuje się komisję lub osobę, której zadaniem jest stworzenie krótkiej listy dostawców rozwiązań ERP i produktów mogących zaspokoić potrzeby przedsiębiorstwa.

Większość specjalistów biznesowych w trakcie swojej kariery zawodowej bierze udział w procesie wyboru systemu ERP co najmniej raz, a co najwyżej trzy razy, dlatego wiele firm decyduje się na skorzystanie z pomocy zewnętrznego, obiektywnego konsultanta, który udzieli wsparcia w realizacji takiego procesu.

Takie firmy doradcze nie powinny być powiązane z żadnym dostawcą rozwiązań ERP. Muszą skupić się na opracowaniu wspólnie z klientem szczegółowych scenariuszy demonstracyjnych, umożliwiających dostawcom przedstawienie sposobu realizacji konkretnych potrzeb przez ich produkty. Konsultant powinien również pomóc klientowi w zidentyfikowaniu trendów, które mogą spowodować zmianę potrzeb w okresie eksploatacji produktu ERP, czyli nawet w ciągu 10 lat lub w dłuższej perspektywie.

Dostawca oprogramowania musi zatem określić, w jaki sposób zostanie zmodyfikowane aktualne oprogramowanie ERP, aby w przyszłości spełnić wymagania klienta, oraz w jakim zakresie plan rozwoju produktu uwzględnia technologie, które staną się istotne w ciągu najbliższych kilku lat.

Jak rozwiązania IFS ERP pomagają firmom osiągnąć sukces

System IFS to zupełnie nowy rodzaj oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa. W odróżnieniu od niektórych pakietów nie jest rozwiązaniem skomplikowanym i sztywnym. Zaprojektowano go z myślą o możliwości szybkiego uwzględnienia nowych technologii i dostosowania do zmian rynkowych, tak aby przedsiębiorstwo mogło działać w maksymalnie elastyczny sposób.

Warto zweryfikować to, co tutaj napisaliśmy. Oddajmy zatem głos naszym klientom:

Globalny producent farb i powłok, firma Jotun, rozwija działalność i zwiększa wydajność produkcji dzięki platformie ERP firmy IFS

Dostawca usług lotniczych, firma Revima, wybiera system IFS w celu łatwiejszego wejścia na nowe rynki i wsparcia złożonych procesów obsługi technicznej

Firma Apply świadcząca usługi w sektorze ropy i gazu zwiększa efektywność dzięki rozwiązaniu IFS

Czołowe przedsiębiorstwo z branży inżynieryjnej, firma Babcock, realizuje ponad 4600 projektów z wykorzystaniem rozwiązań IFS

Anticimex, globalny dostawca usług dezynsekcji i deratyzacji, integruje rozwiązanie IFS ERP z technologią IoT, aby zapewnić najwyższy poziom obsługi klientów

 
 

Czym jest system ERP?

Poprzednikami systemów ERP były systemy do planowania potrzeb materiałowych (MRP). To rozwiązanie pochodzi z Systemu Produkcyjnego Toyoty, którego ważnym elementem było przekazywanie w czasie rzeczywistym informacji o zapotrzebowaniu w celu zminimalizowania tzw. czasu taktu, czyli czasu niezbędnego do realizacji zapotrzebowania klienta przez zakład produkcyjny. Jak sama nazwa wskazuje, planowanie potrzeb materiałowych skupia się przede wszystkim na zapasach — należy zadbać o dostępność materiałów w miarę potrzeb, a jednocześnie zminimalizować wartość kapitału zamrożoną w danym momencie w magazynie. Pojawienie się oprogramowania ERP stanowiło konsekwencję stosowania procesów MRP. Scentralizowane podejście do zarządzania przepływami w procesach zostało rozszerzone i objęto nim inne obszary działania przedsiębiorstwa, np. finanse, kadry i zaopatrzenie.

System ERP przeznaczony dla nowoczesnego przedsiębiorstwa produkcyjnego zwykle również zawiera moduł MRP, którego zadaniem jest wspieranie realizacji harmonogramu produkcji oraz związanych z nim procesów i gospodarki materiałowej. Oprogramowanie ERP używane w różnych branżach może zawierać dodatkowe funkcje:

 • Systemy ERP przeznaczone dla sektora konstrukcyjno-budowlanego i firm zajmujących się produkcją na zamówienie oraz produkcją maszyn przemysłowych mogą zawierać zaawansowane funkcje zarządzania projektami
 • Systemy ERP dla firm serwisowych mogą także uwzględniać funkcje zarządzania serwisem w terenie i optymalizacji harmonogramów
 • W rozwiązaniach ERP dla firm z branż kapitałochłonnych, intensywnie korzystających z zasobów — np. obsługujących duże i złożone obiekty, takie jak platformy wiertnicze czy hydroelektrownie — niezbędne są funkcje zarządzania obsługą techniczną. Jeśli są wystarczająco rozbudowane, system można uznać za oprogramowanie do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM)
 • Systemy ERP dla sektora lotnictwa i obrony powinny być w stanie zrealizować wymagania administracyjne dotyczące np. raportowania projektów z uwzględnieniem zarządzania wartością uzyskaną (EVM), a także obsługi technicznej, napraw i remontów (MRO) oraz obsługi technicznej kadłubów samolotów

Korzyści związane z wdrożeniem oprogramowania ERP

Wdrożenie systemu ERP może przynieść różne korzyści —zależy to od wielu czynników, m.in. branży i modelu biznesowego. Systemy MRP początkowo projektowano z myślą o przyspieszeniu produkcji i ograniczeniu ilości zapasów. Przedsiębiorstwa produkcyjne wśród korzyści związanych z wdrożeniem rozwiązania ERP często wymieniają zmniejszenie wartości środków zainwestowanych w materiały oraz skrócenie czasu dostawy i zwiększenie wskaźnika realizacji zamówień.
Należy jednak pamiętać, że zarządzanie zapasami to tylko jeden z obszarów zastosowania produktów ERP. Zapotrzebowanie na kapitał ludzki zgłaszane jest na różnych etapach, od prognozy sprzedaży po zawarcie umowy, dlatego zespoły ds. kadr mogą zająć się rekrutacją pracowników w odpowiedniej liczbie, odpowiednio przeszkolonych i dysponujących wymaganymi certyfikatami, w celu realizacji niezbędnych prac.

Kolejną istotną korzyścią jest zapewnienie zgodności z przepisami, w zakresie znacznie przekraczającym rozdzielenie obowiązków wymagane przez ustawę SarbOx. Systemy ERP zapewniają identyfikowalność dzięki centralizacji danych dotyczących działania urządzeń, procesów biznesowych i certyfikatów pracowników wykonujących obowiązki objęte regulacjami. Ułatwia to prowadzenie czynności kontrolnych.

Wgląd w działanie przedsiębiorstwa przydaje się nie tylko przedstawicielom kadry zarządzającej, lecz także klientom. Klienci pragną uzyskać częściowy obraz procesów związanych z ich zamówieniami lub projektami, a czasami nawet pochodzeniem nabytego towaru — skąd został sprowadzony, kto się nim zajmował, gdzie został wyprodukowany. Istotne są dla nich kwestie terminu ważności, wymagania dotyczące kraju pochodzenia i preferencje zakupowe konsumentów.

Systemy ERP zwiększają efektywność i wydajność pracy. Dzięki optymalizacji procesów biznesowych, ograniczeniu narzutów administracyjnych, wyeliminowaniu duplikowania danych, a w coraz większym stopniu również dzięki automatyzacji, firmy używające systemów ERP mogą zwiększyć produktywność nawet o 18% (według raportu IDC).

Oprogramowanie ERP wspiera automatyzację procesów biznesowych. Rozwiązanie ERP pozwala wybrać sposób wdrożenia automatyzacji. Można np. zastosować urządzenia podłączone do internetu rzeczy (IoT), wbudowane funkcje i algorytmy sztucznej inteligencji lub wyzwalacze zdarzeń uruchamiające ciągi transakcji. Przykładem tego ostatniego podejścia jest automatyczne powiadomienie oczekującego klienta o dotarciu konkretnej części do magazynu.

Z opracowania przygotowanego przez IDC wynika, że samo wdrożenie nowoczesnego systemu ERP może przynieść wzrost produktywności o 18%.

Gdzie należy wdrożyć oprogramowanie ERP — w chmurze czy w środowisku lokalnym?

Ogólnie rzecz biorąc, większość przedsiębiorstw może osiągnąć bardziej wymierne korzyści w przypadku uruchomienia rozwiązania ERP w chmurze. Analitycy branżowi z firmy IDC przewidują, że wydatki na systemy przetwarzania w chmurze wzrosną ponad sześciokrotnie więcej niż wynosi wskaźnik wydatków na technologie informatyczne w roku 2020. Według prognoz IDC na koniec 2020 roku 67% oferowanej na rynku infrastruktury i oprogramowania dla przedsiębiorstw będzie działać w chmurze. Biorąc pod uwagę korzyści z zastosowania chmury w porównaniu z tradycyjnymi instalacjami lokalnymi, nie może dziwić wzrost popularności chmurowych rozwiązań ERP:

 • Rozwiązania szybsze i łatwiejsze do skalowania w miarę rozwoju przedsiębiorstwa
 • Niższe koszty i mniejsza złożoność, brak konieczności instalowania, modernizowania i obsługi technicznej sprzętu
 • Łatwiejszy dostęp do najnowszych aktualizacji produktów i udoskonaleń
 • Skuteczniejsze i szybsze usuwanie skutków awarii dzięki monitorowaniu i tworzeniu kopii zapasowych danych przez kompetentnego dostawcę usług

Kwestie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami do niedawna uznawano za argumenty przeciwko migracji do chmury, jednak obecnie udostępniane środowiska są w stanie spełnić najważniejsze wymagania, na przykład określone w RODO i w standardzie ISO27001 dotyczącym zarządzania bezpieczeństwem danych. Zabezpieczenia nie stanowią już tak poważnego problemu także z innego powodu: większość osób odpowiedzialnych za decyzje związane z infrastrukturą IT zdaje sobie sprawę, że np. centrum przetwarzania danych Microsoft Azure stanowi znacznie bezpieczniejsze środowisko niż lokalna serwerownia.

Jednym z najważniejszych czynników związanych z wdrożeniem systemu ERP jest wybór dostawcy oprogramowania, który oferuje możliwość wyboru, równorzędność funkcjonalności i swobodę przemieszczania rozwiązań.

To klient powinien zdecydować, czy rozwiązania ERP mają znaleźć się w chmurze, czy w środowisku lokalnym. Istotna jest również możliwość określenia, czy firma chce korzystać z kompleksowej usługi SaaS generującej wyłącznie koszty operacyjne, czy woli raczej dysponować licencją na aplikację. Dostawca nie może ograniczać wyboru wyłącznie do swojej oferty usług — klienci powinni mieć możliwość samodzielnej eksploatacji rozwiązania ERP w chmurze lub skorzystania z pomocy wybranego partnera bądź zastosowania bardziej tradycyjnej metody jego udostępniania.

Równorzędność oznacza, że rozwiązanie udostępniane w chmurze nie oferuje ograniczonej funkcjonalności i nie ustępuje aplikacjom działającym w środowisku lokalnym. Warto zwrócić uwagę na to, czy nowe funkcje i udoskonalenia są udostępnianie równocześnie, niezależnie od środowiska, w którym wdrożono produkt.

Swoboda przemieszczania pozwoli przedsiębiorstwu przeprowadzić migrację ze środowiska lokalnego do chmury lub w drugą stronę — w miarę rozwoju działalności i w zależności od potrzeb.

Jak przeprowadzić ocenę i wybór oprogramowania ERP?

Wybór oprogramowania ERP powinien być rygorystycznym, metodycznym procesem, w którym najpierw określane są wymagania funkcjonalne przedsiębiorstwa nie tylko na dziś, ale również w dłuższej perspektywie czasowej. Niezbędny jest sponsor projektu reprezentujący kadrę kierowniczą — przedsięwzięcie musi być odpowiednio finansowane, a zmiany i usprawnienia w procesach związane z wdrożeniem systemu ERP powinny zostać przyjęte przez wszystkich użytkowników końcowych w firmie.

Po uzyskaniu wsparcia projektu ze strony kierownictwa wyższego szczebla i przygotowaniu listy wymagań funkcjonalnych zwykle powołuje się komisję lub osobę, której zadaniem jest stworzenie krótkiej listy dostawców rozwiązań ERP i produktów mogących zaspokoić potrzeby przedsiębiorstwa.

Większość specjalistów biznesowych w trakcie swojej kariery zawodowej bierze udział w procesie wyboru systemu ERP co najmniej raz, a co najwyżej trzy razy, dlatego wiele firm decyduje się na skorzystanie z pomocy zewnętrznego, obiektywnego konsultanta, który udzieli wsparcia w realizacji takiego procesu.

Takie firmy doradcze nie powinny być powiązane z żadnym dostawcą rozwiązań ERP. Muszą skupić się na opracowaniu wspólnie z klientem szczegółowych scenariuszy demonstracyjnych, umożliwiających dostawcom przedstawienie sposobu realizacji konkretnych potrzeb przez ich produkty. Konsultant powinien również pomóc klientowi w zidentyfikowaniu trendów, które mogą spowodować zmianę potrzeb w okresie eksploatacji produktu ERP, czyli nawet w ciągu 10 lat lub w dłuższej perspektywie.

Dostawca oprogramowania musi zatem określić, w jaki sposób zostanie zmodyfikowane aktualne oprogramowanie ERP, aby w przyszłości spełnić wymagania klienta, oraz w jakim zakresie plan rozwoju produktu uwzględnia technologie, które staną się istotne w ciągu najbliższych kilku lat.

Jak rozwiązania IFS ERP pomagają firmom osiągnąć sukces

System IFS to zupełnie nowy rodzaj oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa. W odróżnieniu od niektórych pakietów nie jest rozwiązaniem skomplikowanym i sztywnym. Zaprojektowano go z myślą o możliwości szybkiego uwzględnienia nowych technologii i dostosowania do zmian rynkowych, tak aby przedsiębiorstwo mogło działać w maksymalnie elastyczny sposób.

Warto zweryfikować to, co tutaj napisaliśmy. Oddajmy zatem głos naszym klientom:

Globalny producent farb i powłok, firma Jotun, rozwija działalność i zwiększa wydajność produkcji dzięki platformie ERP firmy IFS

Dostawca usług lotniczych, firma Revima, wybiera system IFS w celu łatwiejszego wejścia na nowe rynki i wsparcia złożonych procesów obsługi technicznej

Firma Apply świadcząca usługi w sektorze ropy i gazu zwiększa efektywność dzięki rozwiązaniu IFS

Czołowe przedsiębiorstwo z branży inżynieryjnej, firma Babcock, realizuje ponad 4600 projektów z wykorzystaniem rozwiązań IFS

Anticimex, globalny dostawca usług dezynsekcji i deratyzacji, integruje rozwiązanie IFS ERP z technologią IoT, aby zapewnić najwyższy poziom obsługi klientów