Skip to main content

You are visiting the Polska site. You might be interested in the United States site.

Go to the United States site Stay on the Polska site

Zarządzanie obsługą serwisową (ESM)

IFS Zarządzanie obsługą serwisową (ESM) to oprogramowanie do zarządzania pełnym cyklem życia obsługi serwisowej dla każdego dostawcy usług.

Industry Leading Solutions

Named a leader in the Gartner 2019 Magic Quadrant for Field Service Management for the fourth time in a row, IFS offers world class scheduling and optimization solutions along with unrivalled breadth in service management capability. Equip your business to tackle even the most complex use cases and choose between cloud or on-premise deployment with our software dedicated to helping service-based organizations.

Planowanie i Optymalizacja Harmonogramu

IFS Planowanie i Optymalizacja Harmonogramu to rozwiązanie, które inteligentnie optymalizuje planowanie, tworzenie harmonogramów i trasowanie w celu podniesienia poziomu wydajności i zadowolenia klienta przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów operacyjnych. Obejmuje ono „jak najpóźniejsze” harmonogramowanie w celu wyznaczenia optymalnej trasy serwisu z uwzględnieniem wizyt w magazynie części.

Planowanie i harmonogramowanie

IFS Zarządzanie serwisem w terenie

Rozwiązanie IFS Zarządzanie serwisem w terenie może pomóc znacznie podwyższyć poziom usług w ramach działalności opartej na produktach. Jesteśmy doświadczonym dostawcą oprogramowania do optymalizacji procesów usługowych. Skupiamy się głównie na współpracy z firmami, pomagając im w automatyzacji i usprawnianiu procesów usługowych.

Zarządzanie serwisem w terenie

Mobile Field Service

A complete feature-rich toolkit for field engineers, whether locating replacement parts, raising invoices for new jobs, or providing customer quotes on site, deliver service excellence and transform field worker productivity.

Mobile Field Service

Faster smarter customer engagement

Empower your service staff and transform customer engagement with omni-channel contact center and customer service agent desktop solutions from IFS.

Contact Center and Customer Engagement software

AI-powered self-service

Put your customers in control with the latest self-service solutions. From virtual assistants, chatbots and digital portals to knowledge bases and speech recognition, IFS can deliver the optimum self-service solution for your business.

Customer Self-Service

Logistyka zwrotów i naprawy

Zoptymalizuj zapasy i zautomatyzuj logistykę zwrotów w celu zwiększenia zysków z działalności naprawczej, poszerz ofertę gwarancyjną i ogranicz koszty zapasów dzięki oprogramowaniu firmy IFS z zakresu logistyki zwrotów i napraw w punkcie serwisowym.

Logistyka zwrotów