if (True) { } if (True) { }
Skip to main content

You are visiting the Polska site. You might be interested in the United States site.

Go to the United States site Stay on the Polska site

Oprogramowanie do zarządzania usługami MRO dla linii lotniczych

Jak zwiększyć wydajność bieżącej obsługi technicznej

Rozwiązanie opracowane przez twórców cieszącej się największym zaufaniem na świecie aplikacji do zarządzania obsługą techniczną o pracami inżynieryjnymi w lotnictwie.

Linie lotnicze rozbudowują swoje floty w niespotykanym dotąd tempie. W efekcie firmy serwisowe muszą realizować więcej zadań w ciągu dnia, obsługiwać więcej maszyn i lotów, a jednocześnie skracać czas realizacji usług. Potrzebują zatem oprogramowania, które pomaga zarządzać obsługą techniczną floty lotniczej.

IFS Maintenix Line Planner pomaga planistom zapanować nad tworzeniem krótkookresowych planów obsługi technicznej i skoncentrować się na najważniejszych sprawach dotyczących bezpieczeństwa, dostępności i zgodności z przepisami. Udostępniane w chmurze oprogramowanie IFS Maintenix Line Planner szybko dostosowuje się do realiów firmy. Wykorzystuje dane z dowolnego systemu do obsługi technicznej i prac inżynieryjnych, aby pomagać planistom w organizowaniu i obsłudze prac serwisowych dla linii lotniczych.

Line Planner

IFS Maintenix SaaS — intuicyjne podejście do planowania obsługi technicznej w lotnictwie

IFS od ponad 20 lat zdobywa doświadczenie we współpracy z wieloma różnymi liniami lotniczymi — od przewoźników regionalnych aż po światowych liderów. Obecnie firma wspólnie z najważniejszymi na świecie przedstawicielami tej branży oferuje dwa rozwiązania z zakresu planowania obsługi technicznej w modelu SaaS na platformie IFS Maintenix — IFS Maintenix Fleet Planner oraz IFS Maintenix Line Planner. Oba produkty działają w oparciu o informacje z dowolnego systemu do obsługi technicznej i prac inżynieryjnych. Służą do planowania obsługi technicznej w trzech ujęciach — liniowym, długookresowym i strategicznym, zapewniając przy tym poprawę szybkości i wydajności.

Pobierz whitepaper

Najlepsze w swojej klasie oprogramowanie do zarządzania obsługą techniczną w lotnictwie

Explore the benefits

Improve planning efficiency

Poprawa wydajności planowania

Oprogramowanie firmy IFS do zarządzania obsługą techniczną w liniach lotniczych to sposób na szybsze tworzenie i poprawę planu bieżącej obsługi technicznej. Odtąd nie trzeba bowiem przełączać się między systemami, aby połączyć ze sobą informacje o znaczeniu krytycznym. Za pomocą pojedynczego ekranu planiści mogą przeglądać najważniejsze zadania oraz przenosić je metodą „przeciągnij i upuść” do dostępnych przedziałów czasowych w harmonogramie obsługi technicznej obejmującym całą sieć.

Reduce execution risk

Ograniczanie ryzyka na etapie realizacji

Odtąd można usunąć szum niepotrzebnych informacji i odnaleźć czynniki, które zagrażają realizacji planu. IFS Maintenix Line Planner w sposób ciągły monitoruje sieć przedsiębiorstwa pod kątem zdarzeń, takich jak zamiana maszyny obsługującej dany lot czy też niedobór części lub narzędzi. Planiści otrzymują automatyczne alerty o zmianach.

Dzięki takim powiadomieniom i rozbudowanym możliwościom filtrowania planiści mogą skoncentrować się na obsłudze realizowanego planu bieżącej obsługi technicznej, co znacznie ogranicza liczbę wprowadzanych zmian i związanych z nimi kosztów ponoszonych na dalszych etapach prac.

Maximize production throughput

Zwiększanie przepustowości produkcji do maksimum

Pełne wykorzystanie każdego przeglądu i maksymalny stopień wykorzystania stanowisk. Dysponując informacjami o rzeczywistych dostępnych zasobach siły roboczej i kwalifikacjach, planiści mogą zaplanować odpowiednią ilość pracy.

Ponadto oprogramowanie IFS Maintenix Line Planner wskazuje zadania doraźne, tak aby planiści produkcji mogli zwiększać elastyczność zakresu prac przez wykrywanie usterek podczas kontroli.

Poprawa wydajności planowania

Oprogramowanie firmy IFS do zarządzania obsługą techniczną w liniach lotniczych to sposób na szybsze tworzenie i poprawę planu bieżącej obsługi technicznej. Odtąd nie trzeba bowiem przełączać się między systemami, aby połączyć ze sobą informacje o znaczeniu krytycznym. Za pomocą pojedynczego ekranu planiści mogą przeglądać najważniejsze zadania oraz przenosić je metodą „przeciągnij i upuść” do dostępnych przedziałów czasowych w harmonogramie obsługi technicznej obejmującym całą sieć.

Improve planning efficiency

Ograniczanie ryzyka na etapie realizacji

Odtąd można usunąć szum niepotrzebnych informacji i odnaleźć czynniki, które zagrażają realizacji planu. IFS Maintenix Line Planner w sposób ciągły monitoruje sieć przedsiębiorstwa pod kątem zdarzeń, takich jak zamiana maszyny obsługującej dany lot czy też niedobór części lub narzędzi. Planiści otrzymują automatyczne alerty o zmianach.

Dzięki takim powiadomieniom i rozbudowanym możliwościom filtrowania planiści mogą skoncentrować się na obsłudze realizowanego planu bieżącej obsługi technicznej, co znacznie ogranicza liczbę wprowadzanych zmian i związanych z nimi kosztów ponoszonych na dalszych etapach prac.

Reduce execution risk

Zwiększanie przepustowości produkcji do maksimum

Pełne wykorzystanie każdego przeglądu i maksymalny stopień wykorzystania stanowisk. Dysponując informacjami o rzeczywistych dostępnych zasobach siły roboczej i kwalifikacjach, planiści mogą zaplanować odpowiednią ilość pracy.

Ponadto oprogramowanie IFS Maintenix Line Planner wskazuje zadania doraźne, tak aby planiści produkcji mogli zwiększać elastyczność zakresu prac przez wykrywanie usterek podczas kontroli.

Maximize production throughput