if (True) { } if (True) { }
Skip to main content

You are visiting the Polska site. You might be interested in the United States site.

Go to the United States site Stay on the Polska site

IFS Enterprise Technology Solutions

Open. Intelligent. Autonomous.

We take a practical and pragmatic approach to incorporating innovation into our solutions, combining software expertise, deep industry knowledge and customer input to bring high value use cases to life with our enterprise technology.

We care about creating software that’s a joy to use. Software that’s simple to tailor to needs and ways of working. Software that enables automated processes and tasks in increasingly intelligent ways, with Open APIs so that you can integrate our solutions, like our ERP technology, CRM systems, and more into the bigger picture of your business and IT landscape to derive maximum value at every step.

To that end, we offer you the choice to work the way that suits you best – whether that’s in the cloud or on-premise, and we strive for continuous improvement with continuous updates to drive value with our enterprise software technology. And as we continue into the era of the intelligent and autonomous enterprise, the ability to apply AI technologies to help you solve problems, drive automation and improve experience is key.

Wizja inteligentnych i autonomicznych rozwiązań IFS

Wizja dotycząca rozwiązań IFS wytycza strategiczny kierunek dla naszej oferty i stanowi podstawę dla realizacji tak określonego celu. Nasza wizja inteligentnego, autonomicznego przedsiębiorstwa polega na tym, aby pomagać klientom w rozwijaniu i przekształcaniu ich działalności. W efekcie będą oni mogli przekraczać oczekiwania i rozwijać się w oparciu o nowe, niezwykle ciekawe oferty i sposoby myślenia.

Pobierz nasz Vision Statement

Pakiet IFS Applications — witamy!

Poznaj system IFS Applications z nowymi mechanizmami obsługi i funkcjami aktywacji głosowej. Jednym z jego elementów jest IFS Aurena — nowoczesny interfejs użytkownika działający na urządzeniach mobilnych. System zawiera także funkcje głosowe obsługiwane przez komponent IFS Aurena Bot wykorzystujący technologię sztucznej inteligencji. Obejrzyj film, aby poznać nowe możliwości rozwiązania.

Technology for the intelligent, autonomous enterprise

Atrakcyjny interfejs użytkownika

Zdajemy sobie sprawę, że przekształcanie firmy, wykorzystywanie nowych możliwości, radzenie sobie ze zmianami oraz codzienne dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług to zadania, które wymagają zaangażowania i staranności ze strony personelu. Sądzimy, że pracownikom jest znacznie łatwiej wykazać się taką postawą, jeśli wykonują oni swoje obowiązki przy użyciu lubianych narzędzi. Właśnie dlatego stworzyliśmy interfejs użytkownika, który umożliwia wydajną pracę i pomaga zamiast utrudniać.

Aurena to nowoczesny, uniwersalny interfejs oparty na przeglądarce, który jest dostępny we wszystkich obszarach rozwiązań. Rozwiązania firmy IFS można zatem uruchamiać na dowolnym telefonie, tablecie, laptopie i komputerze biurkowym z systemem iOS, Android, Windows, MacOS lub Linux.

Nasz interfejs został zaprojektowany przy użyciu najnowocześniejszej technologii jako rozwiązanie stawiające konsumenta w centrum uwagi. Oznacza to, że pod względem działania i wyglądu przypomina on oprogramowanie przeznaczone dla klientów indywidualnych, lecz zawiera dodatki i usprawnienia, dzięki którym dobrze sprawdza się w bardziej rozbudowanych środowiskach przedsiębiorstw z większą ilością danych. Nowoczesne rozwiązania technologiczne, na jakich opiera się interfejs, to najnowsze wersje rozwiązań HTML5 oraz Angular and Progressive Web Applications (PWA).

Uzupełnienie głównych funkcji obsługi użytkownika stanowią chatboty wykorzystywane w wielu zwykłych zadaniach, a także działające w trybie offline aplikacje przeznaczone bezpośrednio na urządzenia mobilne, które przydają się w takich obszarach, jak usługi serwisowe w terenie.

Czytaj więcej na temat IFS AURENA

Otwarte interfejsy API

W coraz bardziej zautomatyzowanym świecie oplecionym coraz gęstszą siecią połączeń obowiązuje ważna zasada. Chodzi o to, aby wszystkie funkcje aplikacji były dostępne za pośrednictwem interfejsów API. Takie rozwiązanie pozwala integrować wszelkie dane i procesy obsługiwane przez aplikację z innym oprogramowaniem, rozbudowywać aplikację na zewnątrz, automatyzować wykonywane w niej czynności i nie tylko.

Właśnie dlatego nasze rozwiązania są wyposażone w oparte na standardzie OData wewnętrzne funkcje API zgodne ze specyfikacją REST. Standardy REST i OData doskonale nadają się do użycia w oprogramowaniu dla przedsiębiorstw. Ponadto są prawidłowo obsługiwane przez narzędzia i platformy do rozbudowywania i integracji rozwiązań oraz do raportowania, jak również przez inne systemy ERP i EAM oraz oprogramowanie do zarządzania usługami. Nasz własny interfejs użytkownika korzysta z tych samych interfejsów API, a to oznacza gwarancję, że wszystkie czynności możliwe do wykonania w interfejsie użytkownika można także zrealizować przy pomocy interfejsów API.

Jesteśmy przekonani, że im więcej dostawców oprogramowania będzie gotowych na otwarte podejście do interfejsów API, tym większe korzyści wszyscy odniosą. Dlatego jesteśmy dumni z naszego udziału w inicjatywie OpenAPI, która ma na celu rozwój i promocję interfejsów API niezależnych od dostawcy.

Dostosowywanie produktów — duże korzyści, niewielkie efekty uboczne

Bez względu na to, czy klient wdraża wydzielone rozwiązanie, czy też rozbudowane systemy ERP, EAM lub oprogramowanie do zarządzania usługami, firma IFS oferuje szeroki zakres zaawansowanych, gotowych do użycia funkcji. Nie oznacza to jednak, że naszych produktów nie warto dostosowywać. Dopasowywanie rozwiązań do konkretnych potrzeb prawie zawsze przynosi korzyści i może polegać np. na skonfigurowaniu interfejsu użytkownika lub przepływu procesów. Ponadto we wszystkich wdrożeniach konieczny jest pewien zakres niestandardowych prac w zakresie integracji lub raportowania.
 
Chcemy, aby klient był w stanie spersonalizować swoje rozwiązanie, a jednocześnie mógł je rozwijać i często aktualizować. Właśnie dlatego oferujemy usługę dostosowywania produktów, która przynosi duże korzyści i niewielkie efekty uboczne. Jest ona realizowana na trzy sposoby, przy czym każdy z nich oznacza wyraźną korzyść i określone skutki.
 
Konfiguruj rozwiązania za pomocą łatwych w obsłudze asystentów projektowych i narzędzi „konsultant” lub „użytkownik zaawansowany”. Można w tym celu skorzystać np. z pól niestandardowych, narzędzi projektowych Lobby oraz nowego narzędzia Aurena do projektowania stron.
 
Rozwiązanie można rozbudowywać wewnętrznie w oparciu o architekturę warstwową i programowanie deklaratywne, aby wyraźnie oddzielić elementy niestandardowe od
rdzenia aplikacji i osiągnąć największą wydajność.
 
Możliwa jest także rozbudowa zewnętrzna. W tym celu należy użyć naszych otwartych interfejsów API w połączeniu z platformami programistycznymi, które wymagają tworzenia niewielkiej ilości kodu, takich jak Mendix, PowerApps czy Outsystems. Alternatywnie można programować w środowiskach JavaScript, Java lub .Net zależnie od preferencji użytkownika.

W chmurze i w środowisku lokalnym

Jeśli chodzi o dostosowywanie oprogramowania, konsekwentnie przestrzegamy zasad swobodnego wyboru, równorzędności i otwartości.

Wybierz, czy chcesz uruchamiać nasze rozwiązania w chmurze, czy w środowisku lokalnym. Określ, czy chcesz kompleksową usługę SaaS generującą wyłącznie koszty operacyjne, czy też wolisz dysponować licencją na aplikację. Wybór nie jest ograniczony do naszej oferty usług udostępnianych z chmury — klienci mogą samodzielnie eksploatować nasze rozwiązania w chmurze lub skorzystać w tym zakresie z pomocy wybranego partnera bądź zdecydować się na bardziej tradycyjną metodę ich udostępniania.

Równorzędność oznacza, że rozwiązanie udostępniane w chmurze nie oferuje znacznie ograniczonej funkcjonalności, lecz w niczym nie ustępuje aplikacjom działającym w środowisku lokalnym. Ponadto oznacza to, że nowa funkcjonalność i innowacje są udostępnianie nie tylko w rozwiązaniach działających w chmurze.

Możliwość przenoszenia oznacza z kolei, że klient może przenieść do chmury rozwiązania działające lokalnie lub wrócić do poprzedniej konfiguracji, gdy zajdzie taka potrzeba.

Nasze rozwiązania zostały zaprojektowane w oparciu o architekturę i technologie, dzięki którym możemy czerpać korzyści ze skalowalności oraz z usług udostępnianych w chmurach publicznych, będących podstawą dla naszej oferty usług w chmurze. Jednocześnie zapewniamy szerokie możliwości w zakresie przenoszenia rozwiązań pomiędzy chmurami lub do środowisk wdrożonych lokalnie.

Czytaj więcej na temat IFS CLOUD

Zastosowania sztucznej inteligencji

Nasza uwaga nie koncentruje się na sztucznej inteligencji w ujęciu abstrakcyjnym, lecz na jej przydatności w opracowywanych rozwiązaniach. Sztuczna inteligencja jest bowiem czynnikiem stymulującym — zestawem narzędzi, którym można posłużyć się przy rozwiązywaniu problemów biznesowych. Najistotniejszy aspekt stosowania sztucznej inteligencji w naszym oprogramowaniu polega na tym, że działamy w oderwaniu od złożonych koncepcji i dostarczamy rozwiązania, które w zaawansowany i wydajny sposób wykorzystują algorytmy i metody analizy danych. Są przy tym łatwe w użyciu i zrozumiałe dla specjalistów ds. przetwarzania danych bez wykształcenia technicznego.
 
Widać to wyraźnie na przykładzie chatbota IFS Aurena Bot, który wykorzystuje technologie sztucznej inteligencji, takie jak przetwarzanie języka naturalnego i obrazu, aby udostępniać oparty na konwersacji interfejs do zadań samoobsługowych. Jest to także widoczne w sposobie działania naszego mechanizmu automatyzacji i planowania dla zarządzania usługami w terenie. Wykorzystuje on sieci neuronowe i algorytmy uczenia maszynowego w celu optymalizacji planowania prac w terenie.
 
Wykorzystujemy technologie sztucznej inteligencji w czterech kategoriach rozwiązań:
 
w interakcji — dotyczy to sposobów interakcji człowieka z oprogramowaniem w ramach prowadzenia działalności biznesowej oraz sposobów interakcji między światem fizycznym a oprogramowaniem,
 
w optymalizacji — dotyczy to sposobów rozwiązywania złożonych problemów pod kątem jak najbardziej wydajnego wykorzystania zasobów,
 
w predykcji — dotyczy to naszej możliwości rozumienia przyszłych wydarzeń (np. prawdopodobieństwo uszkodzenia maszyny w najbliższej przyszłości) oraz uwzględniania tej wiedzy w działalności biznesowej,
 
w dostosowywaniu — dotyczy to wniosków, jakie wyciągamy z wcześniejszych działań naszej własnej firmy i innych podmiotów, aby na tej podstawie zwiększać wydajność i usprawniać procesy biznesowe.

IFS Labs

Innowacje tworzymy również w dziale IFS Labs. Jego misją jest pomagać nam w podejmowaniu trafniejszych decyzji strategicznych dotyczących produktów oraz skracać czas realizacji naszych wizji. W IFS Labs testujemy nowe pomysły i innowacje, z których część ma charakter niekonwencjonalny i eksperymentalny. Nie wszystkie, lecz znaczna część projektów realizowanych w IFS Labs ostatecznie przeradza się w nowe produkty i funkcje. Przykładowo zarówno chatboty, jak i nasza oferta produktów z obszaru internetu rzeczy to projekty, które rozpoczęły się w IFS Labs.

Czytaj więcej na temat IFS LABS

Atrakcyjny interfejs użytkownika

Zdajemy sobie sprawę, że przekształcanie firmy, wykorzystywanie nowych możliwości, radzenie sobie ze zmianami oraz codzienne dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług to zadania, które wymagają zaangażowania i staranności ze strony personelu. Sądzimy, że pracownikom jest znacznie łatwiej wykazać się taką postawą, jeśli wykonują oni swoje obowiązki przy użyciu lubianych narzędzi. Właśnie dlatego stworzyliśmy interfejs użytkownika, który umożliwia wydajną pracę i pomaga zamiast utrudniać.

Aurena to nowoczesny, uniwersalny interfejs oparty na przeglądarce, który jest dostępny we wszystkich obszarach rozwiązań. Rozwiązania firmy IFS można zatem uruchamiać na dowolnym telefonie, tablecie, laptopie i komputerze biurkowym z systemem iOS, Android, Windows, MacOS lub Linux.

Nasz interfejs został zaprojektowany przy użyciu najnowocześniejszej technologii jako rozwiązanie stawiające konsumenta w centrum uwagi. Oznacza to, że pod względem działania i wyglądu przypomina on oprogramowanie przeznaczone dla klientów indywidualnych, lecz zawiera dodatki i usprawnienia, dzięki którym dobrze sprawdza się w bardziej rozbudowanych środowiskach przedsiębiorstw z większą ilością danych. Nowoczesne rozwiązania technologiczne, na jakich opiera się interfejs, to najnowsze wersje rozwiązań HTML5 oraz Angular and Progressive Web Applications (PWA).

Uzupełnienie głównych funkcji obsługi użytkownika stanowią chatboty wykorzystywane w wielu zwykłych zadaniach, a także działające w trybie offline aplikacje przeznaczone bezpośrednio na urządzenia mobilne, które przydają się w takich obszarach, jak usługi serwisowe w terenie.

Czytaj więcej na temat IFS AURENA

Otwarte interfejsy API

W coraz bardziej zautomatyzowanym świecie oplecionym coraz gęstszą siecią połączeń obowiązuje ważna zasada. Chodzi o to, aby wszystkie funkcje aplikacji były dostępne za pośrednictwem interfejsów API. Takie rozwiązanie pozwala integrować wszelkie dane i procesy obsługiwane przez aplikację z innym oprogramowaniem, rozbudowywać aplikację na zewnątrz, automatyzować wykonywane w niej czynności i nie tylko.

Właśnie dlatego nasze rozwiązania są wyposażone w oparte na standardzie OData wewnętrzne funkcje API zgodne ze specyfikacją REST. Standardy REST i OData doskonale nadają się do użycia w oprogramowaniu dla przedsiębiorstw. Ponadto są prawidłowo obsługiwane przez narzędzia i platformy do rozbudowywania i integracji rozwiązań oraz do raportowania, jak również przez inne systemy ERP i EAM oraz oprogramowanie do zarządzania usługami. Nasz własny interfejs użytkownika korzysta z tych samych interfejsów API, a to oznacza gwarancję, że wszystkie czynności możliwe do wykonania w interfejsie użytkownika można także zrealizować przy pomocy interfejsów API.

Jesteśmy przekonani, że im więcej dostawców oprogramowania będzie gotowych na otwarte podejście do interfejsów API, tym większe korzyści wszyscy odniosą. Dlatego jesteśmy dumni z naszego udziału w inicjatywie OpenAPI, która ma na celu rozwój i promocję interfejsów API niezależnych od dostawcy.

Dostosowywanie produktów — duże korzyści, niewielkie efekty uboczne

Bez względu na to, czy klient wdraża wydzielone rozwiązanie, czy też rozbudowane systemy ERP, EAM lub oprogramowanie do zarządzania usługami, firma IFS oferuje szeroki zakres zaawansowanych, gotowych do użycia funkcji. Nie oznacza to jednak, że naszych produktów nie warto dostosowywać. Dopasowywanie rozwiązań do konkretnych potrzeb prawie zawsze przynosi korzyści i może polegać np. na skonfigurowaniu interfejsu użytkownika lub przepływu procesów. Ponadto we wszystkich wdrożeniach konieczny jest pewien zakres niestandardowych prac w zakresie integracji lub raportowania.
 
Chcemy, aby klient był w stanie spersonalizować swoje rozwiązanie, a jednocześnie mógł je rozwijać i często aktualizować. Właśnie dlatego oferujemy usługę dostosowywania produktów, która przynosi duże korzyści i niewielkie efekty uboczne. Jest ona realizowana na trzy sposoby, przy czym każdy z nich oznacza wyraźną korzyść i określone skutki.
 
Konfiguruj rozwiązania za pomocą łatwych w obsłudze asystentów projektowych i narzędzi „konsultant” lub „użytkownik zaawansowany”. Można w tym celu skorzystać np. z pól niestandardowych, narzędzi projektowych Lobby oraz nowego narzędzia Aurena do projektowania stron.
 
Rozwiązanie można rozbudowywać wewnętrznie w oparciu o architekturę warstwową i programowanie deklaratywne, aby wyraźnie oddzielić elementy niestandardowe od
rdzenia aplikacji i osiągnąć największą wydajność.
 
Możliwa jest także rozbudowa zewnętrzna. W tym celu należy użyć naszych otwartych interfejsów API w połączeniu z platformami programistycznymi, które wymagają tworzenia niewielkiej ilości kodu, takich jak Mendix, PowerApps czy Outsystems. Alternatywnie można programować w środowiskach JavaScript, Java lub .Net zależnie od preferencji użytkownika.

W chmurze i w środowisku lokalnym

Jeśli chodzi o dostosowywanie oprogramowania, konsekwentnie przestrzegamy zasad swobodnego wyboru, równorzędności i otwartości.

Wybierz, czy chcesz uruchamiać nasze rozwiązania w chmurze, czy w środowisku lokalnym. Określ, czy chcesz kompleksową usługę SaaS generującą wyłącznie koszty operacyjne, czy też wolisz dysponować licencją na aplikację. Wybór nie jest ograniczony do naszej oferty usług udostępnianych z chmury — klienci mogą samodzielnie eksploatować nasze rozwiązania w chmurze lub skorzystać w tym zakresie z pomocy wybranego partnera bądź zdecydować się na bardziej tradycyjną metodę ich udostępniania.

Równorzędność oznacza, że rozwiązanie udostępniane w chmurze nie oferuje znacznie ograniczonej funkcjonalności, lecz w niczym nie ustępuje aplikacjom działającym w środowisku lokalnym. Ponadto oznacza to, że nowa funkcjonalność i innowacje są udostępnianie nie tylko w rozwiązaniach działających w chmurze.

Możliwość przenoszenia oznacza z kolei, że klient może przenieść do chmury rozwiązania działające lokalnie lub wrócić do poprzedniej konfiguracji, gdy zajdzie taka potrzeba.

Nasze rozwiązania zostały zaprojektowane w oparciu o architekturę i technologie, dzięki którym możemy czerpać korzyści ze skalowalności oraz z usług udostępnianych w chmurach publicznych, będących podstawą dla naszej oferty usług w chmurze. Jednocześnie zapewniamy szerokie możliwości w zakresie przenoszenia rozwiązań pomiędzy chmurami lub do środowisk wdrożonych lokalnie.

Czytaj więcej na temat IFS CLOUD

Zastosowania sztucznej inteligencji

Nasza uwaga nie koncentruje się na sztucznej inteligencji w ujęciu abstrakcyjnym, lecz na jej przydatności w opracowywanych rozwiązaniach. Sztuczna inteligencja jest bowiem czynnikiem stymulującym — zestawem narzędzi, którym można posłużyć się przy rozwiązywaniu problemów biznesowych. Najistotniejszy aspekt stosowania sztucznej inteligencji w naszym oprogramowaniu polega na tym, że działamy w oderwaniu od złożonych koncepcji i dostarczamy rozwiązania, które w zaawansowany i wydajny sposób wykorzystują algorytmy i metody analizy danych. Są przy tym łatwe w użyciu i zrozumiałe dla specjalistów ds. przetwarzania danych bez wykształcenia technicznego.
 
Widać to wyraźnie na przykładzie chatbota IFS Aurena Bot, który wykorzystuje technologie sztucznej inteligencji, takie jak przetwarzanie języka naturalnego i obrazu, aby udostępniać oparty na konwersacji interfejs do zadań samoobsługowych. Jest to także widoczne w sposobie działania naszego mechanizmu automatyzacji i planowania dla zarządzania usługami w terenie. Wykorzystuje on sieci neuronowe i algorytmy uczenia maszynowego w celu optymalizacji planowania prac w terenie.
 
Wykorzystujemy technologie sztucznej inteligencji w czterech kategoriach rozwiązań:
 
w interakcji — dotyczy to sposobów interakcji człowieka z oprogramowaniem w ramach prowadzenia działalności biznesowej oraz sposobów interakcji między światem fizycznym a oprogramowaniem,
 
w optymalizacji — dotyczy to sposobów rozwiązywania złożonych problemów pod kątem jak najbardziej wydajnego wykorzystania zasobów,
 
w predykcji — dotyczy to naszej możliwości rozumienia przyszłych wydarzeń (np. prawdopodobieństwo uszkodzenia maszyny w najbliższej przyszłości) oraz uwzględniania tej wiedzy w działalności biznesowej,
 
w dostosowywaniu — dotyczy to wniosków, jakie wyciągamy z wcześniejszych działań naszej własnej firmy i innych podmiotów, aby na tej podstawie zwiększać wydajność i usprawniać procesy biznesowe.

IFS Labs

Innowacje tworzymy również w dziale IFS Labs. Jego misją jest pomagać nam w podejmowaniu trafniejszych decyzji strategicznych dotyczących produktów oraz skracać czas realizacji naszych wizji. W IFS Labs testujemy nowe pomysły i innowacje, z których część ma charakter niekonwencjonalny i eksperymentalny. Nie wszystkie, lecz znaczna część projektów realizowanych w IFS Labs ostatecznie przeradza się w nowe produkty i funkcje. Przykładowo zarówno chatboty, jak i nasza oferta produktów z obszaru internetu rzeczy to projekty, które rozpoczęły się w IFS Labs.

Czytaj więcej na temat IFS LABS