if (True) { } if (True) { }
Skip to main content

You are visiting the Polska site. You might be interested in the United States site.

Go to the United States site Stay on the Polska site

IFS Maintenix Operator Edition

Zintegrowane oprogramowanie do zarządzania obsługą techniczną w lotnictwie

Płynne działanie firm lotniczych zależy od synchronizacji wielu czynników warunkujących realizację jednego celu: sprawności wyposażenia. Odpowiednie oprogramowanie do zarządzania obsługą techniczną w lotnictwie pomaga firmom serwisowym zapewnić dostępność sprzętu i wysoką jakość serwisu, jednocześnie dostarczając narzędzia i dane potrzebne do realizacji długoterminowych celów w zakresie wydajności i śledzenia bieżących projektów serwisowych.

IFS Maintenix Operator Edition to zintegrowany system dla operatorów samolotów, który zapewnia widoczność danych w czasie rzeczywistym i zgodność z przepisami, usprawnia podejmowanie decyzji oraz skraca czas reakcji na zmiany:

 • szybkie przywrócenie do eksploatacji
 • eliminacja opóźnień
 • utrzymanie sprawności floty w czasie rzeczywistym
 • maksymalizacja dostępności i ograniczenie kosztów poprzez lepsze planowanie
  ciągłe usprawnianie obsługi technicznej
IFS Maintenix Operator Edition

Bezpieczniej, szybciej, lepiej: znakomita wydajność i nowoczesne usługi MRO w liniach lotniczych China Airlines

Customer Quote
Trudno przecenić korzyści, jakie dotychczas osiągnęliśmy. […] Dzięki redukcji kosztów będzie nam dużo łatwiej uzyskać lepsze wyniki finansowe
Mr. Huong Wang Wiceprezes ds. inżynierii i organizacji obsługi technicznej, chińskie linie lotnicze China Airlines
Przeczytaj China Airlines story

Więcej customer stories

0
m

o tyle chińskie linie lotnicze China Airlines obniżyły swoje koszty operacyjne w ciągu roku

0

o tyle dni średnio skróciły się przerwy na zaplanowaną i niezaplanowaną obsługę techniczną samolotów

0
%

o tyle wzrosła wydajność procesów zarządzania, co pozwoliło obniżyć koszty o 485 000 USD w skali roku

IFS Maintenix Operator Edition

Dowiedz się, jak skrócić czas przywrócenia do eksploatacji, wyeliminować opóźnienia i utrzymać sprawność floty.

Pobierz broszurę

Solutions Maintenix Operator Edition-operator-edition

Najlepsze w swojej klasie oprogramowanie do zarządzania obsługą techniczną w lotnictwie

Explore the solution

Zarządzanie projektowaniem i zgodnością

Wydajność firm zajmujących się obsługą techniczną i projektowaniem w lotnictwie zależy od solidnych podstaw w zakresie inżynierii i zgodności. Są to podstawowe funkcje oprogramowania IFS Maintenix Operator Edition.

Nasze rozwiązanie zapewnia wymierne korzyści dla klientów:

 • Kompleksowe zarządzanie konfiguracją majątku przedsiębiorstwa w trakcie eksploatacji oraz śledzenie i raportowanie zwiększające dokładność danych i zapewniające pełną zgodność z przepisami od projektu do wykonania.
 • Opracowanie i wdrożenie jednolitych zasad projektowania na wszystkich poziomach firmy serwisowej ułatwia planistom, mechanikom i pracownikom dysponującym materiałami zrozumienie i przestrzeganie określonych procedur.
 • Wszechstronna analiza obszernych danych transakcyjnych za pomocą oprogramowania IFS Maintenix pozwala identyfikować trendy i podejmować decyzje w oparciu o fakty.
 • Umożliwia to ciągłe doskonalenie programu i praktyk w zakresie obsługi technicznej.

Bieżąca obsługa techniczna, warsztatowa i gruntowne naprawy

Oprogramowanie IFS Maintenix Operator Edition zwiększa wydajność i przewidywalność we wszystkich obszarach obsługi technicznej w lotnictwie. Jest to możliwe dzięki dostosowanym do potrzeb funkcjom w zakresie planowania i kontroli w każdym środowisku, jak również dzięki dostarczaniu mechanikom właściwych narzędzi i informacji w miejscu, w którym wykonują pracę.

 • Bezpośrednia komunikacja pomiędzy technikami liniowymi a nadzorcami obsługi technicznej zapewnia widok postępu realizacji zadań w czasie rzeczywistym.
 • Możliwości współpracy w zakresie wprowadzania zmian w harmonogramie prac przyśpieszają i usprawniają proces podejmowania decyzji.
 • Dostęp do łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym pozwala weryfikować dostępność właściwych części i narzędzi w danej lokalizacji, co minimalizuje opóźnienia mogące prowadzić do uziemienia samolotu.
 • Wgląd w postęp wszystkich prac w ramach gruntownej naprawy oraz możliwość szczegółowej analizy pozwalają dostosować zakres prac wykonywanych w trakcie zmiany, przez dany zespół lub technika.
 • Standardy napraw oraz automatyczne przekierowania do warsztatu usprawniają proces naprawy komponentów.
 • Elektroniczny podpis zapewnia przejrzystość finansową i integralność danych.

Zaawansowane planowanie obsługi technicznej

Planowanie obsługi technicznej w lotnictwie obejmuje wiele różnych horyzontów czasowych, z którymi wiążą się inne oczekiwania pod względem wyników oraz zróżnicowany poziom szczegółowości. Oprogramowanie IFS Maintenix Operator Edition pozwala tworzyć możliwie jak najlepsze plany, dostosowywać interfejs użytkownika oraz tworzyć narzędzia zoptymalizowane pod kątem każdego z tych horyzontów.

 • Narzędzia do planowania długoterminowego pozwalają na tworzenie optymalnych harmonogramów wizyt obejmujących szeroki zakres prac z wykorzystaniem automatyzacji opartej na określonych zasadach oraz możliwością analizy scenariuszy hipotetycznych.
 • Planowanie dzienne oraz krótkoterminowe odbywa się z uwzględnieniem zarówno harmonogramu lotów, jak i dostępnych możliwości realizacji prac.
 • Funkcje zaawansowanego wyszukiwania i filtrowania umożliwiają szybkie tworzenie zakresów prac w ramach gruntownych napraw oraz ocenę możliwości ich realizacji w dostępnym oknie serwisowym.
 • Aktualizacje projektowe są automatycznie wprowadzane w całej flocie i uwzględniane w harmonogramach realizacji zadań, co pozwala menedżerom skupić się na planowaniu, a nie określaniu, co należy zaplanować.
 • Wykazy zasobów są tworzone w sposób automatyczny w momencie określenia technologii prac lub rejestracji usterki, co przyspiesza tworzenie planu i zapewnia efektywną realizację.

Zarządzanie łańcuchem dostaw i magazynem

Zarządzanie łańcuchem dostaw i magazynem w branży lotniczej ma na celu nie tylko zapewnienie terminowych dostaw części, lecz także dostarczanie właściwych części na czas i możliwie jak najmniejszym kosztem. Biorąc pod uwagę znaczną wartość komponentów i rozmieszczenie placówek serwisowych na całym świecie, dysponowanie zaawansowanymi możliwościami w zakresie planowania i kontroli jest koniecznością. Oprogramowanie IFS Maintenix Operator Edition zapewnia to dzięki:

 • funkcji automatycznej rezerwacji, która ocenia zapotrzebowanie na części z uwzględnieniem aktualnych planów obsługi technicznej, co zapewnia właściwą realizację dostaw i umożliwia personelowi odpowiedzialnemu za plany materiałowe skupienie się na wyjątkach,
 • funkcji kontroli dostępności alternatywnych części, która pozwala rozszerzyć opcje realizacji zgodnie z używaną technologią oraz zapewnić optymalne wykorzystanie zapasów,
 • rozbudowanym funkcjom planowania materiałowego, umożliwiającym korzystanie z wewnętrznych algorytmów lub zastosowanie zewnętrznych narzędzi optymalizacji łańcucha dostaw,
 • automatyzacji zamówień i zastosowaniu interfejsów API Spec2000 do obsługi zamówień, co pozwala na realizację zakupów części w dużych ilościach po niższej cenie,
 • funkcjom automatycznego oznaczania i nadzorowania wymogów w zakresie kontroli jakości podczas wysyłki i odbioru, które usprawniają proces wdrażania części i zapewniają zgodność z przepisami.
 • zadania w obszarze gospodarki magazynowej, takie jak odbiór, zwrot i transfer są obsługiwane w całym łańcuchu dostaw obejmującym sieć magazynów i lotnisk.

Technologia i integracja

Oprogramowanie IFS Maintenix Operator Edition stworzono z wykorzystaniem najlepszych w swojej klasie, nowoczesnych technologii komercyjnych. Jest to jedno z najlepszych rozwiązań do zarządzania obsługą techniczną i pracami inżynieryjnymi w lotnictwie. Nasza przełomowa technologia zapewnia klientom możliwość łatwej integracji z szerszą infrastrukturą informatyczną oraz poziom realizacji kluczowych usług wymagany przez interesariuszy.

 • Dzięki standardowym punktom integracji połączenie z istniejącym środowiskiem informatycznym jest proste i tanie.
 • Wyjątkowa wydajność i skalowalność pozwalają największym operatorom samolotów na świecie na konsolidację całej floty w jednej instancji oprogramowania, co zapewnia widoczność wszystkich aktywów w czasie rzeczywistym.
 • Bezpieczeństwo to kluczowy aspekt naszej działalności — jego poziom weryfikowany jest w ramach regularnych audytów zewnętrznych z uwzględnieniem ogólnie przyjętych standardów przemysłowych.
 • Oferujemy gotowe rozwiązania wysokiej dostępności, powszechnie stosowane przez naszych klientów.

Zarządzanie projektowaniem i zgodnością

Wydajność firm zajmujących się obsługą techniczną i projektowaniem w lotnictwie zależy od solidnych podstaw w zakresie inżynierii i zgodności. Są to podstawowe funkcje oprogramowania IFS Maintenix Operator Edition.

Nasze rozwiązanie zapewnia wymierne korzyści dla klientów:

 • Kompleksowe zarządzanie konfiguracją majątku przedsiębiorstwa w trakcie eksploatacji oraz śledzenie i raportowanie zwiększające dokładność danych i zapewniające pełną zgodność z przepisami od projektu do wykonania.
 • Opracowanie i wdrożenie jednolitych zasad projektowania na wszystkich poziomach firmy serwisowej ułatwia planistom, mechanikom i pracownikom dysponującym materiałami zrozumienie i przestrzeganie określonych procedur.
 • Wszechstronna analiza obszernych danych transakcyjnych za pomocą oprogramowania IFS Maintenix pozwala identyfikować trendy i podejmować decyzje w oparciu o fakty.
 • Umożliwia to ciągłe doskonalenie programu i praktyk w zakresie obsługi technicznej.

Bieżąca obsługa techniczna, warsztatowa i gruntowne naprawy

Oprogramowanie IFS Maintenix Operator Edition zwiększa wydajność i przewidywalność we wszystkich obszarach obsługi technicznej w lotnictwie. Jest to możliwe dzięki dostosowanym do potrzeb funkcjom w zakresie planowania i kontroli w każdym środowisku, jak również dzięki dostarczaniu mechanikom właściwych narzędzi i informacji w miejscu, w którym wykonują pracę.

 • Bezpośrednia komunikacja pomiędzy technikami liniowymi a nadzorcami obsługi technicznej zapewnia widok postępu realizacji zadań w czasie rzeczywistym.
 • Możliwości współpracy w zakresie wprowadzania zmian w harmonogramie prac przyśpieszają i usprawniają proces podejmowania decyzji.
 • Dostęp do łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym pozwala weryfikować dostępność właściwych części i narzędzi w danej lokalizacji, co minimalizuje opóźnienia mogące prowadzić do uziemienia samolotu.
 • Wgląd w postęp wszystkich prac w ramach gruntownej naprawy oraz możliwość szczegółowej analizy pozwalają dostosować zakres prac wykonywanych w trakcie zmiany, przez dany zespół lub technika.
 • Standardy napraw oraz automatyczne przekierowania do warsztatu usprawniają proces naprawy komponentów.
 • Elektroniczny podpis zapewnia przejrzystość finansową i integralność danych.

Zaawansowane planowanie obsługi technicznej

Planowanie obsługi technicznej w lotnictwie obejmuje wiele różnych horyzontów czasowych, z którymi wiążą się inne oczekiwania pod względem wyników oraz zróżnicowany poziom szczegółowości. Oprogramowanie IFS Maintenix Operator Edition pozwala tworzyć możliwie jak najlepsze plany, dostosowywać interfejs użytkownika oraz tworzyć narzędzia zoptymalizowane pod kątem każdego z tych horyzontów.

 • Narzędzia do planowania długoterminowego pozwalają na tworzenie optymalnych harmonogramów wizyt obejmujących szeroki zakres prac z wykorzystaniem automatyzacji opartej na określonych zasadach oraz możliwością analizy scenariuszy hipotetycznych.
 • Planowanie dzienne oraz krótkoterminowe odbywa się z uwzględnieniem zarówno harmonogramu lotów, jak i dostępnych możliwości realizacji prac.
 • Funkcje zaawansowanego wyszukiwania i filtrowania umożliwiają szybkie tworzenie zakresów prac w ramach gruntownych napraw oraz ocenę możliwości ich realizacji w dostępnym oknie serwisowym.
 • Aktualizacje projektowe są automatycznie wprowadzane w całej flocie i uwzględniane w harmonogramach realizacji zadań, co pozwala menedżerom skupić się na planowaniu, a nie określaniu, co należy zaplanować.
 • Wykazy zasobów są tworzone w sposób automatyczny w momencie określenia technologii prac lub rejestracji usterki, co przyspiesza tworzenie planu i zapewnia efektywną realizację.

Zarządzanie łańcuchem dostaw i magazynem

Zarządzanie łańcuchem dostaw i magazynem w branży lotniczej ma na celu nie tylko zapewnienie terminowych dostaw części, lecz także dostarczanie właściwych części na czas i możliwie jak najmniejszym kosztem. Biorąc pod uwagę znaczną wartość komponentów i rozmieszczenie placówek serwisowych na całym świecie, dysponowanie zaawansowanymi możliwościami w zakresie planowania i kontroli jest koniecznością. Oprogramowanie IFS Maintenix Operator Edition zapewnia to dzięki:

 • funkcji automatycznej rezerwacji, która ocenia zapotrzebowanie na części z uwzględnieniem aktualnych planów obsługi technicznej, co zapewnia właściwą realizację dostaw i umożliwia personelowi odpowiedzialnemu za plany materiałowe skupienie się na wyjątkach,
 • funkcji kontroli dostępności alternatywnych części, która pozwala rozszerzyć opcje realizacji zgodnie z używaną technologią oraz zapewnić optymalne wykorzystanie zapasów,
 • rozbudowanym funkcjom planowania materiałowego, umożliwiającym korzystanie z wewnętrznych algorytmów lub zastosowanie zewnętrznych narzędzi optymalizacji łańcucha dostaw,
 • automatyzacji zamówień i zastosowaniu interfejsów API Spec2000 do obsługi zamówień, co pozwala na realizację zakupów części w dużych ilościach po niższej cenie,
 • funkcjom automatycznego oznaczania i nadzorowania wymogów w zakresie kontroli jakości podczas wysyłki i odbioru, które usprawniają proces wdrażania części i zapewniają zgodność z przepisami.
 • zadania w obszarze gospodarki magazynowej, takie jak odbiór, zwrot i transfer są obsługiwane w całym łańcuchu dostaw obejmującym sieć magazynów i lotnisk.

Technologia i integracja

Oprogramowanie IFS Maintenix Operator Edition stworzono z wykorzystaniem najlepszych w swojej klasie, nowoczesnych technologii komercyjnych. Jest to jedno z najlepszych rozwiązań do zarządzania obsługą techniczną i pracami inżynieryjnymi w lotnictwie. Nasza przełomowa technologia zapewnia klientom możliwość łatwej integracji z szerszą infrastrukturą informatyczną oraz poziom realizacji kluczowych usług wymagany przez interesariuszy.

 • Dzięki standardowym punktom integracji połączenie z istniejącym środowiskiem informatycznym jest proste i tanie.
 • Wyjątkowa wydajność i skalowalność pozwalają największym operatorom samolotów na świecie na konsolidację całej floty w jednej instancji oprogramowania, co zapewnia widoczność wszystkich aktywów w czasie rzeczywistym.
 • Bezpieczeństwo to kluczowy aspekt naszej działalności — jego poziom weryfikowany jest w ramach regularnych audytów zewnętrznych z uwzględnieniem ogólnie przyjętych standardów przemysłowych.
 • Oferujemy gotowe rozwiązania wysokiej dostępności, powszechnie stosowane przez naszych klientów.