Zarządzanie serwisantami

Rozwiązanie IFS Planowanie i Optymalizacja Harmonogramu składa się z szeregu modułów, które można wdrażać oddzielnie lub zintegrować z istniejącym oprogramowaniem. W ten sposób można utworzyć wszechstronne narzędzie do zarządzania serwisantami, zapewniające wgląd w procesy, optymalizację harmonogramów oraz planowanie zadań personelu terenowego. Głównym celem rozwiązania IFS Planowanie i Optymalizacja Harmonogramu jest umożliwienie harmonogramowania dynamicznego, które można zoptymalizować za pomocą odpowiednich kryteriów w celu zwiększenia zysków, obniżenia kosztów i zapewnienia zgodności z umowami o poziomie świadczenia usług serwisowych (SLA).

KLIENCI FIRMY IFS RAPORTUJĄ:

  • O 15% niższe koszty związane z dojazdem i nadgodzinami serwisantów
  • O 40% wydajniejsza praca techników
  • Zgodność z umowami SLA i punktualne dostawy większa o ponad 20%

ANALITYKA PREDYKCYJNA

Eksplorator scenariuszy WISE (What-If Scenario Explorer) firmy IFS umożliwia analizowanie licznych możliwych wersji rozwoju wydarzeń — to rzetelne narzędzie do predykcyjnej analizy zarządzania serwisem.

ANALITYKA PREDYKCYJNA