Skip to main content

You are visiting the Polska site. You might be interested in the United States site.

Go to the United States site Stay on the Polska site

Logistyka zwrotów i naprawy wysyłkowe

Zmaksymalizuj wydajność. Zwiększ przejrzystość.

Jak wypada Państwa przedsiębiorstwo na tle innych w zakresie zarządzania logistyką zwrotów? Czy firma dysponuje wszystkimi narzędziami potrzebnymi, aby zmaksymalizować wydajność, zmniejszać koszty i ograniczać czas przestojów dla klientów?

Standardowe zarządzanie częściami i logistyka to obszar dobrze znany dla większości przedsiębiorstw. Jednak dla wielu firm odwrócenie łańcucha dostaw wiąże się z trudnościami w zakresie zamówień części, zwrotów oraz realizacji serwisu wysyłkowego.

IFS ułatwia to, oferując oprogramowanie zarządzające wszystkimi procesami biznesowymi w zakresie logistyki zwrotów od autoryzacji zwrotu towarów (RMA) w przypadku zaawansowanych transakcji i napraw do odbioru, przekierowywania, pakowania, wysyłki i rozliczania w ramach pojedynczego płynnego procesu.

Logistyka zwrotów i naprawy wysyłkowe

Firma Spencer zdobywa nowe kontrakty dzięki obsłudze logistyki zwrotów

Customer Quote
Naszym wymogiem było uruchomienie modułu centrum napraw oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie jego obsługi w ciągu 3 tygodni. Udało nam się to, ponieważ większość elementów już istniała w systemie, a konieczna była wyłącznie konfiguracja.
Rudy Goedhart Dyrektor ds. projektowania systemów, Spencer Technologies
Przeczytaj customer story

Więcej Customer Stories

0
x

Oprogramowanie FSM pozwoliło firmie Spencer Technologies podwoić zasięg i przychody przedsiębiorstwa w ciągu 5 lat od uruchomienia

0

tygodnie – w takim czasie uruchomiono centrum napraw

0

techników serwisu terenowego

Lepszy moduł logistyki zwrotów

Obecnie o stopniu zaawansowania usług w zakresie logistyki zwrotów decydują inne czynniki niż jeszcze pięć lat temu. Oczekiwania klientów i potrzeby biznesowe, a także nowe technologie i kanały dostaw dodatkowo skomplikowały ten złożony zestaw procesów. Jak zatem Państwa firma wypada w zakresie zarządzania logistyką zwrotów?

Pobierz whitepaper

Logistyka zwrotów w praktyce

Dowiedz się, jak Spencer Technologies wykorzystuje rozwiązania IFS w zakresie serwisu w terenie i logistyki zwrotów, aby zwiększyć jakość obsługi. Zapewniając możliwość efektywnego zarządzania zwrotami i naprawą wyposażenia, nasza technologia pomaga firmie zarządzać skomplikowanymi procesami i przewyższać oczekiwania klientów. Zobacz film.

Service Management

Integrated Reverse Logistics and Repair capabilities

Przejmij kontrolę nad logistyką zwrotów korzystając z oprogramowania IFS Field Service Management

Warunkiem ograniczenia kosztów, skrócenia czasu realizacji napraw i zwiększenia wydajności jest efektywne zarządzanie i śledzenie zasobów w całym procesie naprawy. To wszystko, a także o wiele więcej, można osiągnąć korzystając z naszego oprogramowania do zarządzania naprawami serwisowymi.

Dzięki niemu przedsiębiorstwo, klienci oraz zewnętrzni dostawcy usług w zakresie napraw mogą śledzić zasoby w całym procesie, korzystając z naszych bezpiecznych portali internetowych i odbierając zautomatyzowane powiadomienia.

Oprogramowanie IFS Field Service Management oraz rozwiązania do zarządzania naprawami serwisowymi zapewniają stuprocentową widoczność procesu serwisowego. Nasze wszechstronne rozwiązanie umożliwia zwiększenie poziomu jakości usług oraz zadowolenia klientów i techników dzięki optymalnej wydajności operacyjnej.

Pobierz broszurę Field Service Management

Maksymalna wydajność i większa przejrzystość dzięki rozwiązaniom w zakresie zarządzania zwrotami

Obsługa zwrotów części to złożona, ale dochodowa działalność. Oprogramowanie IFS Field Service Management usprawnia zarządzanie wszystkimi procesami w ramach logistyki zwrotów, obejmującymi autoryzację zwrotu towarów (RMA), przekierowywanie, odbiór, naprawę, pakowanie, wysyłkę i rozliczanie.
 
Rezultat? Wysoka jakość procesów zwrotu, zadowoleni klienci i większa opłacalność operacji w zakresie serwisu i napraw.
 
Oprogramowanie IFS Field Service Management jest bez wątpienia uznawane za jedno z najlepszych rozwiązań do automatyzacji złożonych procesów obsługi zwrotów, obejmujących wycofanie, remont, demontaż, modernizację oraz serwis zewnętrzny.
 
 

Pobierz broszurę Field Service Management

100% visibility with Service Parts Management software

Inventory represents an essential yet costly component of service operations. In order to achieve optimum performance while keeping costs low, organizations must carefully balance stock levels, locations, spare parts, service levels and more.

This is exactly what our IFS Field Service Management solution can do for your product-based business. You will have all of the functionality and capabilities necessary to centrally manage your entire inventory and logistics operation.

IFS Field Service Management provides you with 100% visibility into your spare part inventory and field locations, including multi-bin stock maintenance and serial number traceability. You will also have full access to shipping and receiving, inventory and logistics, part costs and field demand, so that you can effectively increase turns and reduce obsolescence.

Download Field Service Management brochure

Przejmij kontrolę nad logistyką zwrotów korzystając z oprogramowania IFS Field Service Management

Warunkiem ograniczenia kosztów, skrócenia czasu realizacji napraw i zwiększenia wydajności jest efektywne zarządzanie i śledzenie zasobów w całym procesie naprawy. To wszystko, a także o wiele więcej, można osiągnąć korzystając z naszego oprogramowania do zarządzania naprawami serwisowymi.

Dzięki niemu przedsiębiorstwo, klienci oraz zewnętrzni dostawcy usług w zakresie napraw mogą śledzić zasoby w całym procesie, korzystając z naszych bezpiecznych portali internetowych i odbierając zautomatyzowane powiadomienia.

Oprogramowanie IFS Field Service Management oraz rozwiązania do zarządzania naprawami serwisowymi zapewniają stuprocentową widoczność procesu serwisowego. Nasze wszechstronne rozwiązanie umożliwia zwiększenie poziomu jakości usług oraz zadowolenia klientów i techników dzięki optymalnej wydajności operacyjnej.

Pobierz broszurę Field Service Management

Maksymalna wydajność i większa przejrzystość dzięki rozwiązaniom w zakresie zarządzania zwrotami

Obsługa zwrotów części to złożona, ale dochodowa działalność. Oprogramowanie IFS Field Service Management usprawnia zarządzanie wszystkimi procesami w ramach logistyki zwrotów, obejmującymi autoryzację zwrotu towarów (RMA), przekierowywanie, odbiór, naprawę, pakowanie, wysyłkę i rozliczanie.
 
Rezultat? Wysoka jakość procesów zwrotu, zadowoleni klienci i większa opłacalność operacji w zakresie serwisu i napraw.
 
Oprogramowanie IFS Field Service Management jest bez wątpienia uznawane za jedno z najlepszych rozwiązań do automatyzacji złożonych procesów obsługi zwrotów, obejmujących wycofanie, remont, demontaż, modernizację oraz serwis zewnętrzny.
 
 

Pobierz broszurę Field Service Management

100% visibility with Service Parts Management software

Inventory represents an essential yet costly component of service operations. In order to achieve optimum performance while keeping costs low, organizations must carefully balance stock levels, locations, spare parts, service levels and more.

This is exactly what our IFS Field Service Management solution can do for your product-based business. You will have all of the functionality and capabilities necessary to centrally manage your entire inventory and logistics operation.

IFS Field Service Management provides you with 100% visibility into your spare part inventory and field locations, including multi-bin stock maintenance and serial number traceability. You will also have full access to shipping and receiving, inventory and logistics, part costs and field demand, so that you can effectively increase turns and reduce obsolescence.

Download Field Service Management brochure