Skip to main content

You are visiting the Polska site. You might be interested in the United States site.

Go to the United States site Stay on the Polska site

IFS Maintenix: oprogramowanie do zarządzania flotą w lotnictwie

Nowe podejście do planowania obsługi technicznej

Inżynierowie, którzy stworzyli cieszącą się największym zaufaniem na świecie aplikację do obsługi technicznej i prac inżynieryjnych w lotnictwie, prezentują najnowocześniejszą platformę do zarządzania flotą lotniczą.

Utrzymanie sprawności, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami w rozbudowującej się flocie to kluczowy element działalności każdej firmy lotniczej. Pracujące w chmurze oprogramowanie IFS Maintenix Fleet Planner umożliwia szybkie wdrożenie, a przy wykorzystaniu danych z dowolnego systemu do zarządzania obsługą techniczną i pracami inżynieryjnymi pomaga tworzyć optymalne długoterminowe plany serwisowe floty.

Oprogramowanie Fleet Planner

IFS Maintenix SaaS — intuicyjne podejście do planowania obsługi technicznej w lotnictwie

IFS od ponad 20 lat zdobywa doświadczenie we współpracy z wieloma różnymi liniami lotniczymi — od przewoźników regionalnych aż po światowych liderów. Obecnie firma wspólnie z najważniejszymi na świecie przedstawicielami tej branży oferuje dwa rozwiązania z zakresu planowania obsługi technicznej w modelu SaaS na platformie IFS Maintenix — IFS Maintenix Fleet Planner oraz IFS Maintenix Line Planner. Oba produkty działają w oparciu o informacje z dowolnego systemu do obsługi technicznej i prac inżynieryjnych. Służą do planowania prac serwisowych w trzech ujęciach — liniowym, długookresowym i strategicznym, zapewniając przy tym poprawę szybkości i wydajności.

Pobierz whitepaper

Najlepsze w swojej klasie oprogramowanie do zarządzania obsługą techniczną w lotnictwie

Explore the benefits

Wybór najlepszego planu

Przewoźnicy mogą szybko przejść na najbardziej efektywny plan dostosowany do ich specyficznych wymagań. Pozwoli to znacznie poprawić dostępność samolotów, kontrolować wydajność i sprawdzać stopień wykorzystania hangarów. Umożliwiamy również modelowanie równoległych scenariuszy zaplanowanych operacji, aby zobrazować dalsze skutki zmian w zakresie dostępności maszyn, kosztów i stopnia wykorzystania zasobów. Dzięki temu łatwej będzie wyznaczyć najlepszy kierunek działań.

Oszczędność czasu i nakładów pracy

Zarówno operatorzy z pojedynczą bazą, jak i przedsiębiorstwa serwisowe z placówkami rozproszonymi po całym świecie mogą odnieść korzyści z szybszego i bardziej efektywnego planowania. Intuicyjnie obsługiwany diagram Gantta łączy zaplanowane czynności w jednym widoku, co umożliwia planistom wygodną pracę z pojedynczym ekranem. Wbudowane funkcje automatyzacji służą m.in. do korygowania prognoz, łączenia przeglądów oraz definiowania połączonych, powtarzających się lub kończących się zadań. Pozwala to ograniczyć ilość mało wydajnych prac ręcznych oraz zapewnić planistom więcej czasu na czynności tworzące wartość dodaną.

Reagowanie na zmiany

Ponieważ nawet najlepsze plany mogą wymagać zmian, oferowane rozwiązanie udostępnia funkcje łatwego modyfikowania, łączenia i udostępniania planów. Odtąd nowe zadania, samoloty objęte programem obsługi technicznej i zamówienia na prace inżynieryjne będą bezproblemowo dodawane do planu. Dynamiczne podejście do planowania ogranicza bowiem ryzyko i zapewnia przedsiębiorstwom niespotykany dotąd zakres kontroli w ciągle zmieniającym się środowisku biznesowym.

Wybór najlepszego planu

Przewoźnicy mogą szybko przejść na najbardziej efektywny plan dostosowany do ich specyficznych wymagań. Pozwoli to znacznie poprawić dostępność samolotów, kontrolować wydajność i sprawdzać stopień wykorzystania hangarów. Umożliwiamy również modelowanie równoległych scenariuszy zaplanowanych operacji, aby zobrazować dalsze skutki zmian w zakresie dostępności maszyn, kosztów i stopnia wykorzystania zasobów. Dzięki temu łatwej będzie wyznaczyć najlepszy kierunek działań.

Oszczędność czasu i nakładów pracy

Zarówno operatorzy z pojedynczą bazą, jak i przedsiębiorstwa serwisowe z placówkami rozproszonymi po całym świecie mogą odnieść korzyści z szybszego i bardziej efektywnego planowania. Intuicyjnie obsługiwany diagram Gantta łączy zaplanowane czynności w jednym widoku, co umożliwia planistom wygodną pracę z pojedynczym ekranem. Wbudowane funkcje automatyzacji służą m.in. do korygowania prognoz, łączenia przeglądów oraz definiowania połączonych, powtarzających się lub kończących się zadań. Pozwala to ograniczyć ilość mało wydajnych prac ręcznych oraz zapewnić planistom więcej czasu na czynności tworzące wartość dodaną.

Reagowanie na zmiany

Ponieważ nawet najlepsze plany mogą wymagać zmian, oferowane rozwiązanie udostępnia funkcje łatwego modyfikowania, łączenia i udostępniania planów. Odtąd nowe zadania, samoloty objęte programem obsługi technicznej i zamówienia na prace inżynieryjne będą bezproblemowo dodawane do planu. Dynamiczne podejście do planowania ogranicza bowiem ryzyko i zapewnia przedsiębiorstwom niespotykany dotąd zakres kontroli w ciągle zmieniającym się środowisku biznesowym.