Skip to main content

You are visiting the Polska site. You might be interested in the Sverige site.

Go to the Sverige site Stay on the Polska site

Najlepsze na rynku oprogramowanie do zarządzania serwisem w terenie

Prostsza realizacja złożonych usług serwisowych

Twoi klienci oczekują spersonalizowanej, mobilnej obsługi od pierwszego zgłoszenia aż do zatwierdzenia realizacji projektu. Aby to osiągnąć, potrzebne jest naprawdę kompleksowe rozwiązanie zwiększające wydajność biznesową, zapewniające szybką reakcję i możliwość działania w czasie rzeczywistym.

IFS dostarcza kompletne mobilne oprogramowanie do zarządzania serwisem w terenie, obejmujące zarządzanie zleceniami, zasobami, częściami i umowami oraz serwis gwarancyjny, fakturowanie i rozliczanie. To rozwiązanie pozwala zapewnić wyjątkową i przewidywalną jakość usług dla wszystkich klientów.

Dysponujemy szerokim doświadczeniem w branży usług serwisowych i wiemy, że każda firma realizuje serwis w terenie na swój własny sposób. Naszą platformę można łatwo skonfigurować pod kątem nawet najbardziej złożonych usług, a oprogramowanie może działać w chmurze lub w infrastrukturze lokalnej.

IFS Field Service Management

Auto Windscreens usprawnia obsługę klientów dzięki oprogramowaniu IFS do zarządzania serwisem w terenie

Customer Quote
To jedyna aplikacja, która umożliwiła nam kompleksową obsługę klientów w zakresie przyjmowania zgłoszeń, przeglądu zapasów, magazynowania i rozdzielania zadań pomiędzy techników.
Adrian Egley Kierownik zespołu ds. obsługi aplikacji, Auto Windscreens
Przeczytaj customer story

Więcej customer stories

0
%

mniej zgłoszeń do centrum wsparcia po wdrożeniu

0
s

fakturowanie zajmuje kilka minut, a nie kilka dni

0
%

dostępność rozwiązania do zarządzania serwisem

Firma IFS po raz czwarty z rzędu znalazła się wśród liderów w raporcie Gartner Magic Quadrant.

Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę dostawców rozwiązań w zakresie zarządzania serwisem, zawężanie specjalizacji staje się coraz trudniejsze. IFS dostarcza rozwiązanie docenione przez firmę analityczną Gartner za jego szeroki zakres funkcji, które ułatwiają realizację nawet najbardziej złożonych usług serwisowych.

Download the Magic Quadrant report

Wszechstronne, mobilne zarządzanie serwisem w terenie

Realizacja umów SLA, dostosowanie kwalifikacji do wymagań, interakcja z klientami — usługi serwisowe w terenie mogą być bardzo skomplikowane i czasochłonne. Kluczem do obniżenia kosztów i zwiększenia przychodów może być dobre zarządzanie serwisem. Dowiedz się, jak to osiągnąć, korzystając z oprogramowania IFS do zarządzania serwisem w terenie.

Service Management

IFS FSM Service Management capabilities

Prostsza realizacja złożonych usług serwisowych

Zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi jest proste z wykorzystaniem oprogramowania IFS FSM, niezależnie od tego, czy zgłoszenia są wysyłane za pośrednictwem centrum serwisowego, z telefonu klienta lub bezpośrednio za pomocą zinformatyzowanych zasobów.

Platforma upraszcza procedury zaplecza i pozwala personelowi szybko reagować na zgłoszenia serwisowe, diagnozować problemy i analizować wszystkie powiązane zasoby, umowy i części, zapewniając wymagany poziom usług.

System płynnie integruje się z harmonogramem i mobilnym serwisem terenowym, przypisując zadania najlepszym technikom. Firmy mogą zintegrować to narzędzie z dowolnym systemem CRM, np. Salesforce, SAP lub Microsoft Dynamics.

Pobierz broszurę Field Service Management

Optymalizacja części zapewniająca skuteczną naprawę już za pierwszym razem

Zapasy stanowią kluczowy, ale kosztowny element operacji serwisowych. Aby zapewnić optymalną wydajność i utrzymać koszty na niskim poziomie, firmy muszą ostrożnie równoważyć poziomy zapasów, lokalizacje, części zamienne, poziomy usług oraz inne elementy. Rozwiązanie IFS FSM zawiera wszystkie funkcje i możliwości potrzebne do centralnego zarządzania wszystkimi zasobami i operacjami logistycznymi.

Oprogramowanie IFS Field Service Management zapewnia stuprocentową widoczność stanów magazynowych oraz lokalizacji w terenie, a także możliwość zarządzania zapasami w wielu lokalizacjach i identyfikacji według numerów seryjnych. Oferowane narzędzie zapewnia także pełny wgląd w operacje wysyłki i odbioru, zarządzania zapasami i logistyką oraz koszty części i zapotrzebowanie, co pozwala w sposób efektywny skrócić czas od zamówienia do dostawy i ograniczyć poziom zalegających zapasów.

Pobierz broszurę Field Service Management

Łatwe tworzenie, monitorowanie i zawieranie umów

Rozwiązanie IFS FSM ułatwia zarządzanie i realizację umów serwisowych od zapytania ofertowego i wyceny aż do automatycznego przedłużania i rozliczania. Straty spowodowane co roku utratą przychodów, a także związane z korzystaniem z dokumentów papierowych, nieusystematyzowanych plików Excel i Word oraz oddzielnych systemów w obsłudze umów serwisowych, sięgają milionów.

Funkcja zarządzania umowami oferowana wraz z oprogramowaniem IFS do zarządzania serwisem w terenie pozwala tworzyć, zawierać, weryfikować, monitorować i kontrolować umowy serwisowe od zapytania ofertowego i wyceny po automatyczne przedłużanie i rozliczanie. Firma IFS dysponuje ponad 25-letnim doświadczeniem w zarządzaniu cyklem życia umów i może poszczycić się setkami zadowolonych klientów na całym świecie korzystających z tego oprogramowania.

Pobierz broszurę Field Service Management

Łatwe zarządzanie gwarancjami i roszczeniami gwarancyjnymi

Przedsiębiorstwa co roku odnotowują znaczne straty z powodu utraty przychodów na skutek problemów z obsługą roszczeń gwarancyjnych. Niezbędnym rozwiązaniem jest zamknięty proces zarządzania roszczeniami gwarancyjnymi, który pozwala administrować, przetwarzać i śledzić wszystkie gwarancje w całym cyklu realizacji usług. Przekłada się to na większe zadowolenie klienta, lepszą jakość produktu i ograniczenie kosztów obsługi.

Dokładnie te funkcje oferuje nasze rozwiązanie w zakresie zarządzania gwarancjami i zasobami. Dzięki automatyzacji obsługi roszczeń gwarancyjnych oraz identyfikacji majątku przedsiębiorstwa rozwiązanie IFS FSM pozwala firmom serwisowym tworzyć, administrować, przetwarzać i śledzić gwarancje, roszczenia gwarancyjne i zasoby w całym cyklu życia. W rezultacie strony trzecie mogą składać właściwe roszczenia i otrzymywać upusty, serwis klienta może weryfikować zakres gwarancji i inicjować proces dochodzenia roszczeń, a technicy w terenie mogą śledzić historię zasobów i dokonywać wymiany części objętych gwarancją. Funkcja zarządzania gwarancjami i zasobami w oprogramowaniu IFS FSM zapewnia wszystkie te możliwości.

Pobierz broszurę Field Service Management

Koordynacja złożonych projektów serwisowych

Kierownicy projektów nadzorujący szeroko zakrojone działania serwisowe wiedzą, jakich trudności może przysparzać jednoczesne zarządzanie tymi projektami oraz personelem i zasobami w terenie.

Cały czas trzeba radzić sobie z wieloma powiązanymi i współzależnymi zadaniami oraz w sposób zdalny i bezbłędny gromadzić dane oraz zatwierdzać realizację prac w czasie rzeczywistym. Wiele przedsiębiorstw do jednoczesnego zarządzania tymi ruchomymi elementami wykorzystuje nieefektywne narzędzia ręczne, które nie zapewniają wystarczającej wydajności, widoczności operacji i jakości usług.

Nasze oprogramowanie do zarządzania projektami serwisowymi łączy zarządzanie projektami i realizację zadań w terenie. Funkcje automatyzacji zadań, zdalnej komunikacji i centralnego zarządzania projektem pomagają firmom optymalizować operacje w terenie, zwiększać wydajność i oferować lepszy poziom obsługi klienta.

Download Predictive Analytics executive summary

Prostsza realizacja złożonych usług serwisowych

Zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi jest proste z wykorzystaniem oprogramowania IFS FSM, niezależnie od tego, czy zgłoszenia są wysyłane za pośrednictwem centrum serwisowego, z telefonu klienta lub bezpośrednio za pomocą zinformatyzowanych zasobów.

Platforma upraszcza procedury zaplecza i pozwala personelowi szybko reagować na zgłoszenia serwisowe, diagnozować problemy i analizować wszystkie powiązane zasoby, umowy i części, zapewniając wymagany poziom usług.

System płynnie integruje się z harmonogramem i mobilnym serwisem terenowym, przypisując zadania najlepszym technikom. Firmy mogą zintegrować to narzędzie z dowolnym systemem CRM, np. Salesforce, SAP lub Microsoft Dynamics.

Pobierz broszurę Field Service Management

Optymalizacja części zapewniająca skuteczną naprawę już za pierwszym razem

Zapasy stanowią kluczowy, ale kosztowny element operacji serwisowych. Aby zapewnić optymalną wydajność i utrzymać koszty na niskim poziomie, firmy muszą ostrożnie równoważyć poziomy zapasów, lokalizacje, części zamienne, poziomy usług oraz inne elementy. Rozwiązanie IFS FSM zawiera wszystkie funkcje i możliwości potrzebne do centralnego zarządzania wszystkimi zasobami i operacjami logistycznymi.

Oprogramowanie IFS Field Service Management zapewnia stuprocentową widoczność stanów magazynowych oraz lokalizacji w terenie, a także możliwość zarządzania zapasami w wielu lokalizacjach i identyfikacji według numerów seryjnych. Oferowane narzędzie zapewnia także pełny wgląd w operacje wysyłki i odbioru, zarządzania zapasami i logistyką oraz koszty części i zapotrzebowanie, co pozwala w sposób efektywny skrócić czas od zamówienia do dostawy i ograniczyć poziom zalegających zapasów.

Pobierz broszurę Field Service Management

Łatwe tworzenie, monitorowanie i zawieranie umów

Rozwiązanie IFS FSM ułatwia zarządzanie i realizację umów serwisowych od zapytania ofertowego i wyceny aż do automatycznego przedłużania i rozliczania. Straty spowodowane co roku utratą przychodów, a także związane z korzystaniem z dokumentów papierowych, nieusystematyzowanych plików Excel i Word oraz oddzielnych systemów w obsłudze umów serwisowych, sięgają milionów.

Funkcja zarządzania umowami oferowana wraz z oprogramowaniem IFS do zarządzania serwisem w terenie pozwala tworzyć, zawierać, weryfikować, monitorować i kontrolować umowy serwisowe od zapytania ofertowego i wyceny po automatyczne przedłużanie i rozliczanie. Firma IFS dysponuje ponad 25-letnim doświadczeniem w zarządzaniu cyklem życia umów i może poszczycić się setkami zadowolonych klientów na całym świecie korzystających z tego oprogramowania.

Pobierz broszurę Field Service Management

Łatwe zarządzanie gwarancjami i roszczeniami gwarancyjnymi

Przedsiębiorstwa co roku odnotowują znaczne straty z powodu utraty przychodów na skutek problemów z obsługą roszczeń gwarancyjnych. Niezbędnym rozwiązaniem jest zamknięty proces zarządzania roszczeniami gwarancyjnymi, który pozwala administrować, przetwarzać i śledzić wszystkie gwarancje w całym cyklu realizacji usług. Przekłada się to na większe zadowolenie klienta, lepszą jakość produktu i ograniczenie kosztów obsługi.

Dokładnie te funkcje oferuje nasze rozwiązanie w zakresie zarządzania gwarancjami i zasobami. Dzięki automatyzacji obsługi roszczeń gwarancyjnych oraz identyfikacji majątku przedsiębiorstwa rozwiązanie IFS FSM pozwala firmom serwisowym tworzyć, administrować, przetwarzać i śledzić gwarancje, roszczenia gwarancyjne i zasoby w całym cyklu życia. W rezultacie strony trzecie mogą składać właściwe roszczenia i otrzymywać upusty, serwis klienta może weryfikować zakres gwarancji i inicjować proces dochodzenia roszczeń, a technicy w terenie mogą śledzić historię zasobów i dokonywać wymiany części objętych gwarancją. Funkcja zarządzania gwarancjami i zasobami w oprogramowaniu IFS FSM zapewnia wszystkie te możliwości.

Pobierz broszurę Field Service Management

Koordynacja złożonych projektów serwisowych

Kierownicy projektów nadzorujący szeroko zakrojone działania serwisowe wiedzą, jakich trudności może przysparzać jednoczesne zarządzanie tymi projektami oraz personelem i zasobami w terenie.

Cały czas trzeba radzić sobie z wieloma powiązanymi i współzależnymi zadaniami oraz w sposób zdalny i bezbłędny gromadzić dane oraz zatwierdzać realizację prac w czasie rzeczywistym. Wiele przedsiębiorstw do jednoczesnego zarządzania tymi ruchomymi elementami wykorzystuje nieefektywne narzędzia ręczne, które nie zapewniają wystarczającej wydajności, widoczności operacji i jakości usług.

Nasze oprogramowanie do zarządzania projektami serwisowymi łączy zarządzanie projektami i realizację zadań w terenie. Funkcje automatyzacji zadań, zdalnej komunikacji i centralnego zarządzania projektem pomagają firmom optymalizować operacje w terenie, zwiększać wydajność i oferować lepszy poziom obsługi klienta.

Download Predictive Analytics executive summary

What others are saying about IFS