Skip to main content

Najlepsze w branży oprogramowanie do tworzenia harmonogramów i planowania

Optymalizacja wydajności i realizacja usług w czasie rzeczywistym

Na dzisiejszym rynku usług na żądanie optymalizacja wydajności personelu terenowego oraz zapewnienie wysokiego poziomu obsługi klientów stanowią wyzwanie. W jaki sposób firmy gwarantują szybką reakcję, elastyczne ustalanie terminów spotkań i skuteczną naprawę już za pierwszym razem, nie dysponując technikami na miejscu? Światowej klasy oprogramowanie IFS do tworzenia harmonogramów i optymalizacji w czasie rzeczywistym wykorzystuje sztuczną inteligencję oraz zaawansowane algorytmy i dostarcza optymalne harmonogramy niezależnie od liczebności personelu czy złożoności świadczonych usług.

Nasze rozwiązanie wykorzystuje możliwości planowania prac i wysyłania zespołów do długoterminowego modelowania i przewidywania działań oraz testowania wielu scenariuszy.

Planowanie i tworzenie harmonogramów dla personelu

W jaki sposób sztuczna inteligencja (AI) może rzeczywiście poprawić wydajność personelu?

Sztuczna inteligencja zmieni wszystkie branże, ale jak szybko to nastąpi? Ten artykuł przedstawia trzy praktyczne rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję do świadczenia usług serwisowych w terenie, które są już dostępne na rynku i zostały wdrożone.
.

Pobierz whitepaper

W jaki sposób sztuczna inteligencja (AI) może rzeczywiście poprawić wydajność personelu?

Sztuczna inteligencja zmieni wszystkie branże, ale jak szybko to nastąpi? Ten artykuł przedstawia trzy praktyczne rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję do świadczenia usług serwisowych w terenie, które są już dostępne na rynku i zostały wdrożone.
.

Pobierz whitepaper

ON-DEMAND WEBINAR: FIELD WORKFORCE OPTIMIZATION IN THE NEW NORMAL

The 'New Normal' is here. It's time to rethink your service delivery. Real-Time Scheduling and Optimization software uses AI to self-learn and deliver the optimum schedule with no human interaction. It goes beyond optimization to constantly adjust in real-time, enabling service organizations to work smarter and react instantaneously.

Watch On-Demand

Inteligentna optymalizacja harmonogramów dla personelu

Zwiększ wydajność usług i zapewnij swojemu zespołowi narzędzia do planowania i tworzenia harmonogramów wykorzystujące sztuczną inteligencję. Ten trzyminutowy filmik pokazuje, jak IFS pomaga w realizacji usług serwisowych w terenie.

Service Management

Planning and Scheduling Optimization capabilities

Dzięki zastosowaniu technologii sztucznej inteligencji oraz szeregu zaawansowanych algorytmów moduł harmonogramowania dynamicznego w ciągu kilku sekund rozwiązuje nawet bardzo skomplikowane problemy związane z ograniczeniami możliwości tworzenia harmonogramów. System stale analizuje dane w czasie rzeczywistym, uwzględniając wiele parametrów, takich jak lokalizacja zlecenia, natężenie ruchu, dostępność i kwalifikacje technika, części i narzędzia, którymi dysponuje pracownik, zadania wzajemnie powiązane, umowa SLA oraz względna wartość każdego zlecenia.

System bilansuje równorzędne priorytety i szuka możliwości łączenia zadań i planowanych prac z zakresu obsługi technicznej. Po dokonaniu oceny tysięcy alternatywnych rozwiązań w ciągu kilku sekund moduł określa zoptymalizowany plan, pozostawiając personelowi jedynie zarządzanie w naprawdę wyjątkowych sytuacjach.
Moduł jest bardzo dynamiczny, co pozwala mu reagować na zmiany pojawiające się w ciągu dnia, takie jak nowe pilne zlecenia, niewykonane zlecenia oraz opóźnienia spowodowane dużym natężeniem ruchu, wykonując obliczenia w czasie rzeczywistym i ciągle dostosowując harmonogram.
System stale monitoruje rezultaty i ocenia poprawki. Jeśli w harmonogramie pojawi się lepszy margines na realizację usługi, system zmieni nieprzyporządkowaną część planu, łącząc na bieżąco zadania i dostępne zasoby.

Pobierz broszurę Planowanie i optymalizacja harmonogramu

Plany zorientowane na konkretne cele biznesowe

Tworzenie harmonogramów w oparciu o cele pozwala skupić się bezpośrednio na wskaźnikach KPI istotnych dla przedsiębiorstwa, m.in. odsetku zgłoszeń awarii, na które firma odpowiada w ramach docelowej umowy SLA.

To narzędzie wykorzystuje sztuczną inteligencję do podejmowania decyzji dotyczących harmonogramów zapewniających zarówno najlepszą obsługę klienta, jak i optymalną wydajność personelu terenowego, w oparciu o konkretne cele biznesowe, umowy z klientami i umowy SLA.

Użytkownicy mają możliwość określania docelowych wskaźników KPI, m.in. poziomów usług dla określonych klientów, a parametry modułu harmonogramowania są automatycznie dostosowywane, aby można było je zrealizować.

Na wszystkie decyzje dotyczące harmonogramów nakłada się wiele ograniczeń zależnych od typu działalności, takich jak umiejętności, umowy SLA i wymogi w zakresie części. Wiele systemów alternatywnych wykorzystuje twarde ograniczenia, takie jak obszar geograficzny, które niepotrzebnie zmniejszają wydajność modułu harmonogramowania. Rozwiązanie IFS wykorzystuje lekkie ograniczenia, zmniejszające potrzebę ręcznego korygowania i zapewniające wyższy poziom optymalizacji.

Pobierz broszurę Planowanie i optymalizacja harmonogramu

Płynne mieszanie zadań w zakresie działań planowanych i interwencyjnych

W przypadku dokonywania rezerwacji wizyty serwisowej – za pomocą centrum obsługi telefonicznej, portalu samoobsługowego lub aplikacji mobilnej – moduł harmonogramowania automatycznie oblicza optymalne przedziały czasowe w oparciu o istniejące przyporządkowane prace, zasady prowadzenia działalności i ograniczenia.

Moduł rezerwacji uzupełnia funkcje dynamicznego tworzenia optymalnych harmonogramów w czasie rzeczywistym. Umożliwia to płynne mieszanie wizyt serwisowych związanych z usuwaniem awarii oraz planowanym serwisem prewencyjnym. Moduł porządkuje zadania według kosztu realizacji oraz szacowanych korzyści biznesowych z uwzględnieniem indywidualnych priorytetów przedsiębiorstwa, co pozwala zoptymalizować wydajność.

Pobierz broszurę Planowanie i optymalizacja harmonogramu

Przygotuj się na przyszłość, korzystając z oprogramowania do modelowania predykcyjnego

Oferowane rozwiązanie pozwala sprawdzać zachowanie firmy w różnych sytuacjach i przewidywać, jakie zasoby mogą być potrzebne za pomocą narzędzia do analizy scenariuszy hipotetycznych.

To zaawansowane narzędzie analityczne dostarcza odpowiedzi na trudne pytania w zakresie prognozowania możliwości przedsiębiorstwa, m.in. jak zmiana liczebności personelu wpłynie na wydajność oraz jakie ilości zasobów są potrzebne, aby osiągnąć określoną wydajność przy uwzględnieniu określonego zapotrzebowania.

W przypadku udziału w przetargu na nowe usługi lub wejścia na nowy rynek można określić wymagane ilości dodatkowych zasobów. To narzędzie pozwala określić ilość, kwalifikacje pracowników oraz ich najkorzystniejsze rozmieszczenie w firmie.

Pobierz streszczenie dla analityki predykcyjnej

Dzięki zastosowaniu technologii sztucznej inteligencji oraz szeregu zaawansowanych algorytmów moduł harmonogramowania dynamicznego w ciągu kilku sekund rozwiązuje nawet bardzo skomplikowane problemy związane z ograniczeniami możliwości tworzenia harmonogramów. System stale analizuje dane w czasie rzeczywistym, uwzględniając wiele parametrów, takich jak lokalizacja zlecenia, natężenie ruchu, dostępność i kwalifikacje technika, części i narzędzia, którymi dysponuje pracownik, zadania wzajemnie powiązane, umowa SLA oraz względna wartość każdego zlecenia.

System bilansuje równorzędne priorytety i szuka możliwości łączenia zadań i planowanych prac z zakresu obsługi technicznej. Po dokonaniu oceny tysięcy alternatywnych rozwiązań w ciągu kilku sekund moduł określa zoptymalizowany plan, pozostawiając personelowi jedynie zarządzanie w naprawdę wyjątkowych sytuacjach.
Moduł jest bardzo dynamiczny, co pozwala mu reagować na zmiany pojawiające się w ciągu dnia, takie jak nowe pilne zlecenia, niewykonane zlecenia oraz opóźnienia spowodowane dużym natężeniem ruchu, wykonując obliczenia w czasie rzeczywistym i ciągle dostosowując harmonogram.
System stale monitoruje rezultaty i ocenia poprawki. Jeśli w harmonogramie pojawi się lepszy margines na realizację usługi, system zmieni nieprzyporządkowaną część planu, łącząc na bieżąco zadania i dostępne zasoby.

Pobierz broszurę Planowanie i optymalizacja harmonogramu

Plany zorientowane na konkretne cele biznesowe

Tworzenie harmonogramów w oparciu o cele pozwala skupić się bezpośrednio na wskaźnikach KPI istotnych dla przedsiębiorstwa, m.in. odsetku zgłoszeń awarii, na które firma odpowiada w ramach docelowej umowy SLA.

To narzędzie wykorzystuje sztuczną inteligencję do podejmowania decyzji dotyczących harmonogramów zapewniających zarówno najlepszą obsługę klienta, jak i optymalną wydajność personelu terenowego, w oparciu o konkretne cele biznesowe, umowy z klientami i umowy SLA.

Użytkownicy mają możliwość określania docelowych wskaźników KPI, m.in. poziomów usług dla określonych klientów, a parametry modułu harmonogramowania są automatycznie dostosowywane, aby można było je zrealizować.

Na wszystkie decyzje dotyczące harmonogramów nakłada się wiele ograniczeń zależnych od typu działalności, takich jak umiejętności, umowy SLA i wymogi w zakresie części. Wiele systemów alternatywnych wykorzystuje twarde ograniczenia, takie jak obszar geograficzny, które niepotrzebnie zmniejszają wydajność modułu harmonogramowania. Rozwiązanie IFS wykorzystuje lekkie ograniczenia, zmniejszające potrzebę ręcznego korygowania i zapewniające wyższy poziom optymalizacji.

Pobierz broszurę Planowanie i optymalizacja harmonogramu

Płynne mieszanie zadań w zakresie działań planowanych i interwencyjnych

W przypadku dokonywania rezerwacji wizyty serwisowej – za pomocą centrum obsługi telefonicznej, portalu samoobsługowego lub aplikacji mobilnej – moduł harmonogramowania automatycznie oblicza optymalne przedziały czasowe w oparciu o istniejące przyporządkowane prace, zasady prowadzenia działalności i ograniczenia.

Moduł rezerwacji uzupełnia funkcje dynamicznego tworzenia optymalnych harmonogramów w czasie rzeczywistym. Umożliwia to płynne mieszanie wizyt serwisowych związanych z usuwaniem awarii oraz planowanym serwisem prewencyjnym. Moduł porządkuje zadania według kosztu realizacji oraz szacowanych korzyści biznesowych z uwzględnieniem indywidualnych priorytetów przedsiębiorstwa, co pozwala zoptymalizować wydajność.

Pobierz broszurę Planowanie i optymalizacja harmonogramu

Przygotuj się na przyszłość, korzystając z oprogramowania do modelowania predykcyjnego

Oferowane rozwiązanie pozwala sprawdzać zachowanie firmy w różnych sytuacjach i przewidywać, jakie zasoby mogą być potrzebne za pomocą narzędzia do analizy scenariuszy hipotetycznych.

To zaawansowane narzędzie analityczne dostarcza odpowiedzi na trudne pytania w zakresie prognozowania możliwości przedsiębiorstwa, m.in. jak zmiana liczebności personelu wpłynie na wydajność oraz jakie ilości zasobów są potrzebne, aby osiągnąć określoną wydajność przy uwzględnieniu określonego zapotrzebowania.

W przypadku udziału w przetargu na nowe usługi lub wejścia na nowy rynek można określić wymagane ilości dodatkowych zasobów. To narzędzie pozwala określić ilość, kwalifikacje pracowników oraz ich najkorzystniejsze rozmieszczenie w firmie.

Pobierz streszczenie dla analityki predykcyjnej