Skip to main content

Logistyka zwrotów i naprawy wysyłkowe

Zmaksymalizuj wydajność. Zwiększ przejrzystość.

Jak wypada Państwa przedsiębiorstwo na tle innych w zakresie zarządzania logistyką zwrotów? Czy firma dysponuje wszystkimi narzędziami potrzebnymi, aby zmaksymalizować wydajność, zmniejszać koszty i ograniczać czas przestojów dla klientów?

Standardowe zarządzanie częściami i logistyka to obszar dobrze znany dla większości przedsiębiorstw. Jednak dla wielu firm odwrócenie łańcucha dostaw wiąże się z trudnościami w zakresie zamówień części, zwrotów oraz realizacji serwisu wysyłkowego.

IFS ułatwia to, oferując oprogramowanie zarządzające wszystkimi procesami biznesowymi w zakresie logistyki zwrotów od autoryzacji zwrotu towarów (RMA) w przypadku zaawansowanych transakcji i napraw do odbioru, przekierowywania, pakowania, wysyłki i rozliczania w ramach pojedynczego płynnego procesu.

Logistyka zwrotów i naprawy wysyłkowe

Firma Spencer zdobywa nowe kontrakty dzięki obsłudze logistyki zwrotów

Customer Quote
Naszym wymogiem było uruchomienie modułu centrum napraw oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie jego obsługi w ciągu 3 tygodni. Udało nam się to, ponieważ większość elementów już istniała w systemie, a konieczna była wyłącznie konfiguracja.
Rudy Goedhart Dyrektor ds. projektowania systemów, Spencer Technologies
Przeczytaj customer story

Więcej Customer Stories

0
x

Oprogramowanie FSM pozwoliło firmie Spencer Technologies podwoić zasięg i przychody przedsiębiorstwa w ciągu 5 lat od uruchomienia

0

tygodnie – w takim czasie uruchomiono centrum napraw

0

techników serwisu terenowego

Lepszy moduł logistyki zwrotów

Obecnie o stopniu zaawansowania usług w zakresie logistyki zwrotów decydują inne czynniki niż jeszcze pięć lat temu. Oczekiwania klientów i potrzeby biznesowe, a także nowe technologie i kanały dostaw dodatkowo skomplikowały ten złożony zestaw procesów. Jak zatem Państwa firma wypada w zakresie zarządzania logistyką zwrotów?

Pobierz whitepaper

Logistyka zwrotów w praktyce

Dowiedz się, jak Spencer Technologies wykorzystuje rozwiązania IFS w zakresie serwisu w terenie i logistyki zwrotów, aby zwiększyć jakość obsługi. Zapewniając możliwość efektywnego zarządzania zwrotami i naprawą wyposażenia, nasza technologia pomaga firmie zarządzać skomplikowanymi procesami i przewyższać oczekiwania klientów. Zobacz film.

Service Management

Integrated Reverse Logistics and Repair capabilities

Przejmij kontrolę nad logistyką zwrotów korzystając z oprogramowania IFS Field Service Management

Warunkiem ograniczenia kosztów, skrócenia czasu realizacji napraw i zwiększenia wydajności jest efektywne zarządzanie i śledzenie zasobów w całym procesie naprawy. To wszystko, a także o wiele więcej, można osiągnąć korzystając z naszego oprogramowania do zarządzania naprawami serwisowymi.

Dzięki niemu przedsiębiorstwo, klienci oraz zewnętrzni dostawcy usług w zakresie napraw mogą śledzić zasoby w całym procesie, korzystając z naszych bezpiecznych portali internetowych i odbierając zautomatyzowane powiadomienia.

Oprogramowanie IFS Field Service Management oraz rozwiązania do zarządzania naprawami serwisowymi zapewniają stuprocentową widoczność procesu serwisowego. Nasze wszechstronne rozwiązanie umożliwia zwiększenie poziomu jakości usług oraz zadowolenia klientów i techników dzięki optymalnej wydajności operacyjnej.

Pobierz broszurę Field Service Management

Maksymalna wydajność i większa przejrzystość dzięki rozwiązaniom w zakresie zarządzania zwrotami

Obsługa zwrotów części to złożona, ale dochodowa działalność. Oprogramowanie IFS Field Service Management usprawnia zarządzanie wszystkimi procesami w ramach logistyki zwrotów, obejmującymi autoryzację zwrotu towarów (RMA), przekierowywanie, odbiór, naprawę, pakowanie, wysyłkę i rozliczanie.
 
Rezultat? Wysoka jakość procesów zwrotu, zadowoleni klienci i większa opłacalność operacji w zakresie serwisu i napraw.
 
Oprogramowanie IFS Field Service Management jest bez wątpienia uznawane za jedno z najlepszych rozwiązań do automatyzacji złożonych procesów obsługi zwrotów, obejmujących wycofanie, remont, demontaż, modernizację oraz serwis zewnętrzny.
 
 

Pobierz broszurę Field Service Management

Oprogramowanie do zarządzania częściami w ramach usług serwisowych zapewnia stuprocentową widoczność

Zapasy stanowią kluczowy, ale kosztowny element operacji serwisowych. Aby zapewnić optymalną wydajność i utrzymać koszty na niskim poziomie, firmy muszą ostrożnie równoważyć poziomy zapasów, lokalizacje, części zamienne, poziomy usług oraz inne elementy.

Firmy zorientowane na realizację projektów mogą zyskać takie możliwości, wprowadzając oprogramowanie IFS Field Service Management. Zawiera ono wszystkie funkcje i możliwości potrzebne do centralnego zarządzania wszystkimi zasobami i operacjami logistycznymi.

Oprogramowanie IFS Field Service Management zapewnia stuprocentową widoczność stanów magazynowych oraz lokalizacji w terenie, a także możliwość zarządzania zapasami w wielu lokalizacjach i identyfikacji według numerów seryjnych. Oferowane narzędzie zapewnia także pełny wgląd w operacje wysyłki i odbioru, zarządzania zapasami i logistyką oraz koszty części i zapotrzebowanie, co pozwala w sposób efektywny skrócić czas od zamówienia do dostawy i ograniczyć poziom zalegających zapasów.

Pobierz broszurę Field Service Management

Przejmij kontrolę nad logistyką zwrotów korzystając z oprogramowania IFS Field Service Management

Warunkiem ograniczenia kosztów, skrócenia czasu realizacji napraw i zwiększenia wydajności jest efektywne zarządzanie i śledzenie zasobów w całym procesie naprawy. To wszystko, a także o wiele więcej, można osiągnąć korzystając z naszego oprogramowania do zarządzania naprawami serwisowymi.

Dzięki niemu przedsiębiorstwo, klienci oraz zewnętrzni dostawcy usług w zakresie napraw mogą śledzić zasoby w całym procesie, korzystając z naszych bezpiecznych portali internetowych i odbierając zautomatyzowane powiadomienia.

Oprogramowanie IFS Field Service Management oraz rozwiązania do zarządzania naprawami serwisowymi zapewniają stuprocentową widoczność procesu serwisowego. Nasze wszechstronne rozwiązanie umożliwia zwiększenie poziomu jakości usług oraz zadowolenia klientów i techników dzięki optymalnej wydajności operacyjnej.

Pobierz broszurę Field Service Management

Maksymalna wydajność i większa przejrzystość dzięki rozwiązaniom w zakresie zarządzania zwrotami

Obsługa zwrotów części to złożona, ale dochodowa działalność. Oprogramowanie IFS Field Service Management usprawnia zarządzanie wszystkimi procesami w ramach logistyki zwrotów, obejmującymi autoryzację zwrotu towarów (RMA), przekierowywanie, odbiór, naprawę, pakowanie, wysyłkę i rozliczanie.
 
Rezultat? Wysoka jakość procesów zwrotu, zadowoleni klienci i większa opłacalność operacji w zakresie serwisu i napraw.
 
Oprogramowanie IFS Field Service Management jest bez wątpienia uznawane za jedno z najlepszych rozwiązań do automatyzacji złożonych procesów obsługi zwrotów, obejmujących wycofanie, remont, demontaż, modernizację oraz serwis zewnętrzny.
 
 

Pobierz broszurę Field Service Management

Oprogramowanie do zarządzania częściami w ramach usług serwisowych zapewnia stuprocentową widoczność

Zapasy stanowią kluczowy, ale kosztowny element operacji serwisowych. Aby zapewnić optymalną wydajność i utrzymać koszty na niskim poziomie, firmy muszą ostrożnie równoważyć poziomy zapasów, lokalizacje, części zamienne, poziomy usług oraz inne elementy.

Firmy zorientowane na realizację projektów mogą zyskać takie możliwości, wprowadzając oprogramowanie IFS Field Service Management. Zawiera ono wszystkie funkcje i możliwości potrzebne do centralnego zarządzania wszystkimi zasobami i operacjami logistycznymi.

Oprogramowanie IFS Field Service Management zapewnia stuprocentową widoczność stanów magazynowych oraz lokalizacji w terenie, a także możliwość zarządzania zapasami w wielu lokalizacjach i identyfikacji według numerów seryjnych. Oferowane narzędzie zapewnia także pełny wgląd w operacje wysyłki i odbioru, zarządzania zapasami i logistyką oraz koszty części i zapotrzebowanie, co pozwala w sposób efektywny skrócić czas od zamówienia do dostawy i ograniczyć poziom zalegających zapasów.

Pobierz broszurę Field Service Management